Byla B2-110-253/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant restruktūrizavimo administratoriui A. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi UAB „Taudova“ restruktūrizavimo administratoriaus prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2015-06-01 priimtas RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo administratoriaus prašymas dėl RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Prašyme administratorius nurodė, kad 2015-04-14 įvykęs kreditorių susirinkimas svarstė klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo UAB „Taudova“. Šio klausimo nagrinėjimas susirinkime buvo atidėtas, įpareigojus įmonės vadovą pateikti informaciją apie bendrovės finansinę veiklą ir veiklos perspektyvas. Kadangi įmonės vadovas nevykdė kreditorių susirinkimo nutarimo, administratorius 2015-05-07, 2015-05-22, 2015-05-27 pateikė nurodymus, prašydamas pateikti reikalingą informaciją. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad bendrovė dirba nuostolingai (nuostolis per 2013 m. sudaro 22 451,71 Eur, per 2014 m. – 13 363,60 Eur). Kadangi UAB „Taudova“ nevykdė restruktūrizavimo plano, 2014 m. kreditoriai sutiko pakeisti restruktūrizavimo planą, pratęsiant nekilnojamojo turto pardavimo terminą iki 2015-12-31. Kadangi įmonė pavėluotai moka einamuosius mokėjimus, nesiima priemonių dėl debetinių skolų išieškojimo (pagrindiniai skolininkai – akcininkai S. B. (skola 125 984,70 Eur) ir J. B. (skola 23 748,82 Eur), VĮ Registrų centro duomenimis, 2014-11-20 įregistruota UAB „Taudovos projektai“, kurios vadovas S. B., jos veikla identiška UAB „Taudova“ vykdomai veiklai; nedengiami kreditorių reikalavimai pagal restruktūrizavimo plano grafiką (antraisiais restruktūrizavimo metais nesumokėta kreditoriams 10 725,02 Eur).

32015-06-18 teisme gautas RUAB „Taudova“ direktoriaus atsiliepimas į prašymą. Jame nurodo, jog nesutinka su administratoriaus pateiktu prašymu. Mano, jog administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, veikia savo, o ne įmonės ir jos kreditorių interesais.

42015-07-08 teismas, žodinio proceso tvarka nagrinėdamas administratoriaus prašymą, įpareigojo restruktūrizavimo administratorių iki 2015-08-01 sušaukti neeilinį kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Įmonės vadovas buvo įpareigotas administratoriui pateikti visą administratoriaus reikalaujamą medžiagą.

52015-07-31 įvykęs kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudarė 69,26 procento visų teismo nutartimis patvirtintų reikalavimų, pritarė atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimui.

6RUAB „Taudova“ direktorius taip pat pateikė 2015-07-31 kreditorių susirinkimo protokolą, kuriame buvo sprendžiami klausimai dėl restruktūrizavimo plano vykdymo, restruktūrizavimo tęstinumo, restruktūrizavimo bylos nutraukimo, administratoriaus pakeitimo ir naujo administratoriaus patvirtinimo.

7RUAB „Taudova“ direktorius S. B. 2015-08-10 pateikė teismui skundą, juo prašė: pripažinti negaliojančiais balsavimo biuleteniuose atliktus AB Šiaulių banko atstovo įrašus, kuriuose AB Šiaulių banko atstovas balsuoja už RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo proceso nutraukimą; pripažinti negaliojančiais kreditorių susirinkimo protokole Nr. 7 ir Nr. 1 atliktus įrašus, kuriais siekiama nutraukti RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo procesą; vykdyti visus kitų kreditorių nutarimus pateiktuose balsavimo biuleteniuose ir fiksuotus protokoluose Nr. 7 ir Nr. 1.

8Klaipėdos apygardos teismas 2015-08-19 nutartimi atmetė RUAB „Taudova“ direktoriaus S. B. skundą dėl 2015-07-31 kreditorių susirinkimo, sušaukto RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo administratoriaus, nutarimų ir balsavimo biuletenių panaikinimo; panaikino RUAB „Taudova“ direktoriaus S. B. iniciatyva sušaukto kreditorių susirinkimo, įvykusio 2015-07-31 ir įforminto protokolu Nr. 1, nutarimus visais darbotvarkės klausimais.

9Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs RUAB „Taudova“ direktoriaus S. B. skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015-08-19 nutarties, šią nutartį paliko nepakeistą.

10Teismo posėdžio metu restruktūrizavimo administratorius palaikė prašymą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei nutraukimo. Papildomai nurodė, kad 2016-03-08 atsakovė yra skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai 58 200,24 Eur einamųjų įmokų, „Sodrai“ – 1 172,76 Eur, nevykdomas ne tik 2013-06-11 patvirtintas restruktūrizavimo planas, tačiau ir 2014-12-31 atliktas plano pakeitimas, kuriame buvo nurodyta, jog nekilnojamasis turtas turi būti parduotas iki 2015-12-31. Įmonės vadovas nebendradarbiauja su administratoriumi nuo 2015 m. gegužės mėnesio pabaigos, jokių duomenų ir ataskaitų neteikia.

11Į teismo posėdį RUAB „Taudova“ direktorius ar kitas atstovas neatvyko, teismo reikalaujamų dokumentų nei teismui, nei administratoriui neteikė, teisme gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nes vadovas ir buhalterė serga. Atsižvelgiant į byloje egzistuojantį viešąjį interesą, į tai, kad analogiškas prašymas buvo tenkintas 2016-02-09, o 2016-03-01 byloje buvo paskelbta pertrauka, įmonėje dirba ir kiti asmenys (įskaitant teisininką, kurio įgaliojimas yra byloje), prašymas dėl bylos atidėjimo netenkintas.

12Kreditorė AB Šiaulių bankas prašė bylą nagrinėti jos atstovei nedalyvaujant ir tenkinti prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo atsakovei.

13Restruktūrizavimo byla nutrauktina.

14Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 30 d. nutartimi iškėlė UAB „Taudova“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskirdamas A. R. (t. 2, b. l. 86–87); 2013 m. vasario 5 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Taudova“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (t. 2, b. l. 129–131); 2013 m. birželio 11 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Taudova“ administratoriaus pateiktas RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo planas (t. 3, b. l. 39–40); 2014 d. gruodžio 31 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Taudova“ pateiktas patikslintas RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo planas, kuriuo iš esmės buvo pratęstas nekilnojamojo turto pardavimo terminas iki 2015-12-31.

15Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas iš išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), tačiau šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra griežtai vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės, ir kreditorių. Priešingu atveju būtų iš esmės pažeistos kreditorių teisės bei teisėti interesai, o būtent dėl to įstatymo leidėjas nustatė, kad šis pažeidimas gali būti savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.).

16Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas

17Pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi patvirtintą RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo planą, RUAB „Taudova“ restruktūrizavimo procesas turėjo būti įgyvendintas per ketverius metus, t. y. nuo 2013 metų iki 2017 metų birželio mėnesio, vykdant nekilnojamojo turto (administracinio pastato ir pastato – garažo su žemės sklypo nuomos teise) pardavimą bei papildomai gaunant pajamų iš degalų pardavimo ir baldų gamybos veiklos. Nekilnojamasis turtas turėjo būti parduotas per 1 kalendorinius metus nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo (2013-06-11). 2014 d. gruodžio 31 d. teismo nutartimi nekilnojamojo turto pardavimo terminas buvo pratęstas iki 2015-12-31. Bylos duomenys įrodo, kad pagrindinė ir esminė restruktūrizavimo plano priemonė (nekilnojamojo turto pardavimas) iki šiol nėra įvykdyta. Kadangi bendrovė negavo planuotų pajamų iš nekilnojamojo turto pardavimo, tai sąlygojo RUAB „Taudova“ prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams nevykdymą. Iš 2014-08-22 RUAB „Taudova“ kreditorių susirinkimo protokolo (t. 3, b. l. 46–47) matyti, kad jau 2014 m., t. y. po metų nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo, bendrovė nevykdė savo įsipareigojimų – 2014-08-21 skola valstybei sudarė 196 687,09 Lt, iš jų 114 514,07 Lt einamųjų mokėjimų, kurie nemokami nuo 2013-01-01. RUAB „Taudova“ vėluojant vykdyti restruktūrizavimo planą, 2015-04-14 įvykęs kreditorių susirinkimas svarstė restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą (t. 3, b. l. 103–104). 2015-07-31 įvykęs kreditorių susirinkimas pritarė atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimui. Iki šiol patenkinta tik pirmųjų restruktūrizavimo metų kreditorių reikalavimų dalis, t. y. patenkinti kreditiniai reikalavimai sudaro tik nedidelę dalį iš visos RUAB „Taudova“ kreditinių reikalavimų sumos. 2016-03-04 skola „Sodrai“ sudarė 1 172,76 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 58 200,24 Eur, AB Šiaulių bankui – 516 581,72 Eur.

18Kadangi iki restruktūrizavimo termino pabaigos (2017 m. birželio mėn.) liko mažiau nei 1,5 m., todėl nėra pagrindo teigti, jog patvirtintas restruktūrizavimo planas bus įvykdytas t. y. bendrovė neįrodė, kad restruktūrizavimo planas ateityje bus vykdomas tinkamai ir restruktūrizavimo tikslas bus pasiektas (CPK 178, 179 str.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas UAB „Taudova“ restruktūrizavimo bylą nutraukti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.).

19Išaiškintina, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

21nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Taudova“ (įmonės kodas 171046346, buveinės adresas Plungės r. sav., Varkalių k., Pušies g. 24) restruktūrizavimo bylą.

22Įpareigoti UAB „Taudova“ restruktūrizavimo administratorių A. R. apie teismo nutartį nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti ĮRĮ 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

23Išaiškinti, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2015-06-01 priimtas RUAB „Taudova“... 3. 2015-06-18 teisme gautas RUAB „Taudova“ direktoriaus atsiliepimas į... 4. 2015-07-08 teismas, žodinio proceso tvarka nagrinėdamas administratoriaus... 5. 2015-07-31 įvykęs kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai,... 6. RUAB „Taudova“ direktorius taip pat pateikė 2015-07-31 kreditorių... 7. RUAB „Taudova“ direktorius S. B. 2015-08-10 pateikė teismui skundą, juo... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2015-08-19 nutartimi atmetė RUAB „Taudova“... 9. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs RUAB „Taudova“ direktoriaus... 10. Teismo posėdžio metu restruktūrizavimo administratorius palaikė prašymą... 11. Į teismo posėdį RUAB „Taudova“ direktorius ar kitas atstovas neatvyko,... 12. Kreditorė AB Šiaulių bankas prašė bylą nagrinėti jos atstovei... 13. Restruktūrizavimo byla nutrauktina.... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 30 d. nutartimi iškėlė UAB... 15. Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 16. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta,... 17. Pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi... 18. Kadangi iki restruktūrizavimo termino pabaigos (2017 m. birželio mėn.) liko... 19. Išaiškintina, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 21. nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Taudova“ (įmonės kodas... 22. Įpareigoti UAB „Taudova“ restruktūrizavimo administratorių A. R. apie... 23. Išaiškinti, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...