Byla eB2-6346-794/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Adnilita“ priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Skolų valdymo biuras“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Adnilita“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, motyvuodami tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, pagal reikalavimų perleidimo sutartį yra skolingas ieškovui 135, 27 Eur.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį).

5Tuo atveju kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo.

6Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos (ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis).

7Atlikus įstatyme nurodytus veiksmus ir pasibaigus nustatytam ne mažesniam kaip 30 dienų terminui, skaičiuojamam nuo pranešimo įteikimo, kreditorius įgyja teisę kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kreipdamasis į teismą kreditorius privalo pareiškimo teismui ir pateikimų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei (ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis).

8Teismų praktikoje išaiškinta, kad CPK 122 straipsnio 2 dalies, 123 straipsnio 2, 4 dalių nuostatos bei ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką juridiniams asmenims, įtvirtina pareigą visus reikalingus įteikti dokumentus siųsti juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459-186/2015).

9Ieškovas UAB „Skolų valdymo biuras“ 2015 m. rugsėjo 9 d. išsiuntė atsakovui UAB „Adnilita“ pranešimą dėl reikalavimo įvykdymo ir kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėtas pranešimas atsakovui buvo neįteiktas. Tokiu atveju pagal įstatymo nuostatas ieškovui kilo pareiga pakartotinai išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu ir vadovaujantis anksčiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, pranešimas būtų laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo ir tik praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo įteikimo, ieškovai galėtų realizuoti savo teisę kreiptis į teismą. Šiuo atveju, ieškovas neįvykdė pareigos pakartotinai išsiųsti pranešimą dėl bankroto bylos inicijavimo.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas tinkamai nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, nustatytos išankstinės ginčų dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nagrinėjimo tvarkos, todėl jo pareiškimą atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

11Ieškovui išaiškinama, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (CPK 137 straipsnio 4 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

13atsisakyti priimti ieškovo UAB „Skolų valdymo biuras“ pareiškimą atsakovui UAB „Adnilita“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

14Išaiškinti ieškovui, jog teismo atsisakymas priimti pareiškimą nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu pareiškimu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti procesinį dokumentą.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai