Byla 2A-2332-467/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės G. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei G. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ 2012 m. rugsėjo 21 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės G. S. 2778,25 Lt skolos už šilumos energiją, 51,01 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas tiekė centralizuotą šilumą ir karštą vandenį daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam (duomenys neskelbtini), kurio 48 butas iki 2012 m. gegužės 10 d. nuosavybės teise priklausė atsakovei. Šio buto tiekimo-vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl ieškovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su buto savininke neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė. Tuo tarpu atsakovė už patiektą šilumos energiją mokėjo nepilnai ir nereguliariai. Už laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. gegužės 10 d. patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį yra susidariusi skola.

5Atsakovė G. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog nesutinka su ieškovo pateiktais įsiskolinimo paskaičiavimais. Ieškovo pateikti skaičiavimai, kurių pagrindu atsakovei paskaičiuotas įsiskolinimas, yra netikslūs, klaidingi. Ieškovas nepagrįstai priskaičiavo atsakovei 2723,45 Lt įsiskolinimą už karšto vandens tiekimą, remdamasis 2012 m. gegužės 16 d. karšto vandens skaitiklių įrengimo aktu. Atsakovė akto surašymo metu jau nebuvo buto savininke ar nuomininke, todėl neturėjo teisės pasirašyti akto. Aktas sudarytas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, jame nenurodytas jo numeris, jis pasirašytas neįgalioto asmens. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad įsiskolinimo suma susidarė ieškovo nurodomu laikotarpiu ir dėl atsakovės kaltės, nepaaiškinant ir jokiais įrodymais nepagrindžiant 126 kub.m. karšto vandens suvartojimo per keturių mėnesių laikotarpį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 1 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės G. S. ieškovo UAB „Vilniaus energija“ naudai 2770,10 Lt skolos už šilumos energiją, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas konstatavo, jog byloje surinkti įrodymai nesudaro pagrindo manyti, kad ieškovo pateiktas įsiskolinimo paskaičiavimas yra neteisingas. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad nurodyto kiekio karštas vanduo suvartotas po 2011 m. gruodžio 15 d., kai atsakovė deklaravo suvartotą karštą vandenį iki skaitiklio rodmenų „110“. Priešingai, 2012 m. gegužės mėnesį nustatytas suvartoto karšto vandens kiekis - 126 kub.m suteikia pagrindą manyti, kad atsakovė ilgą laiką deklaravo klaidingus duomenis apie faktiškai suvartotą karštą vandenį. Byloje nėra nustatyta aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą abejoti akte užfiksuotų išmontuoto skaitiklio rodmenų teisingumu. Atsakovė niekada neteikė jokių pranešimų apie galimus karšto vandens skaitiklio gedimus, pastabų dėl galimo karšto vandens skaitiklio gedimo atsakovė taip pat neturėjo ir skaitiklio išmontavimo metu. Teismas konstatavo, jog ieškovas pagrįstai ir teisėtai 2012 m. gegužės mėnesį apskaičiavo mokestį už 126 kub.m suvartoto karšto vandens. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovė nesutinka su ieškovo pateiktu skolos paskaičiavimu, o ieškovas į bylą pateiktoje 2012 m. rugsėjo 5 d. pažymoje aiškiai nenurodo mokesčio už 126 kub.m karšto vandens skaičiavimo, teismas laikė pagrįstu vadovautis viešai skelbiama 2012 m. gegužės mėnesį galiojusia vieno kubinio metro suvartoto karšto vandens kaina, kuri sudarė 21,55 Lt/m3. Tokiu būdu 126 kub.m karšto vandens kaina 2012 m. gegužės mėn. sudarė 2715,30 Lt, o ne 2723,45 Lt, todėl ieškovo nurodytą atsakovės skolą teismas sumažino 8,15 Lt suma.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė G. S. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad pačiame sprendime konstatuota, jog tikėtina, kad atsakovė ilgą laiką deklaravo klaidingus duomenis apie faktiškai sunaudotą karštą vandenį, taip pat, jog nėra įrodymų, patvirtinančių, kad nurodyto kiekio karštas vanduo suvartotas po 2011 m. gruodžio 15 d., todėl neteisinga priskirti visą sunaudotą karšto vandens kiekį vienam mėnesiui. Atsakovei priskaičiuotas įsiskolinimas privalėjo būti paskirstytas ir paskaičiuotas pagal atitinkamų laikotarpių karšo vandens kainas. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad skaitiklių keitimo aktas, kuriuo remiantis atsakovei priskaičiuotas įsiskolinimas, sudarytas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kadangi jame nenurodytas numeris, jis pasirašytas neįgalioto asmens. Teismas neteisingai konstatavo, jog šie atsakovės teiginiai yra paneigti liudytojų parodymais. Pasirašant skaitiklio keitimo aktą, atsakovė nebuvo supažindinta su pasirašomo dokumento turiniu ir jo esme, taip pat sukeliamomis pasekmėmis, todėl teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad nenustatyta aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą abejoti akte užfiksuotų išmontuoto skaitiklio duomenų teisingumu. Be to, atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių susiklostė vartojimo pirkimo-pardavimo sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, ieškovui privalo būti taikomi griežtesni rūpestingumo bei protingumo reikalavimai atsakovės atžvilgiu.

10Ieškovas atsiliepimo į apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateikė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovės G. S. apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo motyvus, teismas konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam pirmosios instancijos teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti.

14Civilinės bylos duomenys tvirtina, kad atsakovei G. S. nuo 2009 m. kovo 27 d. iki 2012 m. gegužės 16 d. nuosavybės teise priklausė dviejų kambarių 35,08 kv.m bendro ploto butas, esantis (duomenys neskelbtini) (b.l. 7). Turto pardavimo iš varžytynių 2012 m. gegužės 10 d. akto pagrindu minėtas butas parduotas iš varžytynių ir 2012 m. gegužės 16 d. įregistruota A.K. nuosavybės teisė į šį butą (b.l. 7). Ieškovas tiekė centralizuotą šilumą ir karštą vandenį atsakovei bute, esančiame (duomenys neskelbtini)ir už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. gegužės 10 d. priskaičiavo 2778,25 Lt įsiskolinimą (b.l. 6). Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės susidariusį įsiskolinimą ir palūkanas. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog ieškovas pagrįstai ir teisėtai 2012 m. gegužės mėnesį apskaičiavo mokestį už 126 kub.m suvartoto karšto vandens ir, remdamasis viešai skelbiama 2012 m. gegužės mėnesį galiojusia vieno kubinio metro suvartoto karšto vandens kaina, ieškinį tenkino iš dalies. Atsakovė su teismo sprendimu nesutinka apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, tačiau apeliacinės instancijos teismas atsakovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

15Apeliantė skunde teigia, jog neteisinga priskirti visą sunaudotą karšto vandens kiekį – 126 kub.m - vienam mėnesiui, nes tokį kiekį per vieną mėnesį sunaudoti neįmanoma. Tačiau, kaip matyti iš ieškovo į bylą pateiktos mokesčių paskaičiavimo pažymos (b.l. 6), atsakovė nuo 2010 m. lapkričio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnesio deklaravo suvartoto karšto vandens kiekį nuo skaitiklio rodmenų „94“ iki „110“. Šią aplinkybę patvirtina ir į bylą atsakovės pateiktos atsiskaitymo knygelės su apmokėjimą patvirtinančiais čekiais kopijos (b.l. 47-57), iš kurių taip pat matyti, kad atsakovė kiekvieną mėnesį deklaruodavo tik po vieną kubinį metrą suvartoto karšto vandens, o nuo 2011 m. gruodžio mėn. apskritai nieko nedeklaravo. Tuo tarpu iš karšto vandens skaitiklių įrengimo (plombavimo) akto, surašyto 2012 m. gegužės 16 d., dalyvaujant atsakovei, matyti (b.l. 12), kad bute (duomenys neskelbtini) nurodytą dieną buvo keičiamas karšto vandens skaitiklis (išmontuotas buvęs skaitiklis ir įrengtas naujas skaitiklis), akte išmontuoto skaitiklio rodmenys – 236,0 kub.m. Tokiu būdu dar 2012 m. gegužės mėn. buvo konstatuotas faktinis suvartoto ir prieš tai deklaruoto karšto vandens kiekis – 126 kub.m.

16Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-526/2009; 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/2010; kt.). Šiuo atveju byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog toks karšto vandens kiekis, kuris nustatytas 2012 m. gegužės 16 d. karšto vandens skaitiklių įrengimo aktu, galėjo būti suvartotas po 2011 m. gruodžio 15 d., kai atsakovė deklaravo suvartotą karštą vandenį iki skaitiklio rodmenų „110“. Priešingai, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, minimos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, jog atsakovė ilgą laiką deklaravo klaidingus duomenis apie faktiškai suvartotą karštą vandenį. Juo labiau, kad atsakovė niekada neteikė jokių pretenzijų dėl karšto vandens skaitiklio gedimų, tokių pastabų nenurodė ir atliekant skaitiklio išmontavimą.

17Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat nepagrįstai teigia, jog teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad 2012 m. gegužės 16 d. skaitiklių keitimo aktas, kuriuo remiantis apeliantei priskaičiuotas įsiskolinimas, sudarytas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kadangi jame nenurodytas akto numeris, jis pasirašytas neįgalioto asmens. Tačiau tokie apeliantės argumentai atmestini, kadangi, priešingai nei teigia atsakovė, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime įvertino ir aptarė visus įrodymus, susijusius su minimo akto surašymo aplinkybėmis ir jų pagrindu konstatavo, jog ieškovo sutarties su AB „Axis Industries“ kopija ir kiti rašytiniai įrodymai, liudytojų V. Ž., P. Č. parodymai paneigia atsakovės teiginį, kad aktą pasirašė neįgaliotas asmuo. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka, nes, kaip matyti iš 2013 m. sausio 15 d. teismo posėdžio protokolo (b.l. 97-102), liudytojas P. Č. patvirtino, kad jis pats surašė aktą. Liudytojas V. Ž. parodė, jog pasirašė aktą sutikrinęs, kad aktas yra užpildytas teisingai. Vien akto numerio nenurodymas, vertintinas formaliu trūkumu, nesudarančiu pakankamo pagrindo abejoti akto duomenų teisingumu. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovė asmeniškai dalyvavo skaitiklio išmontavime bei savo parašu patvirtino akte užfiksuotas aplinkybes, taip pat savo parašu patvirtino, jog neturi pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių šiame akte nustatytas aplinkybes. Todėl nesiremti šio akto duomenimis nėra jokio pagrįsto pagrindo (CPK 177 str.).

18Apeliantės argumentai, jog ji nebuvo supažindinta su pasirašomo dokumento turiniu ir jo esme, taip pat sukeliamomis pasekmėmis vertintini kritiškai, nes nagrinėjamu atveju atsakovė pasirašė 2012 m. gegužės 16 d. karšto vandens skaitiklių įrengimo akte be jokių pastabų ir, nors tarp ieškovo ir atsakovės susiklosčiusiuose teisiniuose santykiuose atsakovė yra vartotoja, ši aplinkybė pati savaime nėra aktuali, nesant konstatuotų jokių atsakovės, kaip vartotojos, teisių pažeidimo. Nesutikdama su akto turiniu arba jame užfiksuotais duomenimis, atsakovė galėjo jo nepasirašyti arba pasirašyti jį su pastabomis, arba jį skųsti. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, o ir atsakovė to netvirtina, kad ji reiškė kokias nors pretenzijas ar pastabas ieškovui dėl minėto akto turinio jo pasirašymo momentu ar vėliau. Dėl to apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog nėra pagrindo abejoti 2012 m. gruodžio 16 d. skaitiklių keitimo akte užfiksuotais išmontuoto skaitiklio rodmenimis, jų teisingumu.

19Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ 2012 m. rugsėjo 21 d. kreipėsi į... 5. Atsakovė G. S. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 1 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė G. S. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti... 10. Ieškovas atsiliepimo į apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Civilinės bylos duomenys tvirtina, kad atsakovei G. S. nuo 2009 m. kovo 27 d.... 15. Apeliantė skunde teigia, jog neteisinga priskirti visą sunaudotą karšto... 16. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 17. Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat nepagrįstai teigia, jog teismas... 18. Apeliantės argumentai, jog ji nebuvo supažindinta su pasirašomo dokumento... 19. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 1 d. sprendimą palikti...