Byla 2-1997-737/2012
Dėl civilinio proceso kodekse numatytų sankcijų skyrimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio Nikolajaus Alenino pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. Ž. ir Valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, dėl civilinio proceso kodekse numatytų sankcijų skyrimo,

Nustatė

2Antstolis Nikolajus Aleninas prašo taikyti skolininkui S. Ž., a.k( - ) gyv. ( - ), civilinio proceso kodekso 585 str. 2 d. numatytas sankcijas už antstolio reikalavimų nevykdymą.

3Antstolis pareiškime bei rašytiniame paaiškinime nurodė, kad vykdant vykdomąjį dokumentą pagal 2011-04-26 Vykdomąjį raštą, skolininkui buvo įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą, kuriame buvo išaiškintos skolininko teisės ir pareigos vykdymo procese bei antstolio veiksmų apskundimo tvarka. Buvo nurodyta, kad tuo atveju, jei skolininkas sprendimą yra įvykdęs, privalo nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Skolininkas per nustatytą terminą nurodytų veiksmų neatliko, todėl antstolis pradėjo sprendimą vykdyti priverstinai. 2012-03-14 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo. 2012-03-29 antstolio kontoroje buvo gautas skolininko darbdavio pranešimas, kuriuo atsisakoma daryti išskaitas. Prie pranešimo buvo pridėti priedai: įmokos mokėjimo kvitas, sąskaitos išrašas bei Kauno apskrities VMI Kėdainių poskyriui adresuoto skolininko prašymo kopija. Antstoliui pateiktame mokėjimo kvite įmokos suma neatitiko vykdomajame dokumente nurodytai iš skolininko išieškotinai sumai, todėl antstolis 2012-05-08 d. patvarkymu pareikalavo, kad išieškotojas pateiktų duomenis, ar aukščiau minėta įmoka yra įskaityta pagal antstolio vykdomą vykdomąjį dokumentą. VMI prie LR FM informavo antstolį, kad S. Ž. sumokėti 9 Lt buvo įskaityti į biudžeto surenkamąją sąskaitą 2011-05-11 įmokos kodu 5660, tačiau duomenų, kokiu pagrindu buvo pervestos šios lėšos, neturi. Kadangi į biudžeto surenkamąją sąskaitą įmokėta suma neatitiko vykdomajame dokumente nurodytos skolos dydžio ir vykdomojoje byloje nebuvo duomenų, kad minėta suma buvo sumokėta būtent pagal vykdomąjį dokumentą ar teismo sprendimą, kurio pagrindu jis buvo išduotas, 2012-05-29 antstolis patvarkymu pareikalavo, kad skolininkas S. Ž. 2012-06-13 d. 8.00 val. atvyktų pas antstolį Nikolajų Aleniną, adresu Kosmonautų g. 15, Jonava. Tačiau skolininkas kviečiamas pas antstolį taip ir neatvyko. Skolininkas ignoravo raginime nurodytą reikalavimą nedelsiant informuoti antstolį, jeigu sprendimas yra įvykdytas, ir pateikti sprendimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus bei reikalavimą kviečiamam atvykti pas antstolį.

4Suinteresuotas asmuo Valstybę, atstovaujanti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateiktame atsiliepime į pareiškėjo prašymą antstolio prašymui neprieštarauja.

5Suinteresuotas asmuo S. Ž. atsiliepime su antstolio pareikštu reikalavimu nesutinka ir nurodo, jog Kėdainių r. apylinkės teismo sprendimą įvykdė 2011-05-11, sumokėdamas VMI prie LR FM 9 Lt įmoką. Apie tai informavo antstolį kelis kartus telefonu, tačiau antstolis toliau reikalavo sumokėti jo pateiktą sąskaitą apie 100 Lt. Jis kreipėsi į VMI prašydamas išduoti pažymą apie sumokėtą įmoką ir informuoti antstolį. VMI Kėdainių sk. darbuotoja kelis kartus telefonu informavo antstolį apie sumokėtą didesnę, nei nurodyta, įmoką. Antstoliui atsiuntus reikalavimą į darbovietę, buvo išsiųstas atsisakymas vykdyti reikalavimą bei pridėti tai pagrindžiantys dokumentai.

6Pareiškimas atmetamas.

7Antstolio pareiškimu ir pateiktais rašytiniais įrodymais vykdomojoje byloje Nr. 0165/12/00066 nustatyta, kad antstolis N.Aleninas 2012-01-09 patvarkymu priėmė vykdyti Kėdainių r. apylinkės teismo 2011-03-17 vykdomąjį raštą Nr.2-24-736/2011 dėl 8,23 Lt procesinių dokumentų išlaidų valstybei išieškojimo iš skolininko S. Ž. (v.b.l.3). Tą pačią dieną antstolis patikslino skolininko gyvenamąją vietą, apskaičiavo vykdymo išlaidas, surašė ir išsiuntė raginimą skolininkui geruoju per 10 d. nuo raginimo gavimo dienos sumokėti į antstolio sąskaitą 8,23 Lt skolos ir 56 Lt vykdymo išlaidų (v.b.l.4-6,9). Raginimas 2012-01-13 buvo įteiktas skolininkui (v.b.l.14). 2012-03-14 antstolis papildoma užklausa nustatė, jog skolininkas dirba VĮ ( - ), papildomai apskaičiavo vykdymo išlaidas (v.b.l.14-15), surašė patvarkymą Nr. V/TA-DU-697 dėl skolos išieškojimo, kurį išsiuntė vykdyti į skolininko darbovietę išskaitoms atlikti (v.b.l.17). Antstolio kontoroje 2012-03-29 buvo gautas VĮ ( - ) pranešimas apie atsisakymą atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, kadangi S. Ž. pateikė įmokos – 9 Lt sumoje 2011-05-11 sumokėjimo kvitą (v.b.l.21). Kartu su šiuo pranešimu antstoliui buvo pateiktas nurodytas aplinkybes patvirtinantis mokėjimo kvitas, „Swedbank“ AB sąskaitos, iš kurios buvo sumokėta skola, išrašas bei skolininko prašymas VMI išduoti pažymos, kad žyminis mokestis sumokėtas, kopija (b.l.22-24). Gavęs šiuos dokumentus, 2012-05-08 antstolis priėmė patvarkymą, adresuotą VMI dėl reikalavimo pateikti duomenis ar skolininko S. Ž. įmoka (9 Lt) yra įskaityta pagal antstoliui pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą ir kokia data (v.b.l.25). VMI prie FM 2012-05-23 informavo antstolį, jog S. Ž. sumokėti 9 lt į biudžeto surenkamąją sąskaitą įskaityti 2011-05-11 įmokos kodu 5660 (žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu) nesant nurodytos mokėjimo paskirties, duomenų, kokiu pagrindu pervestos lėšos, neturi (v.b.l.26). 2012-05-29 antstolis priėmė patvarkymą iškviesti skolininką atvykti pas antstolį, spręsti klausimui dėl skolos sumokėjimo bei išaiškino neatvykimo pasekmes, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą, teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 582 str. 2 d.) (v.b.l.27). Šis patvarkymas gavėjui asmeniškai buvo įteiktas 2012-05-31 (v.b.l.31).

8Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes, todėl ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet būtina įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis bei paties reikalavimo pagrįstumą, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes.

9Nagrinėjamoje byloje antstolio reikalavimas skirti baudą laikytinas nepagrįstu, ir štai dėl kokių priežasčių: visų pirma, nustatyta, kad skolininkas S. Ž. įsiskolinimą sumokėjo 2011-05-11, tai yra dar prieš pateikiant išieškotojui vykdyti vykdomąjį dokumentą (antstolio kontoroje vykdomasis raštas gautas 2012-01-06). Nors antstolis daro prielaidas, kad įmokėta suma galėjo būti sumokėta ir pagal kitą vykdomąjį dokumentą, teismas šiuos argumentus atmeta. Nagrinėjant bylą turi būti laikomasi asmens sąžiningumo prezumpcijos, todėl S. Ž. nurodžius, kad jo pervesti 9 litai buvo sumokėti būtent pagal nurodytą Kėdainių r. apylinkės teismo sprendimą, teismas neturi pagrindo šiais paaiškinimais netikėti. Juolab, kad pinigų pervedimo faktą patvirtina ir S. Ž. pateiktas banko išrašas bei mokesčių inspekcijos raštas (v.b.l.26). Minėtame rašte nurodytos aplinkybės, kad išieškotojui nėra aišku pagal kokį vykdomąjį raštą yra sumokėtas mokestis, negali būti pagrindu pripažinti, kad teismo sprendimas nėra įvykdytas. Vykdymo procese pareigą būti aktyvus turi tiek skolininkas tiek ir išieškotojas (CPK 640 str.), todėl konkrečiu atveju pervedus įmokas, pats išieškotojas privalėjo pasitikrinti ar šio skolininko atžvilgiu nėra vykdomi kiti išieškojimai valstybės naudai ir sumokėtą įmoką priskirti įsiskolinimo padengimui. Skolininkas negali būti atsakingas už tai, jog išieškotojas nedėjo pastangų siekiant identifikuoti pagal kurį vykdomąjį dokumentą į jo sąskaitą S. Ž. atliko mokėjimą. Mokėjimas buvo atliktas paties skolininko vardu, nurodant įmokos kodą, atitinkantį įmokos paskirtį (Žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu). Todėl teismas sprendžia, kad mokėjimas atliktas tinkamai: nurodyti pažeidėjo vardas ir pavardė, detalizuota mokėjimo paskirtis, iš kurios buvo galima identifikuoti įmoką. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (83 str. 2 d.) numatyta, kad mokestis ir su juo susijusios sumos laikomos sumokėtais, kai kredito įstaiga arba kitas mokėjimo paslaugų teikėjas įskaito į mokesčių administratoriaus sąskaitą atitinkamą mokesčių mokėtojo inicijuotą mokėjimo operacijos sumą Mokėjimų įstatymo nustatyta tvarka. Antstolio argumentai, kad jam nėra aišku ar skolininkas įvykdė būtent tą sprendimą, dėl kurio pradėtas išieškojimas vykdomojoje byloje, atmestini kaip nepagrįsti. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad S. Ž. buvo išaiškinta, kad mokėdamas bylinėjimosi išlaidas jis turi pareigą nurodyti vykdomojo dokumento numerį, baudų mokėjimo tvarkos nenurodo ir LR Mokesčių administravimo įstatymas. Skolininkas pagrįstai tikėjosi, kad savo prievolę įvykdė tinkamai, juo labiau, kad įmoka iš Mokesčių inspekcijos nebuvo grąžinta, neprašyta detaliau paaiškinti įmokos paskirties, nurodyti vykdomojo dokumento numerio. Kadangi išieškoma suma pateko į išieškotojo nurodytą sąskaitą banke dar iki vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui vykdyti, išieškotojas turėjo šias aplinkybes išsiaiškinti ir vykdymo proceso nepradėti. Nagrinėjamu atveju antstolis, skolininkui pranešus, kad jis yra įsiskolinimą sumokėjęs ir pateikus tai patvirtinančius dokumentus, kilusias abejones privalėjo aiškintis su išieškotoju. Antstolis nepagrįstai perkėlė šią pareigą skolininkui ir pareikalavo, kad jis atvyktų pas antstolį. Vertinant šią aplinkybę atsižvelgtina ne tik į tai, kad skolininkas buvo pateikęs prievolės įvykimą pagrindžiančius dokumentus, bet taip pat ir į išieškomos sumos dydį (8,23 Lt) bei tą aplinkybę, kad skolininko gyvenamoji vieta ir antstolio buveinė, į kurią jis kvietė skolininką, yra skirtinguose miestuose. Šio antstolio reikalavimo teismas negali pripažinti pagrįstu, todėl nėra pagrindo už jo nevykdymą skirti procesinės nuobaudos.

10Antstolis taip pat akcentuoja, kad S. Ž. neįvykdė raginime įvykdyti sprendimą numatytų reikalavimų. Tačiau CPK 655 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog raginimas yra pranešimas skolininkui, kad yra pateiktas vykdymui vykdomasis dokumentas. Taigi, šis dokumentas nėra antstolio reikalavimu, už kurio nevykdymą gali būti skiriamos baudos CPK 585 straipsnio pagrindu (2012 m. birželio 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje 2-6551-827/2011).

11Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad teismui pateiktas antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo už antstolio raginimuose nurodytų pasiūlymų neįvykdymą yra nepagrįstas, todėl turi būti atmestas.

12Prašymą atmetus, iš antstolio N.Alenino priteistina12,16 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

13Vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

14Netenkinti antstolio Nikolajaus Alenino pareiškimo dėl baudos S. Ž. paskyrimo.

15Priteisti iš pareiškėjo antstolio Nikolajaus Alenino valstybei – 12,16 Lt (dvylika litų 16 ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per bylą nagrinėjusį Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai