Byla e2S-1105-773/2019
Dėl teisės išnagrinėjimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. J. įgalioto atstovo advokato Lino Songailos atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. J. patikslintą ieškinį atsakovui Dariui Jonaičiui dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas A. J. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti, kad ieškovas į Darbo ginčų komisiją kreipėsi nepraleidęs termino, o tuo atveju, jeigu teismas pripažintų, kad toks terminas būtų praleistas, terminą atnaujinti, pripažinti ieškovo A. J. atleidimą iš atsakovo antstolio Dariaus Jonaičio kontoros neteisėtu, priteisti ieškovo A. J. naudai iš atsakovo antstolio D. Jonaičio vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki darbo ginčą nagrinėjančio organo sprendimo įvykdymo dienos, kompensaciją, lygią vidutiniam darbo užmokesčiui už kiekvienus dvejus darbo santykių trukmės metus ir 1000 Eur neturtinę žalą. Ieškinyje nurodo, kad ieškovas 2003 m. vasario 4 d. su antstoliu Dariumi Jonaičiu sudarė darbo sutartį dėl darbo antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje Gedimino g. 87, Kaišiadoryse, administratoriaus pareigose. Pakeitus darbo sutartį nuo 2003 m. gegužės 1 d. ieškovas buvo perkeltas dirbti juristu į antstolio Dariaus Jonaičio kontoros Trakų skyrių. Ieškovas laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 16 d. iki 2018 m. lapkričio 16 d. turėjo nedarbingumą. 2018 m. lapkričio 7 d. ieškovas, atsižvelgdamas į prastą savo sveikatos būklę, pateikė atsakovui pranešimą apie išėjimą kasmetinių atostogų laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 16 d. iki 2019 m. sausio 2 d. Atsakovas tokioms kasmetinėms ieškovo atostogoms neprieštaravo, priešingai, sutiko, jog iki metų pabaigos būtų tikslinga išnaudoti susikaupusias nepanaudotas atostogų dienas. Ieškovas 2018 m. gruodžio 17 d. iš darbo buvo atleistas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 3 dalies 1 punktą., t. y. ieškovui neatvykus į darbą visą dieną be pateisinamos priežasties. Apie atleidimą iš darbo ieškovas sužinojo 2019 m. sausio 8 d. gavęs antstolio kontoros administratorės pranešimą trumpąją žinute, kad ieškovas nebedirba ir jo apsilankymas joje yra nepageidaujamas, o visus klausimus ir prašymus ieškovas gali pateikti atsakovo atstovams nurodytais kontaktais. Šią datą ieškovas laiko sužinojimo apie jo atleidimą data. Ieškovas buvo atleistas neteisėtai, be to, nesilaikant DK 58 straipsnyje nustatytos tvarkos. Ieškovas, įvertinęs susiklosčiusią situaciją ir atsakovo elgesį, turi pakankamą pagrindą manyti, jog grąžinus ieškovą į pirmesnį jo darbą, pastarajam gali būti sudarytos itin nepalankios sąlygos dirbti, todėl ieškovas nepageidauja būti grąžintas dirbti į antstolio Dariaus Jonaičio kontorą, todėl pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, turėtų būti taikomos DK 218 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos nuostatos. Ieškovas antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje dirbo daugiau nei 15 metų, t.y. nuo pat kontoros įkūrimo pradžios, todėl ieškovą su šia darboviete neabejotinai sieja stiprus emocinis ryšys. Atsakovas, atleisdamas ieškovą iš darbo nesant teisinio pagrindo pasielgė ne tik neteisėtai, tačiau taip pat sukėlė ieškovui gilius ir stiprius išgyvenimus, kurie turėjo įtakos jo dvasinei ir psichologinei pusiausvyrai. Atsižvelgiant į tai, ieškovui turi būti atlyginta neturtinė žala.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 23 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo A. J. patikslintą ieškinį atsakovui D. Jonaičiui kaip neteismingą Kauno apylinkės teismui.

123.

13Teismas nustatė, kad iš ieškovo patikslintame ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovo darbo vieta buvo Trakų rajone, todėl ieškinys pagal CPK 411 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį Kauno apylinkės teisme negali būti priimtas ir nagrinėjamas.

144.

15Ieškovas nurodo, kad ieškinį Kauno apylinkės teisme reiškia pagal bendrąsias teismingumo taisykles – pagal atsakovo buveinės vietą, tačiau pagal Antstolių įstatymo 18 straipsnio 2 dalį antstolio (antstolių) kontora nėra ir negali būti civilinių teisinių santykių subjektu, t.y. pagal Antstolių įstatymo 18 straipsnio 2 dalį ieškiniai antstolių kontorai, kaip atsakovui, negali būti reiškiami. Todėl ieškinys civilinėje darbo byloje šiuo atveju yra reiškiamas ne juridiniam asmeniui, o fiziniam asmeniui Dariui Jonaičiui (antstoliui). Fiziniam asmeniui (-ims) reiškiami ieškiniai turi būti paduodami teisme pagal atsakovo gyvenamąją vietą (CPK 29 straipsnis), išskyrus atvejus, kai šalys rašytiniu tarpusavio susitarimu yra pakeitusios teritorinį bylos teismingumą (CPK 32 straipsnio 1 dalis), CPK 31 straipsnyje numatytus išimtinio teismingumo atvejus bei CPK 30 straipsnyje numatytus atvejus, kai ieškinys gali būti pareiškiamas teisme pagal ieškovo pasirinkimą. CPK 30-32 straipsniuose nurodyti atvejai nagrinėjamu atveju nenustatyti. Duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovo Dariaus Jonaičio gyvenamoji vieta yra Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijoje, ieškovas nepateikė, nors teismas 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi buvo atkreipęs į tai ieškovą atstovaujančio advokato dėmesį. Ieškovo gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste. Todėl laikytina, kad ieškinys pagal bendrąsias teismingumo taisykles Kauno apylinkės teismui nėra teismingas.

165.

17Kadangi ieškinys Kauno apylinkės teismui nėra teismingas nei pagal bendrąsias teismingumo taisykles, nei pagal CPK 411 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį, teismas atsisakė priimti ieškinį ir išaiškino ieškovui, kad ieškinį šiuo atveju jis turi reikšti atitinkamame apylinkės teisme pagal atsakovo (antstolio Darius Jonaičio) gyvenamąją vietą, arba apylinkės teisme pagal ieškovo darbo vietą (Trakų raj.).

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

206.

21Atskiruoju skundu ieškovo A. J. įgaliotas atstovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221.1.

23Pagal CPK 411 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą taisyklę ieškovas turi teisę pasirinkti, kuriam teismui teikti ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo: ar pagal jo darbo vietą, ar pagal atsakovo buveinės vietą. Antstolis ar keli antstoliai savo funkcijoms vykdyti įkuria antstolio (antstolių) kontorą, sudaro darbo sutartį su antstolio padėjėju, pagal poreikį įdarbina kitus darbuotojus (Antstolių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, 28 straipsnio 1 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2009). Antstolio (antstolių) kontora yra antstolio (antstolių) darbo vieta. Antstolio kontora įkuriama antstolio veiklos teritorijoje. Antstolis įkūręs kontorą teisingumo ministro leidimu savo veiklos teritorijoje gali įkurti kontoros skyrių (Antstolių įstatymo 19 straipsnis). Iš Lietuvos antstolių rūmų internetinio puslapio www.antstoliurumai.lt matyti, kad atsakovo antstolio Dariaus Jonaičio kontora yra registruota Kaišiadoryse Gedimino g. 66, o jos padalinys – Trakų skyrius yra registruotas Trakuose Vytauto g. 19. Antstolio kontora veikia Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų, Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų ir Elektrėnų rūmų veiklos teritorijose. Taigi, ieškovas, savo pasirinkimu ieškinį gali reikšti arba Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams (pirminė darbo vieta), arba Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams (paskesnė darbo vieta). Kadangi atsakovo antstolio Dariaus Jonaičio kontoros buveinės vieta, o kartu ir antstolio veiklos teritorija, yra Kaišiadorių mieste, ieškovo pasirinkimu, pirminis ieškinys buvo pareikštas Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių teismo rūmams. Kodėl jis buvo perduotas Kauno rūmams, ieškovui nėra žinoma.

241.2.

25Pirmos instancijos teismas spręsdamas ieškinio teismingumo klausimą aiškinosi, kur yra ieškovo darbo vieta, tyrė pateiktos darbo sutarties turinį ir faktiškai nustatė, kad ieškovo darbo vieta yra Trakuose, nors ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad pastovios darbo vietos neturėjo, kad pradžioje buvo priimtas dirbti į Kaišiadorių skyrių, vėliau perkeltas į Trakus. Taigi, pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinio priėmimo klausimą, tyrė ir išsprendė vieną iš patikslinto ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių – faktinę ieškovo darbo vietą ir tada sprendė, kad ieškinys nėra teismingas Kauno apylinkės teismui. Faktinės darbo vietos nustatymo klausimas yra šio darbo ginčo faktinė aplinkybė, kuri turi būti tiriama ne ieškinio priėmimo stadijoje. Teisėjas, priimdamas ieškinį, tiria ir nustato tik procesinio pobūdžio faktus, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatuodamas ieškovo faktinę darbo vietą, o tuo pagrindu po to spręsdamas ieškinio teritorinio teismingumo klausimą, peržengė CPK normų reglamentuotos ieškinio priėmimo stadijos ribas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2009).

26Teismas

konstatuoja:

27IV.

28Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

297.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

318.

32Byloje sprendžiama dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria atsisakyti priimti ieškovo A. J. ieškinį kaip neteismingą, pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovo darbo vieta buvo Trakų rajone, o teikiant ieškinį pagal bendrąsias teismingumo taisykles atsakovo buveinė turėtų būti nustatoma pagal antstolio kaip fizinio asmens gyvenamąją vietą. Ieškovui tokių duomenų nenurodžius, teismas sprendė, kad, negalint patikrinti šio teismingumo pagrindo, byla Kauno apylinkės teismui neteisminga.

339.

34Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 411 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog darbuotojo ieškinys darbo bylose gali būti paduodamas pagal bendrąsias teismingumo taisykles arba pagal vietą, kurioje darbas yra dirbamas, buvo dirbamas ar turėjo būti dirbamas. CPK 30 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta ieškovo teisė pasirinkti vieną iš kelių teismų, kuriems byla teisminga. Tai alternatyvusis teritorinis teismingumas, pagal kurio taisykles ieškovui nustatyta galimybė pasirinkti nagrinėti bylą dviejuose ar daugiau tos pačios grandies bendrosios kompetencijos teismuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2009). Ieškovas šią pasirinkimo galimybę realizuoja ieškinyje nurodydamas atsakovo buveinės ar gyvenamosios vietos adresą, o darbo bylose - vietos, kurioje darbas yra dirbamas, buvo dirbamas ar turėjo būti dirbamas, adresą (CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad atsižvelgiant į darbo bylų ypatumus, tai užtikrina ieškovui palankesnes teismo proceso sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2009).

3510.

36Reikšdamas ieškinį atsakovui – antstoliui – ieškovas nurodė antstolio kontoros adresą, t.y. antstolio darbo vietos adresą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis) ir tuo pačiu savo darbo vietos adresą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškiniai antstolių kontorai, kaip atsakovui, negali būti reiškiami, kadangi antstolio kontora nėra juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 18 straipsnio 2 dalį (žr. taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-782/2012). Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog nurodydamas antstolio kontoros adresą ieškovas reiškia ieškinį ne antstoliui, bet antstolio kontorai, nes ieškovas ieškinyje aiškiai nurodė, kad atsakovas yra antstolis Darius Jonaitis, bet ne antstolio kontora.

3711.

38Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovui reiškiamas ieškinys kyla iš darbo teisinių santykių. Taigi, atsakovas yra darbdavys ir šie darbo santykiai susiklostė būtent atsakovui vykdant antstolio įgaliojimus. Todėl pirmosios instancijos teismo argumentas, kad fiziniam asmeniui (-ims) reiškiami ieškiniai turi būti paduodami teisme pagal atsakovo gyvenamąją vietą šioje byloje yra nepagrįstas, nes antstoliui vykdant savo įgaliojimus jo darbo vieta yra antstolio kontora (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas dirbo antstolio kontoroje, kuri vykdė veiklą tiek Kaišiadoryse, tiek Trakų rajone, todėl turėjo teisę pasirinkti ieškinio teismingumą pagal bendrąsias teismingumo taisykles arba pagal vietą, kurioje darbas yra dirbamas, buvo dirbamas ar turėjo būti dirbamas, t. y. šiuo atveju – antstolio darbo vietos adresą (CPK 411 straipsnio 2 dalis). Ieškovui nurodžius atsakovo adresą kaip antstolio kontoros adresą, kuris patenka į Kauno apylinkės teismo veiklos teritoriją, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą Kauno apylinkės teismui skundžiamoje nutartyje nurodytais pagrindais (CPK 30 straipsnio 12 dalis).

3912.

40Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė ieškovo A. J. ieškinio teismingumo klausimą, atskirasis skundas tenkinamas, Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškinį, panaikinama ir ieškovo A. J. ieškinio priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 137 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

42Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl ieškovo A. J. ieškinio priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

43Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas A. J. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 23 d. nutartimi atsisakė priimti... 12. 3.... 13. Teismas nustatė, kad iš ieškovo patikslintame ieškinyje nurodytų... 14. 4.... 15. Ieškovas nurodo, kad ieškinį Kauno apylinkės teisme reiškia pagal... 16. 5.... 17. Kadangi ieškinys Kauno apylinkės teismui nėra teismingas nei pagal... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 20. 6.... 21. Atskiruoju skundu ieškovo A. J. įgaliotas atstovas prašo panaikinti Kauno... 22. 1.1.... 23. Pagal CPK 411 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą taisyklę ieškovas turi teisę... 24. 1.2.... 25. Pirmos instancijos teismas spręsdamas ieškinio teismingumo klausimą... 26. Teismas... 27. IV.... 28. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 7.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 8.... 32. Byloje sprendžiama dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d.... 33. 9.... 34. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 411 straipsnio 2 dalyje... 35. 10.... 36. Reikšdamas ieškinį atsakovui – antstoliui – ieškovas nurodė antstolio... 37. 11.... 38. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovui reiškiamas ieškinys... 39. 12.... 40. Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad pirmosios instancijos teismas... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 42. Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti ir... 43. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....