Byla 2-1920-736/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. G. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu (b. l. 1- 2) prašo priteisti iš atsakovo A. G. 2154,60 Lt skolą, kurią sudaro 750,00 Lt paskola, 60,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis ir 1344,60 Lt delspinigiai, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2010-12-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, remiantis kuria atsakovui 20 dienų laikotarpiui paskolinta 750,00 Lt suma, kurią atsakovas turėjo grąžinti iki 2011-01-09. Už naudojimąsi paskola atsakovas turėjo sumokėti 60,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį. Atsakovas pažeidė sutarties sąlygas, paskolos ir komisinio mokesčio laiku negrąžino, todėl atsakovui, remiantis sutarties 7.2 p., už 180 dienų laikotarpį paskaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai 1344,60 Lt. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai 2012 m. liepos 27 d., CPK 123 str. 1 d. numatyta tvarka (b. l. 25), tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui (b. l. 1- 2), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 4686002, pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (b. l. 5-6, 16-17, 18- 22), paskolos suma 750,00 Lt, paskolos suteikimo komisinis mokestis 60,00 Lt, kurią atsakovas turėjo grąžinti iki 2011-01-09 (b. l. 5-6). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punkte nustatyta, jog paskolos gavėjui uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, už kiekvieną pavėluotą dieną paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo delspinigius nuo bendros uždelstų mokėjimų sumos (b. l. 18- 22). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir ieškovui grąžinęs suteiktą paskolą - 750,00 Lt, bei sumokėjęs paskolos suteikimo komisinį mokestį - 60,00 Lt, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.63 str. 1d. 2 p., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais paskolos sutarties sąlygų nevykdė, suteiktos paskolos negražino, palūkanų mokesčio nesumokėjo, todėl laikytina, jog jis pažeidė sutartį. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas dėl 750,00 Lt negrąžintos paskolos ir 60,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu, įrodytu ir tenkintinas pilnai (CK 6.213 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.).

7Atsakovui nevykdant reikalavimų, numatytų sutarties 9.2. p., už kiekvieną uždelstą dieną šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. delspinigius nuo bendros uždelstų mokėjimų sumos, kas atsižvelgus į ieškovo paskaičiavimus, sudaro 1344,60 Lt (b. l. 1-2). Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). CK 6.73 str. 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų).

8Byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Įvertinęs aplinkybes, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, atsižvelgia į anksčiau išdėstytus motyvus, bei tai, kad ieškovo veiklos pobūdis yra finansinio pobūdžio paslaugų teikimas, į paskolos sumą, taip pat į laikotarpį už kurį prašomi priteisti delspinigiai. Atsižvelgus į išdėstytą, prašomas priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 proc., kas už 180 dienų sudaro 672,30 Lt. Teismas sprendžia, kad toks delspinigių dydis, konkrečioje situacijoje, geriausiai atitinka netesybų paskirtį ir šalių interesų pusiausvyrą (CK 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2012-07-24 (b. l. 1- 2) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškinio sumai, už kurią esant mokamas minimalus įstatymo numatytas žyminis mokestis, iš atsakovo ieškovui priteistinas visas jo sumokėtas 71,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 3) - Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.

11Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo A. G., a. k. ( - ) 810,00 Lt (aštuonių šimtų dešimties litų 00 ct) negrąžintą paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį, 672,30 Lt (šešių šimtų septyniasdešimt dviejų litų 30 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2012-07-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644.

14Ieškinio dalį dėl 672,30 Lt delspinigių priteisimo, atmesti.

15Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas UAB „4finance“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai