Byla 2-1372/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3229-661/2012, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės ,,Eulos.eu“ kreditorinis reikalavimas ,,Vispavys“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vispavys“ administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3229-661/2012, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės ,,Eulos.eu“ kreditorinis reikalavimas ,,Vispavys“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi UAB „Vispavys“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 15 d. teismo nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Vispavys“ kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą.

6Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartimi BUAB „Vispavys“ buvo pripažintas bankrutavusiu bei likviduojamu dėl bankroto.

72012 m. vasario 20 d. UAB „Eulos.eu“ BUAB ,,Vispavys“ bankroto administratoriui pareiškė kreditorinį reikalavimą, prašydamas atnaujinti terminą tokiam reikalavimui pareikšti ir patvirtinti šios bendrovės 10 168,13 Lt finansinį reikalavimą bankrutavusiai UAB ,,Vispavys“.

82012 m. kovo 7 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas BUAB „Vispavys“ administratoriaus įgalioto asmens L. T. pranešimas-prašymas dėl pareikšto kreditorinio reikalavimo, kuriuo prašė netvirtinti pareiškėjo UAB „Eulos.eu“ kreditorinio reikalavimo. Nurodė, kad UAB „Eulos.eu“, kreditorinį reikalavimą pateikdama 2012 m. vasario 17 d., t. y. praėjus daugiau nei metams nuo nutarties iškelti bankroto bylą BUAB „Vispavys“ įsiteisėjimo, praleido nustatytą terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti. Administratoriaus įgaliotas asmuo nesutiko su UAB „Eulos.eu“ teiginiu, jog priežastys, dėl kurių UAB „EuLoS.eu“ nepareiškė kreditorinio reikalavimo per įstatymo nustatytą terminą BUAB „Vispavys“, turėtų būti pripažintos svarbiomis ir pateisinamomis, nes tokias priežastis lėmę paties administratoriaus veiksmai.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtino trečios eilės kreditoriaus UAB „Eulos.eu“ kreditorinį reikalavimą 3188,87 Lt sumai bankrutavusios UAB „Vispavys“ bankroto byloje.

11Teismas nutartyje pažymėjo, kad teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus teismo nustatytus terminus kreditoriniams reikalavimams pareikšti, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (LR ĮBĮ 10 str. 9 d., CPK 78 str. 1 d.).

12Atsižvelgęs į UAB „Eulos. eu“ prašyme nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl terminas kreditoriniam reikalavimui pateikti atnaujintinas.

13Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų pagrindu teismas nustatė, jog 2011 m. kovo 25 d. BUAB „Vispavys“ administratorius Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį, prašydamas pripažinti 2010 m. birželio 18 d. tarp UAB firmos „Elektronas“, UAB „Europos logistikos sprendimai“ (dabar - BUAB „VISPAVYS“) ir UAB „EuLoS.eu“ sudarytą sandorį „Susitarimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 81204/512 pakeitimo Nr. 1“, kurio pagrindu atsakovui neatlygintinai buvo perleistas 6 979,26 Lt depozitas bei prašė priteisti iš atsakovo UAB „EuLoS.eu“ 6 979,26 Lt ir bylinėjimosi išlaidas (civ. byla Nr. 2-5029-553/2011). 2011 m. balandžio 18 d. nutartimi teismas patvirtinto civilinėje byloje Nr. 2-5029-553/2011 ieškovo BUAB „VISPAVYS“ bei atsakovų UAB „EuLoS.eu“ ir UAB firmos „Elektronas“ sudarytą taikos sutartį ir šiuo pagrindu bylą nutraukė. Pagal patvirtintą sutartį UAB „EuLoS.eu“ įsipareigojo per 7 darbo dienas nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos sumokėti į BUAB „VISPAVYS“ atsiskaitomąją sąskaitą 6 979,26 Lt. Su UAB „EuLoS.eu“ teigimu, ši suma buvo sumokėta nepagrįstai, teismas nesutiko bei nurodė, jog šalys, sudarydamos taikos sutartį patvirtino, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CK 6.985 straipsnyje ir CPK 294 straipsnyje. Teismas pažymėjo, kad pagal CK 6.985 straipsnio 1 dalies nuostatas teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Pagal CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas vienas iš pamatinių CPK principų, t.y. teismo sprendimo, nutarties, straipsnio nuostatą, įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas nenustatė, jog šalių sudaryta taikos sutartis prieštarauja įstatymui, pažeidžia viešąjį interesą ar kurios nors šalies interesus. Taip pat nurodė, kad civilinės bylos Nr. 2-5029-553/2011 nagrinėjimo metu UAB „Eulos.eu“ turėjo visas šalies teises, nutarė bylą baigti taikiai ir įsipareigojo sumokėti BUAB „Vispavys“ 6 979,26 Lt sumą. Todėl UAB „Eulos.eu“ argumentus, jog

146 979,26 Lt suma buvo sumokėta nepagrįstai, teismas atmetė.

15Teismas nustatė, jog pagal 2010 m. rugsėjo 23 d. trišalį susitarimą bendrovės „Vispavys“ skola bendrovei „EuLoS.eu“ buvo 29 071,92 Lt, vėliau bendrovės „Vispavys“ skolą sumažino gautos iš antstolio R. Vasiliausko piniginės lėšos ir tokiu būdu „Vispavys“ skola 2010 m. spalio 11 dienai sumažėjo iki 3 188,87 Lt sumos. Bylos duomenimis nenustatęs, jog minėta suma būtų grąžinta, teismas įtraukė UAB „EuLoS.eu“ į trečios eilės BUAB „Vispavys“ kreditorių sąrašą su 3188,87 Lt finansiniu reikalavimu.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „Vispavys“ bankroto administratorius prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – neatnaujinti termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

18Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

191. UAB „Eulos.eu“ kreditorinis reikalavimas buvo pateiktas tik 2012 m. vasario 17 d., t.y. praėjus daugiau nei metams nuo termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti pabaigos. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies nuostatas, teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. UAB „Eulos.eu“ praleido terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

202. Nepagrįstas Vilniaus apygardos teismo nutarties teiginys, kad UAB „EuLoS.eu" prašyme nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo praktika, terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti gali būti atnaujinamas tuo atveju, jei kreditorius nežinojo apie skolininkui iškeltą bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-326/2007, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos mėn. 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1884/2011).

213. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog apie BUAB „Vispavys" iškeltą bankroto bylą kreditoriui UAB „EuLos.eu" tapo žinoma vėliausiai tada, kai BUAB „Vispavys" administratorius pareiškė teismui ieškinį, prašydamas pripažinti sandorį negaliojančiu, t.y. 2011 m. kovo 25 d. Pagrįsta yra Vilniaus apygardos teismo išvada, jog kreditorius turi prisiimti riziką dėl to, kad jis nesikreipė į bendrovės „EuLos.eu" apskaitą vedantį buhalterį patikrinti su depozito perleidimu susijusios apskaitos registrus bei kitus dokumentus. Teismas, pripažindamas, kad terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti yra praleistas dėl svarbių priežasčių, iš esmės pateisino UAB „EuLoS.eu" vadovės neveikimą ir neapdairumą, nes UAB „EuLoS.eu" pareiškime nurodoma tik vienintelė priežastis - bendrovės vadovė nesikreipė į savo įmonės buhalterį, todėl negalėjo laiku pareikšti kreditorinio reikalavimo.

224. Teismas neatsižvelgė į tai, kad praleisto termino atnaujinimas pažeidžia ne tik BUAB „Vispavys", bet ir kitų įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus, nes daugiau nei metus laiko buvo manoma, kad UAB „EuLos.eu" atsisakė savo kreditorinio reikalavimo, nesiimdama jokių veiksmų, nesikreipdama nei į savo buhalterinę apskaitą vedantį buhalterį, nei į BUAB „Vispavys" bankroto administratorių.

235. Nėra pagrindo teigti, jog bendrovė buvo suklaidinta administratoriaus nesąžiningų veiksmų, priešingai, pati įmonės vadovė elgėsi nerūpestingai. Civilinės bylos (Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 81204/512 pakeitimo Nr. 1" (2010 m. birželio 18 d.) negaliojančiu) nagrinėjimo metu įmonės vadovė turėjo teisę byloje teikti įrodymus, gintis nuo jai pareikšto ieškinio, jei su juo nesutiko.

24Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „EuLoS.eu“ prašo atskirąjį skundą atmesti.

25Kreditoriaus teigimu, apeliantas klaidina teismą, nurodydamas, kad UAB „Vispavys" bankroto iškėlimo metu UAB „EuLoS.eu" vadovė G. M. buvo UAB „Vispavys" akcininkė ir direktorė. Pasak kreditoriaus, būtent UAB „Vispavys" vienintelis akcininkas D. M. 2010 m. spalio 13 d. pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto administratorius savo žinioje turėjo visus BUAB „Vispavys" finansinius dokumentus. UAB „EuLoS.eu“, neabejodama bankroto administratoriaus dalykinėmis ir moralinėmis savybėmis, įsitikinusi, kad jis veikia atsakingai, rūpestingai ir nešališkai, buvo suklaidinta, kad UAB „EuLoS.eu" yra ne kreditorius, o skolininkas. Kreditorius pažymi, kad dėl administratoriaus suklaidinimo UAB „EuLoS.eu" sutiko pasirašyti taikos sutartį. Išsiaiškinus tikrąją padėtį pagal buhalterine įmonės apskaitą, tapo aišku, kad UAB „EuLoS.eu" yra kreditorius, o ne skolininkas. Tačiau terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus jau buvo praleistas dėl sąžiningo suklydimo, kurį lėmė administratoriaus veiksmai (aplaidūs ar sąmoningi ir siekiantys kitų tikslų). Kreditorius teigia, kad apie UAB “Vispavys” bankrotą sužinojo tik 2011 m. balandžio mėnesį, kai buvo gautas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-5029-553/2011 pagal BUAB „Vispavys" ieškinį atsakovams UAB „EuLoS.eu" ir UAB firmai „Elektronas" dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis naikintina.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. (CPK 329 str., 338 str.).

29Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

30Byloje nagrinėjamas ginčas dėl termino UAB „Eulos.eu“ kreditoriniam reikalavimui UAB „Vispavys“ bankroto byloje pareikšti atnaujinimo bei UAB „Eulos.eu“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

31Teisėjų kolegijos, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovo bankroto administratoriaus apeliacinį skundą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

32ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų ir ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus minėtus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, pripažinimo, paduoti po ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami tik iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba įmonę likviduoti dėl bankroto priėmimo dienos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 26 straipsnį, yra pasisakęs, jog minėta norma taikytina ir kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teisinis pagrindas priimti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra tada, kai pripažįstama, kad jie paduoti dėl svarbių priežasčių praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, ir teismas nepriėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008).

33Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles nagrinėjant prašymą dėl termino atnaujinimo.

34Bankroto bylą UAB „Vispavys“ Vilniaus apygardos teismas iškėlė dar 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi. 2011 m. kovo 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas patvirtino kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus. 2011 m. birželio 23 d. teismo nutartimi UAB „Vispavys“ buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

35Teisėjų kolegija pažymi, kad iš pareiškėjo UAB „Eulos.eu“ prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Vispavys“ bankroto byloje turinio matyti, jog 2010 m. spalio 11 dienai UAB „Vispavys“ skola pareiškėjui sudarė 3 188,87 Lt (b.l. 17-19). Pareiškėjo teigimu, apie bankroto bylos iškėlimo UAB „Vispavys“ faktą UAB „Eulos.eu“ sužinojo 2011 m. balandžio mėnesį, gavęs ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-5029-553/2011. Pareiškėjas teigia, kad jį bankroto administratorius, buvo įtikinęs, kad jis yra skolininkas, o ne kreditorius, ir tik pasibaigus 2011 m. finansiniams metams, paaiškėjus suklaidinimui ir nepagrįstam 6 979,26 Lt sumos pervedimui UAB “Vispavys”, su kreditoriniu reikalavimu buvo kreiptasi 2012 m. vasario 17 d. Pareiškėjo teigimu, terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti buvo praleistas dėl sąžiningo suklydimo, kurį lėmė aplaidūs ir sąmoningi administratoriaus veiksmai ir tai yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

36Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad UAB „Eulos.eu“ nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Vispavys“ pati savaime nėra pakankama pripažinti, kad terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Taip pat nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti buvo praleistas dėl aplaidžių ir nesąžiningų administratoriaus veiksmų.

37Teisėjų kolegija pažymi, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog 2011 m. kovo 25 d. BUAB „Vispavys“ administratorius Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį, prašydamas pripažinti 2010 m. birželio 18 d. tarp UAB firmos „Elektronas“, UAB „Europos logistikos sprendimai“ (dabar - BUAB „VISPAVYS“) ir UAB „EuLoS.eu“ sudarytą sandorį „Susitarimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 81204/512 pakeitimo Nr. 1“, kurio pagrindu UAB „EuLoS.eu“ neatlygintinai buvo perleistas 6 979,26 Lt depozitas bei prašė priteisti iš atsakovo UAB „EuLoS.eu“ 6 979,26 Lt ir bylinėjimosi išlaidas (civ. byla Nr. 2-5029-553/2011). 2011 m. balandžio 18 d. nutartimi teismas patvirtino civilinėje byloje Nr. 2-5029-553/2011 ieškovo BUAB „VISPAVYS“ bei atsakovų UAB „EuLoS.eu“ ir UAB firmos „Elektronas“ sudarytą taikos sutartį ir šiuo pagrindu bylą nutraukė. Pagal teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį UAB „EuLoS.eu“ įsipareigojo per 7 darbo dienas nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria patvirtinta minėta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos sumokėti į BUAB „VISPAVYS“ atsiskaitomąją sąskaitą 6 979,26 Lt. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5029-553/2011, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjo, skundų dėl jos nebuvo pateikta.

38Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad civilinės bylos Nr. 2-5029-553/2011 nagrinėjimo metu įmonės vadovė turėjo teisę byloje teikti įrodymus, gintis nuo jai pareikšto ieškinio, jei su juo nesutiko. Teisėjų kolegija pažymi, jog šalys, sudarydamos taikos sutartį patvirtino, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CK 6.985 straipsnyje ir CPK 294 straipsnyje. Svarbu pažymėti, kad pagal CK 6.985 straipsnio 1 dalies nuostatas teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

39Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad apie BUAB „Vispavys“ iškeltą bankroto bylą UAB „ EuLoS.eu “ sužinojo vėliausiai tada, kai BUAB „Vispavys" administratorius pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, prašydamas pripažinti sandorį negaliojančiu, t.y. 2011 m. kovo 25 d.

40Teisėjų kolegijos vertinimu, taikant protingos ir apdairios elgsenos reikalavimą, nagrinėjamu atveju sprendžiant termino praleidimo priežasčių svarbos klausimą, įtakos turi terminai, kuriais UAB „EuLoS.eu“ ėmėsi konkrečių veiksmų kreditoriniam reikalavimui pareikšti, sužinojęs apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes, t. y. apie BUAB „Vispavys" iškeltą bankroto bylą. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuo sužinojimo apie bankroto bylos iškėlimą momento - 2011 m. kovo 25 d. - iki 2012 m. vasario 17 d. kreditorinio reikalavimo pateikimo UAB „EuLoS.eu“, nesielgė apdairiai ir protingai, nesiėmė jokių konkrečių veiksmų, kad būtų apginti bendrovės interesai, t. y. kad būtų pareikštas ir patvirtintas jos finansinis reikalavimas bankrutuojančiai BUAB „Vispavys“. Atsižvelgiant į pateiktus į bylą įrodymus bei bylos aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „EuLoS.eu“ praleido terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti dėl svarbių priežasčių ir kad yra pagrindas tokį terminą atnaujinti.

41Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjas UAB „EuLoS.eu“, pareikšdamas finansinį reikalavimą atsakovui, neįgyvendino tokiam procesiniam veiksmui taikytinų protingos ir apdairios elgsenos reikalavimų ir terminą šiam veiksmui atlikti praleido dėl priežasčių, kurios negali būti pripažįstamos svarbiomis bei negali pateisinti tokį delsimą. Pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes įvertino netinkamai, netinkamai taikė termino finansiniam kreditoriaus reikalavimui pareikšti atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas ir todėl nepagrįstai atnaujino terminą tokiam reikalavimui pareikšti. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, tenkinant atsakovo BUAB „Vispavys“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ atskirąjį skundą.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

43Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį.

44Uždarosios akcinės bendrovės ,,Eulos.eu“ prašymą, kuriuo prašoma atnaujinti terminą jos finansiniam reikalavimui BUAB ,,Vispavys“ pareikšti ir šį reikalavimą patvirtinti, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 16 d. nutartimi UAB „Vispavys“... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 15 d. teismo nutartimi patvirtino... 6. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartimi BUAB „Vispavys“... 7. 2012 m. vasario 20 d. UAB „Eulos.eu“ BUAB ,,Vispavys“ bankroto... 8. 2012 m. kovo 7 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas BUAB „Vispavys“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtino... 11. Teismas nutartyje pažymėjo, kad teismas turi teisę priimti kreditorių... 12. Atsižvelgęs į UAB „Eulos. eu“ prašyme nurodytas aplinkybes, pirmosios... 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų pagrindu teismas... 14. 6 979,26 Lt suma buvo sumokėta nepagrįstai, teismas atmetė.... 15. Teismas nustatė, jog pagal 2010 m. rugsėjo 23 d. trišalį susitarimą... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „Vispavys“ bankroto administratorius prašo... 18. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 19. 1. UAB „Eulos.eu“ kreditorinis reikalavimas buvo pateiktas tik 2012 m.... 20. 2. Nepagrįstas Vilniaus apygardos teismo nutarties teiginys, kad UAB... 21. 3. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog apie BUAB „Vispavys" iškeltą bankroto... 22. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad praleisto termino atnaujinimas... 23. 5. Nėra pagrindo teigti, jog bendrovė buvo suklaidinta administratoriaus... 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „EuLoS.eu“ prašo... 25. Kreditoriaus teigimu, apeliantas klaidina teismą, nurodydamas, kad UAB... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 30. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl termino UAB „Eulos.eu“ kreditoriniam... 31. Teisėjų kolegijos, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovo bankroto... 32. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti... 33. Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo... 34. Bankroto bylą UAB „Vispavys“ Vilniaus apygardos teismas iškėlė dar 2010... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš pareiškėjo UAB „Eulos.eu“ prašymo... 36. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad UAB „Eulos.eu“ nežinojo... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos... 38. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad civilinės... 39. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo... 40. Teisėjų kolegijos vertinimu, taikant protingos ir apdairios elgsenos... 41. Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį.... 44. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Eulos.eu“ prašymą, kuriuo prašoma...