Byla 2A-1806-855/2019
Dėl leidimo išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Ramunės Mikonienės, Andriaus Veriko ir Renatos Volodko (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų B. M. ir M. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 11 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovės 939 Daugiabučių savininkų bendrijos „Pašilaičiai“ ieškinį atsakovams B. M. ir M. M., tretieji asmenys – VšĮ „Atnaujinkime miestą“, UAB „Statpromas“ dėl leidimo išdavimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė 939 Daugiabučių savininkų bendrija „Pašilaičiai“ (toliau – DNSB) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams B. M. ir M. M., tretieji asmenys – VšĮ „Atnaujinkime miestą“, UAB „Statpromas“, prašydama suteikti leidimą ieškovės ir trečiojo asmens - rangovės UAB „Statpromas“ atstovams ir / ar darbuotojams įeiti į B. M. nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, atlikti veiksmus, kurie yra būtini namo, esančio ( - ), Vilniuje, renovacijos užbaigimui.

62.

7Nurodė, kad B. M. yra 85,55 kv.m. ploto buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniuje, savininkas. DNSB, kaip daugiabučio namo administratorius, sudarė sutartį su VĮ „Atnaujinkime miestą“ dėl daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo), jo projekto parengimo bei įgyvendinimo. Nors darbai eina į pabaigą, tačiau atsakovas, nepaisant daugkartinių raginimų, atsisako įleisti ieškovą ir statybos darbus atliekančios rangovės UAB „Statpromas“ atstovus, kad bute būtų pakeisti langai, balkonų durys, sumontuotos palangės, neleidžia atlikti namo fasado šiltinimo darbų ir renovuoti šildymo sistemas savo bute. Dėl tokių darbų trukdymo jau buvo užlieti keli kitų gyventojų butai, tiek bendrijos, tiek gyventojų nuostoliai gali padidėti, nes DNSB gali prarasti valstybės skiriamą paramą namo modernizavimui.

83.

9Atsakovai B. M. ir M. M. su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti.

104.

11Nurodė, kad nei bendrija, nei joks kitas asmuo neturi teisės patekti į atsakovo B. M. nuosavybės teise valdomas bei atsakovo M. M. pagal panaudos sutartį faktiškai naudojamas patalpas, o kitų butų savininkų sprendimas dėl asmeninio naudojimo objektų tvarkymo, modernizavimo, su kuriuo atsakovai nesutinka, jiems nėra privalomas.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 11 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti: leisti ieškovės 939 DNSB „Pašilaičiai“ ir rangovo UAB „Statpromas“ atstovams ir / ar darbuotojams įeiti į atsakovui B. M. nuosavybės teise priklausančias patalpas adresu ( - ), Vilniuje (kurias panaudos sutartimi valdo atsakovas M. M.), atlikti veiksmus, kurie yra būtini namo, esančio ( - ) Vilniuje, renovacijos užbaigimui: pakeisti buto langus, balkonų duris, sumontuoti naujas palanges, atlikti namo fasado šiltinimo darbus bei renovuoti šildymo sistemą ir atlikti kitus būtinus renovacijos užbaigimo darbus, sudarant sąlygas šių veiksmų atlikimui.

166.

17Teismas konstatavo, kad atsakovui B. M. nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ), Vilniuje, kuriuo panaudos teise naudojasi M. M., įrengti inžinieriniai tinklai – vandentiekio ir nuotekų vamzdynai, sudėti langai. Apklausus namo savininkus dėl renovacijos ir visuotiniame susirinkime dalyvavusių namo ( - ), Vilniuje, patalpų savininkų balsų dauguma priimtas sprendimas daugiabutį namą renovuoti, parengtas atitinkamas projektas bei reikalinga dokumentacija. Namo renovacijai (rekonstrukcijai) buvo realus poreikis – pastatui ir jo inžineriniams tinklams buvo reikalingas kapitalinis remontas, daugiabutis priskirtas daug energijos (E) suvartojančių namų grupei. Renovacijai pritarė dauguma daugiabučio butų savininkų, tačiau atsakovas nepritarė namo renovacijai, apie tai, kad neleis keisti jam nuosavybės teise priklausančiame bute esančių langų, įrengti buto šildytuvo reguliatorių, balkono durų ir kt. informavęs bendriją.

187.

19Įvertinęs butų savininkų 2014-12-16 investicijų planą, teismas atsakovų nesutikimo su renovacija motyvus vertino kaip deklaratyvius, kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog teisės aktų reikalavimus atitinkančių langų bei vamzdynų sumontavimas pažeistų jo interesus, taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad jo bute esantys langai yra geros techninės būklės, o šiluma yra apskaitoma davikliais. Išvažiuojamojo teismo posėdžio metu nebuvo suteikta galimybė teismui patekti į ginčo patalpas, nors apie jį atsakovai buvo informuoti, todėl teismas negalėjo įsitikinti atsakovų teiginių teisingumu.

208.

21Teismas pabrėžė, kad butų ir kitų savininkų susirinkime priimti sprendimai dėl daugiabučio namo dalyvavimo renovacijos (modernizavimo) projekte ir investicinio projekto patvirtinimo, kuriame yra numatyta namo patalpose pakeisti senus langus į naujus, įdiegti šilumos apskaitos daviklius ir atlikti kitus darbus, yra galiojantys ir nenuginčyti, todėl privalomi vykdyti, tuo tarpu atsakovai nepagrįstai atsisako, esant bendraturčių priimtiems ir galiojantiems sprendimams, vykdyti renovaciją, tuo pačiu atsakovai nepagrįstai neleidžia ieškovui įgyvendinti bendraturčių priimtų sprendimų ir pažeidžia visų bendraturčių ir ieškovo teises bei teisėtus interesus.

229.

23Nors atsakovai prašė bylą nutraukti motyvuodami, kad namo renovacija yra baigta, todėl nebereikalinga atlikti jokių pakeitimų, tačiau teismas sprendė, kad šiuos argumentus paneigia 2017 m. gruodžio 20 d. darbų perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodoma pastaba, jog ( - ) bute nėra pakeisti langai, lauko durys, neįrengta šilumos apskaitos daliklinė sistema. Jeigu renovacijos vykdymas bus pripažintas iš dalies neįvykdytu, visi likę butų savininkai galėtų patirti neproporcingą žalą (sumažinus renovacijai skirtą pinigų sumą arba ją išieškant iš savininkų). Kita vertus, neįrengus šilumos apskaitos daviklio šilumos energijos apskaita visiems daugiabučio namo butams negali būti pripažinta teisinga, kadangi nėra aišku, kokia neapskaitytos šilumos dalis (įskaitant atsakovo bute suvartojamą šilumos energiją) priskirtina šilumos netekimo nuostoliams ir turi būti proporcingai atlyginama visų gyventojų. Tuo pačiu, nepakeitus atsakovo bute išorės durų, nukenčia namo estetiškumas, o nepakeitus langų darytina išvada, kad šie nėra tinkami ir geros techninės būklės.

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

2610.

27Apeliaciniu skundu atsakovai B. M. ir M. M. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti arba bylą nutraukti. Apeliacinis skundas grindžiamais tokiais argumentais:

2811.

29Apeliantų nuomone, egzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas – byla buvo išnagrinėta neteisėtos, šališkos sudėties teismo, nes pirmosios instancijos teismo teisėjas G. S. ir ieškovo advokatas V.K. A. yra draugai ir buvę bendradarbiai, apie tai teisėjas pranešė bylos dalyviams, tačiau nenusišalino nuo bylos nagrinėjimo.

3012.

31Byloje nebuvo laikytasi privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, numatytos Daugiabučių namų bendrijų įstatymo 23 straipsnyje, pagal kurią visi bendrijos narių ir bendrijos valdymo organų ar kitų organų ginčai dėl būsto ir bendro naudojimo objektyvų valdymo, naudojimo, disponavimo perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma ar toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka.

3213.

33Teismas savavališkai pakeitė ieškinio dalyką, išeidamas už ieškinio ribų, nes ieškovas prašė tik įpareigoti atsakovą B. M. leisti ir netrukdyti bendrijai ir UAB „Statpromas“ atlikti veiksmus, kurie būtini atliekant namo renovaciją, ir įleisti į jam priklausantį butą.

3414.

35Byla turėjo būti nutraukta tarp šalių išnykus ginčui, nes visi renovacijos projekte numatyti statybos darbai yra tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2017-12-20 darbų perdavimo – priėmimo aktas ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017-12-29 išduotas Statybos užbaigimo aktas.

3615.

37Bendrijos priimti sprendimai dėl namo renovacijos apskritai nėra privalomi atsakovams, nes nėra priimti, už juos balsavo butų savininkų mažuma, dalis butų apskritai nebuvo informuoti apie balsavimą, susirinkimo ir balsų skaičiavimo komisijos protokole nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys dėl balsavimo rezultatų ir priimto sprendimo, 2014-02-17 balsavime raštu dalyvavo 15 asmenų, o 2015-07-01 balsavime dalyvavo 20 asmenų, šiuose balsavimuose nebuvo kvorumo, tad jokie sprendimai negalėjo būti priimti.

3816.

39Buto langai, durys, balkono durys, buto palangės, buto šildytuvų termoreguliatoriai nėra bendrojo naudojimo objektai, todėl jų remonto darbai nėra priskiriami prie bendrojo naudojimo objektų priežiūros, dėl kurių butų ir kitų patalpų savininkai galėtų priimti sprendimus. Bute esantys centralizuoto šildymo šildytuvai, jų reguliatoriai ir vamzdynai yra atskiroji vartotojo inžinierinė sistema, už kurią atsako buto savininkas, o ne bendrojo naudojimo inžinierinė sistema, už kurią atsako visi namo bendraturčiai. Nėra duomenų, kad butų savininkai apskritai būtų priėmę sprendimus dėl B. M. priklausančių butų langų, durų ir kt. objektų pakeitimo, kad tokie darbai buvo būtini pagal privalomuosius statinių priežiūros reikalavimus.

4017.

41Ieškovė DNSB bei tretieji asmenys VšĮ „Atnaujinkime miestą“ ir UAB „Statpromas“ atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

44Apeliacinis skundas atmestinas.

4518.

46Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas taip pat ex officio patikrina, ar nėra ( - ) straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4719.

48Dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Nors apeliantai skunde nurodė esant ( - ) straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą – bylą buvus išnagrinėtą neteisėtos sudėties teismo, tačiau nei šio, nei jokių kitų absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, įtvirtintų ( - ) straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Byloje nėra jokių duomenų ir juos galinčių patvirtinti įrodymų apie galimą bylą nagrinėjusio teisėjo G. S. šališkumą ieškovės ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų atžvilgiu, kuris jam trukdytų objektyviai ir nepriklausomai išnagrinėti bylą. Kaip matyti iš 2017-11-27 vykusio parengiamojo teismo posėdžio garso įrašo, teisėjas posėdžio pradžioje deklaravo faktinę aplinkybę, jog jis ankščiau yra dirbęs kartu su ieškovės DNSB atstovu - advokatu K.V. A. toje pačioje darbovietėje, tačiau nurodė dėl šios aplinkybės nesąs šališkas; ieškovės atstovas paaiškino, jog jie su teisėju jau daugiau negu septynerius - aštuonerius metus nebėra bendradarbiai, niekada nėra turėję bendrų bylų. Teismas, informavęs apie minėtą aplinkybę bei paties teisėjo nešališkumą, paklausė šalių nuomonės dėl teismo nušalinimo ar nusišalinimo, tačiau nei viena iš ginčo šalių jokių abejonių dėl teismo šališkumo šiuo aspektu bei pagrindu neišreiškė, nušalinimo teismo sudėčiai nepareiškė, todėl teismas toliau nagrinėjo bylą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovai pareiškė nušalinimą teisėjui G. S. tik žymiai vėliau - 2018-06-07 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu, tačiau dėl kitų pagrindų – jog teisėjas trukdė jiems užduoti klausimus ir pan., t. y. dėl teisėjo atliekamų procesinių veiksmų ir priimamų procesinių sprendimų, o išsprendęs tokį pareiškimą Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas 2018-06-11 nutartimi pareiškimą dėl nušalinimo atmetė, nenustačius aplinkybių ir CPK 64 - 65 straipsniuose numatytų pagrindų, dėl kurių teisėjas G. S. turėtų būti nušalintas nuo bylos nagrinėjimo, ir nesant byloje jokių objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti teisėjo nešališkumu. Vėliau atsakovai jokiais kitais pagrindais nušalinimų teismo sudėčiai nereiškė, o teisėjų kolegija šioje byloje taip pat nenustatė jokių objektyvių duomenų, kurie leistų abejoti bylą išnagrinėjusio teisėjo objektyvumu ir nepriklausomumu bei leistų konstatuoti atsakovų teisės į teisingą teismą pažeidimą.

4920.

50Dėl naujų įrodymų prijungimo. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsakovas B. M. 2019-08-20 pateikė teismui naujus dokumentus, kurie jo nuomone, turėtų patvirtinti apeliaciniame skunde nurodomą argumentą dėl bylos nutraukimo pagrindo buvimo, išnykus šalių ginčui: VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 2019-05-02 raštą „Dėl perduodamų dokumentų, susijusių su kredito grąžinimu, daugiabučio namo butų savininkams įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą“ Nr. 02-754; informacinę lentelę apie investicijų ir paramos sumą, kredito ir palūkanų bendrą bei konkrečiai atsakovui tenkantį likutį; informacinę lentelę apie daugiabučio namo individualių investicijų paskirstymą pagal butus; informacinį pranešimą namo gyventojams dėl kredito namo renovavimui mokėjimo tvarkos; 2019-05-02 Mokėjimo pranešimą atsakovui dėl kredito ir jo administravimo mokesčių mokėjimo; Kredito grąžinimo grafiką; Prašymo dėl išankstinio kredito grąžinimo formą; informacinį pranešimą dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą; informacinį pranešimą dėl paramos teikimo daugiabučio namo atnaujinimui ir kredito mokėjimo tvarkos; VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 2015-05-02 „Patvirtinimą, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą“ Nr. 02-755; VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ 2017-01-24 raštą „Dėl daugiabučių namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai įgyvendina valstybės remiamus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus Nr. (4)-B2-628; 2017-11-30 ir 2019-02-19 rangovo UAB „Statpromas“ ir užsakovo DNSB, atstovaujamos VšĮ „Atnaujinkime miestą“, pasirašytus Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr. 13.1. ir Nr. 14. Kadangi visi aukščiau nurodyti dokumentai (išskyrus 2017-11-30 Darbų priėmimo ir perdavimo aktą Nr. 13.1) buvo išduoti / priimti bei atitinkamai atsakovo gauti jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, jame nurodomos nagrinėjamai bylai reikšmingos aplinkybės, susijusios su daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame yra atsakovo butas, atnaujinimo projekto įgyvendinimu, jo užbaigimu / neužbaigimu bei atsakovo keliamu tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismuose klausimu dėl bylos nutraukimo, nebelikus ginčo objekto, atsakovės faktiškai atliktais darbais ir jų suderinimu / nesuderinimu su kompetentinga institucija ir pan., todėl siekiant teisingo ir visapusiško bylos išnagrinėjimo, yra pagrindas šiuos rašytinius įrodymus priimti.

5121.

52Dėl privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Apeliaciniame skunde atsakovai nurodė, kad teismas turėjo palikti ieškinį nenagrinėtą, kadangi ieškovai nesilaikė privalomos ginčo sprendime ne teisme tvarkos, numatytos LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme. Šis apeliacinio skundo argumentas atmestinas. Visų pirma, byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų kėlę šį argumentą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tuo tarpu pagal CPK 312 straipsnį apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, atitinkamai ir argumentų, kurie nebuvo pareikšti bei išviešinti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Antra, minėto Įstatymo 23 str. 1 d., numatanti, jog bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka, yra skirta būtent ginčams tarp konkrečių bendrijos narių ir bendrijos valdymo organų nagrinėti, tačiau nagrinėjamu atveju byloje kilęs ne tokio pobūdžio ginčas, t. y. ginčas ne dėl konkrečių bendrijos valdymo organų veiksmų / sprendimų konkretaus bendrijos nario atžvilgiu (byloje nesprendžiamas reikalavimas dėl bendrijos organų, įskaitant narių susirikimo, priimtų sprendimų teisėtumo, panaikinimo ir pan.), o dėl atsakovų veiksmų (neveikimo), susijusių su jau galiojančių ir vykdomų sprendimų, bendrijos, atstovaujant daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, su kitais subjektais sudarytų sutarčių vykdymo, jos prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo, atsakovo nuosavybės teisės ribojimo ir pan. Trečia, atsakovų apeliaciniame skunde nurodoma teismų praktika dėl privalomos ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi šiuo atveju negali būti remiamasi, kadangi šių bylų bei nagrinėjamos bylos ratio decidendi skiriasi: atsakovų nurodytose Klaipėdos apygardos teismo c.b. Nr. 2S-862-125/2013 bei Vilniaus apygardos teismo c.b. Nr. 2S-1028-640/2015 buvo nagrinėjami atskirieji skundai civilinėse bylose, kuriose buvo konkrečių bendrijos narių ginčijami daugiabučių namų savininkų bendrijos susirinkimuose priimti sprendimai bei jų įforminimas protokolais, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, ieškinio pagrindą ir dalyką sudaro ne DNSB priimtų sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas. Pagaliau, iš minėto Įstatymo 9 str. 5 d. nuostatų matyti, kad tokia ginčų nagrinėjimo komisija arba ginčus nagrinėjantis asmuo yra privalomi tik bendrijoje, kurioje yra daugiau kaip šimtas bendrijos narių, o nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie ieškovės DNSB narių skaičių bei tokio bendrijos organo, kaip ginčų nagrinėjimo komisija ar ginčus nagrinėjantis asmuo, buvimą.

5322.

54Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, įvykus daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimui dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) pagal Vilniaus miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-15 sprendimu Nr. 1-1242, balsų dauguma 2015-07-31 buvo pritarta siūlomam sprendimui dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo bei patvirtintas 2014-12-16 šio daugiabučio namo Investicinis planas; namo atnaujinimo investiciniam projektui pritarė 83,33 procentai butų ir kitų patalpų savininkų; šio sprendimo pagrindu 2015-09-30 buvo sudaryta Pavedimo sutartis Nr. 04-277 tarp DNSB ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, kuria šiai įstaigai pavestas Projekto parengimas, įgyvendinimas bei įgyvendinimo administravimas; VšĮ „Atnaujinkime būstą“ po viešųjų pirkimų procedūrų DNSB vardu 2016-06-03 sudarė Sutartį dėl projektavimo ir statybos rangos darbų atlikimo su UAB „Statpromas“, kuri 2016-08-23 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime pristatė parengtą Techninį darbo projektą Nr. PRC 16-523-TDP, šiam projektui buvo pritarta; 2016-10-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotas statybos leidimas Nr. LAP-01-161019-00011 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams atlikti (1 t., b.l. 5-7; 3 t., b.l. 60-132; 163-167; 6 t., b.l. 17-18). Pažymėtina, kad tiek visi aukščiau nurodyti DNSB nari7 susirinkimuose priimti sprendimai, tiek DNSB juos įgyvendinant sudarytos sutartys, tiek pagal minėtas sutartis parengtų projektų pagrindu išduotas statybos leidimas, yra galiojantys, vykdomi, iš esmės įvykdyti (išskyrus šioje byloje susijusius su atsakovais veiksmus), ir nei atsakovai, nei jokie kiti subjektai neginčijo jų teisėtumo teisės aktų nustatyta tvarka, neprašė juos pripažinti negaliojančiais, panaikinti ir pan., todėl jie laikytini teisėtais ir privalomais. Atsižvelgiant į tai, ta apeliaciniame skunde atsakovų nurodomi argumentai, jog jie nesutinka su DNSB priimtais sprendimais ir veiksmais, susijusiais su daugiabučio namo renovacija ir iš esmės niekada nepritarė bei iki šiol jai nepritaria, kad minėti sprendimai buvo priimti nesant balsų daugumos, pažeidžiant bendrijos narių susirinkimo kvorumą, sprendimų priėmimo procedūras ir pan., yra teisiškai nereikšmingi ir negali sudaryti pagrindo šių galiojančių, visiems DNSB nariams privalomų sprendimų bei iš jų išplaukančių kitų sandorių nevykdymui, atitinkamai iš šių sprendimų bei sandorių išplaukiančių atsakovo bei kitų bendrijos narių, pareigų, susijusių su namo atnaujinimu (modernizavimu) paneigimui.

5523.

56Aukščiau nurodytame ginčo daugiabučio namo Investiciniame plane, be kita ko, buvo numatytos ir tokios namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kaip: fasado sienų šiltinimas mineraline vata, įrengiant ventiliuojamą fasadą; butų langų ir balkonų durų keitimas naujais langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu, per visą lango perimetrą įrengiant izoliacines juostas, sumontuojant naujas palanges, atstatant pilną angokraščių apdailą; individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose, butuose prie radiatorių montuojant didelio praleidimo dviejų eigų termostatinius ventilius, apvado susiaurinimus, pašalinant reguliavimo mechanizmus trišaliuose prie radiatorių arba keičiant naujais nereguliuojamais, montuojant šilumos mokesčių daliklius ir t.t. (3 t., b.l. 62-129). Pirmosios instancijos teismas savo sprendime, tenkindamas ieškovės ieškinį, nurodė ir leido ieškovės bei rangovo UAB „Statpromas“ atstovams įeiti į atsakovui B. M. priklausančias gyvenamąsias patalpas – butą ( - ), Vilniuje, ir jame atlikti tik tuos veiksmus, kurie išimtinai susiję su ieškovės bei rangovo įgyvendinamu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektu, kurie numatyti minėtame investiciniame plane ir jo pagrindu paties rangovo parengtame techniniame darbo projekte ir kurie neabejotinai būtini pagrindiniam valstybės finansiškai remiamos renovacijos tikslui įgyvendinti – daugiabučio gyvenamojo namo energetiniam efektyvumui užtikrinti ir padidinti, namo fizinėms ir energinėms savybėms pagerinti. Atsakovų argumentai, jog pirmosios instancijos teismas tokiu būdu savavališkai pakeitė ieškinio dalyką ir išėjo už ieškinio ribų, atmestini, kaip nepagrįsti. Ieškiniu ieškovė DNSB prašė įpareigoti atsakovą leisti ir netrukdyti ieškovei DNSB „Pašilaičiai“ ir UAB „Statpromas“ atlikti veiksmus, kurie būtini atliekant bendrijos namo renovaciją, bute, esančiame ( - ), Vilniuje, ir įleisti į jam priklausantį butą, t.y. ieškinio dalyką sudarė neturtinio pobūdžio reikalavimai dėl leidimo ieškovei bei jos pasitelktai faktinei rangovei atlikti būtinus daugiabučio namo atnaujinimo veiksmus, susijusius su atsakovo butu, bei tam tikslui patekti / įeiti į šį butą. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimu kaip tik ir leido ieškovei bei rangovei įeiti / patekti į atsakovo B. M. butą bei atlikti būtinus veiksmus gyvenamojo namo renovacijos užbaigimui. Tai, kad pirmosios instancijos teismas į sprendimo rezoliucinę dalį perkėlė ieškovės ieškinio reikalavimą ne pažodžiui, o pavartodamas kitas lingvistines konstrukcijas ir frazes, žodžių linksnius, nuosakas ir pan., nereiškia ieškinio dalyko pakeitimą, nes akivaizdu, jog vienos šalies reikalavimas leisti atitinkamai reiškia kitos šalies pareigą leisti, jos įpareigojimą tą padaryti. Taip pat ir tai, kad teismas sprendime konkretizavo, kokius būtent veiksmus, būtinus gyvenamojo namo renovacijos užbaigimui, leidžiama atlikti atsakovui nuosavybės teise priklausančiame bute (pakeisti buto langus, balkonų duris, atlikti fasado šiltinimo darbus, renovuoti šildymo sistemą ir t.t.), neleidžia konstatuoti ginčo ribų peržengimą bei atsakovų teisių pažeidimą, nes, viena vertus, konkretūs veiksmai buvo išvardinti siekiant užtikrinti pačių atsakovų teisių apsaugą ir nesuvaržyti jų teisių daugiau, negu būtina teisėto tikslo pasiekimui; kita vertus, apie visus šiuos teismo išvardintus veiksmus buvo kalbama pačiame ieškovo ieškinyje, ir teismas bylos nagrinėjimo metu, kompleksiškai vertindamas visus byloje esančius įrodymus, analizuodamas ginčo renovacijos projektinius dokumentus bei juose numatytus būtinus atlikti darbus, betarpiškai susijusius su konkrečiais butais, pagrįstai sprendė dėl tokių veiksmų pobūdžio ir apimties. Ieškovo reikalavimas negali būti laikomas atsakovams nesuprantamu, neaiškiu, o teismo sprendimas – netikėtu, siurpriziniu, numatančiu tokius įpareigojamus, apie kuriuos nebuvo kalbama viso bylos nagrinėjimo teisme metu.

5724.

58Dėl bylos nutraukimo. Atsakovai nepagrįstai nurodo, jog byla apskritai turėtų būti nutraukta, kadangi nebeliko ginčo objekto – daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti, projektas pilnai įgyvendintas, todėl nebėra poreikio patekti į atsakovų patalpas ir juose atlikti kokius nors su renovacija susijusius darbus. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su šiuo argumentu nesutinka. Nors kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, įskaitant ir tuos, kuriuos atsakovas B. M. pateikė apeliacinės instancijos teisme, ieškovė 2017-12-20 Darbų perdavimo – priėmimo aktu priėmė rangovės UAB „Statpromas“ atliktus rangos darbus, 2017-12-29 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos buvo išduotas Statybos užbaigimo aktas Nr. ( - ), 2019-02-19 Darbų priėmimo – perdavimo aktu DNSB galutinai priėmė UAB „Statpromas“ atliktus statybos rangos darbus, o daugiabučio namo ( - ), Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) projektas tiek jo administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“, tiek VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ buvo oficialiai pripažintas įgyvendintu, jam pilnai suteikta galima valstybės parama ir kiekvienam iš daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų (įskaitant atsakovą B. M.) paskirstyta atitinkama valstybės nefinansuojama mokėtina / grąžintina kredito namo atnaujinimui dalis (3 t., b.l. 134-137; 6 t., b.l. 19-26, 101-114), tačiau akivaizdu, ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad formalus namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo užbaigimas buvo konstatuotas kompetentingų institucijų dėl to, kad iš esmės didžioji dalis renovacijos darbų, išskyrus darbus, susijusius išimtinai su atsakovų naudojamu butu ir galimus atlikti tik betarpiškai į jį patekus, visgi buvo atlikta. Konstatuojant oficialų namo atnaujinimo projekto užbaigimą buvo siekiama užtikrinti viešąjį interesą, visų kitų daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų teisėtus lūkesčius bei interesus dėl pilnos apimties valstybės paramos (finansavimo) namo modernizavimui gavimo bei dėl didesnio daugiabučio namo energetinio efektyvumo (naudingumo) priemonių realaus užtikrinimo, t.y. dėl namo modernizavimo tikslo pasiekimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ir kaip nepaneigė patys atsakovai, nepripažinus namo modernizavimo projekto įgyvendintu / įvykdytu egzistavo reali grėsmė netekti reikšmingos valstybės paramos dalies – net iki 30 procentų - būtent dėl to, kad dėl atsakovų veiksmų, neleidžiant patekti į butą bei atlikti jame būtinus projekto darbus, nebūtų laiku užbaigti statybos darbai.

5925.

60Be to, kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, faktiškai namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdžiusi rangovė UAB „Statpromas“, vykdydama su DNSB sudarytą Rangos sutartį bei vadovaudamasi Investiciniu planu ir techniniu darbų projektu, pagamino specialiai atsakovo butui pritaikytus langus, balkono duris, šilumos apskaitos (daliklius) sistemos komponentus, kurie iš pradžių buvo saugomi UAB ‚Statpromas“, ir kuriuos rangovė nurodė, ji bet kuriuo momentu pasiruošusi sumontuoti ir atlikti visus būtinus su atsakovo butu susijusius darbus, kai tik atsakovas įsileis į butą. Kaip matyti iš DNSB bei rangovės UAB „Statpromas“ pasirašytų 2017-09-04 Perdavimo – priėmimo akto bei 2017-12-20 Darbų perdavimo – priėmimo akto, kuriuos vertino pirmosios instancijos teismas, vėliau pačiai ieškovei DNSB buvo perduoti atsakovo butui Nr. 96 skirti nauji langai bei balkono durys, o DNSB priėmė iš rangovės visus pagal statybos darbų rangos sutartį bei techninį projektą vykdytus daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) darbus su išlyga, jog nėra pakeisti langai, lauko durys, neįrengta šilumos apskaitos daliklinė sistema atsakovo bute Nr. 96 (3 t., b.l. 133-134). Jokių duomenų ir įrodymų, jog tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, tiek šiuo metu minėti atsakovo butui specialiai pagaminti langai, durys, šilumos apskaitos prietaisai būtų sumontuoti ir /ar atsakovo bute būtų atlikti kiti būtini pagal renovacijos projektą darbai, byloje nėra. Tokių duomenų nenurodė ir ieškovė DNSB, kuri šioje byloje savo reikalavimų atsakovų atžvilgiu neatsisakė ir suinteresuotumo bylos baigtimi praradimo nedeklaravo. Iš atsakovų apeliacinio skundo turinio taip pat matyti, kad jokie minėti darbai iki šiol jų bute neatlikti. Taigi, tiek pirmosios instancijos teismui priimant sprendimą egzistavęs, tiek šiuo metu tebeegzistuojantis, atsakovų nepaneigtas neatitikimas tarp formalaus (oficialaus) ir faktinio daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), t. y. faktiškai tam tikriems renovacijos darbams, betarpiškai susijusiems su atsakovo butu, tebesant neatliktiems dėl atsakovų veiksmų (neveikimo), spręsti apie šalių ginčo išnykimą bei ieškovės suinteresuotumo ieškinio patenkinimu pasibaigimą, nėra jokio pagrindo.

6126.

62Pažymėtina ir tai, jog atsakovai iš esmės nenurodė nei vieno argumento, išskyrus jų nuosavybės teisės neliečiamumo pažeidimą, kokiu būdu ir mastu, kaip būtent naujų langų, balkono durų, modernių ir efektyvių šilumos apskaitos bei reguliavimo prietaisų ir kitų priemonių įrengimas, fasado apdailinimas ir kiti su jų butu betarpiškai susiję daugiabučio namo modernizavimo darbai, pažeidžia ar galėtų pažeisti jų teises bei interesus. Priešingai, būtent atsakovų veiksmai, neleidžiant patekti į jų butą ir atlikti jame būtinus su daugiabučio namo modernizavimu susijusius veiksmus bei darbus, tokiu būdu galutinai įgyvendinti numatytas namo energetinių savybių pagerinimo priemones, be kita ko, nukreiptas į būsimų išlaidų namo šildymui, mažinimą, didesnio energetinio efektyvumo užtikrinimą, pažeidžia kitų namo butų ir kitų patalpų savininkų teises, interesus bei teisėtus lūkesčius (neleidžia tinkamai ir tiksliai apskaityti suvartojamos energijos, neužtikrina namo dalies šilumos / šalčio nepralaidumo ir pan.).

6327.

64Tiek Konstitucijos 23 str., tiek EŽTK nuostatos, tiek CK 4.39, 4.93-4.94 str. bei teismų praktika numato galimybę apriboti nuosavybės teisę esant įstatymu nustatytam pagrindui, būtinumui demokratinėje visuomenėje siekiant užtikrinti visuotinai svarbius (viešuosius) tikslus bei užtikrinant teisingą pusiausvyrą (proporcingumą) tarp ginamo (viešojo) ir ribojamo (asmeninio) interesų. Nagrinėjamu atveju gi apskritai pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovams nustatyti įpareigojimai sietini ne su jų nuosavybės teisės, kaip daiktinės teisės, ribojimais ar suvaržymais, o su jiems tenkančiomis prievolėmis, kylančiomis iš teisėtų, nenuginčyti ir privalomų vykdyti DNSB sprendimų bei jų pagrindų sudarytų sandorių bei priimtų aktų. Būtent todėl atsakovų apeliacinio skundo argumentai, susiję su nuosavybės teisės į butą neliečiamumu ir pan., atmestini, kaip nepagrįsti ir šioje situacijoje netaikytini.

6528.

66Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas laiko, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

6729.

68Kartu teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

70Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė 939 Daugiabučių savininkų bendrija „Pašilaičiai“ (toliau –... 6. 2.... 7. Nurodė, kad B. M. yra 85,55 kv.m. ploto buto (unikalus Nr. ( - )), esančio (... 8. 3.... 9. Atsakovai B. M. ir M. M. su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti.... 10. 4.... 11. Nurodė, kad nei bendrija, nei joks kitas asmuo neturi teisės patekti į... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 11 d. sprendimu nusprendė... 16. 6.... 17. Teismas konstatavo, kad atsakovui B. M. nuosavybės teise priklausančiame... 18. 7.... 19. Įvertinęs butų savininkų 2014-12-16 investicijų planą, teismas atsakovų... 20. 8.... 21. Teismas pabrėžė, kad butų ir kitų savininkų susirinkime priimti... 22. 9.... 23. Nors atsakovai prašė bylą nutraukti motyvuodami, kad namo renovacija yra... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 26. 10.... 27. Apeliaciniu skundu atsakovai B. M. ir M. M. prašo Vilniaus miesto apylinkės... 28. 11.... 29. Apeliantų nuomone, egzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas –... 30. 12.... 31. Byloje nebuvo laikytasi privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme... 32. 13.... 33. Teismas savavališkai pakeitė ieškinio dalyką, išeidamas už ieškinio... 34. 14.... 35. Byla turėjo būti nutraukta tarp šalių išnykus ginčui, nes visi... 36. 15.... 37. Bendrijos priimti sprendimai dėl namo renovacijos apskritai nėra privalomi... 38. 16.... 39. Buto langai, durys, balkono durys, buto palangės, buto šildytuvų... 40. 17.... 41. Ieškovė DNSB bei tretieji asmenys VšĮ „Atnaujinkime miestą“ ir UAB... 42. IV.... 43. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 45. 18.... 46. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 47. 19.... 48. Dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Nors apeliantai... 49. 20.... 50. Dėl naujų įrodymų prijungimo. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės... 51. 21.... 52. Dėl privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Apeliaciniame skunde... 53. 22.... 54. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, įvykus daugiabučio... 55. 23.... 56. Aukščiau nurodytame ginčo daugiabučio namo Investiciniame plane, be kita... 57. 24.... 58. Dėl bylos nutraukimo. Atsakovai nepagrįstai nurodo, jog byla apskritai... 59. 25.... 60. Be to, kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, faktiškai namo... 61. 26.... 62. Pažymėtina ir tai, jog atsakovai iš esmės nenurodė nei vieno argumento,... 63. 27.... 64. Tiek Konstitucijos 23 str., tiek EŽTK nuostatos, tiek CK 4.39, 4.93-4.94 str.... 65. 28.... 66. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 67. 29.... 68. Kartu teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo... 69. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 70. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 11 d. sprendimą palikti...