Byla 2-459-186/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo trūkumui pašalinti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Liviko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-6478-603/2014, kuria nustatytas terminas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo trūkumui pašalinti.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Liviko kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti UAB „EUROPETRADERS GROUP“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Inlegis“. Ieškovas pareiškime nurodė, kad pagal su atsakovu sudarytą 2014 m. birželio 4 d. ilgalaikę didmeninio prekių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 3497/2014 atsakovui pardavė verslo poreikiams prekes (alkoholinius gėrimus), išrašė PVM sąskaitas faktūras, atsakovas prekės priėmė, įsipareigojo sąskaitas apmokėti, tačiau liko skolingas 3 832,08 Lt. Ieškovas įspėjo atsakovą apie ketinimą inicijuoti bankroto bylą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2015 m. sausio 6 d. pašalinti nutartyje nurodytą pareiškimo trūkumą.

5Teismas nustatė, kad iš ieškovo pareikto 2014 m. lapkričio 12 d. siuntų sąrašo matyti, jog pareiškėjas išsiuntė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo kopiją su priedais atsakovui. Patikrinus duomenis pagal siuntos registracijos numerį Lietuvos pašto internetiniame puslapyje www.post.lt nustatyta, kad siuntos įteikti gavėjui nepavyko, siunta 2014 m. gruodžio 17 d. grąžinta siuntėjui. Kadangi ieškovas nepateikė duomenų apie Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatytą pakartotinį pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei jo priedų išsiuntimą atsakovui iki pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui, teismas sprendė, kad nėra pagrindo manyti, jog atsakovui iki pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui yra žinoma apie inicijuojamą bankroto procesą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 6 straipsnio 1 ir 4 dalys).

6Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, nustatė ieškovui terminą pateikti teismui įrodymus apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei jo priedų išsiuntimą CPK 124 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka iki pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui (CPK 115 straipsnis).

  1. Atskirojo skundo argumentai

7Apeliantas (ieškovas) UAB Liviko atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti UAB Liviko pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „EUROPETRADERS GROUP“.

8Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad atsakovo buveinės adresas yra M. K. Čiurlionio g. 86C, Vilniuje, tačiau šiuo adresu korespondencija nebuvo priimta. Ieškovas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedus atsakovui išsiuntė registruotu paštu buveinės adresu, kitas atsakovo adresas ieškovui nėra žinomas. Nors pareiškimas atsakovui nebuvo įteiktas ir buvo grąžintas ieškovui, tačiau pagal CPK 123 straipsnio 2, 4 dalis, procesinį dokumentą išsiuntus juridinio asmens registruotos buveinės adresu, yra laikoma, kad dokumentas juridiniam asmeniui yra įteiktas praėjus 10 dienų nuo jo išsiuntimo. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą apie tai, kad ieškovas tinkamai įvykdė ĮBĮ nustatytą pareigą pateikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimą ir jo priedus atsakovui.

  1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

10Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nustatė terminą pareiškimo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti duomenis, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedai buvo įteikti atsakovui CPK 124 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

11Bankroto teisinius santykius reglamentuoja CPK bei ĮBĮ nuostatos (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, kai yra bent viena iš ĮBĮ 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nustatytų sąlygų, pasibaigus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija. Taigi ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse yra įtvirtinta išankstinio ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo ne teisme tvarka, kurios privalo laikytis kreditorius, prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei (skolininkui) iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų kopijas kreditorius (kreditoriai) privalo pateikti įmonei.

12CPK 122 straipsnio 2 dalies, 123 straipsnio 2, 4 dalių bei ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką juridiniams asmenims, įtvirtina pareigą visus reikalingus įteikti dokumentus siųsti juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą. Nagrinėjamu atveju iš prie pareiškimo teismui pridėtos 2014 m. birželio 4 d. ilgalaikės didmeninio pirkimo–pardavimo sutarties matyti, kad atsakovas sutartyje savo registracijos adresą nurodė Čiurlionio g. 86C, buveinės – Kalvarijų 59A, Vilniuje (b. l. 3-5). Juridinių asmenų registre atsakovo buveinės adresas nurodytas M. K. Čiurlionio g. 86C, Vilniuje (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Iš prie pareiškimo teismui pridėtų duomenų apie pašto siuntos išsiuntimą matyti, kad pareiškimo ir jo priedų kopijos atsakovui buvo išsiųstos tik atsakovo buveinės adresu (M. K. Čiurlionio g. 86C, Vilnius) (b. l. 20). Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pašto siunta, siųsta šiuo adresu, buvo grąžinta ieškovui, nepavykus įteikti (www.post.lt duomenys, b. l. 28-29). Duomenų, ar pareiškimas ir jo priedai buvo išsiųsti pakartotinai atsakovui jo registracijos adresu, nėra. Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Duomenų apie tai, kad nepavykus įteikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų atsakovui jo buveinės vietoje, pareiškimas ir jo priedai būtų buvę išsiųsti atsakovui jo buveinės adresu pakartotinai, apeliantas nepateikė (CPK 123 straipsnio 4 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Nesant tokių duomenų, nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškimas ir jo priedai buvo tinkamai įteikti atsakovui. Be to, nors apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad jam kitas nei atsakovo buveinės adresas nėra žinomas, tačiau, kaip jau minėta, tarp šalių sudarytoje sutartyje atsakovas yra nurodęs ne tik Juridinių asmenų registre nurodytą adresą, bet ir kitą adresą, t. y. Kalvarijų 59A (toks adresas nurodytas ir atsakovui ieškovo išrašytose PVM sąskaitose faktūrose), o pranešimą dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų bei ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo siuntė dar kitu adresu – Ulonų g. 5, Vilnius, šiuo adresu atsakovui siųstas pranešimas buvo įteiktas (b. l. 15, 16). Nei su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, nei su atskiruoju skundu duomenų apie tai, kad pareiškimas buvo siųstas kuriuo nors iš šių adresų, apeliantas nepateikė. Taigi šiuo atveju ieškovas pareiškimą išsiuntė atsakovui vieną kartą buveinės adresu, siunta nebuvo įteikta ir pakartotinai nebuvo siunčiama, nors CPK 123 straipsnio 4 dalyje toks reikalavimas yra įtvirtintas. Esant tokioms aplinkybėms, priešingai nei nurodo apeliantas, nėra pagrindo laikyti, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs šią aplinkybę, tinkamai taikė procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą ir nustatė terminą pareiškimo trūkumams pašalinti, todėl apeliacine tvarka apskųsta nutartis paliekama nepakeista. Kadangi atskirojo skundo išnagrinėjimo dieną terminas pareiškimo trūkumui pašalinti jau yra suėjęs, nustatytinas naujas terminas.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d nutartį palikti nepakeistą.

15Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei Liviko terminą iki 2015 m. kovo 4 d. (įskaitytinai) pašalinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartyje nurodytą pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo trūkumą.