Byla e2A-1580-601/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – Daugiabučių namų savininkų bendrija Nr. 17

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. P. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės mažosios bendrijos „Verslo idėja“ patikslintą ieškinį atsakovei R. P. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – Daugiabučių namų savininkų bendrija Nr. 17.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė mažoji bendrija (toliau – MB) „Verslo idėja“, patikslinusi reikalavimus, Kauno apylinkės teismo prašė priteisti iš atsakovės R. P. 772,46 Eur skolos ir 478 Eur skolos išieškojimo bei advokato išlaidų už teisinę pagalbą bei procesinių dokumentų rengimą.

72.

8Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad atsakovė R. P. nuo 2018 m. vasario mėnesio iki 2019 m. kovo mėnesio nemokėjo už sunaudotą šaltą vandenį, bendrojo naudojimo elektrą bei nuolatinę daugiabučio techninę priežiūrą, dėl ko susidarė skola Daugiabučių namų savininkų bendrijai Nr. 17. Pastaroji skolos išieškojimą ir administravimą reikalavimo perleidimo sutartimi perleido ieškovei MB „Verslo idėja“. R. P. prievolės neįvykdė, į raginimus taikiai išspręsti susiklosčiusią situaciją nereagavo. Atsakovei informacija, susijusi su mokesčių apskaičiavimu, yra žinoma. Bendrijos visuotinio susirinkimo metu priimti sprendimai dėl mokesčių, dėl prievolių dydžio namo gyventojams, nėra panaikinti ar pripažinti negaliojančiais, todėl butų savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi ir CK 4.85 straipsnio 4 dalimi, privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti bei išsaugoti, mokėti mokesčius rinkliavas ir kitas įmokas.

93.

10Atsakovė R. P. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ji yra visiškai atsiskaičiusi pagal 2018 metų nurodytus gyventojų mokėjimų žiniaraščius bendrijos pirmininkui grynais pinigais. Tačiau nuo 2012 m. lapkričio 5 d. pirmininkas neduodavo pasirašyti gyventojams jokių žiniaraščių, kad jie sumokėjo mokesčius. Be to, 2019 m. kovo 25 d. ji sumokėjo 67,02 Eur pagal 2018 m. žiniaraščius Nr. 8–12, 2019 m. žiniaraštį Nr. 1. Atsakovė nurodė, kad šia suma sumokėtas elektros, valytojos, nuolatinės techninės šilumos punkto priežiūros mokestis už 2018 m. rugpjūčio–2019 m. sausio mėnesių laikotarpį. Nepaisant to, anot atsakovės, pateiktuose žiniaraščiuose nurodyti skaičiai yra nepagrįsti, neaišku kuo remiantis atlikti paskaičiavimai ir kokiu pagrindu žiniaraščiuose atsirado skiltys „Elektros spintos iškėlimo kaupimo mokestis“, „Valytoja“, „BNO kaupimo lėšos“, „Nuolatinė techninė priežiūra“, „Nuolatinės techninė šilumos punkto priežiūra“, „Ūkio išlaidos“.

114.

12Trečiojo asmens Daugiabučių namų savininkų bendrijos Nr. 17 atstovas R. G. ieškinio reikalavimus palaikė, nurodė, kad asmeniškai, kaip atsakingas asmuo – bendrijos pirmininkas, pagal bendrijoje nusistovėjusią tvarką, rinko iš gyventojų mokesčius, tačiau pinigų priėmimo dokumentais šių veiksmų neformindavo. Iki šio atvejo su atsakove problemų dėl mokesčių nemokėjimo ar nepasitikėjimo dėl tokio mokesčių rinkimo nebuvo kilę. Kilus problemoms su atsakove dėl mokesčių mokėjimo, ši tvarka pasikeitė, pinigų priėmimo kvitus pradėjo išdavinėti. Atsakovei nemokant privalomų eilinių bei kitų bendrijos mokesčių ir nereaguojant į bendrijos raginimus susimokėti skolą, reikalavimą į visą atsakovės skolą perleido ieškovei.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Kauno apylinkės teismas 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu priteisė ieškovei MB „Verslo idėja“ iš atsakovės R. P. 705,44 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (705,44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. sausio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 367,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas grąžino ieškovei MB „Verslo idėja“ 26,00 Eur permokėto žyminio mokesčio; priteisė iš atsakovės R. P. 4,97 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

166.

17Teismas įvertinęs šalių parodymus ir pateiktus įrodymus sprendė, kad atsakovė, būdama 17-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) nare, remiantis 17-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatais ir LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu, privalo laiku mokėti pradiniam kreditoriui visas įmokas už teikiamas komunalines paslaugas ir kitas paslaugas bei tikslines rinkliavas, kurių dydį ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas. Pagal bendrijos įstatų 65 punktą, gyvenamų namų patalpų savininkai, šiuo atveju – atsakovė, privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kt. įmokas, reguliariai daryti atsiskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti pagal bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo nustatytą mokėjimo tvarką (Įstatų 66 punktas). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės bendrijai įsiskolinimą- už 2018 m. vasario - 2018 m. liepos mėnesius skolinga 492,36 Eur, už 2018 m. rugpjūčio – 2019 m. kovo mėnesius papildomai – 280,10 Eur, viso 772,46 Eur.

187.

19Nustatyta, kad 2018-10-01 Pradinis kreditorius GNSB Nr. 17, atstovaujama pirmininko R. G., ir ieškovė sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią perleido visas priėmimo - perdavimo akte Nr. 1 prie reikalavimo perleidimo sutarties išvardintų dokumentų pagrindu kylančias Pradinio kreditoriaus teises, bei su jomis susijusias papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises. Reikalavimo perleidimo sutarties bei priėmimo - perdavimo akto prie Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu UAB „Verslo idėja“ tapo naujuoju atsakovės kreditoriumi. Ieškovė atsakovei išsiuntė pranešimą Nr. 1 dėl reikalavimo įvykdymo bendrai 556,37 Eur sumai (492,36 Eur skola ir 64,01 Eur įsiskolinimo išieškojimo išlaidos), t. y. pranešė apie reikalavimo teisės perleidimą bei paprašė sumokėti tai dienai susidariusią skolą, taip pat informavo, apie kilsiančias pasekmes neįvykdžius reikalavimo. Reikalavimo perleidimo sutarties 1.2 punktu šalys susitarė, kad pradinis kreditorius perleidžia naujajam kreditoriui visus kitus reikalavimus, jeigu tokie pagal priėmimo – perdavimo aktuose prie reikalavimo perleidimo sutarties išvardintus dokumentus atsirastų ateityje. Tuo pagrindu pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teisę į vėliau susidariusią 280,10 Eur skolą iš atsakovės.

208.

21Nustatyta, kad bendrijos pirmininkas mokesčius be parašų rinkdavo iš visų namo gyventojų, tačiau iš kitų namo gyventojų skolos nereikalauja, todėl labiau tikėtina, kad atsakovė visgi mokesčius mokėti vengė. Be to, faktas, kad atsakovė tik dalinai (pasirinktinai) sumokėjo mokesčius už 2018 m. rugpjūčio – 2019 m. sausio mėn., pagrindžia ieškovo nurodytą aplinkybę, kad atsakovė R. P. vengė mokėti mokesčius ir yra skolinga bendrijai pagal pateiktus skolos paskaičiavimus. Iš tokio atsakovės elgesio teismas sprendė, kad atsakovė nesutikdama su bendrijoje nusistovėjusia tvarka, su pirmininko parengtuose atsiskaitymo lapeliuose nurodytais mokesčių dydžiais, priklausančių Daugiabučių namų savininkų bendrijai Nr.17 mokesčių nemokėjo, todėl ieškovės skola atsakovei pagal ieškinį laikytina visiškai pagrįsta pateiktais paskaičiavimais. Pačios atsakovės kaip įrodymas pateiktas vieno iš namo gyventojų – R. C. paaiškinimas patvirtina ne tik atsakovės nurodytas aplinkybes, kad bendrijos pirmininkas mokesčius rinko neišrašydamas tai patvirtinančių dokumentų, tačiau ir nusistovėjusią bendrijos mokesčių mokėjimo tvarką, dėl kurios gyventojai nusiskundimų iki šiol neturėjo. Be to, proceso eigoje buvo pateikti įrodymai, kad ši tvarka pasikeitė. Atsakovė pateikė R. C. mokesčių sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (pinigų priėmimo kvitus) už 2018 m. spalio – gruodžio mėnesius. Atsakovės argumentus dėl R. G. nesąžiningumo paneigia aplinkybė, kadangi R. G. visuotiniame namo bendrijos gyventojų susirinkime dar kartą perrinktas bendrijos pirmininku ir vykdo jam priskirtas funkcijas.

229.

23Teismas laikė nepagrįstais atsakovės argumentus, kad bendrijos pirmininkas dirbo atlygintinai. 2018-05-24, 2018-06-18 ir 2018-07-30 Bendrijos visuotino susirinkimo protokolais Nr.2, Nr.3 ir Nr. 4, bendrijos pirmininku buvo perrinktas R. G.; susirinkimo metu nutarta, kad pirmininkas dirba neatlygintinai, tačiau bendrijos narių siūlymu nutarta padengti pirmininkui jo turėtas administravimo sąnaudas ir kitas ūkines išlaidas susijusias su bendrijos veikla (kuro išlaidos, telefono skambučiai, teisinės paslaugos ir kt.). Atsakovės pateiktuose atsiskaitymo lapeliuose ši suma įvardinama „darbo užmok.“ arba „Pirmininkas“. Tačiau teismo vertinimu, bendrijos nariams pasiūlius kompensuoti pirmininko turėtas išlaidas, ši aplinkybė paneigia atsakovės argumentus apie atlygintiną pirmininko darbą. Kita vertus tokia suma kaip 11,32 Eur, 5,00 Eur, 3,30 Eur ar 13,00 Eur per mėnesį gali tik kompensuoti faktines administravimo išlaidas, o ne atlygį už mėnesio darbą. Vien netikslus šio mokesčio nurodymas negali būti pagrindu laikyti jį kaip faktinį darbo užmokestį.

2410.

25Atsakovė nesutiko su žiniaraščiuose atsiradusiomis skiltimis „Elektros spintos iškėlimo kaupimo mokestis“, „Valytoja“, „BNO kaupimo lėšos“, „Nuolatinė techninė priežiūra“, „Nuolatinės techninė šilumos punkto priežiūra“, „Ūkio išlaidos“, juose nurodomais mokesčių dydžiais. Tačiau teismas tokius argumentus laikė nepagrįstais, kadangi Bendrijos įstatų 49.7 punktu pirmininkui numatyta teisė samdyti darbuotojus; privalo sudaryti bendro naudojimo objektų sąrašą, jį papildyti ar pakeisti (52 punktas). Šie klausimai (dėl bendrojo naudojimo objektų sąrašo atnaujinimo, valytojos įdarbinimo, elektros spintos iškėlimo, techninės priežiūros) svarstyti namo gyventojų susirinkime 2018-06-18, 2018-05-24. Nustatyta, kad žiniaraščiuose Nr. 8-9 ne tik atsakovei yra taikytas kiek didesnis BNO mokestis nei daugumai kitų namo gyventojų, t. y. didesnis mokestis taikytas ir butų Nr. 1, 5, 6, 9, 10, 14 gyventojams. Kitiems gyventojams šio mokesčio neginčijant, teismas negali laikyti šio mokesčio nepagrįstu. Kita vertus iš pateiktų dokumentų matyti, kad pirmininko veikla yra revizuojama ir nustačius neatitikimus namo mokesčiai gali būti grąžinami arba užskaitomi už kitą laikotarpį.

2611.

27Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad reikalavimo priėmimo - perdavimo aktas Nr. 2, pagal 2018-08–2019-02 žiniaraščius yra negaliojantis, kadangi dvišalis sandoris nepasirašytas pradinio kreditoriaus. Teismo vertinimu, pagal pirminio ir naujojo kreditoriaus reikalavimo perleidimo sutartį buvo numatyta perleisti naujajam kreditoriui visus kitus reikalavimus, jeigu tokie pagal priėmimo – perdavimo aktuose prie reikalavimo perleidimo sutarties išvardintus dokumentus atsirastų ateityje (1.2 punktas). Vien tai, kad priėmimo - perdavimo aktas nepasirašytas bendrijos pirmininko nesudaro pagrindo abejoti šio akto teisėtumu bei pagrįstumu, kadangi perleista skola paskaičiuota pagal atsakovės įsiskolinimą bendrijai ir ieškovė šių duomenų be bendrijos pirmininko sutikimo negalėjo žinoti bei perimti pagrindžiančių dokumentų. Trečiojo asmens atstovas (bendrijos pirmininkas) teismo posėdžio metu patvirtino skolos perleidimo ieškovei faktą.

2812.

29Teismas įvertinęs šalių parodymus bei pateiktus rašytinius įrodymus padarė išvadą, kad ieškovė įrodė savo reikalavimų pagrįstumą dėl skolos išieškojimo. Tuo tarpu atsakovės argumentai atmestini, šalių pateiktais įrodymais laikomos nustatytos bylos aplinkybės, kad R. P. mokesčius už 2018 m. vasario – liepos mėnesius Daugiabučių namų savininkų bendrija Nr.17 nemokėjo. Pagal bendrijoje nusistovėjusią tvarką mokesčiai bendrijoje buvo renkami paties pirmininko R. G. grynais pinigais iš visų bendrijos gyventojų, tačiau kiti namo gyventojai bendrijai nėra įsiskolinę. Namo bendrijos bei ieškovės siųsti raginimai ir priminimai dėl atsakovės skolos bendrijai patvirtina jos vengimą mokėti privalomus mokesčius. Pagal pateiktus dokumentus atsakovės skola už 2018 m. vasario – liepos mėnesių laikotarpį yra 492,36 Eur. Atsakovei toliau mokesčių nemokant už laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio iki 2019 m. vasario mėnesius susidarė papildoma 280,10 Eur skola. Atsakovei 2019-03-25 į namo bendrijos sąskaitą sumokėjus dalį priskaičiuotų mokesčių - 67,02 Eur, atsakovės skola mažintina ir priteistina suma yra 705,44 Eur.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3113.

32Apeliaciniu skundu atsakovė R. P. Kauno apygardos teismo prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2­4392­217/2019 ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3313.1.

34visų pirma, reikalavimo perleidimo sandoris yra negaliojantis, nes pradinis kreditorius negalėjo perleisti reikalavimo, kurio pats neturėjo, kadangi atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi pradiniam kreditoriui;

3513.2.

36priėmimo – perdavimo aktas Nr. 2, nėra pasirašytas abiejų šalių, todėl jis yra negaliojantis. Todėl teismo sprendimas dėl 280,10 Eur priteistos skolos ieškovės naudai yra naikintinas;

3713.3.

38bendrijos pirmininkas nepagrįstai gaudavo darbo užmokestį, jis užsiima veikla, kuria pagal įstatymus (būdamas karys) negali užsiimti;

3913.4.

40bendrijos pirmininkas pinigus rinko grynaisiais pinigais (2018 m. 02 mėn. – 2018 m. 07 mėn.) ir jų priėmimo nefiksavo, t. y. bendrijos buhalterinė apskaita buvo vedama nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir už tai yra atsakingas bendrijos pirmininkas, todėl atsakovė negali mokėti dar kartą už komunalinius ir kitus mokesčius;

4113.5.

42teismas visiškai nenagrinėjo ir netyrė nurodytos aplinkybės, kad pateikti pradinio kreditoriaus 2018 m. 08-12 mėn. žiniaraščiai buvo pateikti ir atsakovei. Žiniaraščių laikotarpiai yra tie patys, bet jose informacija skirtinga. Abi žiniaraščių versijos yra patvirtintos, kad kopijos tikros. Tai tik patvirtina aplinkybę, kad bendrijos buhalterinė apskaita yra vedama aplaidžiai, galimai yra dokumentų klastojimo požymiai, kurie parodo pradinio kreditoriaus nesąžiningumą. Teismas nepasisakė, kuria žiniaraščių versija vadovavosi priimdamas sprendimą. Visiškai nutylėjo apie byloje esančių įrodymų prieštaravimą vienas kitam, todėl nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo ginčą.

4314.

44Atsiliepime ieškovė MB „Verslo idėja“ atstovaujama direktorės I. S., prašo atsisakyti priimti apeliacinį skundą. Neatsisakius jo priimti – prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje. Atsiliepimą į apeliacinį skundą atsakovė grindžia šiais argumentais:

4514.1.

46Apeliacinis skundas neatitinka jam keliamų reikalavimų, nes jame aiškiai nesuformuluotas apelianto prašymas (CPK 306 str. 1 d. 5 p.) bei jis pasirašytas tik atsakovės, kas neatitinka CPK 306 str. 3 d. reikalavimų;

4714.2.

48apeliantės tvirtinimą apie visišką atsiskaitymą paneigia jos kartu su atsiliepimu į patikslintą ieškinį pateiktas mokėjimo pavedimas (67,02 Eur sumai), kuriuo ji dalinai padengė savo įsiskolinimą, ir detalizavimas už ką mokama;

4914.3.

50apeliantė nepagrįstai nurodo, kad skolos priėmimo perdavimo aktas Nr. 2 yra negaliojantis, nes EPP sistemoje yra įkeltas tik su vienos iš šalių parašais. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu dalyvavo tiek pradinis kreditorius, kaip trečiasis asmuo, tiek naujasis kreditorius. Skolos priėmimo aktas Nr.2 bei jo galiojimas buvo patvirtintas abiejų šių šalių žodžiais patvirtinimais byloje ( 2019-05-06 bylos garso įrašas). Atsiradus būtinybei (CPK 314 str.), teikia minėtą dokumentą, kuris yra pasirašytas abiejų šalių;

5114.4.

52apeliantės keliami klausimai dėl grynųjų pinigų priėmimo ir pakvitavimų neišdavimo bei bendrijos pirmininko darbo užmokesčio nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (išeinama už bylos nagrinėjimo ribų). Šios aplinkybės nepaneigia skolos fakto.

5314.5.

54byloje buvo pateikti visi įrodymai, dėl mokesčių nustatymo visuotinių susirinkimų protokolais, kurie nėra nuginčyti, todėl laikytina, kad apeliantė, taip pat turi pareigą mokėti nustatytus bendrai mokesčius, kaip ir visi kiti bendrijos nariai.

55Teismas

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5715.

58Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

59Dėl apeliacinio skundo atitikimo CPK reikalavimams

6016.

61Ieškovė prašo apeliacinio skundo nepriimti, nes šis neatitinka jam keliamų CPK reikalavimų, t. y. aiškiai nesuformuluotas apelianto prašymas (CPK 306 str. 1 d. 5 p.) bei jis pasirašytas tik atsakovės, kas neatitinka CPK 306 str. 3 d. reikalavimų.

6217.

63Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nenagrinėti apeliacinio skundo, nes apeliantės prašymas nors ir nėra visiškai aiškiai suformuluotas rezoliucinėje apeliacinio skundo dalyje (panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą), tačiau iš viso apeliacinio skundo turinio ir pareikšto prašymo yra suprantamas apeliantės prašymas (ieškinį atmesti).

6418.

65Nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais dėl apeliacinio skundo neatitikimo CPK 306 straipsnio 3 dalies reikalavimams, nes 2019 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas paskelbė nutarimą, kuriuo pripažino, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija; TAR, 2016-11-17, Nr. 26956) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Teismas konstatavo, jog CPK 306 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu konstitucinė asmens teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą, kad būtų patikrintas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, pagal Konstituciją, inter alia jos 30 straipsnio 1 dalį, konstitucinį teisinės valstybės principą, esanti neatsiejama teisės kreiptis į teismą dalimi, yra neproporcingai apribota, o kai kuriais atvejais yra paneigiama pačios teisės esmė; tokiu teisiniu reguliavimu užkertamas kelias ištaisyti galimas pirmosios instancijos teismo klaidas, teisingai taikyti teisę ir įvykdyti teisingumą.

6619.

67Taigi apeliacinis skundas (surašytas ir pasirašytas tik apeliantės) atitinka CPK keliamus reikalavimus.

68Dėl apeliacinio skundo

6920.

70Ieškovė prašo priteisti iš apeliantės, kaip namo bendraturtės, įsiskolinimą (492,36 Eur), kurį sudaro: 293,86 Eur už paprastojo remonto projektą, 43,21 Eur už kabelinės spintos techninį projektą Nr.EDG-09-2016-1-TP, 155,29 Eur eilinių mokesčių už 2018 m. vasario – liepos mėnesius bei įsiskolinimą (280,10 Eur) einamųjų mokesčių už 2018 m. rugpjūčio mėn. – 2019 m. vasario mėn.

7121.

72Nustatyta, kas ieškovė MB „Verslo idėja“ reikalavimo teisę dėl skolos priteisimo įgijo 2018 m. spalio 1 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi ir reikalavimo priėmimo – perdavimo aktais Nr.1 ir Nr. 2, kurių pagrindu GNSB Nr.17 perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovės R. P. skolą - 492,36 Eur pagal pridedamus 2018-02 – 2018-07 (šešis) žiniaraščius ir 280,10 Eur skolą pagal 2018-08 – 2019-01 (šešis) žiniaraščius; 2018-08-29, 2017-08-15, 2017-10-19, 2018-02-19 pranešimais dėl skolos ir prievolės įvykdymo ir 2018-07-30 protokolu Nr.4.; pranešimu apie kreditoriaus pasikeitimą bei raginimu įvykdyti prievolę; išrašu iš Juridinių asmenų registro; visuotinio susirinkimo 2018-05-24 ir 2018-06-18 protokolais bei metine ataskaita už 2017 metus. Nustatyta, kad apeliantė GNSB Nr.17, daugiabučiame name, adresu ( - ), turi 62,50 kv. m. ploto butą, dėl ko jai, kaip bendraturtei, tenka pareiga mokėti mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymą bei mokėti mokesčius už savo buto išlaikymą. Mokesčiai, pagal nusistovėjusią tvarką, buvo mokami namo bendrijos pirmininkui R. G., kuris pinigų priėmimo dokumentais šių veiksmų neįformindavo, tik vėliau, kilus ginčui su apeliante, ėmė fiksuoti gaunamas įmokas iš namo gyventojų. Byloje nėra ginčo dėl bendrijoje priskaičiuotų įmokų dydžio ir jų pagrįstumo, tačiau apeliantė tvirtina, jog ji yra atsiskaičiusi su bendrija.

7322.

74Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir tinkamai motyvavo teismo sprendimą, tinkamai taikė materialinės teisės normas bei nepažeidė šiose bylose nusistovėjusios teisminės praktikos, todėl pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams ir jų nekartoja, o tik, atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, juos papildo.

7523.

76Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015, 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2012). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2014).

7724.

78Atsikirsdama į ieškinį apeliantė nurodo, kad atsiskaičiusi su bendrija, todėl reikalavimo perleidimo sutartis yra negaliojanti (perleido tai, ko neturėjo teisės perleisti). Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su apeliantės pozicija, nes ji nepateikė įrodymų apie atsiskaitymą su namo bendrija. Apeliantė šią savo poziciją iš esmės grindžia tuo, kad bendrijos pirmininkas nedavė pakvitavimų už sumokėtus mokesčius, nedavė pasirašyti, t. y. nefiksavo įmokų gavimo. Tačiau šie argumentai nėra pakankami pripažinti, jog apeliantė yra sumokėjusi ieškovės prašomus priteisti mokesčius. Pažymėtina, kad namo bendrijos pirmininko netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas (nefiksavimas įmokų gavimo) niekaip nepagrindžia apeliantės įmokų sumokėjimo. Kaip nustatyta, bendrijoje buvo nusistovėjusi tokia įmokų rinkimo tvarka, ilgą laiką dėl to ginčų nebuvo ir ginčas atsirado tik dėl apeliantės mokamų įmokų. Nėra duomenų, kad kitiems namo bendraturčiams bendrija (jos pirmininkas) turėtų pretenzijų dėl įmokų mokėjimo. Be to, apeliantės poziciją paneigia pačios apeliantės pateiktas atsiliepimas ir 2019 m. kovo 25 d. 67,02 Eur įsiskolinimo sumokėjimas pagal 2018 m. žiniaraščius Nr. 8–12, 2019 m. žiniaraštį Nr. 1 (apeliantė nurodo, kad šia suma sumokėtas elektros, valytojos, nuolatinės techninės šilumos punkto priežiūros mokestis už 2018 m. rugpjūčio–2019 m. sausio mėnesių laikotarpį). Taigi, apeliacinis teismas sprendžia, kad reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti ir ieškovės prašomos priteisti sumos yra pagrįstos.

7925.

80Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, jog pridėtas byloje priėmimo – perdavimo aktas Nr. 2, nėra pasirašytas abiejų šalių, todėl jis yra negaliojantis. Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu viena iš byloje priėmimo – perdavimo akto Nr. 2 šalių (bendrijos pirmininkas), kuri nėra pasirašiusi ant šio akto, patvirtino šio akto teisėtumą (jo sudarymą), t. y. kad šiuo aktu namo bendrija perleido reikalavimo teisę į skolą (280,10 Eur). Be to, prie atsiliepimo į apeliacinį skundą ieškovė pridėjo abiejų šalių pasirašytą priėmimo – perdavimo akto Nr. 2. Taigi spręsti, kad šis aktas yra negaliojantis nėra jokio pagrindo.

8126.

82Apeliantės argumentai susiję su darbo užmokesčio bendrijos pirmininkui mokėjimu, jo galimai netinkamu apskaitos tvarkymu, išsamiau nesvarstytini, nes jie nėra susiję su ginčo dalyku, t. y. šios aplinkybės negali patvirtinti iš apeliantės prašomos skolos (mokesčių) sumokėjimo.

8327.

84Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino byloje pateiktų pradinio kreditoriaus (ieškovės) 2018 m. 08-12 mėn. žiniaraščių ir apeliantės už tą patį laikotarpį (gautų iš bendrijos pirmininko) pateiktų žiniaraščių, kuriuose yra skirtinga informacija, t. y. nėra aišku kuriais žiniaraščiais teismas vadovavosi priimdamas sprendimą. Šioje argumentų dalyje, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantė nenurodė aiškių (konkrečių) motyvų (aplinkybių), kurios lemia teismo sprendimo neteisėtumą (CPK 306 str. 1 d. 4 p.), t. y. kokie, kokiame žiniaraštyje yra neatitikimai ir kaip juos vertinti, kokią įtaką tai daro teismo sprendimo neteisėtumui. Taigi, vien tai sudaro pagrindą šių abstrakčių, į kuriuos iš esmės nėra galimybės atsikirsti, argumentų išsamiau nesvarstyti. Tačiau apeliacinės instancijos teismui įvertinus teismo sprendimo motyvus ir šiuos žiniaraščius, pažymą apeliantei (t. 1, b. l. 134), galima spręsti, kad teismo sprendimas buvo priimtas pagal ieškovės pateiktus žiniaraščius, kuriuose bendra apeliantės skola yra 280,07 Eur. Tarp ieškovės pateiktų ir apeliantės pateiktų žiniaraščių tik 2018 m. gruodžio mėnesio žiniaraštyje nustatytas neatitikimas, t. y. ieškovės pateiktame žiniaraštyje skola yra 33,41 Eur, o apeliantės – 33,66 Eur, skolos skirtumas 0,15 Eur, tačiau kaip jau minėta priteista skola yra pagal mažesnę (ieškovės pateiktą žiniaraštį) sumą, todėl šioje vietoje būtent apeliantės naudai priimtas sprendimas. Nustačius, kad pagal ieškovės pateiktus žiniaraščius, apeliantės įsiskolinimas yra 280,07 Eur, o teismo sprendime pagal šiuos žiniaraščius nurodytas įsiskolinimas – 280,10 Eur, laikytina, jog padaryta aiški aritmetinė klaida, todėl ji ištaisytina patikslinant priteistiną sumą, t. y. nurodant bendrą priteistiną sumą 705,41 Eur (CPK 276 str.).

8528.

86Apibendrinant visus apeliantės argumentus pažymėtina, jog kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

8729.

88Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, dėl ko jis paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas, jame nurodytais motyvais, atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

89Dėl bylinėjimosi išlaidų

9030.

91Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės ieškovei priteistinos 300 Eur (už konsultaciją, atsiliepimo į apeliacinį skundo surašymą) patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme CPK 93 str.).

92Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 straipsniu, 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

93Apeliacinį skundą atmesti.

94Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

95Ištaisyti aiškią aritmetinę klaidą teismo sprendime, nurodant, jog bendra priteistina iš atsakovės R. P. skola yra ne 705,44 Eur, o 705,41 Eur.

96Priteisti ieškovei MB „Verslo idėja“, į. k. 304414471, iš atsakovės R. P., a. k. ( - ), 300 Eur (trijų šimtų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

97Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė mažoji bendrija (toliau – MB) „Verslo idėja“, patikslinusi... 7. 2.... 8. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad atsakovė R. P. nuo 2018 m. vasario... 9. 3.... 10. Atsakovė R. P. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ji yra... 11. 4.... 12. Trečiojo asmens Daugiabučių namų savininkų bendrijos Nr. 17 atstovas R. G.... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Kauno apylinkės teismas 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu priteisė ieškovei... 16. 6.... 17. Teismas įvertinęs šalių parodymus ir pateiktus įrodymus sprendė, kad... 18. 7.... 19. Nustatyta, kad 2018-10-01 Pradinis kreditorius GNSB Nr. 17, atstovaujama... 20. 8.... 21. Nustatyta, kad bendrijos pirmininkas mokesčius be parašų rinkdavo iš visų... 22. 9.... 23. Teismas laikė nepagrįstais atsakovės argumentus, kad bendrijos pirmininkas... 24. 10.... 25. Atsakovė nesutiko su žiniaraščiuose atsiradusiomis skiltimis „Elektros... 26. 11.... 27. Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad reikalavimo priėmimo - perdavimo... 28. 12.... 29. Teismas įvertinęs šalių parodymus bei pateiktus rašytinius įrodymus... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 31. 13.... 32. Apeliaciniu skundu atsakovė R. P. Kauno apygardos teismo prašo panaikinti... 33. 13.1.... 34. visų pirma, reikalavimo perleidimo sandoris yra negaliojantis, nes pradinis... 35. 13.2.... 36. priėmimo – perdavimo aktas Nr. 2, nėra pasirašytas abiejų šalių, todėl... 37. 13.3.... 38. bendrijos pirmininkas nepagrįstai gaudavo darbo užmokestį, jis užsiima... 39. 13.4.... 40. bendrijos pirmininkas pinigus rinko grynaisiais pinigais (2018 m. 02 mėn. –... 41. 13.5.... 42. teismas visiškai nenagrinėjo ir netyrė nurodytos aplinkybės, kad pateikti... 43. 14.... 44. Atsiliepime ieškovė MB „Verslo idėja“ atstovaujama direktorės I. S.,... 45. 14.1.... 46. Apeliacinis skundas neatitinka jam keliamų reikalavimų, nes jame aiškiai... 47. 14.2.... 48. apeliantės tvirtinimą apie visišką atsiskaitymą paneigia jos kartu su... 49. 14.3.... 50. apeliantė nepagrįstai nurodo, kad skolos priėmimo perdavimo aktas Nr. 2 yra... 51. 14.4.... 52. apeliantės keliami klausimai dėl grynųjų pinigų priėmimo ir pakvitavimų... 53. 14.5.... 54. byloje buvo pateikti visi įrodymai, dėl mokesčių nustatymo visuotinių... 55. Teismas... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 15.... 58. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 59. Dėl apeliacinio skundo atitikimo CPK reikalavimams... 60. 16.... 61. Ieškovė prašo apeliacinio skundo nepriimti, nes šis neatitinka jam keliamų... 62. 17.... 63. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nenagrinėti apeliacinio... 64. 18.... 65. Nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais dėl apeliacinio skundo... 66. 19.... 67. Taigi apeliacinis skundas (surašytas ir pasirašytas tik apeliantės) atitinka... 68. Dėl apeliacinio skundo... 69. 20.... 70. Ieškovė prašo priteisti iš apeliantės, kaip namo bendraturtės,... 71. 21.... 72. Nustatyta, kas ieškovė MB „Verslo idėja“ reikalavimo teisę dėl skolos... 73. 22.... 74. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 75. 23.... 76. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 77. 24.... 78. Atsikirsdama į ieškinį apeliantė nurodo, kad atsiskaičiusi su bendrija,... 79. 25.... 80. Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, jog pridėtas byloje priėmimo... 81. 26.... 82. Apeliantės argumentai susiję su darbo užmokesčio bendrijos pirmininkui... 83. 27.... 84. Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino byloje... 85. 28.... 86. Apibendrinant visus apeliantės argumentus pažymėtina, jog kasacinio teismo... 87. 29.... 88. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 89. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 90. 30.... 91. Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės ieškovei priteistinos 300 Eur... 92. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 93. Apeliacinį skundą atmesti.... 94. Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 95. Ištaisyti aiškią aritmetinę klaidą teismo sprendime, nurodant, jog bendra... 96. Priteisti ieškovei MB „Verslo idėja“, į. k. 304414471, iš atsakovės R.... 97. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....