Byla 2-747/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alstama“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alstama“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kone“ (buvęs pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Elektros pavara“ ir Ko“) dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, aiškinimo ir taikymo.

6Ieškovas B UAB „Alstama“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Elektros pavara“ ir Ko“ (dabartinis pavadinimas – UAB „Kone“) 163 385,20 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas ieškinio materialinio bei procesinio reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas 167 385,20 Lt sumai.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi nutarė areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai areštuoti atsakovo pinigines lėšas 167 385,20 Lt sumai.

8Ieškovas pateikė prašymą, nepranešus atsakovui, areštuoti atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas skolos sumai. Nurodė, kad dėl objektyvių aplinkybių ieškovas neturėjo galimybių operatyviai kreiptis į antstolį, todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. birželio 17 d. nutartimi buvo išregistruota 2010 m. kovo 23 d. įregistruota Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis (dokumentas Nr. 0110000984). Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, nes skolos suma reikšminga ieškovui, o atsakovas vengia atsiskaityti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu atmesti. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi ieškovo UAB „Alstama“ reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovo UAB „Elektros pavara“ ir Ko“ turtą 167 385,20 Lt. Sumai, tačiau ieškovas nevykdė teismo nutartyje nurodytų įpareigojimų - laiku nesikreipė į antstolį, jog jis aprašytų areštuotą konkretų atsakovo turtą, dėl ko Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010-06-07 nutartimi išregistravo iš Turto arešto registro laikinai įregistruotą dokumentą Nr. 0110000984. Ieškovas nenurodė teismui konkrečių priežasčių, dėl ko jis nesikreipė į antstolį. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas nesiėmė aktyvių veiksmų minėtai nutarčiai įgyvendinti ir pakartotinį ieškovo prašymą atmetė kaip nepagrįstą (CPK 144 str.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Ieškovas B UAB „Alstama“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį ir laikinąsias apsaugos priemones pritaikyti. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

131. teismas pažeidė teisingumo principą bei nuostatas dėl laikinųjų apsaugos priemonių paskirties, nes esant lygiai tokioms pačioms faktinėms sąlygoms bei rizikai dėl teismo sprendimo neįvykdymo, teismas pirmą kartą taikė laikinąsias apsaugos priemones, o antrą kartą netaikė;

142. aplinkybės, kad ieškovas sumokėjo atsakovui 167 385,20 Lt pagal rangos sutartį, atsakovas nesumontavo ieškovui nei vieno lifto, rangos sutarties sąlygos nenumato galimybės atlikti įskaitymo bei teismų praktikoje suformuota nuostata, jog iškėlus skolininkui bankroto bylą, įskaitymai yra draudžiami, įrodo, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti būtina;

153. labiausiai tikėtina, kad ieškovas laiku nespėjo kreiptis į antstolį dėl tuo metu buvusio didelio darbo krūvio, tačiau tai, jog ieškovas laiku nesikreipė į antstolį negali būti pagrindas atmesti prašymą;

164. laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti, nes ieškinys neišnagrinėtas, sprendimo neįvykdymo rizika neišnyko bei tapo didele, atsižvelgiant į dabartines ekonomines ir verslo sąlygas. Be to, skolos suma yra pakankamai didelė ir reikšminga ieškovui, atsakovas nepagrįstai nesutinka sumokėti ieškinio sumą.

17Atsakovas UAB „Kone“ (buvęs pavadinimas – UAB „Elektros pavara“ ir Ko“) pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jo netenkinti bei Vilniaus apygardos teismo lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Priešingai, net ir išregistravus turto areštą, atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, siekdamas perleisti turtą. Be to, atsakovo grynasis pelnas einamaisiais finansiniais metais sudaro 547 481 Lt, atsakovo nuosavo kapitalo vertė lygi 7 434 970 Lt, atsakovo neslegia paskolų našta, iš ko seka, kad ieškinio suma atsakovo atžvilgiu nėra laikytina didele. Ieškovo nurodytos su ieškinio pagrįstumu susijusios aplinkybės negali būti vertinamos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos dėl paties atsakovo kaltės – nesikreipimo į antstolį per 2 mėnesių laikotarpį nuo atsakovo turto arešto įregistravimo. Todėl pakartotinis ieškovo kreipimasis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra laikytinas ieškovo piktnaudžiavimu procesine teise, kurios teismas negali ginti bei to pasėkoje nepagrįstai suvaržyti atsakovo teises ir pažeisti ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkinamas.

20CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos laikantis CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų, vadovaujantis kuriais, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas negali viršyti ieškinio reikalavimų masto bei suvaržyti atsakovo turtinių teisių labiau nei to reikėtų, siekiant užtikrinti galimai būsimu sprendimu patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymą.

21Iš Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 1 ir 5 dalių bei 6 straipsnio 1 dalies seka, kad teismo nutartis, kuria atsakovo atžvilgiu pritaikyta viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių - turto areštas (CPK 145 str. 1 d. 1 ir 3 p.) yra laikoma turto arešto aktu ir registruojama Turto arešto aktų registre. Tuo atveju, kai teismo nutartyje, kuria pritaikytas turto areštas, nenurodyti duomenys, identifikuojantys areštuojamą turtą, ši nutartis įregistruojama Turto arešto aktų registre laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie areštuojamą turtą (Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 1 d.). Laikino įregistravimo žyma panaikinama, kai antstolis pateikia areštuoto turto apyrašą, sudarytą vykdant teismo nutartį (Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 2 d.). Jeigu per 1 mėnesį nuo teismo nutarties taikyti turto areštą laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuojamą turtą identifikuojantys duomenys, hipotekos teisėjo nutartimi laikinai įregistruota teismo nutartis taikyti turto areštą gali būti išregistruota iš Turto arešto aktų registro.

22Iš aukščiau nurodyto įstatyminio reglamentavimo darytina išvada, kad turto arešto pritaikymas ir pritaikyto turto arešto duomenų įregistravimas Turto arešto aktų registre yra du skirtingi procesiniai sprendimai (veiksmai), sukeliantys skirtingas procesines pasekmes. Vadinasi, ir šių procesinių sprendimų (veiksmų) turinį (atlikimą ar atsisakymą juos atlikti) nulemia skirtingo pobūdžio faktinės aplinkybės. Sprendžiant klausimą dėl turto arešto taikymo atsakovo atžvilgiu, teismas, atsižvelgęs į turimų įrodymų visetą, nustatinėja, ar egzistuoja reali grėsmė galimai ieškovui palankaus būsimo teismo sprendimui įvykdymui. Nustačius realios grėsmės egzistavimą teismas nutartimi pritaiko atsakovo turtui areštą, neviršijant ieškinio sumos. Tuo tarpu sprendžiant klausimą dėl nutarties, kuria pritaikytas turto areštas neidentifikuotam atsakovo turtui, išregistravimo iš Turto arešto aktų registro, hipotekos teisėjas, atsižvelgęs į turimų įrodymų visetą, vertina priežastis, dėl kurių per 1 mėnesį nuo teismo nutarties, kuria pritaikytas turto areštas, laikino įregistravimo nebuvo pateikti hipotekos skyriui areštuotą turtą identifikuojantys duomenys. Nustačius, jog priežastys yra subjektyvios, tai yra išskirtinai priklauso nuo ieškovo valios (pavyzdžiui, ieškovas laiku nesikreipė į antstolį, nesumokėjo jam ir pan.), hipotekos teisėjas įregistruotą teismo nutartį, kuria pritaikytas turto areštas neidentifikuotam atsakovo turtui, išregistruoja iš Turto arešto aktų registro. Pažymėtina, kad vien ta aplinkybė, jog teismo nutartis, kuria pritaikytas neidentifikuoto atsakovo turto areštas, yra hipotekos teisėjo nutartimi išregistruota iš Turto arešto akto registro, nepanaikina pačios išregistruotos nutarties ir ji toliau lieka galioti.

23Šiuo atveju ieškovas B UAB „Alstama“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pritaikyti atsakovo neidentifikuoto turto areštą, neviršijant ieškinio sumos (163 385,20 Lt). Tačiau kaip matyti iš bylos medžiagos, įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartimi jau yra pritaikytas atsakovo turto areštas 167 385,20 Lt sumai. Ši nutartis nėra panaikinta ir yra galiojanti, nepaisant to, kad ji yra Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2010 m. birželio 17 d. nutartimi išregistruota iš Turto arešto aktų registro. Vadinasi, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje jau yra užtikrintas pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Atsižvelgiant į išdėstyta, ieškovo atskirojo skundo reikalavimas taikyti papildomą atsakovo turto areštą, dėl ko šioje byloje atsakovo atžvilgiu pritaikytų turto areštų bendras mastas būtų dvigubai didesnis nei ieškinio suma, yra atmestinas kaip nepagrįstas ir prieštaraujantis aukščiau minėtiems esminiams laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principams - proporcingumui bei ekonomiškumui (CPK 145 str. 2 d.). Iš nustatytų aplinkybių seka, kad ieškovo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis įrodinėja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu (didelę ieškinio sumą ir prastą ekonominę padėtį) atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.). Dėl minėtų priežasčių teisėjų kolegija nevertina kaip teisiškai nereikšmingų atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų argumentų ir įrodymų, kuriais įrodinėjama gera atsakovo turtinė padėtis bei neigiama būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.

24Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir atitinkamai teismas nesprendžia dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-378/2011, 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2011 ir t.t.). Todėl ieškovo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis įrodinėja ieškinio pagrįstumą bei dėsto bylos faktines aplinkybes, atmetami kaip nepagrįsti ir neįtakojantys laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo (CPK 12 str., 144 str. 1 d. ir 178 str.).

25Taip pat atmetamos kaip nepagrįstos ieškovo atskirojo skundo prielaidos dėl termino pateikti duomenis, identifikuojančius Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartimi areštuotą atsakovo turtą, praleidimo priežasčių pagrįstumo (CPK 12 ir 178 str.). Kaip jau aukščiau nutartyje minėta šios faktinės aplinkybės svarbios sprendžiant klausimą dėl laikinai įregistruotos Turto arešto aktų registre teismo nutarties, kuria pritaikytas turto areštas neidentifikuotam atsakovo turtui, išregistravimo iš Turto arešto aktų registro, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

26Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo B UAB „Alstama“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl procesinių teisės normų, reglamentuojančių... 6. Ieškovas B UAB „Alstama“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi nutarė areštuoti... 8. Ieškovas pateikė prašymą, nepranešus atsakovui, areštuoti atsakovo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi nutarė ieškovo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Ieškovas B UAB „Alstama“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 13. 1. teismas pažeidė teisingumo principą bei nuostatas dėl laikinųjų... 14. 2. aplinkybės, kad ieškovas sumokėjo atsakovui 167 385,20 Lt pagal rangos... 15. 3. labiausiai tikėtina, kad ieškovas laiku nespėjo kreiptis į antstolį... 16. 4. laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti, nes ieškinys... 17. Atsakovas UAB „Kone“ (buvęs pavadinimas – UAB „Elektros pavara“ ir... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkinamas.... 20. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 21. Iš Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 1 ir 5 dalių bei 6... 22. Iš aukščiau nurodyto įstatyminio reglamentavimo darytina išvada, kad turto... 23. Šiuo atveju ieškovas B UAB „Alstama“ pateikė atskirąjį skundą,... 24. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos... 25. Taip pat atmetamos kaip nepagrįstos ieškovo atskirojo skundo prielaidos dėl... 26. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo B UAB... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....