Byla e2-1420-639/2019
Dėl darbo ginčų komisijos 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. DGKS-6307 panaikinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas,

2sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau tekste – UAB) „( - )“ atstovams advokato padėjėjai R. V., direktoriui E. K.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovui T. V. dėl darbo ginčų komisijos 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. DGKS-6307 panaikinimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus prašydama panaikinti 2018 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus I-osios Darbo ginčų komisijos sprendimą darbo byloje Nr. DGKS-6307 ir priimti naują sprendimą – atsakovo prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad darbuotojas atsakovas T. V. 2018 m. rugpjūčio 8 d. darbo sutarties Nr. ( - ) pagrindu buvo priimtas į darbą pagalbinio darbininko pareigoms ieškovės UAB „( - )“ įmonėje. Pažymi, jog 2018 m. rugpjūčio 8 d. darbo sutartyje Nr. ( - ) buvo numatytas 40 valandų per savaitę, 8 val. per dieną darbo laiko režimas ir 632,00 Eur mėnesio darbo laiko užmokestis neatskaičiavus mokesčių. Taip pat numatyta 50 procentų darbo užmokesčio kompensacija už darbą, susijusį su kelionėmis.

72018 m. rugsėjo 21 d. su atsakovu buvo nutraukta darbo sutartis Nr. ( - ). Lietuvos Respublikos darbo kodekso (redakcija galiojusi nuo 2018-09-01 iki 2018-10-01) 55 straipsnio 1 dalies pagrindu (darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių). Akcentuoja, kad ieškovė su atsakovu visiškai atsiskaitė atsakovo atleidimo dieną ir atsakovas tai patvirtino savo parašais ieškovės jam pateiktuose mokėjimo žiniaraščiuose. Tačiau atsakovas 2018 m. spalio 16 d. prašymu dėl išmokų, susijusių su darbu, išieškojimo kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisiją (toliau tekste – Darbo ginčų komisija) ir darbo byloje nurodė, kad buvo 29 dienoms išsiųstas į Latviją komandiruotei, tačiau jam nebuvo išmokėtas darbo užmokestis už 2018 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius, iš viso 1264 Eur neatskaičiavus mokesčių, dienpinigių už tarnybinėje komandiruotėje išbūtą laiką bei netesybas už uždelsimą atsiskaityti.

8Pabrėžia, jog darbo ginčų komisija vadovaudamasi vien tik šališkais atsakovo parodymais 2018 m. lapkričio 19 d. sprendime padarė išvadą, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. žiniaraštis T. V. pasirašytas nebuvo, todėl konstatavo, kad su T. V. nebuvo tinkamai atsiskaityta. Akcentuoja, jog Darbo ginčų komisija, priimdama 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimą vadovavosi vien tik melagingais T. V. parodymais ir nesirėmė ieškovės pateiktais darbo užmokesčio žiniaraščiais. Ieškovės teigimu, Darbo ginčų komisija nepagrįstai nusprendė išieškoti iš UAB „( - )“ 95,94 Eur darbo išmokų už 2018 m. rugpjūčio mėnesį atskaičiavus mokesčius, ir 686,39 Eur dydžio darbo išmokų už 2018 m. atostogas bei 1200,91 Eur dydžio netesybų.

9Atsakovas pateikė prašymą dėl dokumentų pateikimo, tačiau nustatytos formos ir procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančio atsiliepimo teismui nepateikė. Į parengiamąjį teismo posėdį atvykęs atsakovas buvo įpareigotas pateikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus atitinkantį atsiliepimą bei pasirūpinti tinkamu atstovavimu.

10Nustatyta, kad į teismo posėdį atsakovas T. V. neatvyko. Apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką atsakovui pranešta tinkamai (CPK 123 straipsnio 3 d.). Atsakovas neinformavo teismo apie neatvykimo priežastis nei žodžiu, nei raštu. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą atsakovui nedalyvaujant T. V. nepateikė.

11Sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis).

12Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „( - )“ atstovai patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, atsakovo T. V. atžvilgiu prašė priimti sprendimą už akių. Esant nustatytoms aplinkybėms priimtinas sprendimas už akių.

13Teismas

konstatuoja:

14ieškinys tenkintinas.

15Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2018 m. rugpjūčio 8 d. sudarė darbo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas nuo buvo priimtas dirbti pas ieškovę pagalbiniu darbininku, darbo sutartyje buvo numatytas 40 valandų per savaitę, 8 val. per dieną darbo laiko režimas ir 632,00 Eur mėnesio darbo laiko užmokestis neatskaičiavus mokesčių. Taip pat numatyta 50 procentų darbo užmokesčio kompensacija už darbą, susijusį su kelionėmis (el. b. l. 26). 2018 m. rugsėjo 21 d. su atsakovu darbo sutartis buvo nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (redakcija galiojusi nuo 2018-09-01 iki 2018-10-01) 55 straipsnio 1 dalies pagrindu (darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių). Ieškovas pateikė į bylą atlyginimų priskaitymų suvestinę, 2018 m. rugsėjo 14 d. žiniaraštį, kuriais ieškovas įrodinėja, kad atsakovui už 2018 m. rugpjūčio mėnesį buvo priskaityta išmokėti 655,94 Eur suma, kurią sudaro darbo užmokestis ir kompensacijos už važinėjamą darbo pobūdį, išskaičius mokesčius. T. V. 2018 m. spalio 16 d. kreipėsi į Darbo ginčų komisiją su prašymu išieškoti iš UAB „( - )“ darbo užmokestį už 2018 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesius, iš viso: 1264,00 Eur, neatskaičiavus mokesčių, dienpinigius (2086,00 Eur), nepanaudotas kasmetines atostogas kompensaciją (suma nenurodyta) ir netesybas už uždelsimą atsiskaityti.

16Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimu DGKS-6307 T. V. prašymą tenkino iš dalies ir nusprendė išieškoti T. V. naudai iš UAB „( - )“ 95,94 Eur darbo išmokų už 2018 m. rugpjūčio mėnesį atskaičiavus mokesčius, ir 686,39 Eur dydžio darbo išmokų už 2018 m. atostogas bei 1200,91 Eur dydžio netesybų (el. b.l. 14-16).

17Dėl darbo ginčus reglamentuojančių teisės aktų taikymo

182016-09-14 priimto Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad jeigu skundas, prašymas nagrinėti individualų darbo ginčą yra paduotas ar ieškinys dėl darbo teisių įgyvendinimo yra pareikštas iki Darbo kodekso įsigaliojimo, skundas, prašymas yra sprendžiami pagal iki Darbo kodekso įsigaliojimo galiojusias nuostatas. Ieškovės ieškinys teisme yra pareikštas 2018 m. gruodžio 19 d., tuo tarpo ginčo santykiai tarp šalių susiklostė 2018 m. rugsėjo mėn., todėl ginčas sprendžiamas pagal nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) nuostatas.

19Dėl ieškovės reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. DGKS-6307

20Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas (darbo ginčo byloje) T. V. 2018 m. spalio 16 d. kreipėsi į Darbo ginčų komisiją dėl darbo užmokesčio ir kitų sumų, susijusių su darbo santykiais, išieškojimo. Darbo ginčų komisija 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimu DGKS-6307 ieškovo prašymą tenkino iš dalies ir nusprendė išieškoti T. V. naudai iš atsakovo UAB „( - )“ 95,94 Eur darbo išmokų už 2018 m. rugpjūčio mėn. atskaičius mokesčius. 686,39 Eur darbo išmokų už 2018 m. rugsėjo mėnesį, atskaičius mokesčius, į sumą esant įskaičiuotai kompensacijai už nepanaudotas atostogas bei 1200,91 Eur netesybų (el. b. l.14-16).

21Ieškovas (pateikęs teismui ieškinį) UAB „( - )“ nesutikdamas su darbo ginčų komisijos sprendimu prašo panaikinti 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimą DGKS-6307 ir priimti naują sprendimą – atsakovo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

22Pažymėtina, kad Darbo kodekso redakcijos įsigaliojusios nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 231 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad darbo ginčo šaliai nesutinkant su darbo ginčų komisijos sprendimu, taip pat darbo ginčų komisijai priėmus sprendimą atsisakyti atnaujinti praleistą terminą kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės, darbo ginčo šalis per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pareiškus ieškinį teisme, teismas nagrinėja darbo ginčą dėl teisės iš esmės, taikydamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau tekste – CPK) nustatytus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus. Ginčo šalis, pareiškusi ieškinį teisme, vadinama ieškovu, o kita šalis – atsakovu. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas.

23Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovė turėjo pareigą įrodyti aplinkybę, kad su buvusiu darbuotoju T. V. yra atsiskaičiusi pilnai.

24Ieškovės atstovas, įrodinėdamas ieškinio pagrindą, pateikė atlyginimų priskaitymų suvestines už rugpjūčio, rugsėjo mėnesius, mokėjimų žiniaraščius (el. b. l. 18-25), kurie jo nuomone yra dokumentas, patvirtinantis darbo užmokesčio išmokėjimą atsakovui, kuriuose atsakovas savo parašu patvirtino, jog gavo nurodomas sumas. Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė papildomus įrodymus, jos nuomone, pagrindžiančius darbo užmokesčio išmokėjimo faktą atsakovui (2018 m. rugsėjo 10 d. kasos išlaidų orderį, kuriame ieškovės vadovas E. K. savo parašu patvirtina, kad nurodo iš įmonės kasos 2018 m. rugsėjo 9 d. išmokėti 300 Eur T. V., pinigų išmokėjimo priežastimi nurodyta – „avansinis darbo užmokestis“) pinigų gavimas patvirtintas gavėjo parašu. Ieškovė taip pat pateikė įrodymus, kad SEPA mokėjimų nurodymu 2018 m. rugpjūčio 22 d. atsakovui T. V. buvo pervesta 200 Eur suma (el .b . l. 21).

25Darbo ginčų komisija sprendime nurodė, kad rugpjūčio mėn. darbo užmokesčio žiniaraštyje ieškovui priskaičiuota 488,36 Eur darbo užmokesčio ir 244,18 Eur už važinėjamąjį darbo pobūdį, iš viso: 732,54 Eur, iš kurių atskaičiavus privalomus mokesčius, mokėtina suma - 655,94 Eur. Mokėjimo žiniaraštis Nr. 2018109/14/4 su šia suma ieškovo nepasirašytas. Tai reiškia, kad suma neišmokėta. Tačiau pagal 2018-09-10 kasos išlaidų orderį be numerio, ieškovui buvo išmokėti 300,00 Eur avansinio darbo užmokesčio. Taip pat 2018-08-22 pavedimu jam išmokėti 200,00 Eur. Be to, jis gavo 60,00 Eur iš trijų šimtų eurų, kurie 2018-08-29 jo vardu buvo išmokėti perlaida per Lietuvos paštą ir kuriuos pasidalino penki atsakovo darbininkai: M. V., G. B., J. R., M. M. ir T. V. ( perlaidos Nr. PP1566879). Užskaičius išmokėtas sumas, neišmokėtas rugpjūčio mėn. darbo užmokesčio likutis -95,94 Eur ( 655,94 Eur - 300,00 Eur – 200,00 Eur - 60,00 Eur). Neišmokėtą likutį komisija nusprendė išieškoti ieškovo naudai iš atsakovo UAB „( - )“. Komisijos vertinimu pagal 2018 m. rugsėjo mėn. algų priskaičiavimo suvestinę ir atsiskaitymo lapelį ieškovui už rugsėjo mėn. priskaičiuota 474,00 Eur darbo užmokesčio, 70,96 Eur nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensacijos, 237,00 Eur už darbą, susijusį su važinėjimu, iš viso priskaičiuota: 781,96 Eur darbo išmoka. Atskaičius mokesčius mokėtina suma - 686,39 Eur. Ši suma atvaizduota 2018-09-21 mokėjimų žiniaraštyje Nr. 2018/09/21/1, kuris ieškovo nepasirašytas. Šios sumos išmokėjimo dokumentai nepateikti. Atsakovas savo atsiliepime pateiktame komisijai nurodė, kad T. V. šį dokumentą pasirašė žemiau nei grafa: ,,Parašas". Komisija į tai pasisakė, kad gavėjo parašas turi būti tik ten kur dokumente numatyta. Tuo tarpu T. V. nurodė, kad žiniaraščio nepasirašė ir nurodytų pinigų negavo. Komisija konstatavo, kad pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybes 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, aktuali redakcija nuo 2018-06-01,19 p.: ,,Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo - parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti.(...)". Remiantis tuo, konstatavo, kad rugsėjo mėnesio darbo užmokestis 686,39 Eur T. V. nebuvo išmokėtas, todėl išieškotina iš UAB „( - )“.

26Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad darbo ginčų komisijos bylos įrodymus teismas turi vertinti kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais CPK 185 straipsnyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120-681/2015). CPK XX skyriaus normos, nustatančios darbo bylų nagrinėjimo ypatumus, nereglamentuoja įrodymų vertinimo ir nenustato kitokios jų vertinimo taisyklės. Taigi ir darbo bylose taikomos bendrosios įrodymų vertinimo taisyklės, nustatytos CPK 185 straipsnyje. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 214 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad darbdavys privalo įrodinėti tam tikras ginčui išspręsti svarbias aplinkybes ir pateikti įrodymus.

27Teismas pažymi, kad pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (toliau -BAĮ 2 straipsnio 1 dalį apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame yra rekvizitai tos ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumui nustatyti. BAĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodyti šie privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas; 3) apskaitos dokumento data; 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; 5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška; 6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos. BAĮ 13 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus.

28Pagal 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 4 punktą pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį, pagal 41 punktą kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį. Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti (2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 19 punktas).

29Atkreiptinas dėmesys, kad darbo ginčų komisija vertindama pateiktus įrodymus rėmėsi T. V. duotais žodiniais paaiškinimais, bei vadovaudamasi aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu – kad nesant pinigų gavėjo parašo ant žiniaraščio jis pripažįstamas negaliojančiu, priteisė iš UAB „( - )“ T. V. darbo užmokestį už rugsėjo mėnesį bei neišmokėto užmokesčio likutį už rugpjūčio mėnesį.

30Vertinant teismui pateiktus įrodymus, matyti, kad komisija konstatavo, jog rugsėjo mėnesio darbo užmokestis 686,39 Eur T. V. nebuvo išmokėtas, kadangi 2018-09-21 mokėjimų žiniaraštis Nr. 2018/09/21/1 nepasirašytas. Su tokia ginčų komisijos išvada sutikti negalima – kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų - teismui pateikti du žiniaraščiai: Nr. 2018/09/14/4 (el. b. l. 19) kuriame nurodyta „už periodą“ 2018.08.01-2018.08.31, kuris nėra pasirašytas pinigus gaunančio asmens (T. V.), tuo tarpu žiniaraštis Nr. 2018/09/21/1 už periodą 2018.09.01-2018.09.30 yra patvirtintas parašu (el. b. l. 24), nors komisija konstatavo, kad būtent šis žiniaraštis nepasirašytas. Atlyginimų priskaitymų suvestinėje už 2018 m. rugsėjo mėnesį atsakovui T. V. priskaičiuota išmokėti 686,39 Eur (el. b. l. 23), kad ši suma jam buvo išmokėta patvirtina ne tik minėtas pasirašytas žiniaraštis, bet ir 2018.09.01-2018.09.30 atsiskaitymų lapelis, kuriame T. V. parašu patvirtinta, kad su juo pilnai atsiskaityta išmokėtas 686,39 Eur darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį ir likusi sumokėti suma sudaro 0,00 Eur.

31Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad komisijos vertinimu T. V. gavo 60,00 Eur iš trijų šimtų eurų, kurie 2018-08-29 jo vardu buvo išmokėti perlaida per Lietuvos paštą ir kuriuos pasidalino penki atsakovo darbininkai: M. V., G. B., J. R., M. M. ir T. V. (perlaidos Nr. PP1566879) (el. b. l. 15). Užskaičius išmokėtas sumas, neišmokėtas rugpjūčio mėn. darbo užmokesčio likutis -95,94 Eur ( 655,94 Eur - 300,00 Eur – 200,00 Eur - 60,00 Eur). Teismas sutinka su ieškovės UAB „( - )“ pozicija, kad išvadą, jog paštu pervesta 300 Eur suma buvo padalinta ir kitiems UAB „( - )“ darbuotojams buvo padaryta remiantis tik T. V. parodymais ginčo nagrinėjimo komisijos posėdžiuose metu, tačiau minėti asmenys ginčų nagrinėjimo komisijos posėdžiuose apklausti nebuvo, kitų duomenų galinčių pagrįsti nurodomą aplinkybę, kad minėta 300 Eur suma buvo padalinta tarp darbuotojų, nei ginčų komisijai nei teismui nėra pateikta. Iš to seka, kad darbo ginčų komisija šią išvadą padarė formaliai vertindama jai pateiktus duomenis, ir remdamasi tik T. V. parodymais, kurie nepagrįsti nei rašytiniais įrodymais nei liudytojų parodymais.

32Kasacinės instancijos teismas, vadovaudamasis sisteminiu CPK 414 straipsnio 1 dalies ir 178 straipsnio aiškinimu, yra konstatavęs, jog nustatytas aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant darbo bylas neatleidžia byloje dalyvaujančių asmenų nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-120-687/2015).

33Pažymėtina, kad siekiant paneigti byloje esančius prieštaravimus ir patvirtinti, jog minėta 300 Eur suma, kuri 2018 m. rugpjūčio 29 d. paštu persiųsta T. V. buvo padalinta ir kitiems asmenims, atsakovui buvo suteikta galimybė į teismo posėdį pasikviesti liudytojus. Liudytojus paties atsakovo prašymu išreikštu parengiamojo posėdžio metu, teismas sutiko apklausti, tačiau atsakovas į teismo posėdį neatvyko ir jokių liudytojų nepakvietė, asmenų sąrašo, kuriuos būtų reikalinga apklausti bylos nagrinėjimo metu, taip pat nepateikė. Teismas pažymi ir tai, kad parengiamojo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad ant dokumentų patvirtinančių pinigų gavimą yra ne jo parašas ir šis parašas yra suklastotas. Teismas, būdamas aktyvus šios kategorijos bylose, parengiamojo posėdžio metu šalis informavo, kad byloje siekiant įsitikinti, kad minėti dokumentai pasirašyti T. V. parašu tikslinga skirti rašysenos ekspertizę. Parengiamojo posėdžio metu ieškovės atstovė sutiko, kad byloje būtų atlikta ekspertizė ir įsipareigojo pateikti pasirašytų dokumentų originalus, tuo tarpu atsakovas aiškios nuomonės dėl ekspertizės, kuria būtų nustatyta ar jis pasirašė ginčijamus dokumentus, neišreiškė, į teismo posėdį, kurio metu kaip buvo informuotas atsakovas, turėjo būti paimti rašysenos pavyzdžiai ekspertizės atlikimui, atsakovas neatvyko.

34Visapusiškai ir objektyviai ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, visuma nustatytų faktinių aplinkybių darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas, panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimą dėl atsakovui T. V. priklausančių 782,33 Eur susijusių su darbu neatskaičius mokesčių, išieškojimo yra pagrįstas. Konstatuotina, kad Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisija išanalizavusi abiejų ginčo šalių pateiktus įrodymus bei įvertinusi ginčo šalių elgesį priėmė nepagrįstą sprendimą – sprendime pervestos 300 Eur sumos padalinimo tarp kitų UAB „( - )“ darbuotojų faktas byloje neįrodytas, šią faktinę aplinkybę komisija pripažino remdamasi vien tik T. V. duotais parodymais. Taip pat teismo vertinimu, ginčų komisijos sprendimas motyvuojamas klaidingai įvertintomis aplinkybėmis – komisija padarė išvadą, jog darbo užmokestis už 2018 m. rugsėjo mėnesį T. V. nebuvo sumokėtas, kadangi 2018 m. rugsėjo 21 d. žiniaraštis Nr. 2018/09/21/1 nėra pasirašytas pinigus gaunančio asmens. Tačiau iš teismui pateikto žiniaraščio Nr. 2018/09/21/1 (el. b. l. 24 ), matyti, kad jis patvirtintas T. V. parašu ir šis parašas, o kartu ir minėto dokumento pasirašymo faktas nėra nuginčytas ir leistinomis procesinėmis priemonėmis nėra įrodyta, kad šis parašas suklastotas, taigi kol neįrodyta priešingai – parašu patvirtintas dokumentas laikytinas galiojančiu.

35Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistina 75,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis, 544,50 Eur ieškovės patirtas išlaidas už advokato padėjėjos teisines paslaugas (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93, 98 straipsniai).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsnio, 262 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu teismas,

Nutarė

37ieškinį tenkinti.

38Ginčą išspręsti iš esmės, panaikinti 2018 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. DGKS-6307 dalį, kuria iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atsakovui T. V. priteista 95,94 Eur darbo išmokų už 2018 m. rugpjūčio mėnesį atskaičiavus mokesčius, ir 686,39 Eur dydžio darbo išmokų už 2018 m. atostogas bei 1200,91 Eur dydžio netesybų ir T. V. atsakovo prašymą atmesti.

39Priteisti iš atsakovo T. V. ieškovei uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ naudai, 619,50 Eur (šešis šimtus devyniolika eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

41Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau tekste – UAB)... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 5. Teismas... 6. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos... 7. 2018 m. rugsėjo 21 d. su atsakovu buvo nutraukta darbo sutartis Nr. ( - ).... 8. Pabrėžia, jog darbo ginčų komisija vadovaudamasi vien tik šališkais... 9. Atsakovas pateikė prašymą dėl dokumentų pateikimo, tačiau nustatytos... 10. Nustatyta, kad į teismo posėdį atsakovas T. V. neatvyko. Apie teismo... 11. Sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į... 12. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „( - )“ atstovai patvirtino... 13. Teismas... 14. ieškinys tenkintinas.... 15. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2018 m.... 16. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos... 17. Dėl darbo ginčus reglamentuojančių teisės aktų taikymo... 18. 2016-09-14 priimto Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo,... 19. Dėl ieškovės reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 20. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas (darbo ginčo byloje) T.... 21. Ieškovas (pateikęs teismui ieškinį) UAB „( - )“ nesutikdamas su darbo... 22. Pažymėtina, kad Darbo kodekso redakcijos įsigaliojusios nuo 2018 m. rugsėjo... 23. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovė turėjo pareigą įrodyti... 24. Ieškovės atstovas, įrodinėdamas ieškinio pagrindą, pateikė atlyginimų... 25. Darbo ginčų komisija sprendime nurodė, kad rugpjūčio mėn. darbo... 26. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad darbo ginčų komisijos bylos... 27. Teismas pažymi, kad pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės... 28. Pagal 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad darbo ginčų komisija vertindama pateiktus... 30. Vertinant teismui pateiktus įrodymus, matyti, kad komisija konstatavo, jog... 31. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad komisijos vertinimu T. V. gavo 60,00... 32. Kasacinės instancijos teismas, vadovaudamasis sisteminiu CPK 414 straipsnio 1... 33. Pažymėtina, kad siekiant paneigti byloje esančius prieštaravimus ir... 34. Visapusiškai ir objektyviai ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus,... 35. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistina 75,00 Eur... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsnio, 262 straipsnio 2... 37. ieškinį tenkinti.... 38. Ginčą išspręsti iš esmės, panaikinti 2018 m. lapkričio 19 d. Lietuvos... 39. Priteisti iš atsakovo T. V. ieškovei uždarosios akcinės bendrovės „( -... 40. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 41. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...