Byla e2S-833-230/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Varėnos dujos“ dėl žalos atlyginimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

4Ginčo esmė

5

  1. Ieškovas A. M. pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovės UAB ,,Varėnos dujos“ 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą, 17 280 Eur vienkartinę kompensaciją dėl negautų pajamų ir 3 960 Eur už gydymą, vaistus ir kitas išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad atsakovė ieškovą 2013 m. rugsėjo 27 d. išsiuntė į komandiruotę Prancūzijoje. Ieškovas 2013 m. lapkričio 11 d. nukrito nuo vilkiko iš daugiau nei 3 metrų aukščio, dėl ko patyrė stuburo traumą.
  2. Atsakovė UAB „Varėnos dujos“ su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovės atstovė pateikė teismui prašymą sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kadangi ėmėsi veiksmų, jog būtų atliktas papildomas nelaimingo atsitikimo tyrimas. Tokiu būdu 2017 m. gegužės 9 d. buvo surašytas nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo aktas Nr. 1, su kuriuo ieškovas nesutinka ir jį apskundė Valstybinei darbo inspekcijai. Valstybinė darbo inspekcija išnagrinėjusi ieškovo A. M. skundą nurodė, kad UAB ,,Varėnos dujos“ dvišalės komisijos surašytas 2017 m. gegužės 9 d. nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo N-2 formos aktas Nr. 1 yra neteisėtas ir negaliojantis, todėl skirti papildomą tyrimą Valstybinė darbo inspekcija neturi teisinio ir faktinio pagrindo. Esant tokiam Valstybinės darbo inspekcijos atsakymui, akivaizdu, kad lieka neįvykdyta Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis, todėl atsakovė prašė teismo įpareigoti Valstybinę darbo inspekciją atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo tyrimą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Varėnos rajono apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi įpareigojo Valstybinę darbo inspekciją atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo, įvykusio 2013 m. lapkričio 11 d., tyrimą ir surašytą aktą pateikti teismui, civilinę bylą Nr. e2-508-547/2017 sustabdė iki bus atliktas pakartotinis nelaimingo atsitikimo tyrimas ir surašytas aktas pateiktas teismui.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu pareiškėja Valstybinė darbo inspekcija prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutarties dalį, įpareigojančią Valstybinę darbo inspekciją atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo tyrimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyta, kad lengvus nelaimingus atsitikimus darbe tiria darbdaviui atstovaujančio asmens įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta iš darbdavio atstovo (atstovų), kurį skiria darbdaviui atstovaujantis asmuo, ir darbuotojų atstovo (atstovų) saugai ir sveikatai, o sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe tiria Valstybinė darbo inspekcija, dalyvaujant darbdavio atstovui ir darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai. Taigi įstatymo leidėjas, priklausomai nuo darbuotojo patirtos traumos sunkumo, tirti nelaimingus atsitikimus darbe įpareigojo du subjektus – dvišalę komisiją arba Valstybinę darbo inspekciją.
   2. Šiuo atveju įvykio tyrimui UAB „Varėnos dujos“ direktoriaus 2014 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 6-2 „Dėl komisijos sudarymo“ buvo patvirtinta UAB „Varėnos dujos“ dvišalė komisija, sudaryta iš UAB „Varėnos dujos“ direktoriaus K. A. ir UAB „Varėnos dujos“ degalinės operatoriaus S. G.. Ši komisija nustatė teisiškai reikšmingas faktines įvykio aplinkybes, įvardino įvykio darbe priežastis ir užpildė 2014 m. vasario 4 d. nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. 1. Taigi nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą atliko ir nelaimingo atsitikimo darbe aktą N-1 formos aktą Nr. 1 surašė ne Valstybinė darbo inspekcija, o būtent darbdavio (UAB „Varėnos dujos“) sudaryta dvišalė komisija.
   3. Teismo įpareigojimas atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo tyrimą prieštarauja nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą reglamentuojančio teisės aktų nuostatoms bei teismų praktikai, Valstybinė darbo inspekcija vykdydama įpareigojimą akivaizdžiai viršytų teisės aktais nustatytas viešojo administravimo subjekto kompetencijos ribas, o tokiu būdu kiekvienas suinteresuotas subjektas įgautų absoliučią nepaneigiamą teisę tokius Valstybinės darbo inspekcijos veiksmus skųsti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis.
  2. Atsakovė UAB „Varėnos dujos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Apeliacinis procesas nutrauktinas.
  2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą.
  3. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Minėto straipsnio trečioje dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010).
  4. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi įpareigojo Valstybinę darbo inspekciją atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo, įvykusio 2013 m. lapkričio 11 d., tyrimą ir surašytą aktą pateikti teismui. Tokio įpareigojimo Valstybinei darbo inspekcijai nustatymas yra susijęs su įrodymų rinkimu (CPK II dalies XIII skyrius). CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl įpareigojimo Valstybinei darbo inspekcijai atlikti nelaimingo atsitikimo tyrimą ir pateikti teismui surašytą aktą, o pats įpareigojimo Valstybinei darbo inspekcijai nustatymas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.
  5. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu ši aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios taisyklės taikomos taip pat ir atskirųjų skundų priėmimui ir nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis).
  6. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju pareiškėja Valstybinė darbo inspekcija atskiruoju skundu prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutarties dalį dėl įpareigojimo Valstybinei darbo inspekcijai atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo tyrimą ir pateikti teismui tyrimo aktą, tačiau įstatymu nėra nustatyta galimybė skųsti atskiruoju skundu nutartis dėl įrodymų rinkimo. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, nutartyje nurodė, jog tokia nutartis skundžiama, atskirąjį skundą priėmė ir išsiuntė apeliacinės instancijos teismui, negali būti pagrindu priimti skundą ir jį nagrinėti, nes teismas nutartimi įstatymo nuostatų pakeisti negali. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos pateiktas atskirasis skundas dėl teismo nutarties, kuri negali būti apskundimo objektu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliacinis procesas dėl apeliantės atskirojo skundo negali vykti toliau ir turi būti nutrauktas.
  7. Atkreiptinas pareiškėjos Valstybinės darbo inspekcijos dėmesys, jog, vykdydama Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi nustatytą įpareigojimą, ji privalo vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118, Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-241, įtvirtintomis nuostatomis ir neviršyti savo kompetencijos ribų, t. y. negalėdama įvykdyti teismo įpareigojimo, turi apie tai informuoti teismą ir nurodyti įpareigojimo neįvykdymo priežastis.
  8. Taip pat pažymėtina, jog Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 30 d. nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, matydamas, jog 2014 m. vasario 4 d. nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr. 1 yra galimai neteisingi duomenys, turėjo pasiūlyti atsakovei (o ne įpareigoti Valstybinę darbo inspekciją) imtis teisės aktuose nustatytų priemonių, kad nelaimingas atsitikimas darbe būtų ištirtas papildomai ar pakartotinai, ir tik tada vertinti visus reikšmingus ginčui išspręsti byloje surinktus įrodymus. Taigi minėtoje nutartyje teismas akcentavo tai, jog būtent atsakovė UAB „Varėnos dujos“ turėtų imtis priemonių nelaimingo atsitikimo darbe papildomam ar pakartotiniam ištyrimui, kaip tai numato teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios subjektus, galinčius atlikti tokį tyrimą.
  9. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama nutartis nėra apskundimo objektas, todėl yra pagrindas apeliacinį procesą byloje pagal pareiškėjos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutarties nutraukti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

6Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. Atsakovė UAB „Varėnos dujos“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.
  2. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog šiuo atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas nesprendžiamas, kadangi ginčas tarp šalių nėra nagrinėjamas iš esmės. Pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus šalių ginčą iš esmės, bus paskirstytos ir visos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis).

7Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

8apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutarties, nutraukti.

9Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai