Byla 2-1512-595/2016
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Linai Barakauskaitei,

3dalyvaujant ieškovei E. R., jos atstovui advokatui A. D.,

4atsakovo atstovui advokatui A. R.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. R. ieškinį atsakovui S. R. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės,

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo S. R. 39 800 Eur kompensacijos ieškovės E. R. naudai už atidalijamą 1/2 dalį buto su rūsiu unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), nustatant, kad po atidalijimo visas butas su rūsiu, esantis adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), nuosavybes teise atitenka atsakovui S. R.; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybei pagal pateiktus dokumentus ir pažymas.

7Ieškinyje nurodė, kad ji su atsakovu yra buto su rūsiu, adresu ( - ), bendrasavininkai ir kiekvienam priklauso po ½ dalį minėto buto. Jos ir atsakovo santuoka nutraukta 2008-03-15 Vilniaus m.1 apylinkės teismo sprendimu civ. b. Nr. N2-2409-430/2008. Atsakovas butą yra išnuomavęs, juo disponuoja vienas, nesuteikia galimybės gauti naudos iš šio buto ieškovei. Butas yra dviejų kambarių 70,31 kv. m bendro ploto, vienas pereinamas svetainės kambarys (48,86 kv.m.) žymiai didesnis už kitą miegamojo kambarį (14,83 kv.m.), todėl ginčo buto padalijimas natūra, kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai, nėra galimas tiksliai pagal bendrasavininkių turimas dalis. Ieškovei naudojimosi butu galimybė yra apribota ir tai kelia tarp buvusių sutuoktinių pastovius ginčus. Ieškovė vadovaujantis LR CK 4.80 straipsnio 2 dalimi, kaip atsidalijantis bendraturtis, turi teisę gauti kompensaciją pinigais. VĮ Registrų centras nurodo, jog pagal verčių žemėlapius, statinio (buto), kurio unikalus numeris ( - ), vertė nuo 2015-01-01 yra - 79600 Eur. Kadangi ieškovei priklauso 1/2 buto, todėl piniginė kompensacija paskaičiuotina 39 800 Eur. Šios sumos priteisimas iš atsakovo S. R. ieškovės E. R. naudai už jai priklausančią nuosavybės teisę į 1/2 dalį buto su rūsiu adresu ( - ), visiškai atitiktų LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka bei prašo jį atmesti (b.l. 18-19). Atsiliepime nurodo, kad ginčą teisme ieškovė kelia dirbtinai. Ieškovė jai nereikalingą turtą gali parduoti, tačiau ji taip nesielgia, o siekdama gauti pinigus už savo turtą, ji siekia prisiteisti nepagrįstai daug pinigų. Ieškovė nepagrįstai klaidina teismą ir teigia, kad butu naudojasi jis vienas - faktiškai ji turi buto raktą bei visus savo dalies nuosavybės dokumentus, todėl kada nori gali naudotis ir disponuoti sava 1/2 buto dalimi, o jei nenori savo dalies turėti ir ją valdyti gali ją parduoti, tačiau jam pirkti savo buto dalies ji nesiūlo, nes ji nenori elgtis kaip priimta pagal įstatymus, gauti tikrąją daikto kainą jį parduodant. Tikroji pusės buto su bendra virtuve, vonia, tualetu, įėjimu, koridoriumi kaina negali būti skaičiuojama pagal VĮ Registrų centre registruotą vidutinę viso šio buto kaip atskiro būsto kainą, nes ieškovei priklausanti buto dalis nėra visiškai atskiras būstas, todėl ieškovė neteisėtai iš jo prašo priteisti 39800 eurų. Parduodama, jai priklausančią 1/2 šio buto dalį, esant bendrai virtuvei ir bendram įėjimui į butą, bendrai voniai ir bendram tualetui, ji preliminariniais Nekilnojamojo turto vertintojų vertinimais gautų apie 21105 eurus, tačiau, būdama nesąžininga, ji prašo, kad teismas iš jo priteistų 39800 eurų. Vien dėl to, kad ieškovė niekada neišlaikė savo buto ½ dalies, nesidomi savo dalies būkle ir stoviu, niekada neinvestavo į šio buto remontą ir priežiūrą, jo neprižiūri, jis yra priverstas savo buto dalį pavesti prižiūrėti trečiajam asmeniui pagal panaudos sutartį, leisti jam naudotis jo dalimi, kad butas neprarastų kokybės, nes dėl darbo specifikos jis dažnai būna išvykose. Nors ieškovei priklauso ½ buto, nuo 2007-01-01 ji nemokėjo nei už buto šildymą, nei už bendriems Daugiabučių namų savininkų 824-sios Bendrijos, kuriai priklauso namas Nr. ( - ), reikalams (administravimui, sunaudotai elektrai, aplinkos ir namo priežiūrai bei remontui ir kt.) turėtų išlaidų, nemokėjo kaupiamųjų lėšų. Visa tai jis mokėjo už ieškovę ir ji nenori grąžinti jo sumokėtų pinigų. Laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2015-09-15 už buto šildymą bei bendraturčių ir Bendrijos reikmes jis sumokėjo 4845,58 eurus - tame tarpe ½ iš jų t.y. 2422,79 eurus už ieškovę. Todėl 2422,79 eurus prašo priteisti iš ieškovės arba šia suma sumažinti ieškovės reikalavimus. Ieškovės aiškinimas, kad nėra galimybės atidalyti jos dalį natūra, taip pat yra melagingas. Jiems priklausančio 31-jo buto kaimynas iš to paties namo 48-jo buto, esančio už jų kambario, turinčio 14,88 kv. m., sienos, nori šį kambarį nusipirkti iš jų, nes techniškai įmanoma jį atidalinti, atskiriant jį nuo jų buto ir prijungiant prie kaimyno 48-jo buto, o juridiškai tai reiškia, kad ieškovės arba jo buto dalį galima atidalinti iš bendrosios nuosavybės. Atkreipia dėmesį, kad ištuokos ir turto padalinimo byloje Nr. 2-2409-430/2008 ieškovė apgavo jį ir Vilniaus miesto teismą, - teismui priimant 2008-03-15 sprendimą šis ginčo butas nebuvo įtrauktas į sutuoktinių turimo ir dalinamo turto sąrašą ir teismo 2008-03-15 sprendimu nėra padalintas, todėl, kol teismas yra nepripažinęs, kad ½ buto yra asmeninis ieškovės turtas, jos ieškinys dėl kompensacijos už ½ buto dalį prisiteisimo negali būti nagrinėjamas ir tenkinamas.

9Teismo posėdžio metu ieškovė bei jos atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad iš ginčo buto su nepilnamečiais vaikais ji išsikėlė 2004 metais dėl nesugyvenamo ir konfliktiško atsakovo būdo ir nuo to laiko ji negali naudotis butu, nes jį yra užėmęs vienas atsakovas. Tai, kad butu naudojosi vienas atsakovas patvirtina ir tai, kad santuokos nutraukimo metu jis prisiėmė vienas sumokėti komunalinius įsiskolinimus. Atsakovas ir po santuokos nutraukimo 2008 metais inicijuodavo naujus teisminius procesus prieš ją. Jos žiniomis jis gyvena pas motiną, nes ten bendrauja nepilnametis vaikas su tėvu. Išlaikymo vaikams jis irgi neteikė genranoriškai, o buvo išieškoma priverstine tvarka per antstolius. Dėl atsakovo konfliktiško charakterio jie negali susitarti geruoju dėl buto naudojimosi ir negali kartu naudotis butu. Iki šio momento santykiai išlikę konfliktiški. Jis yra agresyvaus būdo.

10Teismo posėdyje atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

11Ieškinį tenkinti.

12Byloje kilo ginčas dėl šalims dalinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

13Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, o kai bendraturčiai nesutaria, bendrosios nuosavybės valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarką nustato teismas (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas bendraturtis, be kita ko, turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės (CK 4.80 straipsnio 1 dalis) arba nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis bendrąja daline nuosavybe valdomo namo, buto patalpomis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise (CK 4.81 straipsnio 1 dalis).

14Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal 2000-01-24 Gyvenamųjų namų statybos bendrijos pažymą ieškovė su atsakovu nuosavybės teise po ½ dalį įgijo 70,31 kv.m. bendro ploto butą su rūsiu 6,36 kv.m. pažymėtu R-58, kurio unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) (b.l. 3).

15Santuoka tarp šalių buvo nutrauka Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-03-15 sprendimu, įsiteisėjusiu 2008-08-19 Vilniaus apygardos teismui sprendimą palikus nepakeistą (Teismų informacinės sitemos Liteko duomenų bazės civilinė byla Nr. N2-2409-430/2008; b.l. 6-9). Teismas nutraukdamas santuoką patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria minėtas butas nebuvo padalintas, kadangi turtas santuokos metu buvo įgytas bendrosios dalinės nuosavybės teise, t.y. iki šios dienos butas ieškovui ir atsakovei priklauso po ½ dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise. Pagal suformuotą teismų praktiką viešame registre įregistruotas turtas, jame nenurodžius, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, yra laikomas asmenine kiekvieno to sutuoktinio nuosavybe, kol neįrodyta kitaip. Buvę sutuoktiniai susitarė dėl turto teisinio režimo, jo neginčijo, todėl nebuvo ir nėra pagrindo šį turtą dalinti kaip bendrą santuokinį turtą.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose, pasisako, kad atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teisės yra vienas iš bendrosios nuosavybės teisės pasibaigimo būdų. Atidalijimas galimas bendraturčių tarpusavio susitarimu arba kai bendraturčiai nesutaria dėl atidalijimo būdo, teismo sprendimu pagal bendraturčio ieškinį dėl atidalijimo. Pagal CK 4.80 straipsnio 2 dalį atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės vykdomas daiktą padalijant natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai ir tik nesant tokio atidalijimo galimybės, vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. CK 4.80 straipsnio 2 dalies nuostata yra bendrojo reikalavimo atidalyti daiktą išimtis – visų pirma turi būti sprendžiamas jo atidalijimo natūra galimumas. Tik nesant galimybės atidalyti daikto natūra arba jei atidalijant natūra daiktą bus padaryta neproporcinga žala jo paskirčiai, atidalijamajam ar kitiems bendraturčiams gali būti priteisiama kompensacija pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-466/2008, 2011-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-253/2011).

17Byloje nagrinėjamu atveju šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), yra dviejų kambarių, jo bendras plotas yra 70,31 kv.m., o gyvenamas plotas 67,64 kv.m., jo padalinti natūra neįmanoma, kadangi virtuvė ir sanitarinės patalpos nedalios. Nors atsakovas nurodė, kad ieškovė klaidina teismą dėl negalimumo atidalinti buto, tačiau į bylą nepateikė jokių realių įrodymų, kad turtą būtų galima atidalinti natūra be neproporcingos žalos jo paskirčiai. Iš į bylą pateikto kadastrinio buto plano nustatyta, kad šalių butas, nors ir yra dviejų kambarių, yra nestandartinio išplanavimo, kadangi vienas kambarys, plane pažymėtas indeksu 31-5, yra 14,88 kv.m., tuo tarpu kitas kambary, plane pažymėtas indeksu 31-1, yra sujungtas su virtuve ir jo plotas yra 48,86 kv.m. (b.l. 4). Toks buto išplanavimas akivaizdžiai įrodo, kad bendraturčiai, nuosavybės teise valdydami butą lygiomis dalimis, jo neperplanavę negali šiuo metu savarankiškai naudotis jiems priklausančiomis dalimis.

18Pažymėtina ir tai, kad šalys yra buvę sutuoktiniai, konfliktiški santykiai išlikę iki šiol, negali sutarti dėl turto naudojimosi. Nors atsakovas ir teigia, kad jis netrukdo ieškovei naudotis jos dalimi, tačiau į bylą nepateikė jokių įrodymų, kokiu būdu ieškovė gali naudotis savo dalimi. Iš į bylą pateikto teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, matyti, kad ieškovė inicijavo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės, nurodydama, kad dėl atsakovo žiauraus elgesio ji su nepilnamečiais vaikais 2003 metais išsikėlė iš ginčo buto (b.l. 6). Šias aplinkybes ieškovė patvirtino ir teismo posėdžio metu, nurodydama, kad dėl nesugyvenamo atsakovo elgesio negalima susitarti dėl bendrosios dalinės nuosavybės panaudojimo. Teismų informacinės sitemos Liteko duomenų bazė patvirtina, kad atsakovas po santuokos nutraukimo buvo inicijavęs keletą teismo procesų ieškovės atžvilgiu. Be to į bylą pateikti antstolio M. D. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai neginčijamai įrodo, kad ieškovė negali pakliūti į jai nuosavybės teise priklausantį butą, nes atsakovas jį yra išnuomojęs trečiam asmeniui už 290 Eur plius komunalinius mokesčius (b.l. 10-11, 69-70).

19Teismo vertinimu, nors atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės, pirmenybė teiktina bendrosios dalinės nuosavybės objekto atidalijimui natūra (Civilinio kodekso 4.80 straipsnio 2 dalis), tačiau šiuo atveju turto atidalijimas, išmokant kompensaciją pinigais yra vienintelis galimas turto padalinimo būdas.

20Kompensaciją pagal CK 4.80 straipsnio 2 dalį galima priteisti tiek atidalijimo siekiančiam bendraturčiui, tiek atidalijamam bendraturčiui. Tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais.

21Nors teisminio nagrinėjimo metu ieškovė nurodė, kad ji sutinka atsakovui išmokėti jos prašomo dydžio kompensaciją, jai priteisiant butą natūra, tačiau pažymėtina, kad tai neatitiktų Teismų praktikos. Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų akivaizdu, kad atsakovas nesutinka, jog jam priklausanti turto dalis būtų priteista ieškovei iš jos priteisiant kompensaciją. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nuo 2003 metų vienasmeniškai valdo ginčo butą. Ieškovė nurodė, kad ji su vaikais išsikėlė pas motiną, kur jai nuosavybės teise po tėvo mirties priklauso dalis namo. Atsakovo atstovas nurodė, kad jo atstovaujamasis kito turto neturi ir kad jis gyvena ginčo bute, tačiau, kadangi dažnai būna išvykęs į komandiruotes, leidžia naudotis turtu kitam asmeniui. Piniginės kompensacijos už buto dalį priteisimas bendraturčiui be jo sutikimo vertintinas kaip neteisingas CK 4.80 straipsnio 2 dalies taikymas, pažeidžiantis asmens nuosavybės teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje V. J., R. V., O. Š. v. S. B., Griškelis, bylos Nr. 3K-3-780/2003; 2005 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje B. M. M., I. M. v. L. M., G. L., bylos Nr. 3K-3-485/2005).

22Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad atsakovas būtų finansiškai nepajėgus išmokėti prašomo dydžio kompensaciją. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas dirba tolimųjų reisų vairuotoju, jis dažnai būna komandiruotėse užsienyje, dėl ko net negalėjo atvykti į paskirtus teismo posėdžius, todėl darytina pagrįsta išvada, kad jo gaunamos pajamos sudaro galimybę išmokėti kompensaciją (b.l. 56-57, 65-67). Be to, iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas gauna pajamas ir už turto nuomą (b.l. 10-11, 69-70).

23Įvertinus nurodytus argumentus ir vadovaujantis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais, butas, esantis ( - ), iš bendrosios dalinės nuosavybės, atidalintinas, priteisiant šį butą atsakovui.

24Kai atidalijama ne natūra, bet vienam (ar keliems) bendraturčiui sumokant kompensaciją, turi būti nustatyta bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio daikto rinkos kaina bendrosios dalinės nuosavybės pasibaigimo metu ir pagal tai, atsižvelgiant į atidalijamo bendraturčio dalies dydį, apskaičiuojama jam priteistinos kompensacijos suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2012). Vertinant nekilnojamąjį turtą, gali būti remiamasi Nekilnojamojo turto registro duomenimis, taip pat individualaus vertinimo išvadomis. Iš į bylą pateiktos valstybės įmonės Registrų centras Vidutinės rinkos paieškos nustatyta, kad šalims dalinės nuosavybės teise priklausančio buto, kurio unikalus numeris ( - ) vertė 2015-01-01 yra 79600 Eur (b.l. 5). Ieškovė į bylą pateikė įrodymus, kad santuokos nutraukimo metu atsakovas buvo atlikęs preliminarų šalims priklausančio turto vertinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad ginčo buto vertė buvo 410000 Lt (b.l. 46-48). Nors atsakovas ginčija, kad ieškovei priklausančio turto vertė negali siekti 39800 Eur, tačiau tai pagrindžiančių įrodymų į bylą nepateikė. Atsižvelgiant į tai, teismas vadovaudamasis į bylą pateikta valstybės įmonės Registrų centro Vidutinės rinkos paieška pagal verčių žemėlapį konstatuoja, kad šalims priklausančio buto vertė yra 79600 Eur, todėl ieškovei priklausančios ½ dalies vertė laikytina 39800 Eur.

25Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo priteisti iš ieškovės laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2015-09-15 už buto šildymą bei bendraturčių ir bendrijos reikmes sumokėtas sumas, iš kurių tenkanti dalis ieškovei sudarytų 2422,79 eurus arba šia suma mažinti jo mokamą kompensaciją ieškovei. Sprendžiant šį atsakovo reikalavimą pažymėtina, kad sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių šalys susitarė, kad S. R. atitenka visi įsiskolinimai už buto, esančio ( - ), komunalinius patarnavimus susidarę iki šios sutarties patvirtinimo teisme dienos (sutarties 9 punktas), sprendimas dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjo 2008-08-19, todėl atsakovo reikalavimas už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki sprendimo įsiteisėjimo visiškai nepagrįstas. Iš atsakovo į bylą pateiktos atsiskaitymo knygelės suvestinės matyti, kad mokėjimus už ginčo butą pagrinde vykdė tretieji asmenys (b.l. 20-21). Be to, įvertinus aplinkybę, kad ieškovė nuo 2003 metų nesinaudoja jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, o atsakovas iš turto gauna pajamas, nuomodamas butą, laikytina nepagrįsta reikalauti, kad ieškovė apmokėtų už butui teiktas komunalines paslaugas.

26CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė pateikdama ieškinį buvo 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Vadovaujantis 96 str. 1 d. 41 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai priteistina iš atsakovo. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovo priteistina 4,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Viso iš atsakovo valstybės naudai priteistina 45,40 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660.

27Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 648,48 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5630 (b.l. 79).

28Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

29ieškinį tenkinti.

30Atidalinti butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), iš bendrosios dalinės nuosavybės, priteisiant butą atsakovui S. R., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise.

31Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ) ieškovei E. R., a.k. ( - ) 39800 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų) kompensaciją už ieškovės dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

32Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 45,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 648,48 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Linai Barakauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei E. R., jos atstovui advokatui A. D.,... 4. atsakovo atstovui advokatui A. R.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo... 7. Ieškinyje nurodė, kad ji su atsakovu yra buto su rūsiu, adresu ( - ),... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 9. Teismo posėdžio metu ieškovė bei jos atstovas palaikė ieškinio... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 11. Ieškinį tenkinti.... 12. Byloje kilo ginčas dėl šalims dalinės nuosavybės teise priklausančio... 13. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir... 14. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal 2000-01-24... 15. Santuoka tarp šalių buvo nutrauka Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio... 17. Byloje nagrinėjamu atveju šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise... 18. Pažymėtina ir tai, kad šalys yra buvę sutuoktiniai, konfliktiški santykiai... 19. Teismo vertinimu, nors atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės,... 20. Kompensaciją pagal CK 4.80 straipsnio 2 dalį galima priteisti tiek... 21. Nors teisminio nagrinėjimo metu ieškovė nurodė, kad ji sutinka atsakovui... 22. Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad atsakovas būtų finansiškai... 23. Įvertinus nurodytus argumentus ir vadovaujantis proporcingumo ir protingos,... 24. Kai atidalijama ne natūra, bet vienam (ar keliems) bendraturčiui sumokant... 25. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo priteisti iš ieškovės laikotarpiu... 26. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 27. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 648,48 Eur antrinės teisinės... 28. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 29. ieškinį tenkinti.... 30. Atidalinti butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), iš bendrosios dalinės... 31. Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ) ieškovei E. R., a.k. ( - ) 39800 Eur... 32. Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 45,40 Eur... 33. Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 648,48 Eur antrinės...