Byla e2-22959-820/2018
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant atsakovo atstovui A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Delteksa“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Panerių metalas‘,dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Iškeldinti atsakovą UAB „Panerių metalas“, atsakovą MB „Kasybos darbai“ ir atsakovą V. Ž. su jiems priklausančiu turtu iš ieškovui BUAB „Delteksa" priklausančio pastato, unikalus nr. 1097-9018-5145, esančio adresu Vilnius, Žarijų g. 2A.

91.2.

10Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

112.

12Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-5358-640/2017, ieškovui UAB „Delteksa" iškelta bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2018-01-04). Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Gribžiniai" jo įgaliotas asmuo I. L..

133.

14Iš VĮ „Registrų centras" duomenų nustatyta, kad paskutinis ieškovo vadovas buvo V. Ž.. Šis asmuo bankroto administratoriui atsisakė perduoti ieškovo dokumentus. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi V. Ž. už ieškovo dokumentų neperdavimą apribojo teisę 5 metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

154.

16Ieškovui nuosavybės teise priklauso pastatas - kompresorinė, esanti adresu Vilnius, Žarijų g. 2A, (toliau - pastatas). 2018 m. sausio 17 d. nuomos sutartimi (toliau - nuomos sutartis) pastatas buvo išnuomotas MB „Kasybos darbai" už 800,00 EUR mėnesinį nuomos mokestį laikotarpiu iki pagal ĮBĮ nuostatas įvyks pirmasis ieškovo kreditorių susirinkimas be teisės šį pastatą subnuomoti.

175.

182018 m. balandžio 10 d. įvyko pirmasis pakartotinis ieškovo kreditorių susirinkimas (toliau - pirmasis kreditorių susirinkimas). Šiame susirinkime ieškovo kreditorius UAB „Metalo paruošimas" pateikė siūlymą pastatą išsinuomoti už 1200,00 EUR mėnesinį mokestį, neterminuotam laikotarpiui sumokant 2 mėnesių nuomos mokesčio dydžio depozitą po sutarties pasirašymo. Nepaisant minėto UAB „Metalo paruošimas" pasiūlymo ieškovui, pirmajame kreditorių susirinkime kreditoriai nusprendė pastatą nuomoti UAB „Panerių metalas" už 200,00 EUR mėnesinį nuomos mokestį. Minėtą pirmojo kreditorių susirinkimo sprendimą bankroto administratorius apskundė Vilniaus apygardos teismui, kuris 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi tenkino administratoriaus skundą ir panaikino ieškovui ekonomiškai nenaudingą kreditorių susirinkimo sprendimą.

196.

202018 m. balandžio 16 d. raštu bankroto administratorius informavo MB „Kasybos darbai" apie 2018 m. balandžio 10 d. įvykusį pirmąjį ieškovo kreditorių susirinkimą bei apie gautą UAB „Metalo paruošimas" pasiūlymą pastatą nuomotis už 1200,00 EUR mėnesinį mokestį, neterminuotam laikotarpiui sumokant 2 mėnesių nuomos mokesčio dydžio depozitą po sutarties pasirašymo. MB „Kasybos darbai" pareikalauta ieškovui pateikti pelningesnį nuomos pasiūlymą arba nedelsiant išsikelti iš pastato bei nurodyti, kada administratorius gali atvykti pasirašyti pridėmimo - perdavimo aktą. Minėtas raštas MB „Kasybos darbai" buvo išsiųstas registruota pašto siunta bei nuomos sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. 2018 m. balandžio 21 d. el. paštu MB „Kasybos darbai" ieškovui nurodė, kad už nuomą siūlo mokėti 1250,00 EUR/mėn. bei įsipareigojo padengti nuomos mokesčio įsiskolinimą iki 2018 m. balandžio 30 d.

217.

22MB „Kasybos darbai" neapmokant susidariusio įsiskolinimo bei nenurodant, kada bankroto administratorius galėtų atvykti pasirašyti pastato - priėmimo perdavimo akto, bankroto administratorius 2018 m. gegužės 8 d. su antstoliu Arminu Naujokaičiu nuvyko į ieškovui priklausantį pastatą konstatuoti faktinių aplinkybių. 2018 m. gegužės 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodyta, kad pastato antrame aukšte, administracinėse patalpose, viename iš kabinetų sėdi moteris prisistačiusi UAB „Panerių metalas" direktore J. F.. Ji nurodo, kad UAB „Panerių metalas" dirba šiame pastate pagal nuomos sutartį. Bankroto administratoriui paprašius pateikti nuomos sutartį, J. F. išprašė administratorių ir antstolį iš kabineto ir pradėjo skambinti telefonu. Netrukus prie antstolio ir bankroto administratoriaus nuo automobilio priėjo asmuo, kuris prisistatė V. Ž.. V. Ž. neatsakė į bankroto administratoriaus klausimą, ką jis čia daro, nors reikalavo, kad administratorius ir antstolis išeitų iš pastato. Konstatuota, kad pastate vykdoma veikla, teritorijoje sukrauti metalo konstrukcijų gaminiai, dirba darbininkai.

238.

242018 m. gegužės 23 d. bankroto administratorius išsiuntė UAB „Panerių metalas" reikalavimą išsikelti su visais trečiaisiais asmenimis iš ieškovui priklausančio pastato ir informuoti administratorių apie šio reikalavimo įvykdymą. UAB „Panerių metalas" iki šiol nėra pateikęs jokio atsakymo.

259.

26Šalių nesieja prievoliniai teisiniai santykiai, dėl to byloje taikytinos CK 4.95 str. nuostatos, reglamentuojančios savininko teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo.

2710.

28Kaip minėta, 2018 m. balandžio 10 d. įvyko pirmasis ieškovo kreditorių susirinkimas, todėl nuomos sutartis sudaryta tarp ieškovo ir MB „Kasybos darbai" yra pasibaigusi (sutarties 7.1. punktas). Nauja sutartis tarp šalių nėra sudaryta, MB „Kasybos darbai" su ieškovu iki šiol nėra pilnai atsiskaičiusi už nuomą. MB „Kasybos darbai" nebeturi jokio teisinio pagrindo naudotis ir valdyti ieškovui priklausantį pastatą. Iš antstolio A. N. konstatuotų faktinių aplinkybių matyti, jog ieškovui priklausančiame pastate taip pat yra įsikūrusi UAB „Panerių metalas" bei V. Ž., pastate vykdoma veikla.

29II.

30Atsakovo atsikirtimų santrauka

3111.

32Atsakovas UAB „Panerių metalas“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3312.

34Atsakovas UAB „Panerių metalas“ nurodė, jog valdo ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias Žarijų g. 2a, Vilniuje, nuo 2014 m. balandžio 15 d. dienos, atlygintinos panaudos sutarties pagrindu. Minėtose patalpose yra įregistruotas atsakovo UAB „Panerių metalas“ veiklos vykdymo adresas. Minėtose patalpose vykdomas statybinio metalo apdirbimas ir prekyba. Ieškovas, elgdamasis atsakingai ir rūpestingai, turėjo galimybę įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo pasirūpinti ir sužinoti ieškovo turto naudojimosi aplinkybėmis.

3513.

36Ieškovas per 30 dienų nuo nutarties iškelti ieškovui bankroto bylą įsiteisėjimo dienos nepranešė atsakovui UAB „Panerių metalas“ vykdys ar nevykdys šalių sudarytos panaudos sutarties. ĮBĮ 17 straipsnio 1 dalimi bankroto administratoriui suteikiama teisė vykdyti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatyta, kad jei per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. ĮBĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administratorius per šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatytą terminą, t. y. 30 dienų, turi pranešti suinteresuotiems asmenims apie priimtą sprendimą toliau vykdyti įmonės sutartis, sudarytas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Iš ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies punkto ir 17 straipsnio 2 dalies formuluočių vienareikšmiškai negalima daryti išvados, ar sutartys, apie kurių vykdymą (nevykdymą) bankroto administratorius suinteresuotiems asmenims nieko nepranešė, laikomos pasibaigusiomis, ar jos turi būti vykdomos toliau. Kasacinis teismas, aiškindamas šias teisės normas, nurodė, kad pasibaigia tik tos sutartys, apie kurių nevykdymą bankroto administratorius aiškiai ir nedviprasmiškai praneša suinteresuotiems asmenims; tokiam pranešimui bankroto administratoriui nustatytas 30 dienų terminas, skaičiuojamas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad bankroto administratoriui apsisprendžiant dėl tolesnio sutarties vykdymo, esminę reikšmę turi šio sandorio vykdymo naudingumas įmonės ir kreditorių interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011). Nagrinėjamu atveju ieškovo bankroto administratorius nepasinaudojo ĮBĮ jam suteikta diskrecijos teise per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos nuspręsti nebevykdyti (laikyti pasibaigusia) šalių sudarytos panaudos sutarties, t. y. nepasinaudojo po bankroto bylos iškėlimo ieškovui pradėtu taikyti specialiu teisiniu režimu, leidžiančiu ieškovui nevykdyti kai kurių ankščiau prisiimtų įsipareigojimų. Nenutraukęs sutarties ĮBĮ nustatytu 30 dienų terminu ieškovas sutiko su tolimesniu panaudos sutarties vykdymu šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. Kasacinis teismas laikosi pozicijos, kad bankroto administratoriui nepranešus kitai sutarties šaliai apie ketinimą nevykdyti ankščiau sudarytos sutarties, ši sutartis turi būti vykdoma laikantis bendrųjų sutarčių vykdymą reglamentuojančių teisės normų; administratoriaus sprendimas toliau vykdyti sudarytą sutartį išsaugo pareigą tiek bankrutuojančiai, tiek kitai sutarties šaliai tą sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011).

3714.

38Atsakovas UAB „Panerių metalas“ negavo jokio administratorius reikalavimo dėl panaudos sutarties nutraukimo būtinumo praėjus daugiau negu pusei metų po bankroto bylos iškėlimo.

3915.

40Administratorius nesiūlė pakeisti panaudos sutarties terminą ar sąlygas, atsakovo UAB „Panerių metalas“ vadovė nurodė ieškovui, kad patalpos valdomos sutarties pagrindu, tačiau ieškovas klaidina teigdamas, kad atsakovas UAB „Panerių metalas“ patalpas valdo neteisėtai.

4116.

42Ieškovo reikalavimas iškeldinti Atsakovą UAB „Panerių metalas“, prieš tai nepareikalavus pakeisti ar nutraukti panaudos sutartį laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu.

4317.

44Atsakovas UAB „Panerių metalas“, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus veiksmus, t. y. į tai, kad per ĮBĮ numatytą terminą administratorius nepateikė pranešimo apie panaudos sutarties pasibaigimą, pagrįstai tikėjosi, kad šalių sudaryta panaudos sutartis toliau bus tinkamai vykdoma joje numatytomis sąlygomis. Viena iš esminių sutarties sąlygų yra protingas šešių mėnesių įspėjimo terminas ją nutraukti. Ši sąlyga yra svarbi atsakovui UAB „Panerių metalas“, nes atsakovo įmonės juridinė buveinė yra registruota šiuo adresu. Be to įmonei, užsiimančiai statybinio metalo dirbinių gamyba, reikalingas laikas susirasti kitas patalpas, į jas perkraustyti stambiagabaritę gamybos įrangą.

45III.

46Procesiniai sprendimai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos

4718.

48Ieškovas 2018 m. rugpjūčio 7 d. pareiškimu atsisakė reikalavimų atsakovui MB „Kasybos darbai“.

4919.

50Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi ieškinio dalies reikalavimų atsisakymą atsakovui MB „Kasybos darbai“ priėmė ir bylą šioje dalyje nutraukė.

5120.

52Ieškovas atsisakė reikalavimų atsakovui V. Ž..

5321.

54Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atsisakymą priėmė ir bylą šioje dalyje nutraukė (1 t., p. 184).

5522.

56Byla buvo nagrinėjama likusio vieno atsakovo UAB „Panerių metalas“ atžvilgiu. Teismas konstatuoja :

57IV.

58Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

5923.

60Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

6124.

62Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

6325.

64Ieškovui bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi (1 t., p. 51-53), kuri įsiteisėjo 2018 m. sausio 4 d. (1 t., p. 54), išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka (1 t., p. 56-60). Dėl to ginčo byloje nėra.

6526.

66Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi (1 t., p. 8-11) apribojo ieškovo buvusiam vadovui teisę 5 metus eiti vadovaujančias pareigas.

6727.

68Ginčo patalpos nuosavybės teisėmis priklauso ieškovui (1 t., p. 12-20).

6928.

70Ieškovas ir MB „Kasybos darbai“ 2018 m. sausio 17 d. Nuomos sutartimi (1 t., p. 21-23) išnuomojo MB „Kasybos darbai“ ginčo patalpas. Nuomos sutarties 7.1 punktu šalys sutarė, jog nuomos sutartis galioja nuo pasirašymo iki pirmojo ieškovo kreditorių susirinkimo. Iš ieškovo atstovo ir MB „Kasybos darbai“ atstovės rašto matyti, jog ginčo patalpose MB „Kasybos darbai“ nėra ir jokios veiklos nevykdo.

7129.

72Ieškovo kreditorių susirinkimas įvyko 2018 m. balandžio 10 d. Šiame susirinkime 11 klausimu kreditoriai nusprendė išnuomoti ginčo patalpas atsakovui UAB „Panerių metalas“ už 200 EUR/mėn. mokestį (1 t., p. 24-30).

7330.

74Antstolis 2018 m. gegužės 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (1 t., p. 43-46) užfiksuota, jog ieškovo ginčo patalpose yra atsakovo UAB „Panerių metalas“ vadovė J. F..

7531.

76Atsakovas UAB „Panerių metalas“ pateikė 2014 m. vasario 27 d. panaudos sutartį, kuria ieškovas buvo perdavęs atsakovui naudotis patalpas (1 t., p. 78-80).

7732.

78Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi (1 t., p. 31-37) panaikino kreditorių susirinkimo sprendimą susirinkimo 11 klausimu (dėl ginčo patalpų nuomos atsakovui) ir grąžino šį klausimą kreditorių surinkimui nagrinėti iš naujo.

7933.

80Ieškovas 2018 m. birželio 15 d. raštu Nr. 1506/2018 (1 t., p. 149) informavo atsakovą, jog pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punktą, sutartys laikomos pasibaigusiomis. Terminas skaičiuojamas nuo administratoriaus sužinojimo apie tokias sutartis. Kadangi bendrovės vadovas dokumentų neperdavė, todėl administratorius informavo, jog panaudos sutartis yra pasibaigusi ir pareikalavo atsakovą UAB „Panerių metalas“ išsikelti.

8134.

82Byloje kyla ginčas dėl bankrutuojančios įmonės sutarčių vykdymo iškėlus bankroto bylą. Ieškovo teigimu jis pranešė atsakovui, jog nebevykdys Panaudos sutarties, atsakovo teigimu – jam nebuvo pranešta apie sutarties nutraukimą ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto nustatyta tvarka, todėl panaudos sutartis gali būti nutraukta joje nustatyta tvarka. Taigi ginčas iš esmės yra dėl ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto normų taikymo.

8335.

84ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punktas nustato, jog jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu įmonės valdymo organai administratoriui perdavė ne visus duomenis apie įmonės sudarytas sutartis, prisiimtus įsipareigojimus ir su įmonės sudarytomis sutartimis susijusius dokumentus, šiame punkte nustatytas pranešimo suinteresuotiems asmenims apie tokių sutarčių nevykdymą terminas pradedamas skaičiuoti nuo duomenų apie šias sutartis ar įsipareigojimus ir dokumentų gavimo dienos.

8536.

86Kasacinės instancijos teismas, aiškindamas šios normos taikymą yra suformavęs tokią praktiką: pasibaigia tik tos sutartys, apie kurių nevykdymą bankroto administratorius aiškiai ir nedviprasmiškai praneša suinteresuotiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011).

8737.

88Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punktą 30 dienų terminas skaičiuotinas nuo dviejų įvykių: pirma, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba, antra, jei bendrovės administracija perdavė ne visus dokumentus - nuo duomenų apie šias sutartis ar įsipareigojimus ir dokumentų gavimo dienos.

8938.

90Ieškovas per 30 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos nepranešė atsakovui, jog nevykdys panaudos sutarties, todėl nėra pagrindo laikyti, jog panaudos sutartis yra pasibaigusi pagal pirmąją ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto sąlygą.

9139.

92Teismas tikrina antrosios sąlygos buvimą ar nebuvimą.

9340.

94Iš Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartyje, priimtoje byloje Nr. eB2-2246-640/2018 (1 t., p. 8-11), nustatyta, jog ieškovo buvę vadovai neperdavė administratoriui bendrovės dokumentų po bylos iškėlimo.

9541.

96Panaudos sutartis nekilnojamojo turto registre registruota nebuvo (1 t., p. 12-20).

9742.

98Ieškovas su antstoliu 2018 m. gegužės 8 d. buvo nuvykęs į pastatą, kuriame rado atsakovo UAB „Panerių metalas“ vadovę, kuri nurodė, jog patalpose yra nuomos sutarties pagrindu, tačiau nuomos sutarties ieškovo administratoriui nepateikė.

9943.

100Ieškovas 2018 m. gegužės 23 d. reikalavimu (1 t., p. 48) pareikalavo atsakovą UAB „Panerių metalas“ išsikelti iš ieškovui priklausančių patalpų. Šį reikalavimą ieškovas išsiuntė atsakovui UAB „Panerių metalas“ adresu Miško g. 2, Gražulių km., Alytaus raj. sav. bei elektroniniu paštu paneriu.metalas@gmail.com (1 t., p. 49-50). Elektroninis pašto adresas paneriu.metalas@gmail.com yra viešai skelbiamas ir atsakovo viešuose oficialiuose dokumentuose (1 t., p. 77) nurodomas elektroninis adresas, todėl, ieškovui šiuo adresu išsiuntus elektroninį laišką, darytina išvada, jog atsakovas jį gavo. Šiame reikalavime ieškovas nurodo, jog atsakovas naudojasi patalpomis be teisėto pagrindo ir pareikalavo išsikelti iš patalpų. Akivaizdu jog ieškovo administratorius, neturėdamas dokumentų iš bendrovės vadovų po bankroto bylos iškėlimo ir negavęs nuomos sutarties atvykęs su antstoliu iš atsakovo UAB „Panerių metalas“, nors to ir reikalavo iš atsakovo vadovo, negalėjo žinoti ir nežinojo apie kokios nors sutarties tarp ieškovo ir atsakovo egzistavimą. Tačiau pažymėtina, jog ieškovo administratorius aiškiai ir nedviprasmiškai pareikalavo nedelsiant išsikelti atsakovą iš ieškovui priklausančių patalpų.

10144.

102Apie panaudos sutarties tarp ieškovo ir atsakovo buvimą ieškovas sužinojo 2018 m. birželio 15 d. iš elektroninio susirašinėjimo (1 t., p. 150-151). Todėl ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatytas 30 dienų terminas skaičiuotinas nuo šios dienos.

10345.

104Ieškovas tą pačią dieną kai gavo panaudos sutartį, t. y. 2018 m. birželio 15 d., išsiuntė atsakovui raštą, kuriame nurodė, jog ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto pagrindu panaudos sutartis nebebus vykdoma ir sutartis laikoma pasibaigusia bei pareikalavo išsikelti iš ieškovui priklausančių patalpų (1 t., p. 149).

10546.

106Taigi, pagal byloje esančius įrodymus matyti, jog ieškovas tinkamai, pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostatas, įvykdė savo pareigą – aiškiai ir nedviprasmiškai informavo atsakovą, jog 2014 m. vasario 27 d. panaudos sutartis nebus vykdoma ir yra laikytina pasibaigusia, todėl atsakovo prašė išsikelti. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atmestini atsakovo atsikirtimai, jog ieškovas praleido 30 dienų terminą panaudos sutarčiai nutraukti ir panaudos sutartis galėtų būti nutraukta tik kitais pagrindais.

10747.

108Kadangi panaudos sutartis yra pasibaigusi nuo 2018 m. birželio 15 d., todėl nuo šios datos atsakovas nepagrįstai neišsikelia ir negrąžina ieškovui jam priklausančių patalpų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovo reikalavimas iškeldinti atsakovą iš ieškovui priklausančių patalpų su visu atsakovo turimu turtu pasibaigus panaudos sutarčiai yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.535 str. 4 d.).

10948.

110Atsakovas atsikirtinėja, jog yra 2018 m. liepos 23 d. kreditorių susirinkimo sprendimas dėl patalpų nuomos atsakovui, todėl jis teisėtai jose būna. Šis kreditorių susirinkimo sprendimas buvo apskųstas, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartimi, priimta byloje Nr. eB2-2246-640/2018, ieškovo skundas buvo atmestas. Ši nutartis nėra įsiteisėjusi, nes nutartis apskųsta apeliacine tvarka. Šioje byloje nėra nagrinėjamas klausimas dėl atsakovo teisės būti patalpose ieškovo kreditorių susirinkimo sprendimu ar kitu pagrindu. Dėl atsakovo teisės naudotis ginčo patalpomis kreditorių susirinkimo sprendimo pagrindu bus pasisakyta apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka. Patalpų naudojimas kitais pagrindais, o ne panaudos sutarties pagrindu, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes toks faktinis pagrindas ieškinyje nėra pateiktas, todėl aplinkybės, dėl atsakovo teisės būti patalpose ieškovo kreditorių susirinkimo sprendimu ar kitu pagrindu, teismas plačiau nenagrinėja ir nepasisako.

11149.

112Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

113Dėl bylinėjimosi išlaidų

11450.

115Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

11651.

117Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Už ieškovo reikalavimą priklauso mokėti 75 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d., 6 p.). Kadangi ieškinys patenkintas, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio, šis mokestis priteistinas valstybei iš atsakovo (CPK 96 str.).

11852.

119Teismas patyrė 8,95 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

12053.

121Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

122patenkinti ieškinį. Iškeldinti atsakovą UAB „Panerių metalas“ (į. k. 303092900) su visu jam priklausančiu turtu iš ieškovui BUAB „Delteksa“ (į. k. 302648963) priklausančio pastato (unikalus Nr. 1097-9018-5145), esančio Žarijų g. 2A, Vilniuje, pasibaigus 2014 m. vasario 27 d. Panaudos sutarčiai. Priteisti iš atsakovo UAB „Panerių metalas“ (į. k. 303092900) 83,95 EUR (aštuoniasdešimt tris euro ir 95 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Iškeldinti atsakovą UAB „Panerių metalas“, atsakovą MB „Kasybos... 9. 1.2.... 10. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 11. 2.... 12. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi, priimta... 13. 3.... 14. Iš VĮ „Registrų centras" duomenų nustatyta, kad paskutinis ieškovo... 15. 4.... 16. Ieškovui nuosavybės teise priklauso pastatas - kompresorinė, esanti adresu... 17. 5.... 18. 2018 m. balandžio 10 d. įvyko pirmasis pakartotinis ieškovo kreditorių... 19. 6.... 20. 2018 m. balandžio 16 d. raštu bankroto administratorius informavo MB... 21. 7.... 22. MB „Kasybos darbai" neapmokant susidariusio įsiskolinimo bei nenurodant,... 23. 8.... 24. 2018 m. gegužės 23 d. bankroto administratorius išsiuntė UAB „Panerių... 25. 9.... 26. Šalių nesieja prievoliniai teisiniai santykiai, dėl to byloje taikytinos CK... 27. 10.... 28. Kaip minėta, 2018 m. balandžio 10 d. įvyko pirmasis ieškovo kreditorių... 29. II.... 30. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 31. 11.... 32. Atsakovas UAB „Panerių metalas“ pateikė atsiliepimą, kuriame su... 33. 12.... 34. Atsakovas UAB „Panerių metalas“ nurodė, jog valdo ieškovui nuosavybės... 35. 13.... 36. Ieškovas per 30 dienų nuo nutarties iškelti ieškovui bankroto bylą... 37. 14.... 38. Atsakovas UAB „Panerių metalas“ negavo jokio administratorius reikalavimo... 39. 15.... 40. Administratorius nesiūlė pakeisti panaudos sutarties terminą ar sąlygas,... 41. 16.... 42. Ieškovo reikalavimas iškeldinti Atsakovą UAB „Panerių metalas“, prieš... 43. 17.... 44. Atsakovas UAB „Panerių metalas“, atsižvelgdamas į bankroto... 45. III.... 46. Procesiniai sprendimai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos... 47. 18.... 48. Ieškovas 2018 m. rugpjūčio 7 d. pareiškimu atsisakė reikalavimų atsakovui... 49. 19.... 50. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi... 51. 20.... 52. Ieškovas atsisakė reikalavimų atsakovui V. Ž..... 53. 21.... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atsisakymą... 55. 22.... 56. Byla buvo nagrinėjama likusio vieno atsakovo UAB „Panerių metalas“... 57. IV.... 58. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 59. 23.... 60. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 61. 24.... 62. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 63. 25.... 64. Ieškovui bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2017 m.... 65. 26.... 66. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi (1 t., p. 8-11)... 67. 27.... 68. Ginčo patalpos nuosavybės teisėmis priklauso ieškovui (1 t., p. 12-20).... 69. 28.... 70. Ieškovas ir MB „Kasybos darbai“ 2018 m. sausio 17 d. Nuomos sutartimi (1... 71. 29.... 72. Ieškovo kreditorių susirinkimas įvyko 2018 m. balandžio 10 d. Šiame... 73. 30.... 74. Antstolis 2018 m. gegužės 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu... 75. 31.... 76. Atsakovas UAB „Panerių metalas“ pateikė 2014 m. vasario 27 d. panaudos... 77. 32.... 78. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi (1 t., p. 31-37)... 79. 33.... 80. Ieškovas 2018 m. birželio 15 d. raštu Nr. 1506/2018 (1 t., p. 149) informavo... 81. 34.... 82. Byloje kyla ginčas dėl bankrutuojančios įmonės sutarčių vykdymo... 83. 35.... 84. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punktas nustato, jog jeigu per 30 dienų nuo... 85. 36.... 86. Kasacinės instancijos teismas, aiškindamas šios normos taikymą yra... 87. 37.... 88. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punktą 30 dienų terminas skaičiuotinas... 89. 38.... 90. Ieškovas per 30 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 91. 39.... 92. Teismas tikrina antrosios sąlygos buvimą ar nebuvimą.... 93. 40.... 94. Iš Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartyje, priimtoje... 95. 41.... 96. Panaudos sutartis nekilnojamojo turto registre registruota nebuvo (1 t., p.... 97. 42.... 98. Ieškovas su antstoliu 2018 m. gegužės 8 d. buvo nuvykęs į pastatą,... 99. 43.... 100. Ieškovas 2018 m. gegužės 23 d. reikalavimu (1 t., p. 48) pareikalavo... 101. 44.... 102. Apie panaudos sutarties tarp ieškovo ir atsakovo buvimą ieškovas sužinojo... 103. 45.... 104. Ieškovas tą pačią dieną kai gavo panaudos sutartį, t. y. 2018 m.... 105. 46.... 106. Taigi, pagal byloje esančius įrodymus matyti, jog ieškovas tinkamai, pagal... 107. 47.... 108. Kadangi panaudos sutartis yra pasibaigusi nuo 2018 m. birželio 15 d., todėl... 109. 48.... 110. Atsakovas atsikirtinėja, jog yra 2018 m. liepos 23 d. kreditorių susirinkimo... 111. 49.... 112. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 113. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 114. 50.... 115. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 116. 51.... 117. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Už ieškovo reikalavimą... 118. 52.... 119. Teismas patyrė 8,95 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 120. 53.... 121. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 122. patenkinti ieškinį. Iškeldinti atsakovą UAB „Panerių metalas“ (į. k....