Byla 2-1049-798/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. nutarties, kuria buvo nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Taudova“ restruktūrizavimo byla civilinėje byloje Nr. B2-110-253/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Taudova“, atstovaujamos direktorės J. B., atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. nutarties, kuria buvo nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Taudova“ restruktūrizavimo byla civilinėje byloje Nr. B2-110-253/2016, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teisme 2015-06-01 priimtas RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo administratoriaus prašymas dėl RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kadangi nevykdomas ne tik 2013-06-11 patvirtintas restruktūrizavimo planas, tačiau ir 2014-12-31 atliktas plano pakeitimas, kuriame buvo nurodyta, jog nekilnojamasis turtas turi būti parduotas iki 2015-12-31. Bendrovė dirba nuostolingai, pavėluotai moka einamuosius mokėjimus, nesiima priemonių dėl debetinių skolų išieškojimo (pagrindiniai skolininkai – akcininkai S. B. ir J. B.), nedengiami kreditorių reikalavimai pagal restruktūrizavimo plano grafiką. Be to, VĮ Registrų centro duomenimis 2014-11-20 įregistruota UAB „Taudovos projektai“, kurios vadovas S. B., jos veikla identiška UAB „Taudova“ vykdomai veiklai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 14 d. nutartimi nutraukė uždarosios akcinės bendrovės „Taudova“ restruktūrizavimo bylą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu pagrindu.

6Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi patvirtintą RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo planą, RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo procesas turėjo būti įgyvendintas per ketverius metus, vykdant nekilnojamojo turto (administracinio pastato ir pastato – garažo su žemės sklypo nuomos teise) pardavimą bei papildomai gaunant pajamų iš degalų pardavimo ir baldų gamybos veiklos. Bylos duomenys įrodo, kad pagrindinė ir esminė restruktūrizavimo plano priemonė (nekilnojamojo turto pardavimas) iki šiol nėra įvykdyta. Kadangi bendrovė negavo planuotų pajamų iš nekilnojamojo turto pardavimo, tai sąlygojo RUAB „Taudova“ prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams nevykdymą. Iš 2014-08-22 RUAB „Taudova“ kreditorių susirinkimo protokolo (t. 3, b. l. 46–47) matyti, kad jau 2014 m., t. y. po metų nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo, bendrovė nevykdė savo įsipareigojimų – 2014-08-21 skola valstybei sudarė 196 687,09 Lt, iš jų 114 514,07 Lt einamųjų mokėjimų, kurie nemokami nuo 2013-01-01. RUAB „Taudova“ vėluojant vykdyti restruktūrizavimo planą, 2015-04-14 įvykęs kreditorių susirinkimas svarstė restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą (t. 3, b. l. 103–104). Iki šiol patenkinti kreditiniai reikalavimai sudaro tik nedidelę dalį visos RUAB „Taudova“ kreditinių reikalavimų sumos. 2016-03-04 skola „Sodrai“ sudarė 1 172,76 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 58 200,24 Eur, AB Šiaulių bankui – 516 581,72 Eur.

7Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes bei tai, kad iki restruktūrizavimo termino pabaigos (2017 m. birželio mėn.) liko mažiau nei 1,5 m., sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog patvirtintas restruktūrizavimo planas bus įvykdytas, t. y. bendrovė neįrodė, kad restruktūrizavimo planas ateityje bus vykdomas tinkamai ir restruktūrizavimo tikslas bus pasiektas (CPK 178, 179 str.).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atsakovės RUAB „Taudova“ direktorė J. B. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti priimti naują nutartį – atnaujinti civilinės bylos Nr. B2-110-253/2016 nagrinėjimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas skundžiamą nutartį priėmė nedalyvaujant atsakovės atstovams, kurie buvo įpareigoti pateikti svarbius įrodinėjimui dokumentus, tačiau turėjo nedarbingumo pažymėjimus ir negalėjo atvykti, bei dėl ligos buhalterė negalėjo surinkti ir paruošti reikalaujamų duomenų. Teismas, nors vieną kartą atidėjo dėl atstovų ligos bylos nagrinėjimą, tačiau kitą posėdį skyrė labai greitai, bendrovės atstovams nespėjus pasveikti, kurie serga ir iki šiol. Taip pat teismas nepagrįstai teigia, kad bendrovę galėjo atstovauti teisininkas, kadangi jis negali atlikti buhalterės pareigų.
  2. Nors priimdamas skundžiamą nutartį, teismas teigia, kad gina viešą interesą, tačiau pažeidžia atsakovės teises bei interesus. Teismas ignoravo pateiktus dokumentus apie tai, kad restruktūrizavimo administratorius bei kreditorius AB Šiaulių bankas pažeidžia bendrovės teises, kadangi AB Šiaulių bankas nesutinka parduoti bendrovės turto.
  3. Teismas nepasisakė dėl kartu su prašymu atidėti bylos nagrinėjimą pateiktų duomenų, kuriais atsakovė įrodinėja, kad vykdo restruktūrizavimo planą.
  4. Atsakovė, priešingai nei nurodo teismas, nėra skolinga Sodrai.
  5. Teismas neanalizavo, dėl ko yra nevykdomas restruktūrizavimo planas. Kreditorius AB Šiaulių bankas nepagrįstai blokavo sąskaitą, iš kurios bendrovė turėjo vykdyti mokėjimus VMI ir Sodrai, atsiskaityti su kreditoriais, naudoti lėšas ūkinei veiklai.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius AB Šiaulių bankas prašo skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Šiuo metu yra paskirta laikinai pareigas einanti direktorė, kuri ir turėjo atsakovę atstovauti teismo posėdyje. Be to, byloje nepateikti įrodymai, kad bendrovės buhalterė sirgo visą laiką nuo 2015-07-31, kuomet nuspręsta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo.
  2. Atsakovės argumentai, kad kreditorius trukdo parduoti bendrovės turtą yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Kreditorius nesutiko su turto pardavimu tik tuomet, kai teisme buvo nagrinėjamas ir neišspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Be to, turto kaina nustatyta neatsižvelgiant į tai, kad turtas buvo papildomai apsunkintas kreditoriaus už atsakovę sumoktos garantijos suma, tokiu būdu siūlomo parduoti turto kaina buvo mažesnė už įsipareigojimus. Taip pat pažymėtina, kad pardavus turtą (degalinę su technologine įranga), atsakovė neteks pagrindinio pajamų šaltinio, iš kurio pajamos sudarė 86 proc. visų gaunamų pajamų. Atsakovė nenurodė, iš kur bus gaunamos pajamos, o apie kitą restruktūrizavimo plane nurodytą veiklą – baldų gamybą, prekybą tepalais, nepateikta jokia informacija, todėl turto pardavimas bendrovės mokumo problemų neišspręstų.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo administratorius prašo skundą atmesti.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Pagal atskirajame skunde suformuluotus pagrindus, šioje apeliacinėje byloje sprendžiama, ar teismas tinkamai taikė ir aiškino tiek procesinės, tiek materialinės teisės klausimą, t. y., ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo išnagrinėjo nedalyvaujant atsakovės atstovams bei, ar pagrįstai teismas restruktūrizavimo bylą nutraukė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu pagrindu.

15Dėl procesinių teisės normų pažeidimo

16Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, 2016-02-09 posėdžio metu, neatvykus RUAB „Taudova“ direktoriui S. B., buvo išnagrinėtas jo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl ligos. S. B. kartu su prašymu pateikė nedarbingumo pažymėjimą nuo 2016-02-09 iki 2016-02-15. Teismas protokoline nutartimi įpareigojo RUAB „Taudova“ pateikti teismui ir administratoriui paaiškinimą, kaip vykdomas restruktūrizavimo planas už 2015 m. liepos – gruodžio mėn., bendrovės balansą už 2015 m. ir bylos nagrinėjimą atidėjo iki 2016-03-01.

17Per nustatytą terminą RUAB „Taudova“ teismui jokių duomenų nepateikė, tačiau 2016-02-29 teisme gautas J. B., kaip laikinai einančios direktoriaus pareigas, prašymas vėl atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi nuo 2016-01-26 serga ne tik S. B., bet ir bendrovės buhalterė J. P., todėl bendrovė negali pateikti teismui prašomos ataskaitos ir finansinių dokumentų. Kartu su prašymu pateikė išrašą iš Sodra apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus, iš kurių matyti, kad J. P. nedarbingumo laikotarpis tęsėsi nuo 2016-02-19 iki 2016-03-03, tuo tarpu S. B. – nuo 2016-02-09 iki 2016-03-03.

182016-03-01 teismo posėdžio metu teismas paskelbė pertrauką iki 2016-03-08 ir nurodė, kad negavus teismo įpareigotų pateikti duomenų, klausimas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo bus sprendžiamas pagal turimus duomenis. Šio turinio pranešimas išsiųstas atsakovei.

192016-03-07 teisme vėl buvo gautas J. B. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi tiek S. B., tiek J. P. toliau serga, jiems išduoti nedarbingumo pažymėjimai iki 2016-03-10.

20CPK 1622 str. 1 d. aiškiai reglamentuoja atveju, kai bylos nagrinėjimas gali būti atidedamas, t. y., kai negalima nagrinėti bylos tame teismo posėdyje dėl to, kad neatvyko vertėjas arba kad pareikštas priešieškinis, arba kad būtina išreikalauti naujus įrodymus, arba kai teismas pasiūlo dalyvaujantiems byloje asmenims pasirūpinti tinkamu atstovavimu procese, arba dėl kitų svarbių priežasčių (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis; be to, svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose), taip pat kitais šio Kodekso numatytais atvejais. CPK 246 str. 1 d. reglamentuota, kad <...> bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Aiškinant šias procesinės teisės nuostatas sistemiškai matyti, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidedamas tik esant svarbiomis priežastimis pagrįstam prašymui atidėti bylos nagrinėjimą. Šalies prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, tik kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis.

21Kaip jau buvo nurodyta, įstatyme įtvirtinta, jog neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis. Tokia įstatymo nuostata, reiškia tai, kad vertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai. Toks teisinis reguliavimas, be kita ko, turėtų skatinti šalis, kitus byloje dalyvaujančius asmenis rūpintis proceso eiga, veikti už greitesnį bylos išnagrinėjimą, nevilkinti proceso.

22Nagrinėjamu atveju prašymuose nenurodytos jokios išskirtinės aplinkybės, dėl ko bylos nagrinėjimas turų būti atidedamas pakartotinai dėl RUAB „Taudova“ direktoriaus ir buhalterės ligos. Kaip matyti, bendrovei šiuo metu atstovauja J. B., kaip laikinai einanti direktoriaus pareigas, tačiau nei kartu su prašymais atidėti bylos nagrinėjimą, nei su atskiruoju skundu ji nepateikė jokių pateisinančių priežasčių, bei jas pagrindžiančių dokumentų, kodėl ji kaip bendrovės atstovė nedalyvavo teismo posėdžiuose, nors bendrovės vardu teikė prašymus. Be to, nei pateiktuose prašymuose, nei su atskiruoju skundu apeliantė nenurodė jokių duomenų, kurie turėtų esminės reikšmės bylos išnagrinėjimui ar galėtų lemti kitokią bylos baigtį būtent dėl S. B. dalyvavimo konkrečiame teismo posėdyje atveju. Bendrovės buhalterės liga, dėl kurios atsakovė negalėjo teismui pateikti reikalaujamų dokumentų, taip pat nelaikytina išskirtine priežastimi nevykdyti teismo įpareigojimo ar atidėti bylos nagrinėjimą. Pažymėtina, kad bendrovės vadovas turi taip organizuoti darbą, kad dėl vieno darbuotojo ligos bendrovės veikla ir toliau būtų vykdoma sklandžiai. Nors atskirajame skunde teigiama, kad teismui neatidėjus bylos nagrinėjimo, apeliantė negalėjo pateikti itin svarbių duomenų ir įrodyti, kad restruktūrizavimo planas yra vykdomas, tačiau vėlgi nei pateiktuose prašymuose, nei su atskiruoju skundu nenurodė, kokius reikšmingus įrodymus, turinčius esminės reikšmės bylos išnagrinėjimui ar galinčius lemti kitokią bylos baigtį būtent, turi surinkti ir teismui pateikti atsakovė, dėl ko turi būti atidedamas bylos nagrinėjimas. Nesant jokių konkrečių paaiškinimų, kitų įrodymų šie apeliantės argumentai laikytini deklaratyviais.

23Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs faktines aplinkybes ir nepripažinęs atsakovės atstovų neatvykimo priežasties svarbia bei neatidėdamas bylos nagrinėjimo, nepažeidė proceso teisės normų, todėl nėra pagrindo konstatuoti apeliantės procesinių teisių pažeidimo.

24Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

25Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės – komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), tačiau šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės, bei kreditorių. Priešingu atveju būtų iš esmės pažeistos kreditorių teisės bei teisėti interesai, būtent dėl to įstatymo leidėjas nustatė, kad šis pažeidimas gali būti savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.).

26ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas.

27Pagal bylos duomenis nustatyta, kad 2014-12-31 teismo nutartimi buvo patvirtintas patikslintas RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo planas, kuriuo iš esmės buvo pratęstas nekilnojamojo turto pardavimo terminas iki 2015-12-31. 2015-07-31 įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame nutarimu buvo pritarta restruktūrizavimo bylos nutraukimui. RUAB „Taudova“ direktorius S. B. apskundė šį nutarimą, tačiau tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai direktoriaus S. B. skundus dėl administratoriaus sušaukto 2015-07-31 kreditorių susirinkimo nutarimų ir balsavimo biuletenių panaikinimo atmetė.

28Teismas spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nustatė, kad pagrindinė ir esminė restruktūrizavimo plano priemonė (nekilnojamojo turto pardavimas) iki šiol nėra įvykdyta. Kadangi bendrovė negavo planuotų pajamų iš nekilnojamojo turto pardavimo, tai sąlygojo RUAB „Taudova“ prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams nevykdymą. Iš 2014-08-22 RUAB „Taudova“ kreditorių susirinkimo protokolo (t. 3, b. l. 46–47) matyti, kad jau 2014 m., t. y. po metų nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo, bendrovė nevykdė savo įsipareigojimų – 2014-08-21 skola valstybei sudarė 196 687,09 Lt, iš jų 114 514,07 Lt einamųjų mokėjimų, kurie nemokami nuo 2013-01-01. RUAB „Taudova“ vėluojant vykdyti restruktūrizavimo planą, 2015-04-14 įvykęs kreditorių susirinkimas svarstė restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą (t. 3, b. l. 103–104). 2015-07-31 įvykęs kreditorių susirinkimas pritarė atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimui. Iki šiol patenkinta tik pirmųjų restruktūrizavimo metų kreditorių reikalavimų dalis, t. y. patenkinti kreditiniai reikalavimai sudaro tik nedidelę dalį iš visos RUAB „Taudova“ kreditinių reikalavimų sumos. 2016-03-04 skola „Sodrai“ sudarė 1 172,76 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 58 200,24 Eur, AB Šiaulių bankui – 516 581,72 Eur.

29Atskirajame skunde apeliantė nenurodo argumentų ir nepateikia įrodymų, paneigiančių kreditorių susirinkime konstatuotus neįvykdytus restruktūrizavimo plano rodiklius. Nors apeliantė teigia, kad bendrovė Sodrai nėra skolinga, tokių įrodymų nepateikia, kitų nustatytų nevykdomų plano rodiklių neginčija, tačiau teigia, kad parduoti bendrovės turtą trukdo kreditorius AB Šiaulių bankas. Tačiau kaip matyti iš AB Šiaulių bankas atsakymo apeliantei dėl turto pardavimo, bankas nurodo, kad prašymas dėl turto pardavimo bus sprendžiamas teismui išsprendus restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą. Teismo vertinimu, šie duomenys niekaip nepagrindžia kreditoriaus veiksmų, trukdančių parduoti nekilnojamąjį turtą. Kitų įrodymų nei su prašymais atidėti bylos nagrinėjimą, nei su atskiruoju skundu apeliantė teismui nepateikė. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nėra pagrindo tikėtis, jog iki restruktūrizavimo termino pabaigos (2017 m. birželio mėn.) restruktūrizavimo planas bus įvykdytas, kadangi bendrovė neįrodė, kad restruktūrizavimo planas ateityje bus vykdomas tinkamai ir restruktūrizavimo tikslas bus pasiektas.

30Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina restruktūrizavimo plane numatytų priemonių netinkamą vykdymą, nustatytų rezultatų nepasiekimą, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą nutraukti atsakovės restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintu pagrindu, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teisme 2015-06-01 priimtas RUAB „Taudova“... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 14 d. nutartimi nutraukė uždarosios... 6. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pagal Klaipėdos apygardos... 7. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes bei tai, kad iki restruktūrizavimo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atsakovės RUAB „Taudova“ direktorė J. B. atskiruoju skundu prašo... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius AB Šiaulių bankas prašo... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta... 14. Pagal atskirajame skunde suformuluotus pagrindus, šioje apeliacinėje byloje... 15. Dėl procesinių teisės normų pažeidimo... 16. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, 2016-02-09 posėdžio metu,... 17. Per nustatytą terminą RUAB „Taudova“ teismui jokių duomenų nepateikė,... 18. 2016-03-01 teismo posėdžio metu teismas paskelbė pertrauką iki 2016-03-08... 19. 2016-03-07 teisme vėl buvo gautas J. B. prašymas atidėti bylos... 20. CPK 1622 str. 1 d. aiškiai reglamentuoja atveju, kai bylos nagrinėjimas gali... 21. Kaip jau buvo nurodyta, įstatyme įtvirtinta, jog neatvykimas dėl ligos ir... 22. Nagrinėjamu atveju prašymuose nenurodytos jokios išskirtinės aplinkybės,... 23. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada,... 24. Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo... 25. Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 26. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad teismas įmonės... 27. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad 2014-12-31 teismo nutartimi buvo... 28. Teismas spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nustatė, kad... 29. Atskirajame skunde apeliantė nenurodo argumentų ir nepateikia įrodymų,... 30. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina restruktūrizavimo plane numatytų... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą....