Byla 2S-179-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Tatjana Žukauskienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Sostinės būstai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo UAB „Technominas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Technominas“ ieškinį atsakovui UAB „Sostinės būstai“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Technominas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka ir prašė iš atsakovo UAB „Sostinės būstai“ priteisti 36944,29 Lt skolos, 1314,28 Lt delspinigių, 8,28 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. nepranešus atsakovui areštuoti atsakovui UAB „Sostinės būstai“ priklausančias ieškinio vertės pinigines lėšas, turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – nekilnojamąjį, kilnojamąjį, kitokį turtą, leidžiant atsiskaityti su juo. Nurodė, kad pagal 2009-03-25 sutartį, sudarytą tarp jo ir atsakovo UAB „Sostinės būstai“ jis įsipareigojo savo jėgomis, rizika, mechanizmais ir įrankiais gyvenamajame name, esančiame (duomenys neskelbtini), atlikti skylių monolite – mūre, sienose, grindyse, perdangoje, gręžimo – pjaustymo darbus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už faktiškai atliktus ir perduotus darbus. Jis savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir laiku, perdavė atsakovui darbus, tačiau atsakovas neatsiskaitė ir yra skolingas 36944,29 Lt skolos, 1314,28 Lt delspinigių. Kadangi atsakovas nesumokėjo už atliktus darbus nei pagal vieną PVM sąskaitą – faktūrą, vengia atsiskaityti ilgiau kaip metus, žada sumokėti, tačiau nesiėmė jokių realių veiksmų, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, tačiau tas turtas yra įkeistas ir areštuotas, todėl visų pirma yra būtina taikyti piniginių lėšų areštą, areštuoti turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leidžiant atsakovui atsiskaityti su juo. Jo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka proporcingumo ir ekonomiškumo reikalavimus, nesuvaržys atsakovo teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti. Prašė nagrinėti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešus atsakovui, kadangi ir yra realus pavojus, kad atsakovas gali imtis veiksmų, kurie apsunkins teismo sprendimo įvykdymą.

3Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. birželio 30 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, t. y. priteisė ieškovui UAB „Technominas“ iš atsakovo UAB „Sostinės būstai“ 36944,29 Lt skolos, 1314,28 Lt delspinigių, 8,28 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 38258,57 Lt sumos nuo 2010-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. birželio 30 d. nutartimi ieškovo UAB „Technominas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, t. y. areštavo 38258,57 Lt vertės atsakovui UAB „Sostinės būstai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kitą ilgalaikį materialų turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę valdyti šį turtą ir juo naudotis, nesant ar nepakankant ieškovo reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kito materialaus turto, nurodė areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar/ir trečiuosius asmenis, neviršijant 38258,57 Lt sumos. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio suma yra didelė, o įsiskolinimo laikotarpis ilgas, sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kadangi dėl piniginių lėšų arešto galėtų būti sutrikdyta atsakovo ūkinė veikla, teismas nurodė pirmiausia areštuoti atsakovo nekilnojamąjį, kitą ilgalaikį materialųjį turtą ir tik šio turto nepakakus – nurodė areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis.

5Atsakovas UAB „Sostinės būstai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti; jei šis prašymas nebūtų tenkintas, tuomet prašo pakeisti nutartį, nurodant, kad yra areštuota 9/10000 dalis jam nuosavybės teise priklausančio pastato – gyvenamojo namo, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji, priklausančio žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini). Nurodo, kad jis siekia šiuo metu inicijuoti restruktūrizavimo bylą, kas įrodo, jog jo finansinė būklė yra pakankamai sunki, tačiau jis siekia patenkinti visų kreditorių reikalavimus. Kadangi jis turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau nėra nutraukęs veiklos, bet koks papildomas teisių suvaržymas gali nulemti bankroto bylos iškėlimą, todėl nukentėtų kreditoriai, darbuotojai, valstybė, būtų pažeistas viešasis interesas. Šiuo metu jis plėtoja projektą „Dangaus Miestas“ adresu (duomenys neskelbtini) jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, 2009-11-02 projekte statomų gyvenamųjų pastatų vertė yra 44 675 000 Lt, o žemės sklypo – 8 163 000 Lt, įgyvendinus šį projektą jo mokumas būtų pilnai atkurtas, tačiau dar labiau suvaržius jo teises projekto įgyvendinimas pasunkėtų, ar taptų neįmanomas. Jo įstatinis kapitalas yra 10 720 000 Lt, nekilnojamojo turto vertė yra 52 838 000 Lt, tačiau jis neturi apyvartinių lėšų, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nutartyje nenurodė išsamių motyvų, iš nutarties nėra aišku, kodėl teismas sprendė, kad yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis slepiasi ar slepia turtą, vengia bendradarbiauti ar derėtis. Įstatymas įpareigoja teismą nutartyje nurodyti ne tik laikinosios apsaugos priemonės taikymo mastą, įvykdymo būdą, bet ir turto pavadinimą, kodą, trumpą aprašymą, kitus turtą identifikuojančius duomenis, tačiau teismas nenurodė, koks konkretus jo turtas turi būti areštuotas, neidentifikavo turto, kuriam taikė areštą. Dėl to buvo pažeisti CPK 148 str. 4, 5 d. reikalavimai. Kadangi teismas nenurodė, kokio konkrečiai turto ir kokia dalis yra areštuojama, prašo tuo atveju, jei nebus panaikinta nutartis, areštuoti konkrečią jam priklausančio turto dalį - 9/10000 dalis jam nuosavybės teise priklausančio pastato – gyvenamojo namo, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji, priklausančio žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini).

6Ieškovas UAB „Technominas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad restruktūrizavimo byla atsakovui nėra iškelta, tuo atveju, jei tokia byla būtų iškelta, ši civilinė byla būtų sustabdyta ir prijungta prie restruktūrizavimo bylos. Atsakovas pats patvirtino, kad jo finansinė padėtis yra sunki, o laikinosios apsaugos priemonės niekaip neužkerta atsakovui kelio gerinti įmonės finansinę padėtį ir negali būti siejamos su atsakovo finansinės padėties bloginimu. Jis nurodė teismui, kad visas atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas yra įkeistas hipoteka, šiam turtui taikomi areštai, iš viso 10 348 163,29 Lt, atsakovo nekilnojamojo turto projekto vystymas yra sustabdytas neapibrėžtam laikui, todėl neužtikrinus galimai jam palankaus teismo sprendimo įvykdymo teismo, tokio sprendimo vykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Be to, daugėja ir kitų atsakovo kreditorių. Atsakovo argumentas, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones gali būti pažeistas viešasis interesas, neturi jokios reikšmės, nes atsakovas turi 3 darbuotojus, todėl atleidus šiuos darbuotojus tai neturės įtakos nei viešajam interesui, nei valstybei. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės tiesiogiai niekaip neužkerta kelio atsakovui realizuoti turimą turtą, kadangi areštas taikomas ne turtui, o tik jo daliai, t. y. 38258,57 Lt. Jis nesiekia suvaržyti atsakovo finansinės padėties, kadangi jam pačiam yra aktualu, jog atsakovas išliktų ir vykdytų veiklą, atsiskaitytų su juo. Teismas, įvertinęs jo prašyme nurodytus argumentus, pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, o atsakovo argumentai, jog nutartis yra nemotyvuota, yra nepagrįsti. Į teismą jis kreipėsi tuomet, kai atsakovas per priminime apie skolos sumokėjimą nurodytą terminą nereagavo į tokį priminimą, nebendradarbiavo. Su ieškiniu jis pateikė teismui tik išrašus apie atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau nei jis, nei teismas duomenų apie kitą atsakovui priklausantį turtą neturėjo, todėl teismas teisingai, vadovaudamasis CPK 148 str. 5 d., konkretų turtą surasti ir aprašyti pavedė antstoliui. Šiuo metu atsakovo skolos yra 40 000 000 Lt ir atsakovui negaunant jokių pajamų darytina išvada, jog atsakovas bus nepajėgus įvykdyti jam palankaus teismo sprendimo. Jis nesutinka, kad būtų areštuota 9/10000 dalis atsakovui nuosavybės teise priklausančio pastato – gyvenamojo namo, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji, priklausančio žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini), kadangi šis turtas yra įkeistas hipoteka ir nesutinkant hipotekos kreditoriui jis negalėtų iš šio turto išieškoti skolos. Be to, pastatas, kurį areštuoti prašo atsakovas, neturi vertės, nes pastatą sudarys atskiri vienetai – butai, todėl 9/10000 pastato dalies realizuoti nėra praktinės galimybės ir tokio turto areštas neužtikrintų jo ieškinio. Nors atsakovas nurodo, kad jis turi turto, kurio rinkos vertė yra 52 000 000 Lt, tačiau vidutinė rinkos vertė nenurodo realios turto vertės, turtas yra įkeistas, butai nesuformuoti kaip atskiri turtiniai vienetai. Nevertintinas apelianto argumentas, kad atsakovo įstatinio kapitalo vertė yra 10 720 000 Lt, nes atsakovas tokia pinigų suma nedisponuoja, atsakovas pripažino, jog neturi apyvartinių lėšų, trečdalis atsakovo akcijų yra įkeistos, užtikrinant kreditoriui UAB „Medicinos bankas“ prievolių vykdymą pagal kredito sutartį.

7Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo UAB „Technominas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyti argumentai sudarė faktinį ir teisinį pagrindą 2010-06-30 taikyti civilinėje byloje laikinąsias apsaugos priemones.

9Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl 36944,29 Lt skolos, 1314,28 Lt delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo pagal ieškovo UAB „Technominas“ ieškinį atsakovui UAB „Sostinės būstai“. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs preliminarų sprendimą, kuriuo buvo tenkintas ieškinys, tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo 38258,57 Lt vertės atsakovui UAB „Sostinės būstai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kitą ilgalaikį materialų turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę valdyti šį turtą ir juo naudotis, nesant ar nepakankant ieškovo reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kito materialaus turto, nurodė areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar/ir trečiuosius asmenis, neviršijant 38258,57 Lt sumos. Atsakovas su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, atskirąjį skundą grindžia tuo, jog siekia inicijuoti restruktūrizavimo bylą, kadangi turi laikinų finansinių sunkumų, bet koks papildomas teisių suvaržymas gali nulemti bankroto bylos iškėlimą, jis plėtoja projektą „Dangaus Miestas“ jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, 2009-11-02 projekte statomų gyvenamųjų pastatų vertė yra 44 675 000 Lt, o žemės sklypo – 8 163 000 Lt, įgyvendinus šį projektą atsakovo mokumas būtų pilnai atkurtas, tačiau dar labiau suvaržius jo teises projekto įgyvendinimas pasunkėtų, ar taptų neįmanomas, jo įstatinis kapitalas yra 10 720 000 Lt, nekilnojamojo turto vertė yra 52 838 000 Lt, tačiau jis neturi apyvartinių lėšų. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, t. y. tai, jog atsakovui UAB „Sostinės būstai“ Vilniaus apygardos teismo 2010-09-30 nutartimi yra iškelta restruktūrizavimo byla, nagrinėja, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai 2010-06-30 taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Sostinės būstai“ priklausančiam turtui.

10CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Taip pat ši teisės norma, įtvirtindama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia teismui teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pareikštą prašymą. CPK 144 str. pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo bei atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, tik sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis procese numatytų priemonių. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Kaip matyti iš ieškinio, pareikšto dokumentinio proceso tvarka, ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindė tuo, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovui priklausantis turtas yra įkeistas hipoteka, ieškovas įvykdė 2009-03-25 sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, išrašė PVM sąskaitas – faktūras, atsakovas darbus, PVM sąskaitas – faktūras priėmė, tačiau vengia atsiskaityti ilgiau kaip metus, žada sumokėti, tačiau nesiėmė jokių realių veiksmų. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad tokios aplinkybės sudarė pagrindą 2010-06-30 taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo atskirajame skunde nurodytos aplinkybės patvirtina, jog tuo metu, kai pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo finansinė padėtis buvo sunki, atsakovui grėsė bankroto bylos iškėlimas, atsakovas siekė inicijuoti restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka, jog 2010-06-30 buvo teisinis ir faktinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimams užtikrinti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, atsakovo finansinę padėtį, dėl kurios sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog laikinosios apsaugos priemones buvo taikytos tuo pagrindu, kad atsakovas slepia ar sieks paslėpti turtą, vengia bendradarbiauti su ieškovu, nes laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos dėl to, kad skolos suma yra didelė, atsakovas nesumokėjo nei pagal vieną ieškovo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą ilgiau nei metus. Tai, jog atsakovas atskirajame skunde nurodė, kad jis siekia iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, nesudarė pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje priimant preliminarų sprendimą, nes restruktūrizavimo byla tuo metu nebuvo iškelta, ši civilinė byla nebuvo sustabdyta ir perduota restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui. Įstatymas nedraudžia surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavesti antstoliui, jei nutarties priėmimo dieną nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas (CPK 148 str. 4 d.).

11Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai