Byla e2A-897-943/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Roche Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Diagnostikos sistemos“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4265-345/2016 pagal nurodytos ieškovės ieškinį atsakovei Viešajai įstaigai Vilniaus miesto klinikinė ligoninė dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Roche Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Diagnostikos sistemos“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti atsakovės Viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (toliau ir Perkančiosios organizacijos) sprendimus: 2016 m. vasario 17 d. raštą Nr. IS-638(2.22) „Dėl atsakymo į pretenziją“ ir 2016 m. kovo 3 d. raštą Nr. IS-742(2.22) „Dėl atsakymo į pretenziją“, kuriais perkančioji organizacija atsisakė tenkinti ieškovės pretenzijas; 2016 m. sausio 27 d. raštą Nr. IS-412(2.22) „Dėl atviro konkurso „Diagnostikos reagentų, su analizatorių nuoma, pirkimas“ pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusių pasiūlymų patvirtinimo ir pirkimo sutarčių sudarymo atidėjimo termino nustatymo“ dalyje, kuria sudaryta pasiūlymų eilė 4 (ketvirtai) Pirkimo daliai ir laimėtoju šioje pirkimo dalyje pripažintas UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas; priteisti bylinėjimosi išlaidas; jei teismas manytų, kad ieškinys pateiktas praleidus terminą, prašoma jį atnaujinti.
 2. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovė paskelbė Diagnostikos reagentų su analizatorių nuoma pirkimo atvirąjį konkursą (Pirkimo Nr. 168969), kuris skaidomas į 22 Pirkimo dalis, kurių kiekvienai buvo numatyta sudaryti atskirą pirkimo sutartį. Vadovaujantis Pirkimo dokumentų 64 punktu, Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
 3. Perkančioji organizacija įvertinusi visų tiekėjų pateiktus pasiūlymus, 2016 m. sausio 27 d. raštu Nr. IS-412(2.22) informavo pirkime dalyvavusius tiekėjus apie pasiūlymų eilių atskiroms Pirkimo dalims sudarymą ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimą, kartu Perkančioji organizacija Konkurso dalyviams pateikė Diagnostikos reagentų, su analizatorių nuoma, pirkimo pasiūlymų eilę, iš kurios matyti, jog Pirkimo 4 (ketvirtoje) dalyje laimėjusiu pasiūlymu pripažintas trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas.
 4. Ieškovė 2016 m. vasario 4 d. kreipėsi į Perkančiąją organizaciją prašydama jog ji pateiktų informaciją apie Pirkimo 4 (ketvirtos) dalies laimėtojo pasiūlytų prekių techninės specifikacijas, kurias atsakovė ieškovei pateikė 2016 m. vasario 4 d.
 5. 2016 m. vasario 11 d. ieškovė pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją, nurodydama, kad trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, t. y. Konkursą laimėjusio tiekėjo siūlomas analizatorius neatitinka Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 8 dalyje nustatytų reikalavimų - analizatorius pritaikytas tirti tik centrifuguotus mėginius, nors remiantis Konkurso sąlygomis analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius. Perkančioji organizacija 2016 m. vasario 17 d. ieškovo pretenzijos netenkino.
 6. Ieškovė 2016 m. vasario 22 d. pateikė atsakovei prašymą leisti susipažinti su trečiojo asmens pateiktu pasiūlymu, šią teisę ieškovė įgyvendino 2016 m. vasario 24 d., o 2016 m. vasario 26 d. pateikė pakartotinę pretenziją dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygoms, kurią atsakovė 2016 m. kovo 3 d. taip pat atmetė, todėl ieškovė 2016 m. kovo 18 d. kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimus.
 7. Ieškinyje pažymima, kad Pirkimo sąlygos įtvirtina aiškų ir besąlygišką reikalavimą, jog analizatorius turi tirti tik necentrifuguotus mėginius. Jokių išimčių, kad aptariamas reikalavimas neva taikomas tik pasirengimo tyrimo stadijai, kaip mėgina teigti atsakovė ir trečiasis asmuo, - prieš pakraunant mėgintuvėlius į analizatorių, sąlygoje ir/ar kituose su šia Pirkimo dalimi susijusiuose techninių specifikacijų punktuose nėra numatyta. Sąlygą aiškinant sistemiškai su Konkurso sąlygų 5 priedo 4.1 Pirkimo dalies 4 punkte įtvirtintu reikalavimu, akivaizdu, jog reikalavimas, kad mėginiai turi būti necentrifuguoti taikomas tiek juosteliniam, tiek mikroskopiniam tyrimui, t. y. net ir po atlikto juostelinio tyrimo mėginys negali būti centrifuguojamas, kadangi mikroskopiniame tyrime taip pat turi būti tiriamas necentrifuguotas mėginys. Trečiojo asmens pasiūlytas analizatorius prieš perduodamas mėginį mikroskopiniam tyrimui mėginį centrifuguoja.
 8. Ieškovė mano, jog ieškinį ji pateikė nepraleidusi Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) numatyto 15 dienų termino, tačiau jei teismas nustatytų, kad šis terminas praleistas - jį prašoma atnaujinti. Nurodo, jog atsakovė priėmė ieškovės pretenziją su naujai pateiktais įrodymais, ją išnagrinėjo ir Pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka atidėjo pirkimo sutarties Pirkimo 4 daliai pasirašymą, todėl pati atsakovė laikė, kad ieškovės pretenzija pateikta nauju pagrindu bei nepraleidus pretenzijai pateikti nustatytų terminų.
 9. Atsakovė VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė atsiliepime į ieškinį prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą; tenkinus ieškovės prašymą atnaujinti ieškinio senaties terminą - ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.
 10. Nurodo, kad ieškovė 2016 m. sausio 27 d. buvo informuota apie pasiūlymo eilės atskiroms Pirkimo dalims sudarymą ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimą. 2016 m. vasario 4 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama pateikti laimėtojo pasiūlytų prekių technines specifikacijas ir ši informacija tą pačią dieną buvo suteikta. Ieškovė paskutinę termino dieną pateikė pretenziją dėl Perkančiosios organizacijos sprendimo. Perkančioji organizacija pakartotinai įvertinusi trečiojo asmens pasiūlymą, pretenzijos netenkino. Ieškovė apie savo galimai pažeistus interesus žinojo 2016 m. vasario 17 d. ir nuo tada turi būti skaičiuojamas terminas ieškiniui pateikti. Ieškovė buvo nepakankamai apdairi ir ieškinį pateikė praleidusi terminą. Faktas, jog perkančioji organizacija priėmė pakartotinę pretenziją savaime nereiškia, jog ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pakartotinės pretenzijos išnagrinėjimo.
 11. Taip pat pažymėjo, kad Konkurso sąlygose numatyta privaloma sąlyga, jog juostelinis ir mikroskopinis tyrimas turi būti atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pranešimo. Jei mėginiai būtų centrifuguojami, atlikti juostelinį ir mikroskopinį tyrimą iš vieno mėgintuvėlio būtų neįmanoma. Pažymi, kad tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens siūlomi analizatoriai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimą, nes abiejose pasiūlymuose šlapimo mikroskopinis tyrimas atliekamas iš necentrifuguoto mėginio, skiriasi tik mėginio ląstelių paskleidimo būdas, tačiau trečiojo asmens pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu įvertinus mažiausios pasiūlymo kainos kriterijų.
 12. Trečiasis asmuo UAB Roche Lietuva“ prašo ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą, nes praleistas ieškinio senaties terminas; netenkinus šio prašymo, ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.
 13. Pirkimą laimėjęs tiekėjas nurodo, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą dvigubai, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtu. Nurodo, kad abi ieškovės pretenzijos pateiktos tuo pačiu pagrindu ir dėl tų pačių aplinkybių. Ieškovė, kaip savo srities profesionalė ir dažnai dalyvaudama pirkimuose turėjo žinoti, kad ji gali Perkančiajai organizacijai pateikti tik vieną pretenziją, ir, nesutikdama su ja, kreiptis į teismą. Pirmoji ieškovės pretenzija buvo atmesta 2016 m. vasario 17 d., todėl 15 dienų terminas ieškiniui pateikti skaičiuotinas nuo šios datos. Trečiasis asmuo taip pat mano, kad šiuo atveju nėra pagrindo atnaujinti terminą ieškiniui pateikti, kadangi ieškovė jau nuo 2016 m. sausio 27 d. žinojo apie Perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir turėjo galimybę laiku pasidomėti dėl Pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo sąlygų.
 14. Pažymi, kad trečiojo asmens pasiūlyta pirkimui Roche Sistema Cobas 6500 atitinka Pirkimo 4 (ketvirtos) dalies sąlygas, nes ja yra tiriami necentrifuguoti mėginiai. Ieškovė vienašališkai aiškina Pirkimo sąlygas ir nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad toks aiškinimas galėtų atitikti perkančiosios organizacijos tikruosius ketinimus pirkime.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs bylos aplinkybes ir VPĮ nuostatas, nustatančias terminą pareikšti teismui ieškinį dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimo, nustatė, jog ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos 2016 m. sausio 27 d. sprendimu dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimo, pateikusi pretenziją, kuri buvo išnagrinėta ir atmesta 2016 m. vasario 17 d., būtent nuo šios dienos turėjo teisę įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą per VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 dienų terminą, kurį ieškovė šiuo atveju praleido. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką, tiekėjai turi teisę dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją. Be to, nėra pagrindo sutikti su ieškove, kad abi pretenzijos buvo pateiktos skirtingu pagrindu, kadangi įvertinus pretenzijose dėstomus argumentus, matyti, kad pretenzijos iš esmės nesiskyrė, jomis nesutinkama su trečiojo asmens pasiūlyme siūlomu analizatoriaus Cobas 6500 atitikimu Konkurso sąlygoms, pretenzijose suformuluoti reikalavimai yra identiški. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, teismas atmetė ieškinį, kaip pateiktą praleidus ieškinio senaties terminą.
 3. Įvertinęs, kad ieškovė yra profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, kuriai buvo žinoma Konkurso sąlygose numatyta teisė susipažinti su Konkurse dalyvių pateiktais pasiūlymais ir perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo procedūra, teismas netenkino ieškovės prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą.
 4. Teismas ieškovės nurodomą Konkurso sąlygą, kurios neva neatitiko trečiojo asmens pasiūlymas, įvertinęs visos Pirkimo dalies kontekste, nustatė, kad trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ sistemos Cobas 6500 naudotojo vadove pateikiama informacija patvirtina, kad automatizuotų šlapimo tyrimų sistema Cobas 6500 yra tiriami necentrifuguoti mėginiai. Teismas pažymėjo, kad kaip matyti iš Cobas 6500 vadovo, analizatoriuje centrifugavimas naudojamas tik mėginio ląstelių išdėstymui ant kiuvetės dugno. Šią aplinkybę patvirtina ir Perkančiosios organizacijos 2016 m. kovo 3 d. atsakymas į ieškovės pretenziją, jog trečiojo asmens siūloma analizatoriaus Cobas 6500 techninė specifikacija atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas nusprendė, kad trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyme nurodytas analizatorius Cobas 6500 atitinka Konkurso sąlygų 4 (ketvirtos) Pirkimo dalies reikalavimus, skirtus analizatoriui tirti necentrifuguotus mėginius (Konkurso sąlygų 5 priedo 4.1 pirkimo dalies 8 punktas), todėl ieškovės ieškinys, kaip nepagrįstas, buvo atmestas ir šiuo pagrindu.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Interlux“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti 2016 m. gegužės 20 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą, priimti naują sprendimą ir patenkinti ieškinio reikalavimus; priteisti iš atsakovės visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1021.1. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė ieškinį pateikė praleidusi terminą. Ieškovė pažymi, kad teismas neįvertino to, kad nauja pretenzija buvo grindžiama visiškai naujomis, nei pirmosios pretenzijos teikimo metu, aplinkybėmis, be to, perkančioji organizacija priėmė ir vertino pretenziją.

1121.2. Ieškovė aktyviai siekė įgyvendinti savo teises atsakovės organizuojamame konkurse; atsakovė priimdama ir nagrinėdama antrąją pretenziją ieškovei suteikė teisėtų lūkesčių, kad ieškovė turės teisę ginti savo teises bei interesus ir teisme, todėl teismui nusprendus, kad ieškovės ieškinys yra pateiktas praleidus 15 dienų terminą, buvo visos sąlygos jį atnaujinti.

1221.3. Trečiojo asmens pateikto analizatoriaus naudojimo vadovas patvirtina, kad jo pasiūlytas analizatorius prieš perduodamas mėginį mikroskopiniam tyrimui, mėginį centrifuguoja, kai tuo tarpu pirkimo sąlygos reikalauja, kad analizatorius naudotų necentrifuguotus mėginius tiek juosteliniame, tiek ir mikroskopiniame tyrime. Jei Perkančioji organizacija būtų norėjusi, kad analizatoriuje galėtų būti naudojama centrifuga vėlesnėse tyrimo stadijose, būtų Konkurso sąlygose numačiusi, kad sąlyga draudžianti centrifuguoti mėginius būtų taikoma tik juosteliniam tyrimui.

 1. Atsakovė VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė ir trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ atsiliepimuose į ieškovės apeliacinį skundą prašė jo netenkinti ir palikti skundžiamą sprendimą nepakeistą; priteisti iš ieškovės atsakovės ir trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsiliepimai į apeliacinį skundą grindžiami šiais argumentais:
  1. pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė praleido terminą ieškiniui pareikšti, kadangi įstatymas suteikia teisę tiekėjui pareikšti vieną pretenziją ir su ja nesutinkant - ginti savo teises teisme. Šiuo atveju ieškovė pateikė iš esmės dvi tapačias pretenzijas, todėl užuot kreipusis į teismą ir ginčydama 2016 m. vasario 17 d. atsakovės atsisakymą tenkinti pirmąją pretenziją, pakartotinai teikė analogišką pretenziją ir praleido įstatyme nustatytą terminą ieškiniui pateikti. Nesutinkama su ieškovės skundo argumentu, kad atsakovei priėmus nagrinėti pakartotinę pretenziją, terminas kreiptis į teismą skaičiuotinas nuo atsakymo į pastarąją pretenziją, kadangi įstatymas nenumato, kad terminas ieškiniui pareikšti pradedamas skaičiuoti iš naujo, jei perkančioji organizacija priėmė ir nagrinėjo pakartotinę pretenziją.
  2. Ieškovė, būdama profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, 15 dienų praleido terminą ieškiniui pareikšti, be to, termino praleidimą ginčija išimtinai atsakovės veiksmais priimant nagrinėti pakartotinę pretenziją, todėl nenurodžius svarių argumentų, dėl ko terminas ieškiniui pareikšti buvo praleistas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai praleisto senaties termino ieškiniui pateikti neatnaujino.
  3. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose įtvirtindama reikalavimą „tirti necentrifuguotus mėginius“ siekė, kad būtų galima automatiniu analizatoriumi atlikti juostelinį ir mikroskopinį tyrimą kartu iš to paties mėgintuvėlio, nes tokiu atveju laboratorijos darbuotojams nereikia papildomai rankiniu būdu ruošti mėginio mikroskopijai. Trečiojo asmens analizatorius tiria necentrifuguotus mėginius, ko ir reikalauja Pirkimo sąlygos, o tai, kad šio analizatoriaus mikroskopijos tyrime atliekamas centrifugavimo veiksmas, savo veikimo principu nėra susijęs su laboratorine centrifuga, kuria atliekamai įprasti tyrimai ir kurios įsigyti perkančioji organizacija nepageidavo.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14

 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribų nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
 2. Kaip nustatyta byloje ‑ atsakovė VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė paskelbė Diagnostikos reagentų su analizatorių nuoma pirkimo atvirąjį konkursą, kuris buvo skaidomas į 22 Pirkimo dalis, kurių kiekvienai buvo numatyta sudaryti atskirą pirkimo sutartį.
 3. Perkančioji organizacija įvertinusi visų tiekėjų pateiktus pasiūlymus, 2016 m. sausio 27 d. raštu Nr. IS-412(2.22) informavo pirkime dalyvavusius tiekėjus apie pasiūlymų eilių atskiroms Pirkimo dalims sudarymą ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimą (t. 1, b. l. 39), kartu Perkančioji organizacija Konkurso dalyviams pateikė Diagnostikos reagentų, su analizatorių nuoma, pirkimo pasiūlymų eilę, iš kurios matyti, jog Pirkimo 4 (ketvirtoje) dalyje laimėjusiu pasiūlymu pripažintas trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas.
 4. Tarp šalių kilo ginčas dėl Pirkimo 4 daliai UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyto objekto, t. y. šlapimo tyrimų sistemos analizatoriaus, atitikties Konkurso sąlygoms. Ieškovė teigia, kad Konkursą laimėjusiu pripažinto tiekėjo siūlomo analizatoriaus techninės specifikacijos neatitinka Konkurso sąlygų, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas, trečiasis asmuo savo ruožtu prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškovės reikalavimus atmesti, kadangi ji laiku ir tinkamai neįgyvendino savo teisės ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus.
 5. Bylos šalims keliant reikalavimus tiek dėl šalių pasiūlymų atitikties Konkurso sąlygoms, tiek ir dėl ieškinio senaties terminų taikymo ieškovės reikalavimams, teisėjų kolegija atskirai pasisako dėl kiekvieno iš jų.

15Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo normų, reglamentuojančių ieškinio senaties termino pradžią, taikymo ieškovės reikalavimams

 1. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo, kurio teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeidžiami, turi teisę įstatymuose nustatyta tvarka kreiptis į teismą. Tai reiškia, kad taip užtikrinama asmens teisė savo interesus ginti teisme tiek nuo kitų asmenų, tiek nuo neteisėtų valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų. CK 1.137 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens galimybė savo nuožiūra laisvai naudotis civilinėmis teisėmis, tačiau ši asmens teisė nėra absoliuti, nes kartu įstatyme, suteikiant nurodytą galimybę, nustatyti tam tikri naudojimosi civilinėmis teisėmis ribojimai (CK 1.137 straipsnio 2 – 5 dalys), kurių vienas – įgyvendinant savo teises laikytis įstatymų, neperžengti savo turimų civilinių teisių ribų.
 2. Teisę kreiptis į teismą tam tikros kategorijos civilinėse bylose įstatymų leidėjas sieja su būtinybe laikytis įstatymo nustatytos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalis). Šios teisių gynybos stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti savo netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus.
 3. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 4. Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai. Kiekvienu atveju taip pat turi būti įvertinama tai, kad, be peržiūros procedūrų operatyvumo, joms keliamas ir veiksmingumo reikalavimas. Jei teisėtai pritaikytos peržiūros procedūros nuostatos konkrečiu atveju lemia neveiksmingą, pernelyg suvaržytą pažeistų teisių gynybą, teismai materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą.
 5. Nagrinėjamu atveju nesutariama, ar 15 dienų terminas ieškovei pareikšti teismui ieškinį, dėl nesutikimo su Perkančiosios organizacijos priimtais sprendimais, skaičiuotinas nuo atsakovės atsakymo į pirmąją ieškovės pretenziją (nuo 2016 m. vasario 17 d.) ar nuo atsakovės atsakymo į pakartotinę ieškovės pretenziją (nuo 2016 m. kovo 3 d.). Atsakant į šį klausimą svarbu įvertinti, dėl kokių Perkančiosios organizacijos sprendimų ir kokiais pagrindais buvo reiškiamos ieškovės pretenzijos.
 6. Kaip buvo minėta, ieškovė apie Konkurso pasiūlymų eilės nustatymą buvo informuota 2016 m. sausio 27 d. (t. 1, b. l. 39). Siekdama įvertinti Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl Konkurso laimėtojo 4 (ketvirtajai) Pirkimo daliai nustatymo pagrįstumo, ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama pateikti jai 4 (ketvirtos) Pirkimo dalies laimėtojo prekių technines specifikacijas, o būtent – gamintojo pavadinimą, komercinį prekės pavadinimą ir modelį (t. 1, b. l. 40). Vadinasi, ieškovė pripažino, kad šių duomenų turėjo pakakti tam, kad ji galėtų įvertinti trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms. Ieškovė neginčija, kad prašoma suteikti informacija jai buvo pateikta, todėl ieškovė, jos pagrindu 2016 m. vasario 11 d. pateikė pretenziją Perkančiajai organizacijai (t. 1, b. l. 42). Pretenzijoje teigiama, kad ieškovė susipažinusi su UAB „Roche Lietuva“ 4 (ketvirtajai) Pirkimo daliai pasiūlytos prekės (analizatoriaus Cobas 6500) techninėmis specifikacijomis, nustatė, kad analizatorius neatitinka Konkurso sąlygų techninių specifikacijų 8 dalyje nustatytų reikalavimų – „analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius“, kadangi UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytas analizatorius pritaikytas tirti tik centrifuguotus mėginius (t. 1, b. l. 42). Iš pretenzijos turinio matyti, kad ieškovės turima informacija apie trečiojo asmens pasiūlytos prekės (analizatoriaus) techninę specifikaciją buvo pakankama, kad būtų įvertinta jos atitiktis Konkurso sąlygoms, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, Perkančiajai organizacijai 2016 m. vasario 17 d. atmetus pretenziją, o ieškovei, nesutinkant su jos pretenzijos įvertinimu, ji turėjo teisę įstatymų nustatytu terminu, t. y. per penkiolika dienų nuo 2016 m. vasario 17 d. Perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo dienos, kreiptis į teismą prašant panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimą. Šia įstatymo suteikta teise ieškovė nepasinaudojo, tačiau per penkiolikos dienų terminą pateikė Perkančiajai organizacijai pakartotinę pretenziją, kuri 2016 m. kovo 3 d. taip pat buvo netenkinta.
 7. Ieškovės teigimu, pakartotinė pretenzija buvo pareikšta paaiškėjus naujoms aplinkybėms ‑ ieškovei susipažinus su visu UAB „Roche Lietuva“ Konkursui pateiktu pasiūlymu tapo žinoma, kad 4 (ketvirtąją) Pirkimo dalį laimėjusiu pripažinto tiekėjo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų, todėl tik Perkančiajai organizacijai atmetus pakartotinę pretenziją, ieškovė kreipėsi į teismą.
 8. Teisėjų kolegijos vertinimu, išdėstytos aplinkybės nekeičia pirmosios instancijos teismo išvados, kad terminas ieškiniui pareikšti nagrinėjamu atveju turėjo būti skaičiuojamas nuo pirmosios pretenzijos atmetimo dienos, t. y. 2016 m. vasario 17 d., pagrįstumo.
 9. Pagal VPĮ pretenzijos pateikimo termino pradžiai nustatyti kartu turi būti taikomi subjektyvusis ir objektyvusis kriterijai. Analogiškos praktikos laikomasi ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje nustatyta, kad veiksmingi teisių gynimo būdai viešųjų pirkimų nuostatų pažeidimo atveju gali būti užtikrinti, tik jei numatyti apskundimo terminai bus skaičiuojami nuo datos, kai pareiškėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą minėtų nuostatų pažeidimą (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Uniplex (UK), C-406/08, EU:C:2010:45). Termino skaičiavimas nuo tiekėjo sužinojimo apie teisėtų interesų pažeidimą reiškia subjektyviojo kriterijaus taikymą ir bendrąja prasme tai būtų momentas, kada tiekėjas faktiškai suvokė įvykusį interesų pažeidimo faktą. Termino pradžios susiejimas su diena, kurią tiekėjas turėjo sužinoti apie interesų pažeidimą, reiškia objektyviojo kriterijaus taikymą, šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą taikytinas bendrasis bonus pater familias elgesio standartas, termino pradžia laikomas momentas, kada įvykusį tariamo pažeidimo faktą analogiškoje situacijoje būtų suvokęs protingas (rūpestingas, atidus) asmuo. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ecovita“ v. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, bylos Nr. 3K-3-506/2011).
 10. Šiuo atveju bylos duomenys įrodo, kad Perkančioji organizacija laiku ir operatyviai suteikė ieškovei visą jos pageidaujamą informaciją, dėl ko objektyvių kliūčių ieškovei kreiptis į teismą po 2016 m. vasario 17 d. Perkančiosios organizacijos sprendimo gavimo, kuriuo buvo atmesta jos pirmoji pretenzija, nebuvo.
 11. Teisėjų kolegija nustatė, kad pakartotinė pretenzija buvo grindžiama iš esmės analogiškomis aplinkybėmis kaip ir pirmoji. Tiek pirmoji, tiek ir pakartotinė pretenzija grindžiama tuo, kad UAB „Roche Lietuva“ analizatorius neatitinka techninės specifikacijos 8 dalyje keliamo reikalavimo „analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius“ ir yra pritaikytas tirti tik centrifuguotus mėginius (t. 1, b. l. 42, 46). Kaip minėta, ieškovė pateikdama pirmąją pretenziją patvirtino, kad ji yra susipažinusi su UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytų prekių technine specifikacija (t. 1, b. l. 42), kuri leido įvertinti, ar pirkimo dalį laimėjusio tiekėjo siūlomos prekės atitinka Konkurso sąlygas, todėl papildomas susipažinimas su šio tiekėjo pasiūlymu pagrindų teikti naują pretenziją, teigiant jog paaiškėjo naujos aplinkybės, nesudaro.
 12. Apeliantė teigia, kad jai pateikus pakartotinę pretenziją, o Perkančiajai organizacijai ją priėmus nagrinėti, ji pagrįstai tikėjosi, kad terminas kreiptis į teismą bus skaičiuojamas nuo atsakymo į pakartotinę pretenziją gavimo dienos.
 13. Teisėjų kolegija, atmesdama šiuos skundo argumentus išaiškina, kad apeliantė vadovaujasi kasacinio teismo praktika, kurioje pateikti išaiškinimai netapačiose situacijose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino atitinkamą teisės normą. Teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklių, suformuluotų konkrečiose teismo nagrinėtose bylose, taikymas bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluota ta taisyklė, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė. Tokiu turiniu konstitucinis jurisprudencijos tęstinumo principas yra suformuluotas ir Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011).
 14. Pagal apeliantės nurodomą kasacinio teismo praktiką tiekėjai, net ir praėjus pretenzijų padavimo terminui, skaičiuojamam po sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą, gali paduoti pretenziją, o perkančiosios organizacijos turi teisę nuspręsti tokią pretenziją ne atmesti, bet nagrinėti ir jos nepatenkinti; tokiu atveju tiekėjai gali kreiptis į teismą ir ginti savo galbūt pažeistas teises teisminės gynybos būdu; perkančiosios organizacijos valia atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo terminą turi būti aiškiai nustatyta; tai, inter alia, gali būti konstatuojama, kai perkančioji organizacija tiekėjo pretenziją nagrinėja iš esmės, bet jos, kaip nepagrįstos, netenkina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „L. W. RTE AS“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, Nr. 3K-3-84-248/2015).
 15. Aukščiau minima kasacinio teismo praktika įtvirtina Perkančiosios organizacijos teisę atsisakyti priimti pretenziją, kaip pateiktą praleidus terminą, ar priimti vertinti ir atmesti ją ir tuo pagrindu, kad praleistas terminas jai pateikti, tuo atveju jei yra suėję pretenzijų pateikimo terminai. Nagrinėjamu atveju pakartotinė pretenzija buvo pateikta nesuėjus 15 dienų terminui nuo pirmosios pretenzijos atmetimo (pirminė pretenzija netenkinta 2016 m. vasario 17 d., pakartotinė pretenzija pateikta 2016 m. vasario 26 d), todėl perkančioji organizacija negalėjo atsisakyti priimti pakartotinės pretenzijos, kaip pateiktos praleidus terminą, o tai, kad Perkančioji organizaciją pakartotinę pretenziją priėmė ir vertino, nereiškia, kad VPĮ 94 straipsnyje įtvirtinti terminai yra pratęsiami, kadangi toks aiškinimas pažeistų viešųjų pirkimų operatyvumo ir ekonomiškumo principus. Priešingas aiškinimas reikštų, kad kiekvienos paskesnės pretenzijos pateikimo terminas pratęstų įstatyme imperatyviai nustatytus terminus, dėl to įstatyme nustatyta tiekėjo teisė teikti vieną pretenziją.
 16. Kaip išaiškinta kasacinio teismo praktikoje, VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, reiškia, kad tiekėja pateikusi pretenziją, pagal VPĮ yra neribojama pateikti naujų pretenzijų, jeigu šios nelaikytinos pakartotinėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugpjūčio 7d. d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015), t. y. tiekėjas gali teikti ir kelias pretenzijas, esminė sąlyga tam yra tai, kad jomis negali būti ginčijamos tos pačios pirkimo sąlygos, techninės specifikacijos nuostatos.
 17. Tiekėjui dėl atitinkamų perkančiųjų organizacijų sprendimų padavus pretenziją, vėliau jam suteikiama teisė tik teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-170/2012).
 18. Teisėjų kolegija pažymi, jog aptarta pretenzijos padavimo termino turinio analizė suponuoja išvadą, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti ar jau sudarė viešojo pirkimo sutartį. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto. Toks ribojimas tiesiogiai išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 93, 94 straipsniai) ir jo aiškinimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje (Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Uniplex, C-406/08, Rink. 2010, p. I-817). Tiekėjai turi pareigą ginti pažeistus interesus operatyviai, nes pažeistų teisių gynyba neišvengiamai daro įtaką kitų tiekėjų interesams ir pačios visuomenės suinteresuotumui patenkinti tam tikrus poreikius sudaromos sutarties vykdymu.
 19. Teisėjų kolegija, remdamasi aptartomis išvadomis, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nagrinėjamu atveju ieškovei VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ieškiniui pareikšti prasidėjo nuo pirmosios pretenzijos atmetimo, t. y. nuo 2016 m. vasario 17 d., todėl tik 2016 m. kovo 18 d. pateikusi ieškinį teismui, ieškovė laikytinas praleidusi terminą ieškiniui pareikšti.
 20. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir apeliacinio skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo netinkamai įvertinto prašymo atnaujinti terminą ieškiniui pareikšti. Kaip Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs savo praktikoje, naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto, o toks ribojimas išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 93, 94 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Biržų rajono Vabalninko B. S. vidurinei mokykla, bylos Nr. 3K-3-307/2011).
 21. Šiuo atveju bylos duomenys įrodo, kad Perkančioji organizacija laiku ir operatyviai suteikė ieškovei visą jos pageidaujamą gauti informaciją, tai, kad ieškovė ne iš karto po pasiūlymų eilės sudarymo, o tik po atsakymo į pirmąją pretenziją nusprendė susipažinti su visu UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymu, rodo jos kaip patyrusios viešųjų pirkimų dalyvės nerūpestingumą ir nesudaro pagrindo terminui atnaujinti. Sprendžiant dėl terminų atnaujinimo atkreiptinas dėmesys, kad, kaip minėta, viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose įtvirtinti ypatingai trumpi procesiniai terminai, todėl jų praleidimas 15 dienų negali būti pateisinamas deklaratyviais teiginiais apie pažeistus teisėtus lūkesčius. Šiuo atveju apeliantė pati ilgą laiką be jokių svarbių priežasčių elgėsi pasyviai, o vėliau vien deklaratyviai apeliuodama į pažeistų teisių gynimo efektyvumo ir peržiūros veiksmingumo užtikrinimą bei viešojo intereso viešuosiuose pirkimuose prioritetą, prašo atnaujinti praleistą terminą nenurodydama jokių svarių priežasčių, dėl ko prašymas turėtų būti tenkinamas. Ieškovei, kaip profesionaliam viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektui, keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai dėl kurių ji turi prisiimti dalį rizikos, tenkančios dėl VPĮ, kaip lex specialis, nuostatų pažeidimo, o ne siekti perkelti visą savo netinkamai pažeistų teisių gynybos būdo Perkančiajai organizacijai.
 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė terminą praleido be pateisinamų priežasčių, be bendro pobūdžio deklaratyvių teiginių nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių konkrečiai šiuo atveju ieškinio senaties terminas turėtų būti atnaujintas, todėl spręstina, kad terminas ieškovei pareikšti teismui ieškinį neatnaujintas pagrįstai.
 23. Kiekvienu atveju taip pat turi būti įvertinama tai, kad, be peržiūros procedūrų operatyvumo, joms keliamas ir veiksmingumo reikalavimas. Todėl ir pripažinus, kad ieškovė praleido terminą ieškiniui dėl Perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūrėjimo pateikti, tačiau bylos šalims nesutariant ir dėl Pirkimo 4 (ketvirtąją) dalį laimėjusio tiekėjo pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygoms, teismas, siekdamas užtikrinti, kad tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama, pasisako ir dėl byloje kilusio klausimo – ar UAB „Roche Lietuva“ 4 (ketvirtajai) Pirkimo daliai siūlomas analizatorius atitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 8 dalyje keliamus reikalavimus.

16Dėl UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygoms

 1. Kilus ginčui dėl Pirkimą laimėjusiu pripažinto tiekėjų kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygoms, visų pirma pažymėtina, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Nurodytas viešųjų pirkimų tikslas turi būti derinamas su viešųjų pirkimo proceso skaidrumo ir viešumo principais, t. y. pirkimas turi būti atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo pirkimo konkurso) skaidrumu. Tuo tikslu VPĮ 24 straipsnio 9 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti tikslius, aiškius ir be dviprasmybių pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
 2. Perkančiosioms organizacijoms expressis verbis įtvirtintas reikalavimas techninių specifikacijų nuostatomis užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis). VPĮ 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti viešojo pirkimo objektų techninių specifikacijų, kurias pateikti yra perkančiųjų organizacijų pareiga, parengimo būdai bei būdų deriniai, į kuriuos būtina atsižvelgti tiek nustatant reikalavimus pirkimo objektui, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiems reikalavimams. Viešojo pirkimo objekto techninė specifikacija gali būti parengta, pirma, nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas; šiuo atveju kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ (3 dalies 1 punktas); antra, apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus (3 dalies 2 punktas); tokie reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; trečia, apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, ir kaip šių reikalavimų atitikties priemonę – 1 punkte nurodytas technines specifikacijas; ketvirta, nurodant tam tikrų pirkimo objekto savybių technines specifikacijas pagal 1 punkto reikalavimus, kitų – apibūdinant 2 punkte nurodytą norimą rezultatą ar funkcinius reikalavimus.
 3. Taigi, perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių ar teikiamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama perkamas prekes ar teikiamas paslaugas apibūdinančius kriterijus, perkančioji organizacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis), nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
 4. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, perkančioji organizacija (atsakovė) paskelbė atvirą konkursą „Diagnostikos reagentų su analizatorių nuoma pirkimas“. Pagal pirkimo sąlygų 11 punktą, pirkimo objektas buvo išskaidytas į 22 atskiras dalis, tarp bylos šalių kilo ginčas dėl 4 (ketvirtos) Pirkimo dalies „Šlapimo tyrimų sistemos analizatorius“ objekto – analizatoriaus techninės specifikacijos, t. y. ar trečiojo asmens UAB „Roche Lietuva“ pateiktas pasiūlymas, šioje pirkimų dalyje, atitiko Perkančiosios organizacijos pateiktos analizatoriaus techninės specifikacijos reikalavimus.
 5. Perkančioji organizacija 4 (ketvirtos) Pirkimo dalies objekto techninėje specifikacijoje be siekiamo įsigyti analizatoriaus paskirties nurodė ir techninius parametrus, kuriuos turi atitikti tiekėjų siūlomos prekės (t. 1, b. l. 34). Šios aplinkybės leidžia teisėjų kolegijai teigti, kad perkančioji organizacija techninę specifikaciją parengė remdamasi dviejų būdų deriniu – apibūdindama funkcinius reikalavimus pirkimo objektui (techninės specifikacijos 2 punktas) ir nustatydama pirkimo objektui bendrąsias technines specifikacijas – techninius parametrus (techninės specifikacijos 3-21 punktai) (VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Todėl Perkančioji organizacija vertindama, ar tiekėjų pasiūlymai atitinka Pirkimo sąlygas, turėjo įvertinti ne tik tai, ar tiekėjų siūlomi analizatoriai atitinka Pirkimo reikalavimus pagal savo funkcinę paskirtį, bet ir nustatyti, ar tiekėjų siūlomos prekės techniniai parametrai atitinka analizatoriams Konkurso sąlygomis keliamus reikalavimus.
 6. Skundu teigiama, jog Perkančioji organizacija, vertindama UAB „Roche Lietuva“ 4 (ketvirtosios) Pirkimo dalies pasiūlymą neatsižvelgė, kad šio tiekėjo siūlomas analizatorius neatitinka Šlapimo tyrimų sistemos analizatoriaus nuomai techninės specifikacijos (4.1. dalis) 8 punkto reikalavimų, kurie numatė, kad Perkančiosios organizacijos siekiamas įsigyti analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius.
 7. Trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ pateiktame pasiūlyme jo siūlomo analizatoriaus atitiktį techninės specifikacijos 8 punkto reikalavimui (analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius) grindė nuoroda į analizatoriaus Cobas 6500 naudotojo vadovo 38-39 puslapius, nustatančius darbo analizatoriumi principus. UAB „Roche Lietuva“ pasiūlyto analizatoriaus veikimo principas pasižymi tuo, kad į analizatorių Cobas 6500 pirmiausia sudedami tirti necentrifuguoti mėginiai (kaip ir reikalauja Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 8 punktas); tada atliekamas juostelinis tyrimas; po to, esant poreikiui, atliekamas mikroskopinis tyrimas, kuriam mėginys perduodamas automatiškai (t. 2, b. l. 110-111). Tai, kad tyrimams Cobas 6500 analizatoriumi turi būti naudojamas necentrifuguotas šlapimas patvirtina ir Cobas analizatoriuje tyrimams atlikti naudojamų juostelių pakuotės aprašas, nurodantis, kad tyrimui turi būti naudojamas necentrifuguotas šlapimas (t. 4, b. l. 38).
 8. Ieškovė laiko, kad tik šie duomenys nepagrindžia UAB „Roche Lietuva“ siūlomos prekės atitikties Konkurso sąlygoms, kadangi tas pats Cobas 6500 naudotojo vadovas patvirtina ir tai, kad atliekant mikroskopinį tyrimą naudojama centrifuga.
 9. Teisėjų kolegija atmesdama šiuos skundo argumentus visų pirma mano, kad ieškovė pernelyg siauru aspektu vertina tiekėjo pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms, akcentuodama tik vieną siekiamos įsigyti prekės techninės charakteristikos požymį, jį suabsoliutina bei išplečia Pirkimo sąlygų reikalavimus, nurodydama, jog sąlygą, kad tyrimui turi būti naudojami necentrifuguoti mėginiai, taikoma ir visam tolesniam tyrimui, nors Perkančiosios organizacijos siekiamo įsigyti analizatoriaus techninės specifikacijos 8 punkto tikslas buvo kitas.
 10. Kaip buvo pažymėta aukščiau, vertinant ar tiekėjo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygas turi būti vertinama tiek jo atitiktis keliamai funkcinei paskirčiai, tiek ir techniniams parametrams. Šiuo atveju sistemiškai vertinant 4 (ketvirtos) Pirkimo dalies sąlygas (4, 6, 8 dalys) nustatyta, kad Perkančioji organizacija siekė įsigyti pilnai automatizuotą analizatorių, kuriuo būtų atliekamas tiek juostelinis, tiek ir mikroskopinis tyrimas ir atliekamiems tyrimams nereikėtų rankinio mėginio pernešimo, t. y. tiek juostelinis, tiek ir mikroskopiniai tyrimai atliekami iš vieno pirminio mėginio, kuriam ir turi būti naudojamas necentrifuguotas šlapimas (t. 1, b. l. 34-35). Šios nuostatos patvirtina, jog pagrindinis Perkančiosios organizacijos tikslas buvo tai, kad atliekant šlapimo tyrimus būtų naudojamas necentrifuguotas šlapimo mėginys, ką, kaip nurodė Perkančioji organizacija, ir atitiko tiek ieškovo, tiek ir UAB „Roche Lietuva“ siūlomi analizatoriai. Tai, kad UAB „Roche Lietuva“ pasiūlytas analizatorius, atliekant tolimesnį tyrimo etapą ‑ mikroskopinį tyrimą paskleidžiant ląsteles naudoja centrifugavimą, kuris, kaip pažymi pati Perkančioji organizacija, naudojamas tik tolygiam ląstelių išdėstymui, o ne nuosėdų atskyrimui ir koncentracijai, nesudaro pagrindo atmesti UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymo 4 (ketvirtai) Pirkimo daliai, kaip neatitinkančio Pirkimo sąlygų, kadangi viena iš esminių sąlygų (tyrimui naudojamas necentrifuguotas mėginys) yra, išpildyta, ką patvirtina nutartyje išdėstyti teiginiai. Vienašališkas ieškovės Pirkimo sąlygų aiškinimas negali būti pagrindu UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymą atmesti. Perkančioji organizacija, kuriai nustatyta teisė, o tam tikrais atvejais ir pareiga, aiškinti Pirkimo sąlygas, geriausiai žino, kokio rezultato siekiama Pirkimu, tuo tarpu tiekėjai, apeliantė taip pat, turi teisę prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti Pirkimo sąlygas, jas detalizuoti, o ne interpretuoti jas savo nuožiūra.
 11. Perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomi pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms (techninei specifikacijai), tačiau dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, jog jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus; nors neginčytina perkančiosios organizacijos siekiamų tikslų svarba, tačiau dėl jos neturi esmingai skirtis VPĮ 25 straipsnio nuostatų taikymas; jei tiekėjo siūlomas pirkimo objektas iš tiesų lygiavertis perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams, tokiu jis ir turi būti pripažįstamas, nepriklausomai nuo prekių, paslaugų ar darbų svarbos; neidentiškais parametrais apibūdinto pasiūlymo pateikimas VPĮ 25 straipsnio prasme savaime nereiškia kitų tiekėjų teisių pažeidimo, priešingai – atspindi jų konkurenciją; lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2014; 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3k-3-466-969/2015; 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3k-3-584-378/2015; 2015 m. kovo 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Todėl Perkančiajai organizacijai nustačius, kad UAB „Roche Lietuva“ pateiktų duomenų pakanka jo siūlomos prekės techninei specifikacijai ir jos atitikčiai Konkurso sąlygoms pagrįsti, ji neturėjo pagrindo jo atmesti tik dėl tos aplinkybės, kad šio tiekėjo pasiūlyto analizatoriaus veikimo viename iš etapų yra naudojama centrifuga.
 12. Dėl aukščiau nurodytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės ieškinys pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo netenkintas ir tuo pagrindu, kad byloje esančių duomenų visuma yra pakankama pripažinti, kad UAB „Roche Lietuva“ pasiūlymas 4 (ketvirtai) Pirkimo daliai atitiko Konkurso sąlygas ir trečiojo asmens siūlomas analizatorius atitinka techninės specifikacijos 8 dalies reikalavimus, dėl ko naikinti ar keisti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo, jis paliekamas nepakeistu (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

 1. Netenkinus apeliacinio skundo, netenkinamas ir apeliantės prašymas priteisti iš atsakovės ieškovės bylos nagrinėjimo metu patirtas išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 2. Atsakovė prašė priteisti iš ieškovės jo bylos nagrinėjimo metu patirtas išlaidas, tačiau nei patirtų išlaidų dydžio, nei jas pagrindžiančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo nepateikė, todėl jos prašymas netenkinamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).
 3. Trečiasis asmuo UAB „Roche Lietuva“ iš apeliantės prašo priteisti 1 318,59 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu. Iš pateikto prašymo matyti, kad šias išlaidas sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidos.
 4. Įvertinusi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau - Rekomendacijos) 8.11 punktu, nustatytus maksimalius atsiliepimo į apeliacinį skundą užmokesčio dydžius, atsižvelgusi į tai, kad šalį visą bylos nagrinėjimą atstovavo tas pats advokatas, o pateiktas procesinis dokumentas iš esmės atkartoja ankstesniuose procesiniuose dokumentuose išdėstytą teisinę poziciją ir argumentus, teisėjų kolegija mažina prašomas priteisti išlaidas iki pagrįsto, sąžiningo ir realiai patirtų išlaidų atitinkančio dydžio, kuris, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju sudaro 980 Eur (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“, įmonės kodas 110608112, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“, įmonės kodas 300089404, naudai 980 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt eurų) patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai