Byla 2S-903-524/2016
Dėl skolininko turto dalies nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Palangos kredito unijos, prašymą suinteresuotiems asmenims A. M., R. M., antstolei B. T. dėl skolininko turto dalies nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad skolininko A. M. sutuoktinės R. M. turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir 50 proc. šio turto priklauso skolininkui A. M.. Nurodė, kad antstolė B. T., vykdydama išieškojimą iš skolininko A. M. 2016-01-25 turto arešto aktu Nr. S-16002555 areštavo turtą – skolininkui ir jo sutuoktinei R. M. priklausantį turtą, bei skolininko sutuoktinei R. M. ( - ) mokamą darbo užmokestį, ( - ) mokamą darbo užmokestį, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, ir įpareigojo kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo.

3Suinteresuotas asmuo A. M. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad 2016 m. vasario 24 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovams Palangos kredito unijai, antstolei B. T. dėl 2016-01-08 turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Tuo pagrindu prašė atidėti civilinės bylos Nr. 2VP-3660-980/2016 nagrinėjimą iki Klaipėdos apygardos teisme bus išnagrinėta minėta byla. Savo prašymą motyvavo tuo, kad Klaipėdos apygardos teismui tenkinus A. M. ieškinį ir turtą realizavus už teisingą kainą būtų gautos lėšos, kurių pakaktų padengti skoliniams įsipareigojimams ir išieškojimo procesas būtų nutrauktas.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-18 nutartimi suinteresuoto asmens prašymo atidėti (stabdyti) civilinę bylą netenkino, pareiškėjos prašymą tenkino visiškai. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad suinteresuoto asmens prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo iš esmės yra prašymas dėl bylos sustabdymo. Sprendė, kad nėra pagrindo stabdyti civilinę bylą. Konstatavo, kad suinteresuotų asmenų A. M. ir R. M. atžvilgiu taikytinas įstatymo nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Sprendė, kad yra pagrindas nustatyti skolininko turto dalį, esančią bendrojoje nuosavybėje kartu su sutuoktine.

5Suinteresuotas asmuo A. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą dėl civilinės bylos atidėjimo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens prašymą, nepagrįstai šį prašymą kvalifikavo, kaip prašymą dėl bylos sustabdymo, nepagrįstai sprendė, kad tarp suinteresuoto asmens nurodytų bylų nėra ryšio.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis).

9Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo Palangos miesto 2-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. JD-5600 dėl 136588,42 Eur skolos, 12422,58 Eur palūkanų, 1844,88 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo išieškomos sumos, bei kitų išlaidų, išieškojimo iš skolininko A. M., kreditorės Palangos kredito unijos naudai. Vykdydama išieškojimą 2016-01-25 turto arešto aktu Nr. S-16002555 antstolė areštavo turtą – skolininkui ir jo sutuoktinei R. M. priklausantį turtą, bei skolininko sutuoktinei R. M. Klaipėdos universiteto mokamą darbo užmokestį, Klaipėdos Licėjaus mokamą darbo užmokestį, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Turto arešto aktu antstolė įpareigojo skolininką, išieškotoją ir bendrosios nuosavybės turėtoją CPK 667 straipsnio nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies areštuotame turte nustatymo.

10Nustatyta, kad apeliantas prašė pirmosios instancijos teismo atidėti civilinės bylos Nr. 2VP-3660-980/2016 nagrinėjimą iki Klaipėdos apygardos teisme bus išnagrinėta minėta byla dėl antstolės B. T. 2016-01-08 surašyto turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Pirmosios instancijos teismas minėto prašymo netenkino ir pareiškėjos Palangos kredito unijos prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo išnagrinėjo iš esmės, jį tenkindamas.

11Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas prašymas dėl skolininko turto dalies nustatymo, t.y. prašymas nustatyti skolininko dalį, esančią bendrojoje nuosavybėje kartu su sutuoktine. Teismo atitinkamas procesinis sprendimas minėtu klausimu neįpareigoja antstolio atlikti tam tikrus konkrečius veiksmus (išieškoti iš teismo nustatytos skolininko turto dalies), o tik sudaro galimybes minėtiems veiksmams atlikti. Todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog civilinės bylos Nr. 2VP-3660-980/2016 nagrinėjimo atidėjimui ar minėtos bylos sustabdymui nėra jokio teisinio pagrindo. Apelianto nurodytos Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamo bylos rezultatas klausimo dėl skolininko turto dalies nustatymo nagrinėjimui reikšmės neturi. Aplinkybė, kad bus nustatyta skolininko turto dalis, esanti bendrojoje nuosavybėje kartu su sutuoktine, pati savaime nereiškia, jog bus nukreiptas išieškojimas į minėtą turto dalį. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas turi teisę kreiptis tiesiogiai į vykdomąją bylą nagrinėjančią antstolę su prašymu dėl atitinkamų vykdymo veiksmų atidėjimo ar vykdomosios bylos sustabdymo.

12Pažymėtina, kad šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nustatyta skolininko turto dalis, esanti bendrojoje nuosavybėje kartu su sutuoktine, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Teismas pažymi, kad pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. CPK 306 straipsnio 1 dalyje 4 punkte įtvirtinta, kad skunde turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (skundo pagrindas). Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde iš esmės nesuformulavo jokių argumentų, pagrindžiančių skundžiamos teismo nutarties (kuria nustatyta skolininko turto dalis, esanti bendrojoje nuosavybėje kartu su sutuoktine) ar jos dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, atskirajame skunde iš esmės nurodė aplinkybes tik dėl būtinybės atidėti civilinės bylos nagrinėjimą (dėl pastarųjų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas pasisakė aukščiau).

14Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nepasisakydamas dėl skunde išdėstytų aplinkybių, visiškai nesusijusių su skundžiama nutartimi (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

15CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi, kuriai įsiteisėjus, išieškojimas nukreipiamas į šią dalį (CPK 667 str. 2, 3 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nustatant skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, taikomos CK 3.116–3.129 straipsnių nuostatos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2005 m. lapkričio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2005). Pagal CPK 667 straipsnį paduotą pareiškimą vyksta ne turto padalijimas, kai jis paskirstomas keliems asmenims, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios turi būti vykdomas išieškojimas; pagal šį straipsnį nevykdomas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimas, nes tai daroma ginčo teisenos tvarka (CPK 603 st. 1 d.) ir pagal materialiosios teisės normų nustatytus reikalavimus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2006).

16Kai sutuoktinių bendro turto teisinis režimas yra nustatytas įstatyme, preziumuojama, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad tai – vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.87 str. 1 d., 3.88 str. 2 d.) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2005 m. balandžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2005). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kuris turtas ir pajamos įstatymo pripažįstami bendrąja jungtine nuosavybe. Be kita ko, tai pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio darbinės veiklos (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tokios prigimties pajamos yra bendras sutuoktinių turtas, kai turi būti gautos ar jau yra gautos; taigi, šios sutuoktinio pajamos bendrąja jungtine nuosavybe yra nuo momento, kai jos išmokamos (gaunamos) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2011). Kol santuoka nėra nutraukta, nėra pagrindo netaikyti CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos prezumpcijos. Kartu teismas pažymi, kad ši prezumpcija reiškia įrodinėjimo naštos paskirstymą sprendžiant dėl aplinkybės, ar turtas yra įgytas sutuoktinių kaip jų bendroji jungtinė nuosavybė.

17Patikrinęs pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra visi pagrindai skolininko turto daliai, esančiai bendrojoje nuosavybėje kartu su sutuoktine, nustatyti. Apeliantas neįrodė, kad jam asmeniškai priklausančio turto vertės pakanka išieškojimui įvykdyti. Apelianto nurodyta aplinkybė, jog jam galbūt palankaus Klaipėdos apygardos teismo sprendimo atveju atsirastų galimybė realizuoti jam restitucijos atveju grąžintą turtą už kainą, kurios pakaktų išieškojimui įvykdyti, teisinės reikšmės neturi, nes, kaip minėta, nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas tik dėl skolininko turto dalies nustatymo, o ne išieškojimo nukreipimo į šią dalį.

18Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

19Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, jos keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasis LR CPK 335–339 str., teismas

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-18 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad skolininko A. M.... 3. Suinteresuotas asmuo A. M. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad 2016 m.... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-18 nutartimi suinteresuoto asmens... 5. Suinteresuotas asmuo A. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 6. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 7. Atskirasis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 9. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo Palangos... 10. Nustatyta, kad apeliantas prašė pirmosios instancijos teismo atidėti... 11. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju... 12. Pažymėtina, kad šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo... 13. Teismas pažymi, kad pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir... 14. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad... 15. CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti... 16. Kai sutuoktinių bendro turto teisinis režimas yra nustatytas įstatyme,... 17. Patikrinęs pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir... 18. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 19. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 20. Vadovaudamasis LR CPK 335–339 str., teismas... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-18 nutartį palikti nepakeistą....