Byla e2-776-733/2020
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, atsakovei I. S. už akių

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei I. S. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, atsakovei I. S. už akių.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 2536,19 Eur skolos, 1302,03 Eur palūkanų, 629,444 Eur tarpininkavimo mokesčio, 51,15 Eur mokėjimo palūkanų, 35,82 Eur delspinigių, 18 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau ir – UAB) „Bendras finansavimas“ administruoja tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com (toliau - platforma), kurioje vieni asmenys, kuriems reikalinga paskola (kredito gavėjai) gali elektroniniu būdu teikti paraiškas gauti vartojimo kreditą, o platformoje registruoti fiziniai asmenys investuotojai – skolintojai - dalyvauti aukcione ir investuoti į tokias paskolas. Ieškovė yra tarpusavio skolinimo platformos organizatorė, turinti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo V skirsnyje įtvirtintas teises ir pareigas, ji yra įrašyta į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą ir jos veikla yra prižiūrima Lietuvos banko. Nurodo, kad atsakovė, kaip kredito gavėja, 2018-10-22 elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_319369, norėdama sudaryti vartojimo kredito sutartį su platformoje registruotu (-ais) skolintoju (-ais). Po atsakovės pateiktos vartojimo kredito paraiškos (ofertos), įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus (toliau – skolintojai) aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovės sąskaitą, t. y. tarp atsakovės ir skolintojų (38 asmenų) buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 319369, kurios pagrindu atsakovei skolintojai suteikė 2700 Eur paskolą refinansavimui, 36 mėnesių terminui, už 32 proc. metines palūkanas, kurią atsakovė privalėjo skolintojams grąžinti vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka. Ieškovė nurodo, kad atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, nepervedė lėšų pagal vartojimo kredito mokėjimų grafiką ir ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį 2019-10-25 išsiuntė atsakovei pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Nurodo, kad atsakovė iki šios dienos nėra įvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei. Nutraukus sutartį pagal Bendrųjų sąlygų 7.4 punktą bei sutarties 2.17 punktą, atsakovei atsirado pareiga grąžinti visą kredito sumą, palūkanas ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius) ieškovei. Atsakovė skolinga 4554,63 Eur: 2536,19 Eur negrąžintos paskolos, 1302,03 Eur nesumokėtų palūkanų, 629,44 Eur tarpininkavimo mokesčio, 51,15 Eur mokėjimo palūkanų ir 35,82 Eur nesumokėtų delspinigių, skaičiuojamų 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą dieną ne daugiau kaip už 180 dienų.

5Atsakovė I. S. be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2018-10-22 atsakovė pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_319369 2700 Eur vartojimo kredito sumai portale www.gosavy.com, kurį administruoja ieškovė UAB „Bendras finansavimas“. Šios paraiškos pagrindu su atsakove buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovei buvo paskolinta 2700 Eur vartojimo kredito suma 36 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kredito sumą pagal kredito mokėjimo grafiką ir sumokėti 32 proc. palūkanas už naudojimąsi kredito suma. 2019-10-25 pranešimu dėl paskolos sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, ieškovė informavo atsakovę apie sutarties nutraukimą bei pareikalavo nedelsiant grąžinti pagal sutartį mokėtinas sumas. Proceso eigoje prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo ar jų dydžio atsakovė nepareiškė. Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovė atsiskaitė su ieškove (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir - CPK) 178 straipsnis). Todėl darytina išvada, kad atsakovė savo pareigos grąžinti paimtą kreditą ir mokėti sutartines palūkanas tinkamai neįvykdė, todėl iš atsakovės ieškovei yra priteisiama 2536,19 Eur negrąžinto kredito ir 1302,03 Eur apskaičiuotų palūkanų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 ir 2 dalys).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 629,44 Eur tarpininkavimo mokesčio. Sudarydama vartojimo kredito paraišką (ofertą), atsakovė įsipareigojo sumokėti vienkartinį sutarties sudarymo mokestį – 240,30 Eur ir kas mėnesį mokėti 19,71 Eur tarpininkavimo mokestį (ofertos 2.4 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės apskaičiuotą administravimo mokestį taip pat pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 35,82 Eur delspinigių (sutartines netesybas), bet ir 51,15 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

11Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai yra įskaitomi į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovės yra priteisiama tik 51,15 Eur mokėjimo (kompensacinių) palūkanų, o papildomas reikalavimas dėl 35,82 Eur delspinigių (sutartinių netesybų) atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šalys sutarties 2.21 punktu susitarė dėl 18 proc. palūkanų. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 18 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2020-02-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (vertinant, kad patenkinta 99,21 proc. reikalavimų): 102 Eur žyminio mokesčio, 803,60 išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. iš viso 905,60 Eur ieškovei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (nauja redakcija nuo 2020-01-23 (TAR, 2020, Nr. 2020-00970)) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, 285 - 287 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

17Priteisti iš atsakovės I. S., asmens kodas ( - )

18- 2536,19 Eur skolos,

19- 1302,03 Eur palūkanų,

20- 629,44 Eur tarpininkavimo mokesčio,

21- 51,15 Eur mokėjimo palūkanų,

22- 18 proc. metinių palūkanų už priteistą 4518,81 Eur sumą nuo 2020-02-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

23- 905,60 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527.

24Kitą ieškinio dalį atmesti.

25Atsakovė I. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Sprendimas per 20 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 2536,19 Eur skolos, 1302,03... 5. Atsakovė I. S. be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 629,44 Eur tarpininkavimo mokesčio.... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 35,82 Eur delspinigių... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos... 12. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.... 17. Priteisti iš atsakovės I. S., asmens kodas ( - )... 18. - 2536,19 Eur skolos,... 19. - 1302,03 Eur palūkanų,... 20. - 629,44 Eur tarpininkavimo mokesčio,... 21. - 51,15 Eur mokėjimo palūkanų,... 22. - 18 proc. metinių palūkanų už priteistą 4518,81 Eur sumą nuo 2020-02-06... 23. - 905,60 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei... 24. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 25. Atsakovė I. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 26. Sprendimas per 20 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...