Byla 2-1787-823/2017
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Dareka“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Gaurus International atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-5305-781/2017, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Dareka“ iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas Gaurus Internacional kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB „Dareka“ bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Dareka“ nevykdo savo prievolių ir yra skolinga ieškovui 965 201,93 Eur sumą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo Gaurus Internacional pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Dareka“ iškėlimo atsisakė priimti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu.
 2. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme jau yra nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-4500-864/2017 dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Dareka“, kurioje trečiuoju asmeniu dalyvauja Gaurus Internacional ir kurioje priimta nutartis dar nėra įsiteisėjusi.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu ieškovas Gaurus Internacional prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti.
 2. Ieškovo vertinimu, jo pareiškimą atsisakyta priimti nepagrįstai, kadangi pirmosios instancijos teismo paminėtoje kitoje civilinėje byloje ieškovas dalyvauja trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, procesiniu statusu, o šioje byloje jis reiškia savarankišką reikalavimą, kuris turi būti teismo nagrinėjamas.
 3. Ieškovas Lietuvos apeliaciniam teismui taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1622-381/2017, patvirtina, jog šiuo metu pagrindas, dėl kurio buvo atsisakyta priimti jo pareiškimą, jau yra išnykęs.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti kreditoriaus pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu (teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu).
 2. Bylos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-4500-864/2017 pagal pareiškėjos UAB „Baltic forest group“ pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Dareka“ iškėlimo. Trečiasiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, minimoje byloje buvo įtraukti Gaurus Internacional ir LTD „Strial-Avtotrans“. Civilinė byla Nr. B2-4500-864/2017 Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartimi nutraukta, pareiškėjui UAB „Baltic forest group“ atsisakius nuo pareiškimo, nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui civilinėje byloje Nr. 2-1622-381/2017 priėmus 2017 m. spalio 5 d. nutartį. Ieškovo Gaurus Internacional pareiškimas – savarankiškas reikalavimas dėl bankroto bylos UAB „Dareka“ iškėlimo, pirmosios instancijos teisme gautas 2017 m. rugsėjo 8 d.
 3. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas vienas iš subjektų, turinčių teisę inicijuoti bankroto bylą juridiniam asmeniui, yra šio juridinio asmens kreditorius. Kreditoriaus procesinę padėtį bankroto bylos iškėlimo stadijoje lemia pareiškimo momentas ir tai, kokį reikalavimą jis pareiškia. Kai teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą skolininkui įgyvendino kitas asmuo (kreditorius) ir kreditoriaus iki bankroto bylos iškėlimo reiškia savarankišką reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jis įstoja į bylą kaip trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankišką reikalavimą. Tuo atveju, jeigu kreditorius palaiko bankroto bylos iškėlimą, tačiau nereiškia savarankiško reikalavimo iškelti bankroto bylą, kreditorius įstoja į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ir dalyvaujantis ieškovo pusėje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012).
 4. ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis, numatanti, kad, jeigu pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrus nagrinėti konkrečiam teisėjui teismas gauna kitų asmenų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, visus šiuos pareiškimus nagrinėja teisėjas, kuriam yra paskirtas anksčiausiai teismo gautas pareiškimas (ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis). Taigi, specialiu įstatymu, reglamentuojančiu juridinių asmenų bankroto procesą, situacija, kai tuo pat metu teismui atskirai pateikiami kelių asmenų pareiškimai dėl bankroto bylos tam pačiam asmeniui iškėlimo ne tik nėra draudžiama, priešingai, įstatymas aptaria privalomą tokių pareiškimų nagrinėjimo tvarką.
 5. Iš ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad teismas atsisakymą priimti apelianto pareiškimą grindė tuo, jog apeliantas jau dalyvauja anksčiau pradėtoje byloje dėl bankroto bylos tai pačiai atsakovei iškėlimo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, procesiniu statusu ir tai, teismo vertinimu, pagrindžia apelianto reikalavimų tapatumą teisme jau nagrinėjamam reikalavimui. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka.
 6. Kasacinis teismas, aiškindamas proceso teisės nuostatas, susijusias su ieškinių tapatumo nustatymu, yra pažymėjęs, kad tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tik tais atvejais, kai sutampa trys elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2013). Taigi, teismas, atsisakydamas priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, turi nustatyti visų paminėtų elementų tapatumą.
 7. Pagal CPK 41 straipsnį, civilinio proceso šalimis yra ieškovas ir atsakovas. Šaliai procesine prasme gali būti prilygintas ir trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, kadangi jis turi visas ieškovo teises ir pareigas (CPK 46 straipsnio 2 dalis). Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, yra ieškovai pirminių šalių (ieškovo ir atsakovo) atžvilgiu. Jie įstoja į jau prasidėjusį procesą pareikšdami savarankišką ieškinį dėl to paties ginčo dalyko, dėl kurio ieškovas su atsakovu jau bylinėjasi.
 8. Tuo tarpu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, neturi šalies procesinių teisių, susijusių su disponavimu ginčo dalyku (CPK 47 straipsnio 2 dalis), todėl jo procesinis statusas negali būti prilygintas šalies procesiniam statusui. Taigi, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo teisme nagrinėjamo ginčo tapatumą ieškovo reiškiamam reikalavimui, nenustatęs vieno iš būtinų elementų – ginčo šalių, tapatumo. Vien ta aplinkybė, kad kreditorius dalyvauja civilinėje byloje pagal kito kreditoriaus pareiškimą palaikydamas bankroto bylos iškėlimą, tačiau nereikšdamas savarankiško reikalavimo iškelti bankroto bylą (trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų procesiniu statusu), neatima iš šio kreditoriaus teisės reikšti savarankišką reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo esant ĮBĮ numatytiems pagrindams proceso įstatymų nustatyta tvarka. Šią aplinkybę, be kita ko, pažymėjo ir Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1622-381/2017.

1010. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo Gaurus Internacional pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Dareka“ iškėlimo CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, ieškovo Gaurus Internacional pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Dareka“ iškėlimo priėmimo klausimą perduodant pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti. Ieškovo Gaurus Internacional pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Dareka“ iškėlimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai