Byla e2-1878-657/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinį atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Verslo“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad perkančiosios organizacijos sprendimai dėl laimėtojo nustatymo yra nepagrįsti, neatitinkantys Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) reikalavimų bei priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą viešąjį pirkimą Nr. 426945 „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno įrengimo rangos darbai pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., statybos projektas“, kuriame ieškovė pateikė pasiūlymą. Perkančioji organizacija pirkimą vykdė pakeitusi esmines pirkimo sąlygas. Tenkinusi ieškovės pateiktą pretenziją atsakovė 2019 m. balandžio 11 d. patikslino Pirkimo sąlygas, panaikindama Pirkimo sąlygų 12.6, 12.7, 12.8 punktų kriterijus ir nurodydama: pasiūlymo kaina (C) – X = 75; darbų atlikimo terminas (T1) – Y1 = 15; sąžiningos prekybos sąlygos (T2) – Y2 = 10. Atliktas Pirkimo sąlygų pakeitimas neatitinka VPĮ reikalavimų ir įtvirtintų principų. Perkančiajai organizacijai sudarius pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „HSC Baltic“. Perkančioji organizacija, susipažinusi su pasiūlymų A dalimis, aiškiai galėjo nustatyti, kad visi tiekėjai siūlo trumpesnį darbų atlikimo terminą, todėl neaišku, kodėl nesuteikė galimybės UAB „Verslo“ susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu iki sutarties sudarymo, nukeliant sutarties sudarymo terminą. Perkančioji organizacija nesilaikė imperatyvių VPĮ 103 straipsnio 2 dalies nuostatų ir, nelaukdama 5 darbo dienų termino po 2019 m. liepos 8 d. informavimo apie išnagrinėtą pretenziją, 2019 m. liepos 8 d. neteisėtai sudarė viešojo pirkimo sutartį su UAB „HSC Baltic“. Iš esmės pirkimo laimėtoją lėmė minėtas Pirkimo sąlygų pakeitimas, kai vietoj darbo užmokesčiui skirtų 5 balų, šie balai buvo padidinti iki 10, suteikiant dvigubai didesnę kriterijaus reikšmę bendriems ekonominio naudingumo balams. UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, nes iš pasiūlyme pateikto įkainoto veiklų sąrašo matyti, kad tiekėja UAB „HSC Baltic“ pateikė pasiūlymą ne visam perkančiosios organizacijos nustatytam pirkimo objektui (darbų/paslaugų kiekiui). Iš 2019 m. liepos 11 d. perkančiosios organizacijos atsakymo į pretenziją matyti, kad 2019 m. birželio 12 d. paaiškinimu UAB „HSC Baltic“ tik patvirtino, kad jos pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, be to, šiuo paaiškinimu akivaizdžiai pakeitė savo pasiūlymą, nurodydama, kad laikinas informacinis stendas įvertintas ne 500,00 Eur, kaip nurodyta pasiūlyme, bet 250,00 Eur, o geodeziniai matavimai įvertinti ne 500,00 Eur, kaip nurodyta pasiūlyme, bet 250,00 Eur. Tokiu tiekėjos UAB „HSC Baltic “ paaiškinimu taip pat netiesiogiai keičiama ir pirkimo sutartis, kadangi joje nenumatytas joks avansinis mokėjimas.

6Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

7Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė iš dalies įvykdė ieškovės 2019 m. balandžio 1 d. pateiktos pretenzijos reikalavimus ir apie patikslintas Pirkimo sąlygas informavo visus tiekėjus. Po Pirkimo sąlygų patikslinimo ieškovė atsakovei pretenzijos nepateikė, pirkimo sąlygų neskundė. Pirkimo sąlygų keitimo klausimo ieškovė nekėlė ir 2019 m. liepos 11 d. pretenzijoje, todėl reikšdama tokį reikalavimą ieškinyje, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Tiekėjai, kaip profesionalūs viešųjų pirkimų konkursų dalyviai, turėjo pakankamai laiko susipažinti su Pirkimo sąlygų pakeitimu, todėl Pirkimo sąlygų pakeitimas yra teisėtas. Be to, atsakovė panaikinusi dalį pasiūlymų vertinimo kriterijų nepakeitė reikalavimų kvalifikacijai ar techninei specifikacijai, nepakeitė sutarties tipo ar pirkimo objekto, t. y. nepakeitė esminių Pirkimo sąlygų. Kadangi ieškovė 2019 m. liepos 8 d. pretenzijoje pagal turinį prašė tik susipažinti su pirkimą laimėjusiu pasiūlymu, todėl atsakovė netaikė sutarties pasirašymo atidėjimo termino. Be to, atsakovei per kelias minutes nuo CVP IS perskaityto pranešimo iki rangos sutarties pasirašymo jau nebuvo fizinės galimybės sustabdyti pirkimo procedūras. Atsakovei vertinant UAB „HSC Baltic“ pasiūlymą nekilo abejonių dėl pasiūlyme nurodyto šios įmonės darbuotojų darbo užmokesčio. UAB „HSC Baltic“ pateiktas pasiūlymo paaiškinimas nepažeidžia VPĮ nuostatų, nes nepakeičia pasiūlymo esmės, t. y. įkainoto veiklos sąrašo 5 ir 8 eilučių detalūs paaiškinimai nepakeičia kainos ir nepakeičia pasiūlymo taip, kad iš pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo taptų pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančiu pasiūlymu. UAB „HSC Baltic“ pasiūlymo „B“ dalyje patvirtino, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis užsakovo reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat patvirtino, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą Universalaus daugiafunkcinio aikštyno įrengimo rangos darbai pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., statybos projektas“ (pirkimo Nr. 426945). Pirkimas vykdomas pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Darbų viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2019 m. kovo 21 d. protokolu Nr. VPN-171 patvirtintas pirkimo sąlygas, patikslintas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Darbų viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2019 m. balandžio 11 d. protokolu Nr. VPN-2232-146, atsižvelgiant į ieškovės 2019 m. kovo 29 d. pateiktą pretenziją. Pirkimo objektas – darbo projekto parengimas, rangos darbai pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., statybos projektas“ Nr. 17-62, parengtą 2018 metais, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-28 įsakymu Nr. AD-1-665 atlikimas, kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas, geodezinių matavimų atlikimas, laikino o, pabaigus darbus, nuolatinio informacinio stendo įrengimas (Pirkimo sąlygų 2.1 p.). Perkančioji organizacija, įvertinusi neatmestus dalyvių pasiūlymus sudarė pasiūlymų eilę, laimėtoju pripažinusi UAB „HSC Baltic“ pasiūlymą – 98,5833 ekonominio naudingumo balai. Ieškovės UAB „Verslo“ pasiūlymas eilėje įrašytas antruoju numeriu – 96,7442 ekonominio naudingumo balai.

10Ieškovė 2019 m. birželio 28 d. paprašė perkančiosios organizacijos leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Atsakovė 2019 m. liepos 3 d. CVP IS priemonėmis informavo, kad sutarties pasirašymo terminas nebus atidėtas, todėl ieškovė 2019 m. liepos 5 d. perkančiajai organizacija pateikė pretenziją Dėl tiekėjo teisės susipažinti su kito dalyvio (laimėtojo) pasiūlymu, kurioje prašė sustabdyti Pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas; įvertinti šioje pretenzijoje nurodytas aplinkybes ir leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo (atidedant nustatytą sutarties sudarymo terminą). Atsakovė, išnagrinėjusi pateiktą pretenziją, 2019 m. liepos 8 d. raštu informavo, kad ieškovės pretenziją atmetė ir tą pačią dieną sudarė viešojo pirkimo sutartį.

11Ieškovė 2019 m. liepos 10 d., susipažinusi su UAB „HSC Baltic“ pasiūlymu, pateikė atsakovei pretenziją Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, kurioje nurodė, kad UAB „HSC Baltic“ pateikė pasiūlymą ne visam pirkimo objektui (darbų / paslaugų kiekiui), t. y. nesiūlo vykdant sutartį įrengti nuolatinį informacinį stendą, parengti kadastrinių matavimų bylų su patikra, todėl UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų.

12Dėl ieškovės pretenzijos ir ginčo apimties

13Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą bei jį apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, taip pat paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose (VPĮ 35 str.), tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje numatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

14Nagrinėjamu atveju ieškovė neginčijo atsakovės sprendimo nei dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo, nei dėl Pirkimo procedūrų pratęsimo, neteikė pretenzijos Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais. Klausimo dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo ir pirkimo procedūrų nutraukimo ieškovė nekėlė ir vėlesnėse pretenzijose, todėl klausimai dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo šioje byloje nenagrinėtini.

15Tokios pozicijos laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2019 m. rugpjūčio 12d. išvadoje Nr. 4S-938 (7.7) pažymėjusi, jog ieškovė buvo susipažinusi su Pirkimo sąlygomis, jos ieškovei buvo aiškios ir prieinamos, buvo sudarytos sąlygos gauti perkančiosios organizacijos paaiškinimus, o nesutinkant su kuriomis nors jų – ginčyti VPĮ nustatyta tvarka. Tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio: tiekėjų teisė paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, perkančiosios organizacijos teisė neprašytai jas patikslinti. Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų viešas paskelbimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Tokiam tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi. Ši kasacinio teismo suformuluota taisyklė taikytina tiek konkurso sąlygoms, tiek paskelbtam jų patikslinimui. Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime, nesvarbu, dėl ko vėliau kyla ginčas. Kaip yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto, o toks ribojimas išplaukia iš įstatymo nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011. Ginčuose, kuriuose tiekėjai perkančiosios organizacijos sprendimus ginčija tik teisme, nors apie juos žinojo ar turėjo žinoti anksčiau, teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis ir Nr. 3K-3-436/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1; Teismų praktika Nr. 39).

16Taigi, byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti UAB „HSC Baltic“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas ir jį paskelbti laimėtoju.

17Dėl laimėtojo pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms

18Pirkimo sąlygų 7 priede pateiktame įkainotų veiklų sąraše numatyti sekantys rangos darbai: laikino informacinio stendo įrengimas (5 eilutė), nuolatinio informacinio stendo įrengimas (6 eilutė), kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas (7 eilutė), geodeziniai matavimai ir kt. (8 eilutė).

19Ieškovės teigimu, trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, nes pasiūlymą pateikė ne visam pirkimo objektui, t. y. pasiūlyme nėra nurodyta, kad vykdant sutartį tiekėja įrengs nuolatinį informacinį stendą bei parengs kadastrinių matavimų bylų su patikra. Trečiasis asmuo, anot ieškovės, pasiūlyme nurodė tik laikino informacinio stendo įrengimo kainą (5 eilutė) ir geodezinių matavimų ir kt. kainą (8 eilutė), tuo tarpu nuolatinio informacinio stendo įrengimo ir kadastrinių matavimų bylų su patikra parengimo kainos nenustatytos, todėl, jos manymu, UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų.

20Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, nurodė, kad trečiasis asmuo aiškindamas pasiūlymą nurodė, jog veiklos nurodytos Pirkimo sąlygų 6 ir 7 eilutėse yra įtrauktos į kitas eilutes.

21Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis. Analogiška nuostata įtvirtinta Pirkimo sąlygų 10.7 punkte.

22Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2019 m. gegužės 9 d. UAB „HSC Baltic“ pasiūlymo kaina – 1 348 513,02 Eur, įkainotų veiklų sąraše nurodyta, kad laikino informacinio stendo įrengimas – 500,00 Eur, nuolatinio informacinio stendo įrengimas – 0,00 Eur, kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas – 0,00 Eur, geodeziniai matavimai ir kt. – 500,00 Eur. Perkančioji organizacija, radusi neatitikimų UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme, raštu paprašė, kad tiekėja paaiškintų, ar atliks įkainotame veiklų sąraše nustatytas paslaugas / darbus, jei taip, į kokią veiklų sąrašo darbų grupę šios paslaugos / darbai įtraukti ir ar jie bus atliekami už 0,00 Eur, kaip nurodyta pasiūlyme (Viešojo pirkimo komisijos 2019 m. birželio 6 d. protokolas Nr. VPN-372, 2019 m. birželio 7 d. raštas Nr. VPS-615 „Dėl pasiūlymo „B“ dalies patikrinimo“). Trečiasis asmuo, atsakydamas į paklausimą paaiškino, kad Pirkimo sąlygų 7 priede pateiktame Įkainotų veiklų sąrašo 6 ir 7 eilutėse nustatytas paslaugas / darbus atliks, kad 6 eilutėje nurodytos paslaugos / darbai įtraukti į 5 eilutės darbų grupę ir sudaro pusę eilutės kainos sumos (laikino informacinio stendo įrengimas – 250,00 Eur, nuolatinio informacinio stendo įrengimas – 250,00 Eur), 7 eilutė įtraukta į 8 eilutės darbų grupę ir sudaro pusę tos eilutės kainos sumos (kadastrinių matavimų bylos su patikiu parengimas – 250,00 Eur, geodeziniai matavimai ir kt. – 250,00 Eur) (UAB „HSC Baltic“ 2019 m. birželio 12 d. raštas „Dėl pasiūlymo patikslinimo“). Tokiu būdu, darytina išvada, jog po trečiojo asmens paaiškinimo bendra jo pasiūlymo kaina ir paslaugų / darbų grupės kaina nepakito. Tai, kad tam tikrų paslaugų, t. y. nuolatinio stendo įrengimo bei kadastrinių matavimo bylos su patikra parengimo darbai pasiūlyme įkainoti nuliniu tarifu, nereiškia, kad UAB „HSC Baltic“, aiškindama pasiūlymą jį pakeitė (VPĮ 55 str. 9 d.).

23Išnagrinėjus trečiojo asmens pasiūlymą, sąmatas, pateiktus paaiškinimus, juos įvertinus, darytina išvada, kad atsakovė nepažeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principų (VPĮ 17 str.), nepiktnaudžiavo VPĮ jai suteikta diskrecijos teise vertinti trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą. Atsakovė pagrįstai, remdamasi trečiojo asmens pateiktais kainos pagrindimo įrodymais bei papildomai pateiktais kainos pagrįstumo paaiškinimais, pripažino, jog šis konkurso dalyvis bus patikimas ir pajėgus kontrahentas tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartį, todėl ieškovės argumentai apie tai, kad pasiūlymas buvo pateiktas ne visam pirkimo objektui atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str., 185 str.).

24Kaip jau minėta, perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus vertino pagal ekonominį naudingumą, t. y. ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

25Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (vertinant atsižvelgiama į kainą arba sąnaudas ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus, pavyzdžiui: techninius pranašumus, socialines, sąžiningos prekybos sąlygas (pavyzdžiui, taikant šį kriterijų gali būti vertinama, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį), kainą, kt. (VPĮ 55 str.). Taigi, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija vertina pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu – kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, t. t.

26Tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo dokumentuose. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, ji privalo paskelbti ir šių kriterijų subkriterijus / parametrus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus (Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimas Universale-Bau ir kt., C-470/99, Rink. 2002, p. 1-11617; pirmiau nurodytas Sprendimas Beentjes prieš Nyderlandų valstybę, C-31/87, Rekomendacijų IV skyrius). Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus (Teisingumo Teismo 2003 m. gruodžio 4 d. Sprendimas EVN ir Wienstrom, C-448/01, Rink. 2003, p. 1-14527, Rekomendacijų IV skyrius).

27Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurį sudaro įvairių kokybinių ir kiekybinių veiksnių visuma, gali apimti įvairiausius su sutartimi susijusius elementus (pvz., kainą, sutarties įvykdymo laiką, kaštus, atsiperkamumą), todėl nustatant vertinimo kriterijus, išrenkant geriausią pasiūlymą, turi būti sudarytos sąlygos VPĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatytam pirkimų tikslui pasiekti, t. y. racionaliai naudoti prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas; aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir šio įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose laikymasis, vykdant pirkimo sutartis.

28Pirkimo sąlygų 12.1 punkte nurodyta, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, numatyti vertinimo kriterijai bei jų lyginamieji svoriai: 1) pasiūlymo kaina (C); 2) darbų atlikimo terminas (T1); 3) Sąžiningos prekybos sąlygos (T2). Pagal trečiąjį kriterijų „Sąžiningos prekybos sąlygos (T2)“ vertinama kiek tiekėjo siūlomas (numatomas) mokėti atlyginimas Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį. Be to tiekėjas turi įsipareigoti, kad jo siūlomas (numatomas) mokėti vidutinis darbo užmokestis (skaičiuojant ne mažiau, kaip 10 nurodytų darbuotojų darbo užmokestį) visą sutarties vykdymo laikotarpį bus ne mažesnis, nei nurodytas pasiūlyme. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodytas vidutinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus dalyvio kilmės šalyje nustatytam minimaliam darbo užmokesčiui, dalyvio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ vertinamas 0 balų. Taip pat nurodyta, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytas vidutinis darbo užmokestis pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams bus įtrauktas į pirkimo sutartį ir taps esmine sutarties sąlyga (12.5 p.). Duomenys apie vidutinį darbo užmokestį turi būti pateikti pagal Pirkimo sąlygose pateiktą pasiūlymo formą (Pirkimo sąlygų 1 priedas). Pažymėtina, kad teikdami pasiūlymą pirkimui tiekėjai patys įsivertina ekonomines galimybes nustatyti sutartį vykdysiančių darbuotojų atlyginimų dydį.

29Taikant „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ kriterijų gali būti vertinama, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį.

30Nagrinėjamu atveju, tiekėjos UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodyta, kad siūlomas numatomas mokėti vidutinis užmokestis yra 2 150,00 Eur, t. y. statybos darbų vadovui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis – ( - ) Eur, projektų vadovui – ( - ) Eur, specialiųjų statybos darbų vadovui – ( - ) Eur, statinio projekto vadovui – ( - ) Eur), meistrui – ( - ) Eur, statybos darbininkams (5 darbininkai) – po ( - ) Eur.

31Ieškovė, ginčydama perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo paskelbimo, teigė, kad UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodytas įsipareigojamas mokėti darbo užmokestis kelia pagrįstų abejonių, kadangi neatitinka realių rinkos sąlygų, pagal viešai skelbiamus duomenis gerokai viršija UAB „HSC Baltic“ darbuotojams mokamą vidutinį atlyginimą (859,83 Eur), pagal kitas viešojo pirkimo sutartis įsipareigotą mokėti darbo užmokestį (500,00 Eur didesnis už nustatytą minimalų darbo užmokestį). Atsakovei nekilo abejonių dėl pasiūlyme nurodyto darbo užmokesčio.

32Teismo nuomone, pirkimo sutarties įvykdymo kokybei reikšmingą įtaką daro paskirtų darbuotojų darbo organizavimas, kvalifikacija, patirtis. VPĮ nenumato, kurio laikotarpio tiekėjo darbuotojams mokamo darbo užmokesčio duomenis turėtų vertinti perkančiosios organizacijos. Tiekėjo, iki pasiūlymų pateikimo darbuotojams mokėjusio mažesnius atlyginimus, pasiūlymas formaliai negali būti pripažintas neatitinkančiu viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų. Juolab, kad pirkimo sutarties 5.9.4 punkte numatyta, kad už ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus (vidutinis darbo užmokestis pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams) neįgyvendinimo ir / ar nesilaikymo atvejį rangovas privalo sumokėti užsakovui 10 000,00 Eur dydžio baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia rangovo nuo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (pirkimo sąlygų 4 priedas). Taigi, siekiant išvengti galimų tiekėjų piktnaudžiavimo atvejų, perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose numatė ne tik darbo užmokesčio tikrinimo mechanizmą pasiūlymų vertinimo etape, bet taip pat tinkamą tiekėjų prisiimtų įsipareigojimų dėl konkretaus darbo užmokesčio mokėjimo laikymosi kontrolės ir atsakomybės mechanizmą sutarties vykdymo etape. Tai reiškia, jog perkančioji organizacija, nustatydama ekonominio naudingumo kriterijus ir skirdama už juos balus, numatė griežtą kontrolės mechanizmą sutarties vykdymo metu, nes viešųjų pirkimų tikslas bus pasiektas ir viešųjų pirkimų principai bus užtikrinti tik tada, kai tiekėjas, laimėjęs pirkimą ir pradėjęs vykdyti sutarti, laikysis visų prisiimtų įsipareigojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018).

33Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad ieškovės argumentai, jog UAB „HSC Baltic“ kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. Perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams, nepažeidė VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų todėl ieškinys atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str., 185 str.).

34Dėl VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo

35VPĮ 103 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis šio įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – anksčiau negu po 5 darbo dienų) nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjai, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos (VPĮ 103 str. 2 d.).

36Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija nesilaikė šių imperatyvių nuostatų ir, nelaukdama 5 darbo dienų termino po ieškovės informavimo apie išnagrinėtą pretenziją, 2019 m. liepos 8 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį su UAB „HSC Baltic“.

37Perkančioji organizacija 2019 m. birželio 28 d. CVP IS pateikė informaciją apie pasiūlymų eilę, nurodė, kad pirkimo sutartis su pirkimo laimėtoju bus sudaroma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų, nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos. Ieškovė tą pačią dieną (CVP IS pranešimas 7355138) paprašė atsakovės leisti susipažinti su UAB „HSC Baltic“ pasiūlymu.

38Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 20 straipsnio 3 dalimi, 2019 m. liepos 3 d. raštu Nr. AS-3921 „Dėl prašymo susipažinti su laimėjusius pasiūlymu“ informavo ieškovę, kad kreipėsi į pirkimo laimėtoją prašydama nurodyti, kuri pasiūlyme pateikta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs, o gavusi trečiojo asmens atsakymą informuos ieškovę apie priimtą sprendimą. Taip pat 2019 m. liepos 3 d. CVP IS pranešimu 7367164 perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad sutarties pasirašymo terminas nebus atidėtas.

39Ieškovė 2019 m. liepos 7 d. perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje prašė leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo (atidedant sutarties sudarymo terminą) bei sustabdyti pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta ši pretenzija (CVP IS pranešimas 7377431). Atsakovė su pretenzija susipažino 2019 m. liepos 8 d. 7:54 val.

40Byloje nustatyta, jog ieškovė UAB „Verslo“ 2019 m. liepos 7 d. pretenzijoje neginčijo jokio perkančiosios organizacijos sprendimo, tik prašė leisti susipažinti su laimėtojos pasiūlymu. VPĮ nėra įtvirtinta tokio atidėjimo termino, kokio prašė ieškovė, t. y. nustatyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą iki tada, kai bus suteikta galimybė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Be to, suinteresuoti asmenys turi teisę prašyti leisti susipažinti su laimėjusiu pasiūlymu ir po pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 20 st. 4 d.). Tai reiškia, kad įstatymas nenumato perkančiajai organizacijai pareigos nesudaryti sutarties tais atvejais, kai pirkimo nelaimėjęs tiekėjas prašo leisti susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu. Prašymas susipažinti su laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu nelėmė privalomo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymo (šiuo atveju pratęsimo, nes toks terminas buvo nustatytas 2019 m. birželio 28 d. sprendime), todėl ieškovės argumentai dėl atsakovės sprendimo netaikyti sutarties sudarymo atidėjimo termino iki ieškovei bus pateiktas susipažinti pirkimo laimėtojo pasiūlymas atmestini kaip nepagrįsti.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

43Atsižvelgiant į bylos baigtį, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

44Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

45Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės taikytos Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 23 d. nutartimi (CPK 149 str.).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 283 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 104 straipsniu, teismas

Nutarė

47Ieškinį atmesti.

48Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 23 d. nutartimi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti su supaprastinto viešojo pirkimo Nr. 426945 „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno įrengimo rangos darbai pagal techninį projektą „Universalaus daugiafunkcinio aikštyno Chemikų g. 30, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., statybos projektas“ laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

49Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas,... 4. Ieškovė UAB „Verslo“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad... 5. Nurodė, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė... 6. Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 7. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė iš dalies įvykdė... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kėdainių... 10. Ieškovė 2019 m. birželio 28 d. paprašė perkančiosios organizacijos leisti... 11. Ieškovė 2019 m. liepos 10 d., susipažinusi su UAB „HSC Baltic“... 12. Dėl ieškovės pretenzijos ir ginčo apimties... 13. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovė neginčijo atsakovės sprendimo nei dėl Pirkimo... 15. Tokios pozicijos laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2019 m. rugpjūčio... 16. Taigi, byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo... 17. Dėl laimėtojo pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms... 18. Pirkimo sąlygų 7 priede pateiktame įkainotų veiklų sąraše numatyti... 19. Ieškovės teigimu, trečiojo asmens UAB „HSC Baltic“ pasiūlymas... 20. Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, nurodė, kad trečiasis asmuo aiškindamas... 21. Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 22. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2019 m. gegužės 9 d. UAB „HSC... 23. Išnagrinėjus trečiojo asmens pasiūlymą, sąmatas, pateiktus paaiškinimus,... 24. Kaip jau minėta, perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus vertino pagal... 25. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka... 26. Tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo... 27. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurį sudaro įvairių kokybinių ir... 28. Pirkimo sąlygų 12.1 punkte nurodyta, kad ekonomiškai naudingiausias... 29. Taikant „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ kriterijų gali būti... 30. Nagrinėjamu atveju, tiekėjos UAB „HSC Baltic“ pasiūlyme nurodyta, kad... 31. Ieškovė, ginčydama perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų... 32. Teismo nuomone, pirkimo sutarties įvykdymo kokybei reikšmingą įtaką daro... 33. Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą,... 34. Dėl VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo ... 35. VPĮ 103 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija privalo... 36. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija nesilaikė šių imperatyvių... 37. Perkančioji organizacija 2019 m. birželio 28 d. CVP IS pateikė informaciją... 38. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 20 straipsnio 3 dalimi, 2019 m.... 39. Ieškovė 2019 m. liepos 7 d. perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją,... 40. Byloje nustatyta, jog ieškovė UAB „Verslo“ 2019 m. liepos 7 d.... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje... 43. Atsižvelgiant į bylos baigtį, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos... 44. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 45. Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 47. Ieškinį atmesti.... 48. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 23 d. nutartimi ieškovės... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...