Byla e2-119-799/2016
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Vida Butanavičiūtė, sekretoriaujant Remigijai Stepanenko, dalyvaujant ieškovo UAB „Daitrada“ atstovui direktoriui R. R., įgaliotam atstovui teisininkui T. U., atsakovės G. A. atstovui advokato padėjėjui H. R., trečiojo asmens BUAB „Git Transport“ atstovui bankroto administratoriui N. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Daitrada“ ieškinį atsakovei G. A., trečiajam asmeniui BUAB „Git Transport“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Ieškovas UAB „Daitrada“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 17544,88 Eur skolos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 197 Eur žyminį mokestį ir 400 Eur už procesinių dokumentų parengimą bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-02-24 Tauragės rajono apylinkės teisme priimtas preliminarus sprendimas, kuriuo ieškovui solidariai iš UAB „Git Transport“ ir G. A. priteista 61744,31 Lt (17882,39 Eur) skola kartu su paskaičiuotomis palūkanomis, 6 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y., 2012 m. vasario 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos 926,00 Lt (268,19 Eur) žyminio mokesčio. 2012-03-05 atlikus priteistos skolos įskaitymą vykdomasis raštas išduotas pagal minėtą preliminarų sprendimą grąžintas teismui. Tačiau 2013-12-03 Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimu taikyta restitucija, panaikintas skolos įskaitymas ir BUAB „Git Transport“ priteista iš atsakovo UAB „Daitrada“ 60578,95 Lt (17544,88 Eur) suma, kuri buvo įskaityta skolos padengimui, o UAB „Daitrada“ grąžinta reikalavimo teisė į 60578,95 Lt (17544,88 Eur) BUAB „Git Transport“ skolą. 2014-04-15 Kauno apygardos teismo nutartimi 2013-12-03 Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistu. A. G. 2010-12-23, 2011-02-03, 2011-06-02, 2011-08-09, 2011-08-22, 2011-08-25, 2011-09-19 sudarė laidavimo sutartis Nr. L-DAT0495, L-DAT0508, L-DAT0539, L-DAT0581, L-DAT0585, 0596, L-DAT0605, pagal kurias įsipareigojo per 15 d. sumokėti ieškovui pagal UAB „Git Transport“ prievolę, jeigu pastarasis neatsiskaitys su ieškovu per 30 dienų. Kadangi BUAB „Git Transport“ neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, o laiduotoja G. A. laidavimo sutartimis prisiėmė visišką atsakomybę už nuomininko UAB „Git Transport“ įsipareigojimų įvykdymą, todėl ji įpareigotina padengti skolą.

32015 m. lapkričio 25 d. Tauragės rajono apylinkės teismas preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovės G. A. ieškovui UAB „Daitrada“, 17544,88 Eur skolos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme t.y. 2015-11-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 197 Eur žyminio mokesčio ir 400 Eur už procesinių dokumentų parengimą.

4A. G. A pateikė prieštaravimus dėl preliminariojo sprendimo ir nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad tarp šalių sudarytas laidavimas tam tikram terminui. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas. Nagrinėjamu atveju laidavimo sutartyse (2.1. p.) šalys aiškiai ir nedviprasmiškai nusistatė terminą (15 d.) per kurį laiduotojas turi padengti įsiskolinimą, jei to per nustatytą laiką nepadaro pagrindinis skolininkas. Taigi šalys aiškiai susitarė dėl laidavimo tam tikram terminui. Be to laidavimas pripažįstamas terminuotu ir tuo atveju, kai to tiesiogiai nenustato laidavimo sutartis, pakanka fakto, kad pagrindinė prievolė, už kurios įvykdymą laiduojama yra terminuota. Pažymėtina, kad laidavimo pabaiga pagal CK 6.88 str. siejama ne su visišku pagrindinės prievolės įvykdymu, o su termino jai įvykdyti suėjimu arba laidavimo sutartyje nustatytu laidavimo pabaigos terminu. Kreipdamasis į teismą ieškovas praleido ne tik šalių nustatytą 15 d. terminą, bet ir LR CK 6.88 str. numatytą 3 mėnesių terminą, todėl teismas priimdamas preliminarų sprendimą privalėjo laikyti, kad tarp šalių sudaryta laidavimo sutartis yra pasibaigusi ir ieškovas neturi reikalavimo teisės į atsakovę.

5Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus ir nurodė, kad atsakovė laidavimo sutartimis įsipareigojo neatlygintinai visa apimtimi ir visu savo turtu atsakyti už UAB „Git Transport“ prievoles nuomotojui, kylančias iš tarp nuomotojo ir nuomininko pasirašytų nuomos sutarčių, jei nuomininkas neįvykdys visos ar dalies prievolių prisiimtų nuomos sutarčių pagrindu. Atsakovės pozicija, kad buvo laiduota tik tam tikram laikui ar laidavimu užtikrinta terminuota prievolė laikytina bandymu išvengti atsakomybės už sutartimis prisiimtas prievoles. Laidavimo sutarčių 4.1. punktuose šalys susitarė, kad laidavimo sutartys galioja iki visiško prievolių kylančių iš nuomos sutarčių įvykdymo, o laidavimo sutartys pasibaigia, pasibaigus nuomos sutartims ir nuomininkui ir/ar laiduotojui įvykdžius visas prievoles, kylančias iš nuomos sutarčių. Taip pat 6.1 p. nuomos sutartyse numato, kad nuomos sutartys galioja iki šalys įvykdys visus su ja susijusius įsipareigojimus, o minėtų sutarčių pabaiga neatleidžia jų šalių nuo įsipareigojimų, prisiimtų sutartims galiojant. Atsakovė klaidingai sieja laidavimo sutartyse nurodytą 15 kalendorinių dienų terminą, per kurias laiduotoja privalo atsiskaityti su nuomotoju, jeigu su juo neatsiskaito nuomininkas su laidavimo pabaiga. Minėtos 15 kalendorinių dienų reiškia, kad iki jų pasibaigimo laiduotoja turi ir gali atsiskaityti nepatirdama neigiamų teisinių pasekmių (pvz. palūkanų skaičiavimo) tačiau jų pasibaigimas nėra laiduotojos prievolės pagal laidavimo sutartis pabaiga. Kadangi laidavimo sutartys labai aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžė laidavimo pabaigą, o nei nuomininkas nei laiduotoja neįvykdė prievolės, laikytina, kad laidavimo sutartys nėra pasibaigusios.

6Ieškovė UAB „Daitrada“ teisme ieškinio reikalavimus palaikė, prašė palikti galioti preliminarų sprendimą.

7A. G. A teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų negauta

8Atsakovės atstovas nurodė, kad atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo vadovautis pateiktais prieštaravimais ir ieškinį atmesti.

9Trečiasis asmuo UAB „Git Transport“ prašė dėl ieškovo prašomos priteisti skolos spręsti teismo nuožiūra pagal byloje surinktų įrodymų visumą.

10Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

11Byloje kyla ginčas dėl laidavimo sutarčių galiojimo. Šalys neginčija UAB „Git Transport“ prievolės dydžio, bei atsakovės pagal laidavimą prisiimtų įsipareigojimų apimties, tačiau skirtingai traktuoja laidavimo sutarčių 2.1. punktą. Atsakovė su ieškove 2010-12-23, 2011-02-03, 2011-06-02, 2011-08-09, 2011-08-22, 2011-08-25, 2011-09-19 sudarė laidavimo sutartis Nr. L-DAT0495, L-DAT0508, L-DAT0539, L-DAT0581, L-DAT0585, 0596, L-DAT0605, kuriomis laidavo už UAB „Git Transport“ prievoles, kylančias iš nuomos sutarčių su ieškovu. Šių sutarčių 2 dalyse, kuriose aptariami laiduotojo įsipareigojimai, 2.1. punktuose numatyta, kad laiduotojas įsipareigoja per 15 kalendorinių dienų sumokėti Nuomotojui pagal Nuomininko prievolę, jei nuomininkas su Nuomotoju neatsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo pareigos atsiskaityti atsiradimo dienos arba raštu atsisako sumokėti Nuomotojui sutartimi nustatytu terminu. Nors atsakovė nurodo, jog minėtas 15 kalendorinių dienų terminas laiduotojui atsiskaityti su nuomotoju suponuoja terminuotą laidavimą, teismas susipažinęs su šalių sudarytomis laidavimo sutartimis su tokiu sutarčių aiškinimu nesutinka. Laidavimas yra papildoma, šalutinė prievolė, todėl CK 6.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad laidavimas galioja tol, kol galioja pagrindinė prievolė, o baigiasi kartu su pagrindine prievole, nepriklausomai nuo to, koks pagrindinės prievolės pabaigos pagrindas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kai skolininkas nustatytu terminu prievolės neįvykdė, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip akcesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis Nr. 3K-3-261/2009; 2011 m. gegužės 17 d. nutartis, Nr. 3K-3-245/2011; 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis Nr. 3K-3-459/2012; 2015 m. liepos 3 d. nutartis Nr. 3K-3-436-611/2015). Kadangi laidavimo sutarčių 4 skyriuose, kuriuose atskirai aptariamas laidavimo galiojimas 4.1. punktuose įtvirtinta nuostata, kad laidavimas galioja iki visiško prievolių kylančių iš sutarčių įvykdymo, vadovaujantis teisės aktais bei vyraujančia teismų praktika, nėra pagrindo pripažinti laidavimą terminuotu ir taikyti 6.88 str. numatytą 3 mėnesių senaties terminą ieškiniui paduoti. Nei UAB „Git Transport“ už kurį laidavo atsakovė nei pati atsakovė prievolės ieškovui neįvykdė, todėl laikytina, kad laidavimo sutartys nėra pasibaigusios. Atsižvelgiant į aptartas bylos aplinkybes sprendimas už akių paliktinas nepakeistas.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro tik 2,62 Eur, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

13Kadangi ieškovas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, jos iš atsakovės nepriteistinos (LR CPK 98 str. 1 d.).

14Tauragės rajono apylinkės teismas 2015-11-17 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus ir turtines teises, o nesant arba esant nepakankamai – pinigines lėšas reikalaujamos sumos – 17544,88 Eur ribose. Kadangi ieškinys patenkintas, laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 430 str., teismas

Nutarė

16Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-11-25 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai