Byla 2-420-570/2011
Dėl materialinio išlaikymo vaikui priteisimo

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Ruta Neveckiene,

2sekretoriaujant Ilonai Žilinskienei

3dalyvaujant pareiškejo Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro atstovei Eglei Privenienei,

4ieškovei R. J.,

5institucijos, teikiancios išvada byloje - Kalvarijos savivaldybes Vaiku teisiu apsaugos skyriaus atstovei Erikai Skystimaitei,

6treciajam asmeniui G. Z.,

7tretiesiems asmenims Marijampoles apskrities VMI, A. R., AB bankui „Snoras“ nedalyvaujant

8žodinio proceso tvarka viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal pareiškejo LR Generalinio prokuroro, ginancio viešaji interesa pareiškimu atnaujinta procesa civilineje byloje pagal ieškoves R. J. ieškini atsakovui S. R. (mires) del materialinio išlaikymo vaikui priteisimo ir

9n u s t a t e:

102006 m. liepos 14 d. Marijampoles rajono apylinkes teismo sprendimu civilineje byloje Nr. 2-1955-571/2006 buvo priteistas materialinis išlaikymas iš atsakovo S. R. nepilnametei dukrai A. J. gim. ( - ) nekilnojamuoju turtu - butu su rusiu, u/n Nr. ( - ) , esanciu ( - ) ir butu u/n ( - ) , esanciu ( - ) bei periodinemis išmokomis kas menesi po 200 litu nuo 2022-01-01 iki 2023-01-25, t.y. iki dukros pilnametystes. Teismo sprendimas isiteisejes.

11Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, siekdamas apginti viešaji interesa, 2006-11-17 kreipesi i Marijampoles rajono apylinkes teisma (t. 1, b.l. 1-3), prašydamas atnaujinti procesa CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, del sprendime padarytu aiškiu materialiosios ir proceso teises normu taikymo klaidu, kai sprendimas nebuvo peržiuretas apeliacine tvarka.

12Bylos nagrinejimo metu i procesa treciaisiais asmenimis buvo itraukti mirusio S. R. kreditoriai – M. ir L. Z. interesus atstovaujantis ju tevas G. Z., AB bankas „Snoras“, mirusiojo sesuo I. B., kuri jos prašymu pašalinta iš proceso nelikus suinteresuotumo bylos baigtimi, Marijampoles apskrities VMI bei nepilnametes A. J. interesus ginanti Kalvarijos savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyrius.

132007-12-12 Kauno apygardos teismo nutartimi pareiškejo Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro prašymas del proceso atnaujinimo buvo patenkintas ir byla perduota nagrineti Marijampoles rajono apylinkes teismui (t.2 b.l.47-53).

14Pareiškejo LR Generalinio prokuroro atstove E.Priveniene teismo posedžio metu praše pareiškima tenkinti, panaikinti 2006 m. liepos 14 d. Marijampoles rajono apylinkes teismo sprendima civilineje byloje Nr. 2-1955-571/2006, kadangi jis neteisetas, priimtas padarius aiškia teises taikymo klaida. Aiški teises taikymo klaida, jos nuomone, pasireiške tuo, kad išlaikymo priteisimo metu, nepilnametei A. J. iš tevo S. R. priteistas nekilnojamasis turtas buvo areštuotas Marijampoles rajono apylinkes prokuraturos prokuroro 2005-11-23 nutarimu baudžiamojoje byloje Nr.64-2-008-05. Areštas taikytas siekiant užtikrinti mažameciu nukentejusiuju L. ir M. Z. interesais pareikšta civilini ieškini baudžiamojoje byloje Nr.64-2-008-05.

15Tiek ieškove, tiek atsakovas apie taikyta laikinaji nuosavybes teisiu apribojima žinojo (arba turejo žinoti), kadangi abu kartu gyveno, vede bendra uki, taciau teismo neinformavo. Teismas, pažeisdamas CPK 179 str. nuostatas, nepasiule ieškovei pateikti duomenis, kokia šio turto teisine padetis buvo kreipimosi i teisma metu bei priimant sprendima, o vadovavosi prieš puse metu, t.y. 2005-11-17 ir 2005-11-21 išduotomis Nekilnojamojo turto registro pažymomis. Teismas taip pat pažeide ir CPK 376 straipsnio nuostatas, numatancias, kad šeimos bylas nagrinejantis teismas turi teise savo iniciatyva rinkti irodymus ir pats neišsireikalavo duomenu apie turto teisine padeti ir suvaržymus.

16S. R. turto arešto aktas 2005-11-24 buvo iregistruotas Turto arešto aktu registre. Jei areštas iregistruotas Lietuvos Respublikos Turto arešto aktu registre, laikoma, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui. Prokurore negincijo priteistino turto vertes, kuri jos nuomone teismo sprendimo priemimo metu buvo reali, išlaikymo dydžio po 200 Lt kas menesi, laikotarpio, už kuri turi buti priteistas išlaikymas ir kt., taciau mano, kad butent turto areštas ir egzistave kitu kreditoriu reikalavimai i ši turta dare negalima išlaikymo priteisima turtu. Ju nuomone, tokio neteiseto sprendimo negali likti, nes iš neteises teises neatsiranda (ex injuria jus non oritur)

17Itariamajam S. R. 2006-07-25 mirus, ikiteisminis turimas buvo nutrauktas, laikinas jo nuosavybes teisiu apribojimas panaikintas. Atsižvelgiant i tai, kad teismo sprendimas neteisetas ir priimtas padarius aiškia teises normu taikymo klaida, jis turi buti panaikintas, o civiline byla mirus atsakovui, kurio teisiu ir pareigu peremimas negalimas, nutrauktina (CPK 293 str. 7 p.).

18Ieškove R. J. prašo gincijama teismo sprendima palikti nepakeista, o byla mirus atsakovui nutraukti. Nurode, jog priteisiant dukrai A. materialini išlaikyma iš tevo S. R. turtu, t.y. dviem butais, esanciais ( - ) jokios teises normos pažeistos nebuvo. Tevas gera valia dukrai išlaikymo neteike, pajamu neturejo, todel išlaikymas ir buvo priteistas turtu. Apie turto arešta ieškinio pateikimo ir bylos nagrinejimo metu, ji teigia nežinojusi.

19Jos nuomone, laikinas nuosavybes teisiu apribojimas negali buti kliutis priteisti išlaikyma vaikui nekilnojamuoju turtu, kadangi tokio draudimo nenumato istatymai. Teismas priimdamas sprendima neturejo pareigos aiškintis ar turtas nera areštuotas. Butu rinkos vertes buvo nustatytos 2005-11-16 ir 2005-11-21, iš viso abieju butu rinkos reali verte buvo 37500 Lt. Dukra A. gimusi ( - ), o kai ji kreipesi i teisma del išlaikymo priteisimo, buvo 1,5 metu. Išlaikymas paskaiciuotas po 200 Lt kas menesi iki dukros pilnametystes, už laikotarpi iki 2022 m. sausio menesio turtu, o nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. sausio 25 d. periodinemis išmokomis po 200 Lt kas menesi. Šiuo metu mergaite mirus tevui yra našlaite, ja išlaiko viena ieškove, mergaite eina i pirmaja klase, lanko muzikos mokykla, todel išlaikymui per menesi reikia apie 1000 Lt. Dukra specialiu poreikiu neturi. Todel priteistas išlaikymas jai negali buti panaikintas, o prokuratura turi ginti visu nepilnameciu vaiku interesus, o ne trukdyti jiems igyvendinti savo teises ir pareigas. Be to, isiteisejusiu teismo sprendimu yra nustatytas juridine reikšme turintis faktas, kad visa tevo S. R. palikima prieme jo dukra A. J., pradedama jo turta faktiškai valdyti, todel ji yra ir vienintele turto paveldetoja. Del S. R. kreditoriu paaiškino, kad AB bankui „Snoras“ yra likusi apie 12 000 Lt skola, o G. Z. jokios galiojancios reikalavimo teises neturi, nes nei jam, nei jo vaikams nera priteista iš S. R. jokia skola, baudžiamoji byla nutraukta, o nusikaltimu padaryta žala iš paveldetoju ar kitu teisiu bei pareigu peremeju negali buti priteista. Itraukta i byla I. B. jokio suinteresuotumo šia byla neturi, nes isiteisejusia 2011-06-16 Marijampoles rajono apylinkes teismo nutartimi nustatyta, kad ji nera priemusi S. R. palikimo ir nera jo teisiu bei pareigu peremeja.

20Tretysis asmuo G. Z. prašo panaikinti neteiseta Marijampoles rajono apylinkes teismo sprendima del išlaikymo priteisimo S. R. dukrai turtu ir byla nutraukti. Paaiškino, kad S. R. butai buvo areštuoti baudžiamojoje byloje ju ieškiniui užtikrinti. Šiuo metu jokios galiojancios reikalavimo teises i S. R. ar jo teisiu bei pareigu peremeja neturi, t.y. žala jiems nepriteista, nes baudžiamoji byla nutraukta itariamajam mirus. Savo vaikus L. Z. ir M. Z. išlaiko jis su žmona.

21Tretysis asmuo Marijampoles apskrities VMI, AB bankas „Snoras“, budami tinkamai informuoti apie teismo posedžio vieta ir laika, i teismo posedi neatvyko, prašymu atideti bylos nagrinejima nepateike, todel atvykusiu asmenu prašymu byla nagrinejama iš esmes be treciojo asmens dalyvavimo (CPK 247 str.)

22Treciajam asmeniui A. R. teismo šaukimas iteiktas viešo paskelbimo budu laikrašciuose (t.4 b.l. 143,144), i teismo posedi A. R. neatvyko, prašymu atideti bylos nagrinejimo nepateike, todel atvykusiu asmenu prašymu byla nagrinejama iš esmes be treciojo asmens dalyvavimo (CPK 247 str.)

23Treciojo asmens Kalvarijos savivaldybes Vaiku teisiu apsaugos skyrius su pareiškejo prašymu panaikinti teismo sprendima del materialinio išlaikymo priteisimo nesutinka visiškai. Atstove E.Skystimaite palaike ieškoves pozicija, kadangi gincijamas teismo sprendimas atitiko vaiko interesus. Šiuo metu mergaite yra našlaite, netekusi tevo globos, todel jai išlaikymas reikalingas. Panaikinus teismo sprendima vaikas liktu be išlaikymo iš tevo.

24Prašyma del teismo sprendimo panaikinimo atmesti.

25Teismo sprendimo teisine galia suponuoja jo nekintamuma, teismo sprendimo pagrindu atsiradusiu teisiniu santykiu stabiluma, taciau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškeja nauju teisiniu ar faktiniu aplinkybiu, turinciu itakos teismo sprendimo teisetumui ir pagristumui. Butent tokiai situacijai istatymu leidejas itvirtino proceso atnaujinimo instituta – ekstraordinarini buda isiteisejusiam teismo sprendimui peržiureti. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti galimo neteiseto teismo sprendimo (nutarties) teisiniu padariniu ir taip ivykdyti teisinguma, apginant ne tik privaciu šaliu, bet ir viešaji interesa (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis civilineje byloje Lietuvos Respublikos generaline prokuratura ir kt. v. UAB „Energo Development“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-431/2007)

26Pagal LR Aukšciausiojo teismo suformuota teismu praktika (Lietuvos Aukšciausiojo teismo 2010-06-01 Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-247/2010, Leidinyje „Teismu praktika Nr. 26 paskelbta Lietuvos Aukšciausiojo teismo metodika „Teismu praktikos taikant istatymus del proceso atnaujinimo užbaigtose civilinese bylose aktualus klausimai“ psl. 271-303), procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu gali buti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teises normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiuretas apeliacine tvarka. Aiškindamas šia teises norma kasacinis teismas yra konstataves, kad, istatyme neivardijus, kokia teises normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški, ši savoka laikytina vertinamaja, jos turini konkreciu atveju turi atskleisti prašyma atnaujinti procesa nagrinejantis teismas (CPK 370 straipsnio 3 dalis) Aiški teises taikymo klaida pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkta kaip pagrindas atnaujinti civiline byla gali buti imperatyviosios teises normos netaikymas, vienareikšmiškos teises normos nuostatos prasmes išaiškinimas netinkamai, negincijamai neprotingas vertinamojo pobudžio aplinkybiu ivertinimas ir panašus atvejai ir del to teismo sprendimas yra aiškiai nepagristas ir neteisetas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2008 m. rugpjucio 25 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-403/2008).

27Be to, svarbi salyga procesui atnaujinti yra aplinkybe, kad isiteisejes teismo sprendimas pažeidžia besikreipiancio asmens teises ar istatymu saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis)

28Nagrinejamoje byloje aiškia teises normos taikymo klaida buvo prašoma kvalifikuoti LR CPK 176-185 str. normu pažeidima, 376 str., CK 3.4 str. netaikyma.

29Šioje byloje nustatyta, kad 2006-07-14 Marijampoles rajono apylinkes teismo sprendimu buvo patenkintas ieškoves R. J. ieškinys atsakovui S. R. del materialinio išlaikymo nepilnameciui vaikui priteisimo (civiline byla Nr.N2-1955-571/2006, b.l.1-2) ir iš atsakovo S. R. a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteistas materialinis išlaikymas nepilnametei dukrai A. J. gim. ( - ) nekilnojamuoju turtu - butu ( - ) , bei periodinemis išmokomis kas menesi po 200 litu nuo 2022 metu sausio 1d. iki 2023m. sausio 25d., tai yra iki dukros pilnametystes. Minetas teismo sprendimas viešame registre iregistruotas 2006-08-18 (t. 1 b.l.94-95).

30LR CK 3.196 str. 1 d. numato tris galimas vaiku išlaikymo formas: kas menesi mokamomis periodinemis išmokomis, vienkartine konkrecia suma, tam tikro turto vaikui priteisimu.

31Priteistino išlaikymo forma pirmiausia priklauso nuo išieškotojo reikalavimo.

32Išlaikymas natura, t.y. priteisiant vaikui nuosavyben tam tikra skolininko turta galimas tada, kai skolininkas turi turto, kuri naudojant ar realizavus butu gaunamos pajamos vaiko išlaikymui. Priteisiant išlaikyma, turi buti atsižvelgiama i išlaikymo ir priteisiamo turto verte. Imperatyvaus reikalavimo, kad vaikui kaip išlaikymas negali buti priteistas apsunkintas areštu ar kitaip suvaržytas (hipoteka, uzufruktas ar kt.) istatymu leidejas nenustate.

33Kaip matyti iš bylos medžiagos, ir pripažino pats prokuroras, priteisimo metu vaikui išlaikymas buvo reikalingas, tevas jo neteike, istatymine vaiko atstove dukrai išlaikyma praše priteisti skolininko turtu, nekilnojamojo turto rinkos verte buvo pakankama prašomam išlaikymo dydžiui padengti, taciau ieškovei R. J. kreipiantis su ieškiniu, prokuroro nutarimu turtas buvo areštuotas, uždraudžiant daikto savininkui, t.y. S. R. juo disponuoti (t.1 b.l.6). 2006-05-22 nutartimi laikinas nuosavybes teisiu apribojimas buvo pratestas 3 menesiams nuo 2006-05-23 (t.1 b.l.13) ir 2006-08-19 nutartimi nebepratestas (t.1 b.l.14). Teismas duomenu apie turto bukle ir jo statusa priimdamas teismo sprendima nepatikrino.

34Todel teismas pripažista, kad nagrinejant byla ir priimant teismo sprendima, buvo nepilnai išsiaiškintos aplinkybes del priteisiamo turto teisinio statuso (neišreikalautos pažymos iš Nekilnojamojo turto registro apie turto bukle bylos nagrinejimo ir sprendimo priemimo metu, iš kuriu butu paaiškeje, kad turtas areštuotas, uždraudžiant juo disponuoti), sprendimo aprašomojoje ir motyvuojamoje dalyje nepasisakyta, ar priteisiant išlaikyma apsunkintu turtu nebus pažeistos materialinio išlaikymo reikalingo vaiko ir kitu asmenu, kuriu reikalavimams užtikrinti areštuotas turtas, teises, taciau tai nelaikytina esmine teises taikymo klaida, kuri daro sprendima neteiseta ir nepagrista, vertinant ja iš vaiko teisiu apsaugos konteksto, kadangi priteisiant toki turta kaip išlaikyma, buvo igyvendinta vaiko teise i išlaikyma.

35Sprendžiant klausima del mirusio S. R. kreditoriu ir kaip toks sprendimas itakojo ju interesus, nustatyta, kad ginco teismo sprendimo priemimo metu S. R. turejo apie 16 000 Lt dydžio paskola AB banke Snoras (t. 3, b.l.68,69), taciau 2004-04-08 paskolos sutarties Nr. 035-85354-200 salygas vykde, isiskolinimo neturejo. Duomenu, kad bankas butu informuotas apie ieškini del išlaikymo priteisimo nera. Tokiu atveju bankas, pagal paskolos sutarties 16.7 p. turejo teise taikyti paskolos gavejui bauda – 2 proc. nuo likusios negražintos paskolos sumos, taciau sutartimi nenumatyta, kad tokiu atveju bankas igytu teise, paskolos gavejui vykdant prievole, nukreipti išieškojima i paskolos gavejo turta, todel darytina išvada, kad bankas i byla ir neturejo buti itrauktas, nes priimtas spendimas neitakojo paskolos sutarties šaliu teisiu ir pareigu apimties, kadangi paskolos sutartis buvo galiojanti, paskolos sutarties terminas nebuvo pasibaiges. Pagrindu nukreipti paskolos išieškojima i atsakovui priklausanti turta sprendimo priemimo metu nebuvo, todel pripažintina, kad banko kaip kreditoriaus teises priimant sprendima pažeistos nebuvo.

36Be to, 2010-11-08 Marijampoles rajono apylinkes teismo sprendimu (t. 4 b.l.120-124) nustatyta, kad mirusio S. R. palikima prieme dukra A. J., pradedama paveldima turta faktiškai valdyti, todel už palikejo skolas ji atsako visu savo turtu (CK 5.52 str.) ir bankas istatymu nustatyta tvarka gali skolininko S. R. skolos išieškojima nukreipti i paveldetojos paveldeta ir asmenini turta. Todel ginco sprendimas jo teisiu ir pareigu nepažeidžia. Kaip nepažeidžia ir G. Z. bei jo mažameciu vaiku L ir M interesu.

37Kaip patvirtino G. Z., šiuo metu jokios galiojancios reikalavimo teises i S. R. ar jo teisiu ir pareigu peremejus jie neturi, kadangi ikiteisminis tyrimas S. R. atžvilgiu nutrauktas 2007-04-20 mirus itariamajam (t. 1 b.l.148-158), civilinis ieškinys, kurio ivykdymui užtikrinti buvo taikytas laikinais nuosavybes teisiu apribojimas paliktas nenagrinetu, civilinio proceso tvarka ieškinio nera pareiške, teismo sprendimu ar nuosprendžiu del žalos atlyginimo nera. Tokiu budu, ginco teismo sprendimas jiems šiuo metu nesukelia jokiu pasekmiu.

38Iš bylos pašalinta I. B. jokio suinteresuotumo byla ir ginco sprendimu neturi, nes ji nera pripažinta S. R. turto paveldetoja (t.4 b.l. 1205-127)

39Todel atsižvelgiant i be tevo globos likusios nepilnametes A. J. interesus, jos teise gauti iš tevo išlaikyma, i tai, kad pareiškejo ar kitu kreditoriu teises ginco teismo sprendimu pažeidžiamos nebus, jiems galint patenkinti savo reikalavimus iš A. J. paveldeto ir jos asmeninio turto, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismo sprendimo stabilumo ir galutinumo principu, teismo sprendimas paliktinas nepakeistu.

40Pareiškejo atstove E.Priveniene ir ieškove R. J. praše byla nutraukti mirus atsakovui S. R., nes teisiu ir pareigu peremimas byloje del materialinio išlaikymo išieškojimo yra negalimas. Prašymas atmestinas. Nustatyta, kad civilines bylos nagrinejimo ir ginco sprendimo priemimo metu 2006-07-14 atsakovas S. R. buvo gyvas (mire 2006-07-25 (t. 3 b.l. 34), todel paliekant nepakeista teismo sprendima del išlaikymo nepilnametei A. J. priteisimo, byla nutraukti mirus atsakovui nera pagrindo.

412007-02-12 Marijampoles rajono apylinkes teismo nutartimi, tenkinant Generalinio prokuroro prašyma, buvo taikyta laikinoji apsaugos priemone ir nutarta irašyti viešame registre draudima perleisti nuosavybes teises i buta ( - ) (t. 1 b.l.51). Kadangi prašymas atnaujintoje byloje del teismo sprendimo panaikinimo netenkintas, nutarciai isiteisejus, 2007-02-12 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones naikintinos (CPK 150str.4d.)

42Kadangi teismo sprendimas paliktas nepakeistu, o LR Generalinio prokuroro pareiškimas atmestas, iš jo Valstybei priteistina 125, 90 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p.).

43Vadovaudamasis LR CPK 259, 260 str., 263-270 str., 371 str.1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

44Pareiškejo LR Generalinio prokuroro, ginancio viešaji interesa, prašyma del 2006 m. liepos 14 d. Marijampoles rajono apylinkes teismo sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1955-571/2006 panaikinimo, atmesti.

45Nutarciai isiteisejus, panaikinti 2007-02-12 Marijampoles rajono apylinkes teismo nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – irašyta viešame registre draudima perleisti nuosavybes teises i buta ( - )

46Nutarties vykdyma del laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo pavesti vykdyti VI Registru centro Marijampoles filialui.

47Priteisti valstybei iš pareiškejo LR Generalinio prokuroro, ginancio viešaji interesa, 125, 90 Lt (viena šimta dvidešimt penkis litus, 90 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM saskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, b.k. 73000, imokos kodas 5660.

48Nutartis per 7 dienas nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiamas atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Ruta Neveckiene,... 2. sekretoriaujant Ilonai Žilinskienei... 3. dalyvaujant pareiškejo Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro atstovei... 4. ieškovei R. J.,... 5. institucijos, teikiancios išvada byloje - Kalvarijos savivaldybes Vaiku teisiu... 6. treciajam asmeniui G. Z.,... 7. tretiesiems asmenims Marijampoles apskrities VMI, A. R.,... 8. žodinio proceso tvarka viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla... 9. n u s t a t e:... 10. 2006 m. liepos 14 d. Marijampoles rajono apylinkes teismo sprendimu civilineje... 11. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, siekdamas apginti viešaji... 12. Bylos nagrinejimo metu i procesa treciaisiais asmenimis buvo itraukti mirusio... 13. 2007-12-12 Kauno apygardos teismo nutartimi pareiškejo Lietuvos Respublikos... 14. Pareiškejo LR Generalinio prokuroro atstove E.Priveniene teismo posedžio metu... 15. Tiek ieškove, tiek atsakovas apie taikyta laikinaji nuosavybes teisiu... 16. S. R. turto arešto aktas 2005-11-24 buvo iregistruotas... 17. Itariamajam S. R. 2006-07-25 mirus, ikiteisminis turimas... 18. Ieškove R. J. prašo gincijama teismo sprendima palikti... 19. Jos nuomone, laikinas nuosavybes teisiu apribojimas negali buti kliutis... 20. Tretysis asmuo G. Z. prašo panaikinti neteiseta... 21. Tretysis asmuo Marijampoles apskrities VMI, AB bankas „Snoras“, budami... 22. Treciajam asmeniui A. R. teismo šaukimas iteiktas viešo... 23. Treciojo asmens Kalvarijos savivaldybes Vaiku teisiu apsaugos skyrius su... 24. Prašyma del teismo sprendimo panaikinimo atmesti.... 25. Teismo sprendimo teisine galia suponuoja jo nekintamuma, teismo sprendimo... 26. Pagal LR Aukšciausiojo teismo suformuota teismu praktika (Lietuvos... 27. Be to, svarbi salyga procesui atnaujinti yra aplinkybe, kad isiteisejes teismo... 28. Nagrinejamoje byloje aiškia teises normos taikymo klaida buvo prašoma... 29. Šioje byloje nustatyta, kad 2006-07-14 Marijampoles rajono apylinkes teismo... 30. LR CK 3.196 str. 1 d. numato tris galimas vaiku išlaikymo formas: kas menesi... 31. Priteistino išlaikymo forma pirmiausia priklauso nuo išieškotojo... 32. Išlaikymas natura, t.y. priteisiant vaikui nuosavyben tam tikra skolininko... 33. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ir pripažino pats prokuroras, priteisimo... 34. Todel teismas pripažista, kad nagrinejant byla ir priimant teismo sprendima,... 35. Sprendžiant klausima del mirusio S. R. kreditoriu ir kaip... 36. Be to, 2010-11-08 Marijampoles rajono apylinkes teismo sprendimu (t. 4... 37. Kaip patvirtino G. Z., šiuo metu jokios galiojancios... 38. Iš bylos pašalinta I. B. jokio suinteresuotumo byla ir... 39. Todel atsižvelgiant i be tevo globos likusios nepilnametes 40. Pareiškejo atstove E.Priveniene ir ieškove R. J. praše... 41. 2007-02-12 Marijampoles rajono apylinkes teismo nutartimi, tenkinant... 42. Kadangi teismo sprendimas paliktas nepakeistu, o LR Generalinio prokuroro... 43. Vadovaudamasis LR CPK 259, 260 str., 263-270 str., 371 str.1 d. 1 p., teismas,... 44. Pareiškejo LR Generalinio prokuroro, ginancio viešaji interesa, prašyma del... 45. Nutarciai isiteisejus, panaikinti 2007-02-12 Marijampoles rajono apylinkes... 46. Nutarties vykdyma del laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo pavesti vykdyti... 47. Priteisti valstybei iš pareiškejo LR Generalinio prokuroro, ginancio viešaji... 48. Nutartis per 7 dienas nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiamas atskiruoju...