Byla 2-267-652/2017
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, sekretoriaujant Danguolei Sabaitienei, dalyvaujant ieškovės R. R. atstovei advokatei L. G., atsakovui V. R., jo atstovui advokato padėjėjui A. Z., nedalyvaujant ieškovei R. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. R. ieškinį atsakovui V. R., atsakovo V. R. priešieškinį ieškovei R. R. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškinyje prašė atidalinti atsakovui V. R., asmens kodas ( - ) priklausančią ½ dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), su rūsiu R-3 iš bendrosios dalinės nuosavybės ir priteisti šią dalį ieškovės R. R., asmens kodas ( - ) asmeninėn nuosavybėn; pripažinti, kad ieškovė R. R. yra išmokėjusi atsakovui V. R. 10000 eurų piniginę kompensaciją už jam priklausančią atidalijamą ½ buto dalį pagal 2016-03-01 paprastąjį vekselį; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas priešieškinyje prašė atidalinti atsakovui V. R., asmens kodas ( - ) priklausančią ½ dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), su rūsiu R-3 iš bendrosios dalinės nuosavybės, išmokant už šią dalį teisingą piniginę kompensaciją, atitinkančią ½ buto rinkos vertės dalį.

5Ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir paaiškino, kad teismo sprendimu buvo nutraukta šalių santuoka ir butas, esantis ( - ), padalintas po ½ dalį. Paaiškino, kad po to tarp šalių dėl naudojimosi butu kildavo konfliktai, todėl šalys 2016 metų pavasarį susitarė, kad ieškovė atsakovui už jam priklausančią dalį išmokės 10000 eurų ir taps viso buto savininke. Paaiškino, kad iki susitarimo ieškovė atliko vonios, tualeto, virtuvės remontą, nupirko naujus virtuvės baldus. Nurodė, kad žodinio susitarimo patvirtinimui ieškovė išrašė atsakovui vekselį 10000 eurų sumai, kurią sumokėjo per du kartus - 2016-10-03 ir 2016-12-07, kad pagal šalių žodinį susitarimą atsakovas turėjo perleisti savo buto dalį ieškovei, tačiau to nepadarė, o pradėjo reikalauti didesnės kompensacijos. Pasisakydama dėl priešieškinio, atstovė nurodė, kad atsakovas nėra nuoseklus savo paaiškinimuose, nes atsiliepime nurodo aplinkybes, kad buvo susitarę su ieškove dėl 3000 eurų sumokėjimo iki 2016-06-01, o aiškindamas teisme nurodė, kad dar buvo susitarę dėl 2000 eurų įmokos iki 2016-03-01. Nurodė, kad tokio žodinio susitarimo tarp šalių nebuvo. Paaiškino, kad jos atstovaujamosios teigimu, vekselio originalas buvo paliktas atsakovui, o ieškovė pasidariusi jo kopiją. Paaiškino, kad ieškovė 2016 metų birželio mėnesį pradėjo pardavinėti butą, nes nebuvo tikra, ar surinks reikiamus pinigus, tačiau pirkėjų neatsirado. Pabrėžė, kad teismas, spręsdamas kompensacijos dydžio klausimą, turėtų vadovautis buto rinkos verte, buvusia žodinio susitarimo tarp šalių metu ir, kad eksperto išvada nėra privaloma teismui. Nurodė, kad atsakovas siekia pasipelnyti ieškovės sąskaita, nes siųstus pinigus priėmė, jų atgal negrąžino. Prašė atsakovo ieškinį atmesti.

6Atsakovas ir jo atstovas nurodė, kad buvo tarp šalių susitarimas 2016 metų pavasarį dėl buto atsidalijimo, tačiau buvo susitarta dėl kitokių sąlygų negu nurodė ieškovė ieškinyje ir jos atstovė posėdžio metu. Nurodė, kad buvo susitarę dėl 10000 eurų išmokos, tačiau išmokėjimo tvarka turėjo būti tokia: iki 2016-03-01 ieškovė turėjo sumokėti 2000 eurų, iki 2016-06-01 -3000 eurų, o likusius iki 2016 metų gruodžio mėnesio. Nurodė, kad išmokėjimo tvarka atsakovui buvo aktuali dėl statomo namo, nes dėl statybos darbų sezoniškumo jam buvo reikalingi pinigai vasarą. Nurodė, kad ieškovė žodinio susitarimo nesilaikė ir pinigų laiku nepervedė, todėl atsakovas laikė, kad žodinis susitarimas nutrūko, nes jis turėjo sustabdyti statybos darbus. Paaiškino, kad, būtent, 2016 metų birželio mėnesį jis ir sužinojo, kad ieškovė pardavinėja butą, po to ir jis įdėjo skelbimą, taigi, šalys pradėjo įgyvendinti kitą atidalijimo būdą. Paaiškino, kad žodinis susitarimas vyko telefonu, kai atsakovas buvo komandiruotėje, kad ieškovė tuo metu buvo pas teisininką, atsakovas supratęs, kad rašomas kažkoks dokumentas, tačiau jokio vekselio jis negavo, vekselį pamatė, gavęs iš teismo procesinius dokumentus. Mano, kad toks susitarimo įforminimas nėra tinkamas, susitarimas yra nutrūkęs, todėl prašo buto atidalijimo klausimą spręsti teismui ir vadovautis buto verte, kurią nustatė ekspertas.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies, priešieškinis tenkinamas pilnai.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-04-26 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu buvo nutraukta šalių santuoka ir padalintas santuokoje įgytas turtas – butas su rūsiu, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), po ½ dalį. Civilinio kodekso (toliau CK) 3.100 straipsnio 6 punkte nustatyta, jog bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigia teismo sprendimu padalijus bendrą turtą, t. y. padalijus šalių butą natūra baigėsi sutuoktinių bendrosios nuosavybės teisė į jį, ir prasidėjo bendrosios dalinės nuosavybės teisė į butą (CK 4. 73 str. 1 d.). CK 4.80 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Jeigu nesutariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek tai galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Pagal CK 4.80 straipsnio 2 dalį atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės vykdomas daiktą padalijant natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai ir tik nesant tokio atidalijimo galimybės vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad CK 4.80 straipsnio 2 dalies nuostata yra bendrojo reikalavimo atidalyti daiktą išimtis – visų pirma turi būti sprendžiamas jo atidalijimo natūra galimumas. Tik nesant galimybės atidalyti daikto natūra arba jei atidalijant natūra daiktą bus padaryta neproporcinga žala jo paskirčiai, atidalijamajam ar kitiems bendraturčiams gali būti priteisiama kompensacija pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje A. R. v. V. R., bylos Nr. 3K-7-466/2008). Iš šalių procesinių dokumentų, paaiškinimų teisme, matyti, kad šalys yra pasirinkę atidalijimo būdą ir ginčo dėl to nėra, nors jų pasirinktas buto atidalijimas yra išimtinis, kuris taikomas tik nesant galimybės pritaikyti pagrindinį atidalijimo būdą – atidalijimą natūra, tačiau, esant abiejų šalių išreikštai valiai, jų prašymas šioje dalyje tenkinamas – atidalijama atsakovui V. R. priklausanti ½ dalis buto, išmokant jam už šią dalį piniginę kompensaciją, o visą butą natūra priteisiant ieškovei R. R..

9Ginčas tarp šalių kilo dėl mokėtinos kompensacijos dydžio. Iš šalių, atstovų paaiškinimų matyti, kad tarp šalių buvo žodinis susitarimas dėl kompensacijos išmokėjimo, tačiau šalys nevienodai aiškina susitarimo sąlygas: ieškovė procesiniuose dokumentuose ir jos atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad ieškovė žodinį susitarimą įvykdė ir persiuntė atsakovui iki 2016 metų gruodžio mėnesio 10000 eurų ir tą patvirtina ieškovės išduotas vekselis bei piniginės perlaidos; atsakovas nurodė, kad 10000 eurų kompensacija jį būtų tenkinusi tuo atveju, jei dalis pinigų būtų buvę persiųsti iki 2016 metų birželio mėnesio, taip pat patvirtino, kad ieškovės pasirašytas vekselis jam nebuvo įteiktas. Iš ieškovės pateiktų mokėjimo pavedimų matyti, kad ji atsakovui V. R. 2016-10-03 pervedė 2000 eurų, o 2016-12-07 – 8000 eurų (b. l. 13-17). Iš ieškovės pateikto paprastojo vekselio kopijos matyti, kad ieškovė buvo įsipareigojusi išmokėti atsakovui 10000 eurų iki 2016-12-23 (b. l. 12). Kitoje vekselio pusėje yra nurodytos papildomos vekselio vykdymo sąlygos. Atsižvelgiant į šalių paaiškinimus, byloje esančią vekselio kopiją, labiau tikėtina, kad atsakovas neturėjo vekselio originalo bei nežinojo apie kitoje vekselio pusėje nurodytas sąlygas, be to tai nebuvo tinkamas susitarimo įforminimas, atsižvelgiant į vekselyje nurodytą sumą (Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 str. 2 d.). Galima tik tokia išvada, kad R. R. yra išmokėjusi V. R. 10000 eurų pagal jų žodinį susitarimą, tačiau daryti išvadą, kad R. R. įvykdė susitarimo visas sąlygas nėra pagrindo. Abi šalys sutiko, kad nuo 2016 metų birželio mėnesio, kai pinigai atsakovui dar nebuvo pravesti, iš pradžių ieškovė, po to atsakovas pradėjo kiekvienas atskirai pardavinėti butą, tačiau parduoti butą nei vienai šaliai nepavyko. Esant minėtiems įrodymams, teismui nėra pagrindo išvadai, kad buvo susitarta, būtent, dėl 10000 eurų piniginės kompensacijos ieškovės nurodytomis sąlygomis, todėl ieškovės prašymas pripažinti, kad ieškovė R. R. yra išmokėjusi atsakovui V. R. 10000 eurų piniginę kompensaciją už jam priklausančią atidalijamą ½ buto dalį pagal 2016-03-01 paprastąjį vekselį, atmestinas, taip pat atmestinas prašymas atidalinant buto dalį, vadovautis 2016 metų susitarimo metu buvusia buto verte.

10Kompensaciją pagal CK 4.80 straipsnio 2 dalį galima priteisti tiek atidalijimo siekiančiam bendraturčiui, tiek atidalijamam bendraturčiui. Šalys sutiko, kad visas butas natūra turi atitekti ieškovei, todėl ji turi išmokėti piniginę kompensaciją atsakovui. Byloje yra keletas buto rinkos vertės įvertinimų: iš 2016-12-13 VĮ Registrų centro svetainės duomenų matyti, kad buto vertė nurodyta 20500 eurų (b. l. 8), teismo posėdžio metu ieškovės atstovė pateikė 2017-05-11 buto vertės duomenis iš VĮ Registrų centro svetainės, kur nurodyta 21900 eurų buto vertė. Esant ginčui dėl buto vertės teismas 2017-03-06 nutartimi byloje paskyrė buto ekspertizę vidutinei rinkos vertei nustatyti turto apžiūros dieną (b. l. 59-60). Teisme buvo gautas 2017-04-12-13 Nekilnojamojo turto ekspertizės aktas, kur turto vertė nurodyta 27000 (b. l. 61-98). Teismui nėra pagrindo abejoti eksperto padarytomis išvadomis, jos yra išsamios ir pagrįstos, todėl teismas, spręsdamas piniginės kompensacijos dydžio klausimą, vadovaujasi eksperto pateikta išvada (CPK 218 str.). Nors pagal buto rinkos vertę, atsižvelgiant į tai, kad 10000 eurų atsakovui jau yra sumokėta, ieškovė turėtų išmokėti atsakovui dar 3500 eurų piniginę kompensaciją, tačiau atsakovas sutinka gauti 3000 eurų piniginę kompensaciją. Dėl kompensacijos priteisimo yra tenkinamas atsakovo priešieškinis.

11Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Nustatytina, kad buvo patenkinta 1/2 ieškovės reikalavimų ir visi atsakovo reikalavimai. Ieškovės bylinėjimosi išlaidos sudaro 520 eurų advokatės paslaugų išlaidų ir 300,55 eurai žyminio mokesčio, viso 820,55 eurų (b. l. 20-23, 108-110). Atsakovo bylinėjimosi išlaidos sudaro 500 eurų advokato paslaugų išlaidų, 400 eurų už ekspertizę, 90 eurų žyminis mokestis, viso 990 eurų (b. l. 46-48, 112-116). Iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 410,28 eurai bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovės atsakovui priteistina 990 eurų bylinėjimosi išlaidų. Iš šalių priteistina po 6,91 eurus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 80 str. 1 d. 1 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį tenkinti pilnai.

14Atidalinti atsakovui V. R., asmens kodas ( - ) priklausančią ½ dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), su rūsiu R-3, iš bendrosios dalinės nuosavybės ir priteisti šią dalį ieškovės R. R., asmens kodas ( - ) asmeninėn nuosavybėn, įpareigojant ją išmokėti atsakovui V. R. 3000 eurų piniginę kompensaciją.

15Priteisti iš atsakovo V. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 410,28 eurų bylinėjimosi išlaidų ieškovės R. R., asmens kodas ( - ) naudai.

16Priteisti iš ieškovės R. R., asmens kodas ( - ) 990 eurų bylinėjimosi išlaidų atsakovo V. R., asmens kodas ( - ) naudai.

17Priteisti iš ieškovės R. R., asmens kodas ( - ) ir iš atsakovo V. R., asmens kodas ( - ) po 6,91 eurus iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

18Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai