Byla eB2-3913-866/2019
Dėl 2019 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 8-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl reikalavimo teisės į UAB „Arkosta“ pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ panaikinimo, bei pripažinimo, kad UAB „Arkosta“ skola, pagal 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, yra pasibaigusi

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, rašytiniame teismo posėdyje, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Magum“ bankroto byloje išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Arkosta“ skundą, dėl 2019 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 8-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl reikalavimo teisės į UAB „Arkosta“ pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ panaikinimo, bei pripažinimo, kad UAB „Arkosta“ skola, pagal 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, yra pasibaigusi.

2Teismas,

Nustatė

31.

4Kreditorius UAB „Arkosta“ pateiktu skundu prašo: panaikinti BUAB „Magum“ kreditorių 2019 m. liepos 12 d. susirinkimo nutarimą 8-tu darbotvarkės klausimu „Dėl reikalavimo teisės į UAB „Arkosta“ pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“; pripažinti, kad UAB „Arkosta“ skola, pagal 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, yra pasibaigusi; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Nurodė, kad UAB „Arkosta“ 2019 m. sausio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui įteiktu ieškiniu civilinėje byloje Nr. e2-7923-925/2019 prašė pripažinti negaliojančią 2018 m. vasario 1 d. tarp atsakovių UAB „Magum“ ir UAB „Vytauto terasos“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 1-20180201, kaip prieštaraujančią gerai moralei (CK 1.81 straipsnio 1 dalis) ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, o restitucijos netaikyti.

73.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi, kuri patikslinta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartimi, bylą nutraukė UAB „Arkosta“ atsisakius nuo ieškinio, nes atsakovės BUAB „Magum“ ir UAB „Vytauto terasos“ 2019 m. kovo 8 d. susitarimu Nr. 1, nutraukė ginčijamą reikalavimo teisių perleidimo sutartį.

94.

10BUAB „Magum“ bankroto administratorė MB „Nemokumo valdymas“ 2019 m. kovo 22 d. raginimu pareikalavo, kad UAB „Arkosta“ per 10 darbo dienų sumokėtų 36 661, 24 Eur skolą pagal susigrąžintą reikalavimo teisę, priešingu atveju pagrasino kreiptis į teismą dėl skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir bankroto bylos iškėlimo pareiškėjai. UAB „Arkosta“ 2019 m. balandžio 1 d. atsakymu į administratorės raginimą sumokėti skolą, pretenziją atmetė bei nurodė, kad reikalaudama sumokėti šią sumą administratorė piktnaudžiauja teise.

115.

12BUAB „Magum“ bankroto administratorė į 2019 m. liepos 12 d. vyksiančio BUAB „Magum“ kreditorių susirinkimo dienotvarkę 8 punktu įtraukė klausimą dėl reikalavimo teisės į UAB „Arkosta“ pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. BUAB „Magum“ kreditorių 2019 m. liepos 12 d. susirinkimas nutarimo 8 punktu patvirtino iš UAB „Pajūrio šaltinis“ pagal 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį gautos UAB „Arkosta“ skolos pardavimo ir kainos nustatymo tvarką.

136.

14Pareiškėjos UAB „Arkosta“ manymu, BUAB „Magum“ kreditorių 2019 m. liepos 12 d. susirinkimo nutarimo 8 punktas yra neteisėtas, pažeidžia pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, todėl turi būti panaikintas bei konstatuota, kad UAB „Arkosta“ nėra skolinga BUAB „Magum“. Pareiškėja skunde detalizuoja faktines aplinkybes susijusias su pareikštais prašymais.

157.

16BUAB „Magum“ bankroto administratorė MB „Nemokumo valdymas“ atsiliepimu su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teigia, kad ginčijamas nutarimas atitinka procedūrinius reikalavimus, neprieštarauja juridinio asmens steigimo dokumentams ir atitinka imperatyvias įstatymo normas.

178.

18Bankroto administratorės nuomone, pareiškėjas, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo BUAB „Magum“, manipuliuoja ir siekia suklaidinti teismą faktinių aplinkybių interpretacija, kuri nesudaro jokio teisinio ir faktinio pagrindo tiek naikinti ginčijama nutarimą, tiek pripažinti, kad UAB „Arkosta“ prievolė BUAB „Magum“ yra pasibaigusi.

19Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados.

209.

21Byloje nustatyta, kad 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi pirminis kreditorius UAB „Pajūrio šaltinis“ perleido reikalavimo teises naujajam kreditoriui UAB „Magum“ į skolininką UAB „Arkosta“, kylančias iš 2016 m. kovo 21 d. sutarties Nr. 2016-03-14/4, nurodant, kad pagal šią sutartį skolininko UAB „Arkosta“ įsiskolinimas pirminiam kreditoriui UAB „Pajūrio šaltinis“ sudaro 36 661, 24 Eur.

2210.

232018 m. vasario 1 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 1-20180201 UAB „Magum“ reikalavimo teises, įgytas pagal 2016 m. spalio 19 d. sutartį į skolininką UAB „Arkosta“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Vytauto terasos“ už 27 496 Eur.

2411.

25Dėl pastarosios sutarties nuginčijimo UAB „Arkosta“ 2019 m. sausio 30 d. pateikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui. Kilus teisminiams ginčams, BUAB „Magum“ ir UAB „Vytauto terasos“ 2019 m. kovo 8 d. Susitarimu, nutraukė ginčijamą 2018 m. vasario 1 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, ko pasekoje BUAB „Magum“ grįžo reikalavimo teisės į UAB „Arkosta“ pagal 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį.

2612.

27To pasekoje, ieškovas UAB „Arkosta“ pareikšto ieškinio dėl 2018 m. vasario 1 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties nuginčijimo, atsisakė. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi priėmė ieškovo ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukė (civilinės bylos Nr. e2-7923-925/2019). Pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinė dalis buvo patikslinta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. e2S-1054-232/2019), dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų.

2813.

29Vilniaus apygardos teisme taip pat buvo nagrinėjama civilinė byla, pagal ieškovės UAB „Arkosta“ ieškinį atsakovei UAB „Magum“, dėl skolos priteisimo, bei pagal atsakovės priešieškinį, dėl neteisėto nuomos sutarties nutraukimo, bei nuostolių atlyginimo (civilinė byla Nr. 2-1723-619/2018). Šioje byloje 2018 m. gruodžio 17 d. galutiniu sprendimu, teismas ieškovės UAB „Arkosta“ ieškinį tenkino, atsakovės UAB „Magum“ priešieškinį atmetė. Pažymėtina, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas neapėmė jokių reikalavimų susijusių su 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo perleidimo sutartimi.

3014.

31Atsižvelgiant į teismo sprendimą bei papildomai apskaičiuotas sumas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 5 d. nutartimi, BUAB „Magum“ bankroto byloje, nutarė įtraukti į trečios eilės kreditorių sąrašą UAB „Arkosta“ ir patvirtinti 167 966, 96 Eur kreditorinį reikalavimą, iš kurio 15 814, 98 Eur sudaro palūkanų suma.

3215.

33Pareiškėja savo skunde detalizuoja rangos teisinių santykių dalyvių buvusius/esamus įsiskolinimus, tinkamą/netinkamą pareigų vykdymą, bei prašo pripažinti, kad ji nėra skolinga bankrutavusiai įmonei pagal 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo perleidimo sutartį ir tuo pačiu pagrindu prašo panaikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, t. y. apeliuojant į tai, kad debitorinės skolos pardavimo tvarka negalėjo būti nustatyta apskritai nes tokios skolos nėra.

3416.

35Taigi, pareiškėja iš esmės siekia apginti savo pažeistas teises dviem skirtingais pažeistų teisių gynimo būdais, kurie šiuo atveju, teismo vertinimu, negali būti sutapatinami ir nagrinėjami kartu, o būtent – reikalavimas dėl pripažinimo, kad UAB „Arkosta“ skola, pagal 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, yra pasibaigusi gali būti pareikštas vadovaujantis vienu iš CK 1.138 straipsnyje nustatytų būdų, ginčo teisenos tvarka. Konstatuotina, kad šis reikalavimas negali būti skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nagrinėjimo dalyku, todėl skundas dalyje dėl pastarojo reikalavimo paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas).

3617.

37Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina. Šios taisyklės taikytinos taip pat sprendžiant dėl kreditorių komiteto priimtų nutarimų teisėtumo, kadangi kreditorių komitetas įgyvendina kreditorių susirinkimui priskirtus įgaliojimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-851-381/2018).

3818.

39Minėta, kad pareiškėja nutarimo neteisėtumą išimtinai grindžia tuo, kad ji nėra skolinga bankrutavusiai įmonei. Tačiau, atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, nėra jokio pagrindo sutikti su pareiškėja. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad BUAB „Magum“ 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo perleidimo sutartis, kuria BUAB „Magum“ įgijo reikalavimo teises, būtų negaliojanti ir/ar ginčijama. Pareiškėjos nurodomos aplinkybės dėl apmokėjimo/nepamokėjimo skolos pagal nurodytą sutartį, būtų teisiškai reikšmingos tik tuo atveju, jeigu būtų nagrinėjamas reikalavimas dėl tokios skolos priteisimo, o šiuo atveju nagrinėjamas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ir tokio skundo nagrinėjimo ribas sudaro procedūrinių reikalavimų laikymosi patikrinimas bei patikrinimas ar nėra pažeistos imperatyvios teisės normos ir/ar kreditorių interesai.

4019.

41Pareiškėjas jokių procedūrinių pažeidimų ĮBĮ kontekste nenurodė, tokių nenustatė ir teismas. Pareiškėjo apeliavimas į imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimą tuo aspektu, kad buvo nuspręsta dėl reikalavimo teisių pardavimo, kuri nepriklauso bankrutavusiai įmonei stokoja teisinio pagrįstumo ir prieštarauja nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

4220.

43Todėl, skundas dėl 2019 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 8-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl reikalavimo teisės į UAB „Arkosta“ pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ panaikinimo, atmestinas kaip nepagrįstas.

4421.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

46UAB „Arkosta“ skundo reikalavimą dėl pripažinimo, kad UAB „Arkosta“ skola, pagal 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, yra pasibaigusi, palikti nenagrinėtu.

47UAB „Arkosta“ skundą dėl BUAB „Magum“ 2019 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 8-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl reikalavimo teisės į UAB „Arkosta“ pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ panaikinimo, atmesti.

48Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė,... 2. Teismas,... 3. 1.... 4. Kreditorius UAB „Arkosta“ pateiktu skundu prašo: panaikinti BUAB... 5. 2.... 6. Nurodė, kad UAB „Arkosta“ 2019 m. sausio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės... 7. 3.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi, kuri... 9. 4.... 10. BUAB „Magum“ bankroto administratorė MB „Nemokumo valdymas“ 2019 m.... 11. 5.... 12. BUAB „Magum“ bankroto administratorė į 2019 m. liepos 12 d. vyksiančio... 13. 6.... 14. Pareiškėjos UAB „Arkosta“ manymu, BUAB „Magum“ kreditorių 2019 m.... 15. 7.... 16. BUAB „Magum“ bankroto administratorė MB „Nemokumo valdymas“... 17. 8.... 18. Bankroto administratorės nuomone, pareiškėjas, siekdamas išvengti... 19. Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados.... 20. 9.... 21. Byloje nustatyta, kad 2016 m. spalio 19 d. reikalavimo perleidimo (cesijos)... 22. 10.... 23. 2018 m. vasario 1 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 1-20180201... 24. 11.... 25. Dėl pastarosios sutarties nuginčijimo UAB „Arkosta“ 2019 m. sausio 30 d.... 26. 12.... 27. To pasekoje, ieškovas UAB „Arkosta“ pareikšto ieškinio dėl 2018 m.... 28. 13.... 29. Vilniaus apygardos teisme taip pat buvo nagrinėjama civilinė byla, pagal... 30. 14.... 31. Atsižvelgiant į teismo sprendimą bei papildomai apskaičiuotas sumas... 32. 15.... 33. Pareiškėja savo skunde detalizuoja rangos teisinių santykių dalyvių... 34. 16.... 35. Taigi, pareiškėja iš esmės siekia apginti savo pažeistas teises dviem... 36. 17.... 37. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 38. 18.... 39. Minėta, kad pareiškėja nutarimo neteisėtumą išimtinai grindžia tuo, kad... 40. 19.... 41. Pareiškėjas jokių procedūrinių pažeidimų ĮBĮ kontekste nenurodė,... 42. 20.... 43. Todėl, skundas dėl 2019 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo... 44. 21.... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 296... 46. UAB „Arkosta“ skundo reikalavimą dėl pripažinimo, kad UAB „Arkosta“... 47. UAB „Arkosta“ skundą dėl BUAB „Magum“ 2019 m. liepos 12 d.... 48. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...