Byla e2-623-620/2016
Dėl 88,44 Eur kredito skolos, 9,84 Eur palūkanų, 1,84 Eur delspinigių, 10,23 Eur uždelsimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovei I. P

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 88,44 Eur kredito skolos, 9,84 Eur palūkanų, 1,84 Eur delspinigių, 10,23 Eur uždelsimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovei I. P..

2Teismas

Nustatė

3Atsakovei I. P. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ su atsakove I. P. 2015 m. lapkričio 2 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 52647 (b. l. 39-43), kuria atsakovei suteiktas 150 Eur vartojimo kreditas (b. l. 37) iki 2016 balandžio 2 d. Už suteiktą paskolą atsakovė turėjo sumokėti 45,05 Eur palūkanų. Atsakovė dvi įmokas sumokėjo (41,72 Eur ir 68,57 Eur; sumos su palūkanomis), tačiau nuo 2016 m. kovo 8 d. iki 2016 m. balandžio 22 d. daugiau jokių įmokų neatliko. Laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 2 d. iki 2016 m. balandžio 2 d. atsakovei paskaičiuota 9,84 Eur palūkanų, už 150 dienų paskaičiuota 10,23 Eur kompensacinių palūkanų, už 51 dieną, praleidus ketvirtos įmokos mokėjimą - 1,84 Eur delspinigių.

6Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, jog už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovė minėtų įstatymo reikalavimų ir 2015 lapkričio 2 d. vartojimo kredito sutarties Nr. 52647 nuostatų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, į siųstus priminimus ir raginimus atsiskaityti (b. l. 6-34) nereagavo, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 88,44 Eur kredito skola, 9,84 Eur palūkanų, 10,23 uždelsimo palūkanų, priteistina iš atsakovės I. P. ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ naudai (CK 6.205 str., 6.261 str.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1,84 Eur delspinigių, 0,05 proc. už dieną, už 51 dieną, praleidus ketvirtos įmokos mokėjimą (delspinigių dydis numatyta Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose). Šioje dalyje pateiktas reikalavimas atmestinas.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių prisijungimo būdu sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai.

9Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai; CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.258 straipsnio 1 dalis numato, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Įstatymų leidėjas taip pat preziumuoja, kad nuostolių atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą, mokant kompensuojamąsias palūkanas (CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.). Tokias palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; kt.). Kadangi tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Ieškovui priteistinos 10,23 Eur palūkanos, pagrįstos šalių sudaryta sutartimi, yra kompensacinės palūkanos. Kompensacinių palūkanų ir delspinigių skaičiavimo laikotarpis dubliuojasi, todėl nesant duomenų, kad ieškovo nuostoliai yra didesni, prašomi priteisti 1,84 Eur delspinigiai įskaityti į kompensacines palūkanas ir reikalavimas dėl jų priteisimo atmestinas.

10Nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. balandžio 22 d. iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Pateiktas ieškinys apmokestinamas minimaliu žyminiu mokesčiu - 15 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.; b. l. 3), kuris priteistinas iš atsakovės ieškovo naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies, nes priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovo reikalavimai (CPK 93 str. 4 d.).

12Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 0,54 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės I. P., a. k. ( - ) 88,44 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis eurus 44 centus) negrąžinto kredito, 20,07 Eur (dvidešimt eurų 07 centus) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. balandžio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų 00 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, į. k. ( - ), naudai.

16Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

17Atsakovė I. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai