Byla e2-627-325/2015
Dėl teisių perėmimo vykdymo procese

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) UAB „Inspero“ atstovo advokato V. Ž. prašymą suinteresuotiems asmenims (išieškotojui) UAB „Kuršių marių žuvis“ ir UAB „JVA Partneris“ dėl teisių perėmimo vykdymo procese,

Nustatė

22015-03-19 Kretingos rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo (skolininko) UAB „Inspero“ atstovo advokato V. Ž. prašymas suinteresuotiems asmenims (išieškotojui) UAB „Kuršių marių žuvis“ ir UAB „JVA Partneris“ dėl teisių perėmimo vykdymo procese. Pateiktu prašymu nurodoma, kad 2014-09-22 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-1231-325/2014 buvo tenkintas ieškovo (išieškotojo) UAB „Kuršių marių žuvis" ieškinys dėl 207233,20 Lt skolos, 621,70 Lt delspinigių ir 7,37 proc. dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisimo iš atsakovo UAB „ Inspero". 2015-02-06 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-173-163-2015 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Ieškovas (išieškotojas) kreipėsi į antstolės Vidos Daugirdienės kontorą dėl vykdomųjų veiksmų atlikimo, o būtent dėl priverstinės skolos išieškojimo iš skolininkų UAB „Inspero“. 2015-02-25 antstolės patvarkymu buvo užvesta vykdomoji byla. Nr. 0004/15/00280. 2014-05-13 UAB „Kuršių marių žuvis“, UAB JVA Partneris", UAB „ Inspero“ sudarė trišalę tarpusavio skolų užskaitymo sutartį Nr. 2014/05/13/1, pagal kurią UAB „JVA Partneris“ perėmė UAB „Inspero“ skolą sumoje 25483,20 Lt ir šia suma dengiamas UAB „JVA Partneris“ įsiskolinimas UAB „Inspero“, t.y. šio sandorio metu pradinis skolininkas UAB „Inspero“ buvo pakeistas nauju UAB „JVA Partneris“ ir tokiu būdu UAB „JVA partneris“ perėmė skolininko UAB „Inspero“ prievolę atsakyti kreditoriui UAB „Kuršių marių žuvis“.

3Prašymas pagrįstas ir tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos CPK 596 str. numato, kad teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju.

5Skolininkas, t.y. asmuo, kuris turi kito asmens naudai atlikti tam tikrą veiksmą ar nuo jo susilaikyti, pagal raštu sudarytą sutartį su kreditoriumi arba su skolos perėmėju, esant kreditoriaus sutikimui, trečiajam asmeniui gali perkelti skolą (Lietuvos Respublikos CK 6.115 str. 6.116 str., 6.118 str. ). Taigi skolos perkėlimas suprantamas kaip prievolės pasyviosios šalies - skolininko - pakeitimas kitu asmeniu. Skolos perkėlimo atveju pradinė prievolė išlieka tik skola pagal prievolę perkeliama trečiajam asmeniui - naujajam skolininkui.

6Šie susitarimai vertintini, vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, įtvirtintomis Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. ir suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje: sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes; be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010) Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. įtvirtinta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties tekstu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje ne vieną kartą pabrėžta, kad svarbu nustatyti, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; surašytų dokumentų prasmė turi būti nustatoma pagal tai, kokio turinio veiksmai buvo įforminti, ar jais siekta sukurti šalims tarpusavio teises ir pareigas ir kokias būtent (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010).

7Remiantis nurodytomis nuostatomis darytina išvada, jog 2014-05-13 susitarimais UAB „JVA Partneria“ aiškiai išreiškė valią perimti skolininkės UAB „Inspero“ skolą kreditoriui UAB „Kuršių marių žuvis“, o kreditorius UAB „Kuršių marių žuvis“ tam raštu pritarė. Aplinkybė, kad šalis tarpusavyje: pasirašytus susitarimus pavadino trišalę tarpusavio skolų užskaitymo sutartimi, o ne skolos perkėlimo sutartimi, nekeičia jų esmės ir nesudaro pagrindo spręsti, kad tarp sutarties šalių nesusiklostė skolos perkėlimo teisiniai santykiai.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., 596 str. 1 d., teismas

Nutarė

9Prašymą tenkinti.

10Pakeisti skolininką UAB “Inspero”, į.k. 302470375, jo teisių perėmėju UAB “JVA Partneris”, į.k. 300026222, vykdymo procese dėl skolos išieškojimo pagal 2014-09-22 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-1231-325/2014, išieškotojo UAB „Kuršių marių žuvis“, į.k. 152764185, naudai.

11Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai