Byla 2-378/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, civilinėje byloje Nr. 2-1314-71/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui ir prašė priteisti iš atsakovo 2 161 774,62 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas atskiru prašymu taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, bendrai 2 161 774, 62 Lt sumai, uždraudžiant vykdyti bet kokias operacijas su šiose sąskaitose esančiomis lėšomis, išskyrus atsiskaitymus ieškovui.

5Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi prašymą patenkino iš dalies ir nutarė areštuoti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, kilnojamuosius daiktus ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis ne didesnei kaip 2 161 774,62 Lt sumai. Neužtekus šio turto, teismas nutarė areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose ne didesnei kaip 2 161 774,62 Lt sumai. Teismas taip pat nutarė leisti atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbo užmokestį bei mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui.

6Teismas nutartyje nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad prašoma priteisti iš atsakovo 2 161 774, 62 Lt suma, o atsakovas yra praleidęs visus atsiskaitymo terminus. Atsižvelgęs į šalių interesų pusiausvyros principą, teismas nutartį priėmė, nepranešęs atsakovui (CPK 148 str. 1 d.).

7Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Ieškovas klaidina teismą, teigdamas, kad atsakovo finansinė būklė yra labai bloga. Teigia, kad 2010 m. spalio 8 d. atsakovo materialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė pagal apskaitos duomenis sudarė 29 919 654 Lt: pastatai ir statiniai 27 943 222,63 Lt, mašinos ir įrengimai

10943 593,09 Lt, transporto priemonės 811 906,42 Lt, kita įranga, įrankiai ir įrenginiai 219 493,81 Lt, kitas turtas 1 438,05 Lt.

112. Nepagrįsti ieškovo argumentai dėl atsakovo piktybiško pareigos atsiskaityti nevykdymo. Vien nuo ieškinio padavimo dienos atsakovas už atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 9 d. iki 2010 m. spalio 8 d. ieškovui sumokėjo 508 429,25 Lt, kas įrodo, kad atsiskaitymas su ieškovu vyksta nenutrūkstamai ir paneigia nuostatą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

123. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas daro neigiamą įtaką atsakovo ūkiui bei vykdomai ūkinei veiklai. Dėl arešto taikymo atsakovo turtui yra apsunkinamas Europos Sąjungos skiriamos paramos kiekvienam regioniniam atliekų tvarkymo centrui lėšų įsisavinimas, kadangi prie šiuo metu įgyvendinamų projektų būtina prisidėti 15 % arba daugiau nuosavų lėšų. Teikiant paraiškas, ypač svarbu tai, kad nebūtų apribota valdymo bei disponavimo teisė pareiškėjo įmonės turtui. ES lėšų neįsisavinimas gali turėti tiesioginę žalą Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemai ir tuo būtų pažeidžiamas viešasis interesas.

134. Atsakovas yra viešoji įstaiga, įsteigta septynių savivaldybių (Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono), pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Atsakovo veikla apima atliekų tvarkymo sistemos kūrimą, atliekų tvarkymo paslaugos teikėjų kontrolę, gyventojų vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą rinkimą ir surinktų rinkliavos lėšų paskirstymą, tarp jų ir ieškovui.

145. Teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones taikė nepranešęs atsakovui, nenurodė motyvų, kodėl laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos nepranešus atsakovui, nors to reikalauja CPK 148 str. 1 d.

156. Teigia, kad šiuo metu STT Šiaulių valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl ieškovo galimo sukčiavimo stambiu mastu, klastojant atvežtų komunalinių atliekų kiekius. Iki sprendimo priėmimo šioje byloje gali keistis reikalavimo dydis arba paaiškėti, kad reikalavimas yra visiškai nepagrįstas.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

18Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ši prezumpcija nėra absoliuti ir remiasi prielaida, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, kuriam įvykdyti atsakovas turi turėti didelius finansinius resursus. Todėl taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne.

19Atskiruoju skundu VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, jog jo finansinė padėtis yra labai bloga, ir teigia, kad turi pakankamai didelės vertės turto. Tačiau su tokiu apelianto argumentu nėra pagrindo sutikti.

20Nors pagal atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2010 m. birželio 30 d. balanso (b.l. 27-28) duomenis atsakovas turi 48 780 119 Lt vertės turto: 32 489 867 Lt vertės ilgalaikio materialaus turto ir 16 290 252 Lt trumpalaikio turto, tačiau trumpalaikiai įmonės įsipareigojimai sudaro net 16 050 696 Lt, o ilgalaikiai – 9 789 723 Lt. Taigi, įvertinus atsakovo turimo turto ir įsipareigojimų santykį, negalima daryti išvados, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera ir kad nėra pagrindo ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

21Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad, taikius laikinąsias apsaugos priemones, jam yra apsunkinamas Europos Sąjungos skiriamos paramos kiekvienam regioniniam atliekų tvarkymo centrui lėšų įsisavinimas, kad prie šiuo metu įgyvendinamų projektų būtina prisidėti 15 % arba daugiau nuosavų lėšų. Tačiau atsakovas nenurodė ir nepateikė duomenų, kad dėl šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis nebegali įgyvendinti projektų ir kad ES struktūrinių fondų lėšos nėra įsisavinamos. Nors byloje nėra duomenų, koks turtas, vykdant Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį, buvo areštuotas, tačiau atsižvelgiant į skundžiama nutartimi nustatytą areštuotino turto eiliškumą, į tai, kad pagal atsakovo balanso duomenis jis turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kuris pirmiausia galėtų būti areštuotas, nėra pagrindo spręsti, kad faktiškai buvo areštuotos atsakovo piniginės lėšos. Be to, nors apeliantas teigia, kad, teikiant paraiškas ypač svarbu tai, kad nebūtų apribota valdymo bei disponavimo teisė įmonės turtui, jokių duomenų apie ketinimą prašyti ES struktūrinių fondų paramos jis nepateikė. Apeliantas atskirajame skunde taip pat teigia, kad laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 9 d. iki 2010 m. spalio 8 d. jis sumokėjo ieškovui 508 429,25 Lt. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių klausimų priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, o nutarties priėmimo metu apelianto nurodytos aplinkybės dėl dalinio atsiskaitymo teismui nebuvo žinomos, nėra pagrindo spręsti dėl būtinumo panaikinti ar pakeisti nutartį. Pažymėtina, kad atsakovas turi teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą su motyvuotu prašymu ir prašyti, kad būtų sumažintas laikinųjų apsaugos priemonių mastas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama ir dėl ieškinio pagrįstumo teismas nepasisako. Todėl apelianto nurodyta aplinkybė, susijusi su ieškinio pagrįstumu, negali turėti reikšmės, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

22Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą ir teisėtumą atsakovas ginčija ir tuo pagrindu, kad jam nebuvo pranešta apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą, o ieškovas neprašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepranešus atsakovui (CPK 148 str. 1 d.). Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos netikėtai, pirmenybė teikiama ieškovo interesams, siekiant apsaugoti nuo galimų nesąžiningų atsakovo veiksmų. Tokiu atveju atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, tai yra kreipiantis į teismą su skundu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Tokią savo teisę apeliantas realizavo. Atsižvelgdama į tai, kad buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėjų kolegija daro išvadą, kad vien tik nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą šiuo atveju neturėjo įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl ši aplinkybė pati savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 148 str. 1 d., 328 str., 329 str. 1 d., 338 str.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Palikti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos... 4. Ieškovas atskiru prašymu taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi prašymą... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali... 7. Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atskiruoju skundu... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Ieškovas klaidina teismą, teigdamas, kad atsakovo finansinė būklė yra... 10. 943 593,09 Lt, transporto priemonės 811 906,42 Lt, kita įranga, įrankiai ir... 11. 2. Nepagrįsti ieškovo argumentai dėl atsakovo piktybiško pareigos... 12. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas daro neigiamą įtaką atsakovo... 13. 4. Atsakovas yra viešoji įstaiga, įsteigta septynių savivaldybių... 14. 5. Teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones taikė nepranešęs... 15. 6. Teigia, kad šiuo metu STT Šiaulių valdybos pareigūnai atlieka... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje... 18. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 19. Atskiruoju skundu VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras nesutinka... 20. Nors pagal atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2010 m.... 21. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad, taikius laikinąsias apsaugos... 22. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą ir teisėtumą atsakovas... 23. Palikti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį nepakeistą....