Byla A2.11.-8151-270/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Olegas Zaicevas, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui Z. S., išnagrinėjęs

2Z. S., a/k ( - ),

3administracinių teisės pažeidimų bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - LR ATPK) 1632 str. 1 d.,187 str. 2 d.

Nustatė

4Z. S. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 17P-59491872-16, kuriame nurodyta, kad jis 2016-05-04, apie 10.00 val., Justiniškių turgavietėje, adresu Rygos gt. 13A, Vilnius, iš V. Ž., gim. 1955 m., pirko du pakelius cigarečių „FEST“, su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, mokėdamas už juos po 1,3 Eur, iš viso 2,6 Eur, sulaikymo metu nesuprato policijos pareigūnų nurodymų, nevykdė teisėtų policijos pareigūnų veiksmų, savo veiksmais pažeidė LR ATPK 163(2) str. 1 d., 187 str. 2 d.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas Z. S. pažeidimų nepripažino ir paaiškino, kad 2016-05-04 ryte atvyko į turgų. Nieko jame nepirko. Prie jo pribėgo civiliais rūbais apsirengusios moterys, ėmė reikalauti parodyti dokumentus, tampyti, suplėšė striukę. Jis buvo pargriautas, susižalojo. Jos neprisistatė. Iš pradžių nesuprato, ko jos nori. Nesuprato, kad jos yra policijos pareigūnės. Jokių cigarečių pas jį nerado. Jis jų ir nepirko. Tik vėliau priėjęs vyras parodė pareigūno pažymėjimą.

6Policijos pareigūnės A. L. K. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad kartu su kolege B. M. Osina stebėjo Justiniškių turguje prekiaujančias moteris, apie 10 val. pastebėjo, kaip viena jų (vėliau nustatyta – V. Ž.) priėjo prie metalinio kioskelio, atrakino jį, išsinešė iš jo polietileninį maišelį, iš kurio priėjusi prie dviejų jos laukusių vyriškių išėmė ir kiekvienam iš jų padavė po du pakelius cigarečių „Fest“. Priėjo prie vyrų, prisistatė pareigūnėmis, paprašė parodyti dokumentus, vietoj to abu vyrai ėmė bėgti. Kolegė nusivijo vieną iš jų – kaip vėliau paaiškėjo, F. A., o ji – Z. S.. Teisėto jos reikalavimo stoti jis nevykdė. Z. S. bebėgant susipynė kojos, jis griuvo, susižeidė plaštaką, atsikėlęs bandė vėl pasišalinti, tačiau buvo laikomas pareigūnės už rankos, kol nusiramino ir pateikė asmens dokumentą. Po to buvo pristatytas į Vilniaus miesto 6 PK tolesnėms aplinkybėms išsiaiškinti (b.l. 3).

7Policijos pareigūno P. Š. tarnybiniame pranešime nurodoma, kad 2016-05-04 apie 09:55 val. iš VPK OVS gavo iškvietimą, kad Vilniuje, Justiniškių gt. 91 pagalbos reikia policijos pareigūnei. Justiniškių-Rygos sankryžoje pasitiko policijos pareigūnė, kuri nurodė važiuoti į Justiniškių gt. 91, į prie prekybos centro „Norfa“ esantį turgelį, kur yra žmogus galimai su kontrabanda. Justiniškių turgelyje jį pasitiko du neinformuoti pareigūnai ir buvo sulaikytas pil. Z. S., kuris su savimi apžiūros metu draudžiamo nieko neturėjo (b.l. 7).

8Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog asmuo administracinėn atsakomybėn traukiamas tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą, yra būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-6511/2010, N575-719/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2AT-1-2013).

9LR ATPK 1632 str. numato atsakomybę už akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ir realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką bei prekybą tokiomis prekėmis be banderolių ar kitų specialiųjų ženklų.

10LR ATPK 187 str. 2 d. numato atsakomybę už policijos ar Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamento, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūno teisėtų nurodymų ar reikalavimo nevykdymą, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimą, reiškiamą žodžiu ar kūno gestais, įžeidžiančiu elgesiu, kibimu ar kitokiu elgesiu.

11Z. S. kategoriškai paneigė kontrabandinių cigarečių turgavietėje įsigijimo faktą. Šią aplinkybę nurodo tik policijos pareigūnė A.L. K. savo tarnybiniame pranešime, teigdama, kad cigaretės buvo įsigytos jos akivaizdoje. Tačiau iš jos tarnybinio pranešimo turinio matyti, kad pastebėjusi šį faktą ji su kolege nedelsdamos priėjo prie cigaretes įsigijusių vyrų, bandė juos sulaikyti, vijosi juos. Iš jos paaiškinimų seka, kad ji nebuvo vyro paleidusi iš akių, sulaikė jį, tačiau sulaikius Z. S. pas jį nebuvo rasta jokių draudžiamų daiktų, įskaitant kontrabandines cigaretes, ką savo tarnybiniame pranešime patvirtino kitas pareigūnas – P. Š.. Tokiu būdu byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių cigarečių įsigijimo faktą. Tokiu būdu, nors policijos pareigūnė teigia mačiusi cigarečių įsigijimo faktą, o V. Ž. savo rašytiniame paaiškinime tvirtina pardavusi po 2 pakelius cigarečių dviem vyrams, tačiau neradus paties pažeidimo dalyko pas sulaikytąjį Z. S., neįmanoma pašalinti abejonių ne tik dėl paties jų įsigijimo fakto, tačiau taip pat dėl jų rūšies, kilmės šalies, Lietuvos Respublikos banderolių buvimo ant jų pakuočių ar nebuvimo, t.y. požymių, reikalingų kvalifikuoti asmens veiką pagal LR ATPK 163(2) str. 1 d.

12Z. S. aiškino, kad prie jo priėjo ir reikalavimus pateikė civiliais rūbais apsirengusios moterys, kurios pareigūno pažymėjimų jam neparodė. Policijos pareigūnų tarnybinių pranešimų turinys patvirtina aplinkybę, kad prie Z. S. priėjo ir reikalavimus pateikti asmens dokumentus pateikė civiliais rūbais apsirengusios pareigūnės.

13Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (toliau – Lietuvos Respublikos PVĮ) 5 straipsnyje yra numatyti policijos uždaviniai, tarp kurių yra viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimas. Lietuvos Respublikos PVĮ 16 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad įstatymai suteikia policijos pareigūnui teisę, įgyvendinant policijos uždavinius, reikalauti, kad tiesiogiai jam nepavaldūs asmenys vykdytų jo teisėtus nurodymus. Tačiau įis įstatymas numato ir tokių nurodymų pateikimo tvarką. Lietuvos Respublikos PVĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog vykdydamas tarnybines pareigas, policijos pareigūnas privalo prisistatyti, o jei policijos pareigūnas neturi skiriamųjų policijos ženklų (specialios aprangos (uniformos) arba specialaus tarnybinio ženklo) arba jei asmuo reikalauja, policijos pareigūnas privalo pateikti tarnybinį pažymėjimą.

14Teismui nekyla jokių abejonių, kad policijos pareigūnių reikalavimai iš pažeidimu įtariamo asmens pateikti asmens dokumentą yra vertintini kaip teisėti ir tokiems policijos pareigūnų reikalavimams jiems nepavaldus asmuo turi paklusti. Tačiau šiuo atveju prisistatyti asmeniui policijos pareigūnėmis nepakako, jos turėjo prisistatyti ir iš karto rodyti savo tarnybinius pažymėjimus, tokiu būdu patvirtindamos savo reikalavimų teisėtumą, kadangi jos buvo apsirengusios civiliais drabužiais. Šito nepadarius Z. S. tikrai galėjo nesuprasti jam išsakomų reikalavimų esmės, įvertinti jų pagrįstumo ir teisėtumo, todėl jo veiksmai, kuomet jis jų nevykdė, buvo ne tyčiniai, o įtakoti situacijos nesuvokimo. Pažymėtina, kad administracinio kaltinimo formuluotėje dėl LR ATPK 187 str. 2 d. numatyto pažeidimo, taip pat nurodoma, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo „sulaikymo metu nesuprato policijos pareigūnų nurodymų“.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad administracinio teisės pažeidimo byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių Z. S. kaltę dėl jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 1632 str. 1 d. o visos abejonės ir neaiškumai, iškylantys nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, turi būti traktuojami administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai. O LR ATPK 187 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėties Z. S. veikoje apskritai nėra, kadangi jo veikoje nėra tyčios elemento. Administracinio teisės pažeidimo byla pagal požymius administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 1632 str. 1 d., 187 str. 2 dalyje, Z. S. atžvilgiu turi būti nutraukta, nesant jo veikoje šių pažeidimų įvykio ir sudėties (ATPK 250 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 286 ir 287 straipsniais,

Nutarė

17nutraukti administracinio teisės pažeidimo teiseną, pradėtą Z. S. pagal ATPK 1632 str. 1 d., 187 str. 2 d., nesant jo veiksmuose šių administracinių teisės pažeidimų įvykio ir sudėties (ATPK 250 str. 1 d. 1 p.).

18Nutarimas per dvidešimt dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 3022 – 3025 straipsniuose nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai