Byla 2-41-832/2012
Dėl turtinės žalos (nuostolių) priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant ieškovui Ž. V., jo atstovui advokatui Gintarui Griciui, atsakovui K. B., jo atstovams advokatui Algimantui Pileckiui, advokato padėjėjai Editai Beržanskienei,

3teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. V. ieškinį atsakovui K. B., dėl turtinės žalos (nuostolių) priteisimo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2400,00 Lt turtinę žalą (nuostolius) už atsakovo šuns papjautus ieškovui priklausančius du buliukus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), ir visas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2010 m. rugsėjo 2 d. apie 20.00 val. jam būnant namuose ( - ) išgirdo šalia namų esančioje ganykloje bliaunant buliuką. Nubėgęs į ganyklą pamatė, kad atsakovui K. B. priklausantis vokiečių aviganių veislės šuo kandžioja jam priklausantį maždaug trijų su puse mėnesio amžiaus buliuką inventorinis (unikalus) Nr. ( - ). Priėjęs arčiau pagavo šunį ir nuvedė jį atsakovui. Atsakovas pripažino, kad tai jo šuo ir pažadėjo atlyginti padarytą žalą. Buliuką jie gydė su veterinaro pagalba, tačiau jis maždaug po trijų savaičių nudvėsė.

72010 m. rugsėjo 4 d. apie 08.00 val. nuėjęs į savo ganyklą ( - ) pamatė ant pievos gulintį kitą nebegyvą jam priklausantį penkių mėnesių buliuką, kurio inventorinis (unikalus) Nr. ( - ). Priėjęs arčiau iškarto pamatė, kad jis yra apkandžiotas kažkokio gyvūno. Kadangi jau prieš tai jo naminiai gyvuliai buvo užpilti atsakovo šuns, tai ir šį kartą iš karto nuėjo pas atsakovą. Atėjus pas jį pamatė kaip jis plauna savo vokiečių aviganio veislės šuniui nasrus ir kailį (ant šuns nasrų ir kailio matėsi raudonos spalvos dėmės, panašios į kraują). Pabandžius su atsakovu pasiklabėti, jis kategoriškai neigė, kad tai galėjo padaryti jo šuo ir kalbėtis su juo atsisakė.

8Atsakovas K. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nors 2010 m. rugsėjo 2 dieną, jo šuo ir buvo nutrūkęs, tačiau jo šuo tikrai niekam nepridarė jokios žalos. Be to, tą vakarą, t. y. 2010-09-02, kai ieškovas jį informavo apie tai, kad yra nutrūkęs šuo ir neva tai jis apkandžiojo ieškovui priklausantį buliuką, tai jis iškarto nuėjo pasiimti savo šuns ir apžiūrėti ieškovo buliuko, tačiau jokių sukandžiojimo žymių nei jis, nei jo žmona ant buliuko nematė. Ieškovo nurodytu laiku, t. y. 2010-09-04, jis ieškovo nematė, jo nesutiko ir su juo nesikalbėjo. Apie tai, kad tą pačią dieną buvo papjautas ir dar vienas ieškovo veršis jis sužinojo tik tada, kai 2010 m. rugsėjo 4 d. pavakaryje atvažiavo policijos pareigūnai ir jam apie tai pranešė (I t., b. l. 25-28; 142-145).

9Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė ieškinį patenkinti.

10Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Byloje nustatyta, kad 2010-09-02 buvo apdraskytas ieškovui priklausantis buliukas Nr. ( - ). 2010-09-04 buvo sudraskytas kitas buliukas, kurio Nr. ( - ), be to, 2010-08-27 buvo sudraskytas ir kitas buliukas, kurio Nr. ( - ) (I t., b. l. 9-11).

132010-10-17 gaišenos, patologinės medžiagos, patologinio anatominio tyrimo akte Nr. 4 nurodyta, kad 2010-10-17 nugaišo buliukas, inventorinis Nr. ( - ), kuris buvo apkandžiotas kaimynų šuns 2010-09-02 (I t., b. l. 15).

142010-09-04 gaišenos, patologinės medžiagos, patologinio anatominio tyrimo akte Nr. 3 nurodyta, kad 2010-09-04 nugaišo buliukas, inventorinis Nr. ( - ), sudraskytas šuns (I t., b. l. 115).

15Gyvulių apskaitos žurnaluose nurodyta, kad galvijas Nr. ( - ) krito 2010-10-20, Nr. ( - ) paskerstas 2010-08-27, Nr. ( - ) – krito (sudraskytas) (I t., b. l. 58; 59).

16Gyvulio įvykiai nurodyta: gyvulio Nr. ( - ), gaišimas 2010-09-06, gyvulio Nr. ( - ), gaišimas 2010-10-20 (I t., b. l. 85).

17Atsakovas K. B. 2010-12-09 administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nutarimu nubaustas pagal ATPK 110 str. 5 d. 500,00 Lt bauda, už tai, kad 2010-09-02 apie 20.00 val. ( - ) neužtikrino, kad jo vokiečių aviganio veislės šuo nepatektų į kitą privačią valdą, t. y. Ž. V. priklausančią ganyklą. Minėtas šuo padarė materialinės žalos Ž. V., t. y. apdraskė Ž. V. priklausantį veršiuką (I t., b. l. 14).

182012-02-07 administracinė komisija prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nutarimu panaikino 2010-12-09 administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nutarimą A4-43, nes nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (II t., b. l. 9).

19Liudytojas A. Š. teismo posėdyje parodė, kad buvo gavęs Ž. V. pareiškimą, kad buvo papjautas jo veršis. Tiriant pareiškimą buvo išsiaiškinta, kad K. B. šuo apdraskė veršį, kiek pamena, jis ir pats to neneigė, bet kadangi šuo negali būti nusikalstamos veikos subjektu, tai buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, o B. patraukė administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 110 str. už šuns nepriežiūrą ir išsiuntė nutarimo priėmimui. Jis kalbėjo su B., tai jis neneigė to fakto. Jis tuos veršiukų numerius rašė iš veterinaro gydytojo pažymos. Jis buvo nustatęs du epizodus, galėjo būti, kad ir jis tuos numerius sumaišė, galėjo būti klaida. Nes ten tyrimo metu išaiškėjo, kad ir prieš tai buvo apdraskytas kitas buliukas (I t., b. l. 108).

20Liudytojas S. R. teismo posėdyje parodė, kad jis yra surašęs protokolus tų dviejų veršių Nr. 827 ir 496. Prie pirmojo veršio, kur buvo sudraskytas, yra protokolas, kur viskas surašyta. Buvo iškviestas ir tyrėjas. Tas protokolas Nr. 827 buvo spalio 17d. surašytas, o buliukas buvo apkandžiotas rugsėjo 2 d. o Nr. 496 apkandžiotas rugsėjo 4 d. Pagal žaizdas rugsėjo 4 d. jis buvo sudraskytas tą pačią dieną, tas veršis gulėjo toje pačioje vietoje, žarnos iškritę ant žemės, buvo kraujo klanas. Visas šonas buvo išplėštas ir žarnos iškritę ant žemės (I t., b. l. 109).

21Liudytoja V. V. teismo posėdyje parodė, kad rugpjūčio 28 d. ji ėjo į ganyklą pakilnoti veršiukų, ji rado vieną sudraskytą veršiuką, parėjusi pasakė vyrui ir jie nusprendė, kad čia galėjo būti vilkas, pasakė kontrolierei, ji pasakė, kad tai negali būti vilkas, nes tada draskytų visus gyvulius. Kitą dieną jie pamatė prie ganyklos B. šunį, bėgant į tą vietą kur buvo sudraskytas veršiukas. Grįžę ėjo šerti gyvulių ir išgirdo, kad baubia veršiukai, jie nubėgo pažiūrėti ir pamatė B. šunį, kuris draskė jų veršiuką, vyras parvedė tą šunį į kiemą ir davė tėvui palaikyti, o tada jie nuėjo pas B., jie atėjo pažiūrėti tą veršiuką ir pažadėjo atsilyginti. Rugsėjo 4 d. jie vėl rado papjautą veršiuką, jam net žarnos buvo išvirtusios. Jie vėl ėjo pas B., bet B. atsisakė juos įleisti į kiemą, pasakė, kad tai ne jo šuo. Po to kitą dieną jie kasė bulves ir kaimynė Z. R. pasakė, kad ji naktį matė, kaip B. šuo gainiojosi tą veršį (I t., b. l. 110).

22Liudytoja J. V. teismo posėdyje parodė, kad ji tą rugsėjo 2 d. buvo šiltnamyje ir išgirdo kaip tas veršiukas bliauna, bėgo pažiūrėti, bet jau sūnus buvo nubėgęs ir atvedė B. šunį. Tą šunį laikė jos vyras, o vaikai nubėgo pas kaimynus. Kaimynai atėjo pasiimti to šuns ir jie sakė, kad jeigu kas atsitiks tam veršiui tai jie atsilygins. Tas šuo yra buvęs ir pas juos, jis ant žmonių nepuola. Ji ir pati matė, kaip tą šunį sūnus nukėlė nuo veršio. Tas šuo buvo dar su grandine, tokia trumpa. Po to vėl vienas veršiukas buvo sudraskytas negyvai. Prieš tai vienas veršiukas irgi buvo apdraskytas, ten prie tvenkinio, bet jie manė, kad tai vilkas. Tai buvo rugpjūčio pabaigoje (I t., b. l. 110-111).

23Liudytojas J. V. teismo posėdyje parodė, kad rugsėjo 2 d. jis grįžo iš darbo, tai buvo nuo 19 iki 20 val. tuo laiku, jis išėjo į lauką parūkyti, nespėjo užsidegti cigaretės, kaip atbėgo sūnus su marti vedini šunimi, šuo buvo B., jie pasakė, kad tas šuo apdraskė veršį ir jie eina pas B., jis paėmė palaikyti tą šunį. Atėjo B., jis stovėjo toliau ir klausėsi, jie pasakė, kad atsilygins už tą veršį. Jis dar apžiūrėjo to šuns grandinę, ji buvo visai sudilusi, toks šuo tikrai galėjo nutraukti tą grandinę. Jis iš sūnaus girdėjo, kad dar vienas veršiukas buvo sudraskytas (I t., b. l. 111).

24Liudytojas S. V. teismo posėdyje parodė, kad jis atvažiavo pas V., jis parodė gaišenų važtaraščius, kad išvežti du veršeliai vienas rugsėjo mėnesį, kitas spalio mėnesį. Jie išvežti į Rietavo utilizacijos įmonę. Jis surašė formą, suderino su veterinarijos gydytojais, įvedė į duomenų bazę. V. sakė, kad tie veršiukai sudraskyti (I t., b. l. 111-112).

25Liudytoja Z. R. teismo posėdyje parodė, kad naktį gal 2 val. rugsėjo pradžioje ji su savo šuniuku išėjo į laiką. Plentas nuo jos yra gal už trijų metrų. Antroje pusėje plento yra V. sodyba, jų veršiai ten pririšti. Subliovė jų veršis. Jos šuniukas pasileido link tų veršiukų, ji ėjo jam iš paskos. Ji pašvietė prožektoriumi ir pamatė, kad tai lyg B. šuo gainioja tą veršiuką, nes ji tą šunį labai gerai pažįsta, nes jie arti gyvena. Ji išgirdo, kaip tas veršiukas subaubė, pamatė, kaip tas šuo vaikosi tą veršiuką. Kitą dieną ji ėjo pas V. kasti bulvių ir pamatė, kad tas veršiukas guli negyvas. Ji matė, kad tai buvo B. šuo (I t., b. l. 112).

26Liudytojas V. B. teismo posėdyje parodė, kad 2010-09-04 tėvo šuo Reksas nebuvo pasileidęs, nes jis nuo 4.30 val. ryto jau buvo pas tėvą ir matė, kad šuo yra pririštas prie grandinės. Jie 4.30 val. ryto su tėvu ėjo parginti karves iš ganyklų į tvartą ir matė, kad šuo yra pririštas. Apie antrą dieną jis nieko nežino (II t., b. l. 20).

27Liudytoja L. B. teismo posėdyje parodė, kad rugsėjo 2 d. ji ėjo šerti šunį, o V. šuo šalia vaikščiojo, matyt nuo to šuns ir trankėsi jų šuo, po 10 minučių atpuolė V., atsieit šuo drasko veršį, tada vyras nubėgo pasiimti tą šunį, nuo kelio, tas šuo buvo kieme, parėjo namo, vyras parsivedė tą šunį, vyras tą šunį pririšo nauja grandine. V. pasakė, kad tas veršis atsieit apdraskytas ir paprašė eiti jį apžiūrėti, tas veršis buvo sveikas, nieko jam ten nebuvo. Tada kai pririšo tą šunį, jie ėjo žiūrėti to veršio, tas veršis buvo ten netoli, Ž. turėjo prožektorių, jis rodė, bet jie nieko nematė, jis buvo sveikas. Nebuvo kalbos apie atsilyginimą, už ką atsilyginti, kad nieko nesudraskė. Ji iš ryto su darbininke R. nuėjo pažiūrėti to veršiuko, pažiūrėjo, kad karvytė, 9828 dar prisimena numerį, nes parėjusi namo užsirašė. Paskui 4 d. šuo buvo pririštas, jis nebuvo pasileidęs, nes buvo pririštas nauja grandine ir negalėjo nusitraukti. Iš ryto apie 8 val. melžėja sužinojo, kad guli pilvais išvirtusiais veršiai, ji atpuolė pas ją, paklausti gal Reksas pasileidęs, Reksas buvo pririštas, paskui Va. juos iškeikė, apšaukė, kad jų šuo tris veršius sudraskė, taip ir pasibaigė. Jie net nebuvo atėję pakalbėti (II t., b. l. 20-21).

28Liudytoja L. P. teismo posėdyje parodė, kad ji yra B. darbuotoja. Rugsėjo 4 d. rytą ji su R. ėjo į darbą pusę penkių, rytmetis buvo ramus, atėjus į darbą, ten užsidega šviesa, šuo lojo prie būdos. Jos ėjo melžti karves, šeimininkas dalino miltus, ji darbo metu ėjo į tualetą ir šuo buvo pririštas, baigus darbą, šeimininkas su sūnumi išvarė gyvulius į laukus, ji su R. viską susitvarkiusios ėjo namo, važiavo V. Ž. ir pasakė, kad V. veršiai guli. B. nuėjo pažiūrėti, o ji išėjo namo. Tas šuo niekada nėra buvęs nusitraukęs, ji antri metai dirba, vakarais irgi karves melžia, ateina apie 15.30 val. Rugsėjo 2 d. tas šuo irgi buvo pririštas. Ji nėra mačiusi, kad jis būtų nusitraukęs (II t., b. l. 22).

29Liudytoja B. R. teismo posėdyje parodė, kad rugsėjo 3 d. B. atėjo į aikštelę, tai buvo iš ryto ir pasakė, kad eitų pažiūrėti, nes kaip vakar B. šuo buvo nusitraukęs ir lyg tai sužeidė V. veršiuką, ji pasakė, einame pažiūrėsime, kaip tas veršiukas jaučiasi. Jos su L. nuėjo prie vandens bokšto, ten buvo pririštas tas veršiukas. L. apžiūrėjo, tas veršiukas labai buvo panašus į jos karvytę, ji pažiūrėjo ir pasakė, kad tai karvytė, ant ausų buvo 28, nes jos veršiukas yra 88, tas veršiukas buvo ilgo plauko, bet jos tų žaizdų jokių nematė, apžiūrėjo tą veršiuką ir grįžo. O rugsėjo 4 d. ji su L. atėjo iš ryto į darbą, dar eidamos pakalbėjo, ar nebus vėl koks šuo pasileidęs, bet buvo tylu. Atėjo į darbą, pradėjo dirbti. Eidamos namo susitiko kaimynę V. Ž., ji važiavo su dviračiu ir pasakė, kad V. veršiai guli papampusiais pilvais, ji automatiškai apsisuko ir grįžo pas B. į kiemą, o L. nuėjo toliau, ji grįžo į kiemą ir pradėjo šaukti Reksį, o jis yra ne pačiame kieme, o toliau ir jis išlindo iš už būdos, ji tada apsisuko ir grįžo atgal (II t., b. l. 22-23).

30Liudytoja Z. T. teismo posėdyje parodė, kad 2010 m. rugsėjo 4 d. ji važiavo į turgų, buvo prieš septynias, ji išvažiavo iš kiemo ir jos dėmesį patraukė sujudimas ganykloje, veršiukai draskėsi, buvo daug šunų, didelių, mažų, nekreipė dėmesio. V. veršis nudvėsė ir šunys sulėkė paėsti, nes ėjo gandai, kad V. veršiai dvesia. Vėliau jai į darbą kaimynė parašė žinutę, klausė, ar šunys nepapjovė jos ožkų, nes prieš du metus buvo jos ožkas išpjovę, jis pasakė, kad ne. Po to jai atėjo antra žinutė, kad V. veršį šuo papjovė, tada jai ir paaiškėjo ko ten tie šunys buvo, ten buvo kokie šeši šunys, du dideli šunys, o maži keturi tikrai buvo, ten šunų daug, jų laksto ir po gyvenvietę (II t., b. l. 23-24).

31Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, 2010 m. rugsėjo 2 d. buvo apdraskytas ieškovui priklausantis buliukas, kurio inventorinis Nr. ( - ), kuris nugaišo 2010-10-17. 2010 m. rugsėjo 4 d. buvo sudraskytas kitas ieškovo buliukas, kurio inventorinis Nr. ( - ). Tai, kad buliukai buvo apdraskyti atsakovo K. B. šuns, patvirtina visuma byloje esančių įrodymų, o būtent: administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-12-09 posėdžio protokolas ir nutarimas, kuriuose nurodyta, kad K. B. dėl padaryto nusižengimo gailisi.

32Tai, kad 2010-12-09 nutarimas buvo panaikintas, nepašalina atsakovo K. B. atsakomybės ir nepaneigia paties fakto, kad būtent 2010-09-02 K. B. šuo apdraskė ieškovo veršiuką. Aplinkybė, kad ieškovo pareiškime, ir po to automatiškai kituose dokumentuose bei nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, buvo nurodytas ne tas veršiuko unikalus numeris taip pat nepaneigia veršiuko apdraskymo fakto, kadangi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad veršiukas buvo apdraskytas.

33Faktą, kad buvo apdraskyti du buliukai, kurių inventoriniai Nr. ( - ) ir ( - ), patvirtina ir medžiaga, pagal kurią atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. 86-73-AP-1264, 86-73-PR5-1303. Be to, šias aplinkybes patvirtina ir liudytojų A. Š., S. R., V. V., J. V., J. V., S. V. ir Z. R. parodymai, kurie patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Liudytoja Z. R. tiesiogiai matė atsakovo šunį lakstantį prie ieškovo veršiukų; liudytojai V. V., J. V. ir J. V., tiesiogiai patvirtino, kad 2010-09-02 ieškovas nutempė nuo savo veršiuko atsakovo šunį. Liudytojas S. R. patvirtino veršiukams padarytus sužalojimus, o liudytojas S. V. padarė atitinkamus įrašus apskaitos žurnale. Liudytojas A. Š., tyręs ieškovo pareiškimą patvirtino, kad tyrimo metu buvo nustatyta, kad iš viso buvo papjauti trys ieškovo veršiukai, ir atsakovas buvo pripažinęs, kad tai jo šuo apdraskė veršiuką.

34Esant tokioms aplinkybėms galima pagrįstai konstatuoti, kad būtent atsakovo šuo sudraskė ieškovo veršiukus, todėl už naminio gyvūno padarytą žalą privalo atlyginti jo savininkas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.267 straipsnis).

35Atsakovo K. B. argumentai, kad jo šuo 2010-09-02 ieškovo veršiuko neapdraskė, kad nebuvo nei įkąsta, nei apdraskyta, atmestini kaip nepagrįsti ir neatitinkantys tikrovės, kadangi bylos duomenimis nustatyta, kad veršiukui buvo padaryti sužalojimai, nuo kurių jis 2012-10-17 ir nugaišo.

36Liudytojų V. B., L. B., L. P., B. R. ir Z. T. parodymai atmestini, kaip neatitinkantys byloje esantiems įrodymams ir jiems prieštaraujantys. Be to šie asmenys galimai yra suinteresuoti bylos baigtimi, kadangi V. B. yra atsakovo sūnus, L. B. atsakovo žmona, L. P. ir B. R. yra atsakovo darbininkės, o liudytoja Z. T. liudija paprašyta atsakovo, atsiliepusi į atsakovo skelbimą (I t., b. l. 149), kas vertintina kaip liudytojo suinteresuotumu atsakovo atžvilgiu.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra ne kartą pasisakęs, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu) (2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Tai reiškia, kad nereikalaujama visiško teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

38Taigi, byloje esanti visuma įrodymų leidžia pagrįstai tikėti ir teigti, kad būtent atsakovo K. B. šuo 2010 m. rugsėjo 2 d. apdraskė ieškovui Ž. V. priklausantį veršiuką inventorinis Nr. ( - ), kuris nugaišo 2010-10-17, ir 2010 m. rugsėjo 4 d. sudraskė veršiuką inventorinis Nr. ( - ), todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

39Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistinos ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

40Bylos duomenimis ieškovas Ž. V. turėjo 2815,00 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus penkiolika litų 00 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir pateikė prašymą dėl išlaidų priteisimo (CPK 98 straipsnio 1 dalis) (II t., b. l. 1) ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio (I t., b. l. 4; 57), todėl šios išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo.

41Byloje susidarė 35,88 Lt (trisdešimt penki litai 88 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios išieškotinos iš atsakovo į valstybės biudžetą.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais,

Nutarė

43Ieškovo Ž. V. ieškinį atsakovui K. B. patenkinti visiškai.

44Priteisti iš atsakovo K. B. ieškovui Ž. V. 2400,00 Lt (du tūkstančius keturis šimtus 00 ct) žalos, 2815,00 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus penkiolika litų 00 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio.

45Išieškoti iš atsakovo K. B. 35,88 Lt (trisdešimt penkis litus 88 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

46Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant... 3. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2400,00 Lt turtinę žalą... 6. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2010 m. rugsėjo 2 d. apie 20.00 val. jam... 7. 2010 m. rugsėjo 4 d. apie 08.00 val. nuėjęs į savo ganyklą ( - ) pamatė... 8. Atsakovas K. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nors 2010 m. rugsėjo 2... 9. Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė ir... 10. Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Byloje nustatyta, kad 2010-09-02 buvo apdraskytas ieškovui priklausantis... 13. 2010-10-17 gaišenos, patologinės medžiagos, patologinio anatominio tyrimo... 14. 2010-09-04 gaišenos, patologinės medžiagos, patologinio anatominio tyrimo... 15. Gyvulių apskaitos žurnaluose nurodyta, kad galvijas Nr. ( - ) krito... 16. Gyvulio įvykiai nurodyta: gyvulio Nr. ( - ), gaišimas 2010-09-06, gyvulio Nr.... 17. Atsakovas K. B. 2010-12-09 administracinės komisijos prie Mažeikių rajono... 18. 2012-02-07 administracinė komisija prie Mažeikių rajono savivaldybės... 19. Liudytojas A. Š. teismo posėdyje parodė, kad buvo gavęs Ž. V.... 20. Liudytojas S. R. teismo posėdyje parodė, kad jis yra surašęs protokolus tų... 21. Liudytoja V. V. teismo posėdyje parodė, kad rugpjūčio 28 d. ji ėjo į... 22. Liudytoja J. V. teismo posėdyje parodė, kad ji tą rugsėjo 2 d. buvo... 23. Liudytojas J. V. teismo posėdyje parodė, kad rugsėjo 2 d. jis grįžo iš... 24. Liudytojas S. V. teismo posėdyje parodė, kad jis atvažiavo pas V., jis... 25. Liudytoja Z. R. teismo posėdyje parodė, kad naktį gal 2 val. rugsėjo... 26. Liudytojas V. B. teismo posėdyje parodė, kad 2010-09-04 tėvo šuo Reksas... 27. Liudytoja L. B. teismo posėdyje parodė, kad rugsėjo 2 d. ji ėjo šerti... 28. Liudytoja L. P. teismo posėdyje parodė, kad ji yra B. darbuotoja. Rugsėjo 4... 29. Liudytoja B. R. teismo posėdyje parodė, kad rugsėjo 3 d. B. atėjo į... 30. Liudytoja Z. T. teismo posėdyje parodė, kad 2010 m. rugsėjo 4 d. ji važiavo... 31. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir dalyvaujančių... 32. Tai, kad 2010-12-09 nutarimas buvo panaikintas, nepašalina atsakovo K. B.... 33. Faktą, kad buvo apdraskyti du buliukai, kurių inventoriniai Nr. ( - ) ir ( -... 34. Esant tokioms aplinkybėms galima pagrįstai konstatuoti, kad būtent atsakovo... 35. Atsakovo K. B. argumentai, kad jo šuo 2010-09-02 ieškovo veršiuko... 36. Liudytojų V. B., L. B., L. P., B. R. ir Z. T. parodymai atmestini, kaip... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra ne kartą... 38. Taigi, byloje esanti visuma įrodymų leidžia pagrįstai tikėti ir teigti,... 39. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistinos ieškovui jo patirtos... 40. Bylos duomenimis ieškovas Ž. V. turėjo 2815,00 Lt (du tūkstančius... 41. Byloje susidarė 35,88 Lt (trisdešimt penki litai 88 ct) išlaidų, susijusių... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 43. Ieškovo Ž. V. ieškinį atsakovui K. B. patenkinti visiškai.... 44. Priteisti iš atsakovo K. B. ieškovui Ž. V. 2400,00 Lt (du tūkstančius... 45. Išieškoti iš atsakovo K. B. 35,88 Lt (trisdešimt penkis litus 88 ct)... 46. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...