Byla 2SA-231-450/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti procesą, civilinėje byloje pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovėms: R. S., I. S. dėl žemės sklypo savininkų teisių gynimo, žemės sklypo ribų patvirtinimo, tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija (šiuo metu jos teisių perėmėja Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos),

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėja I. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-9-155/2009. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu jai nebuvo žinoma naujai paaiškėjusi aplinkybė - grėsmė pareiškėjos nuosavybės teisėms, atsirasiančią dėl atsakovių kitoje byloje pareikštų reikalavimų nukelti nuo joms priklausančio žemės sklypo pareiškėjo sodo pastatą. Nurodyta aplinkybė pareiškėjai paaiškėjo tik po to, kai ši byla buvo išnagrinėta kasacine tvarka [2011-02-07]. Jeigu būtų tenkinamas atsakovių reikalavimas kitoje byloje, pareiškėja būtų įpareigota nugriauti namą, kurį teisėtai įsigijo dovanojimo sutarties pagrindu. Šioje byloje teismų sprendimai sudarė sąlygas atsirasti teisiniam neaiškumui, kai dalis pareiškėjai priklausančio pastato atsiduria virš atsakovių žemės sklypo, sudarant pagrindą atsakovėms reikalauti, kad pastatas būtų perkeltas. Kita naujai paaiškėjusi aplinkybė yra ta, kad atsakovių pateikta 1992 m. žemės sklypo schema, kuria rėmėsi bylą nagrinėję teismai, prieštarauja VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo kadastro duomenims ir neatitinka tikrovės. Įsiteisėjus teismo sprendimui, pareiškėja gavo iš VĮ „Registrų centras“ duomenis, patvirtinančius, kad atsakovių pateikta schema yra galimai suklastota. Iš VĮ „Registrų centras“ esančio plano matyti, kad pareiškėjai ir atsakovėms priklausančių sklypų bendra riba sodo namo niekada nekirto, taip pat nėra duomenų, kad sodo namas būtų priklausęs dviem savininkams. Atsakovių pateiktoje schemoje pavaizduotą bendrą žemės sklypo ribos žymėjimą ir įrašą „Sodo namelis bendras su sklypu Nr.2“ galimai padarė pačios atsakovės. Pareiškėja teigia, kad bendra sklypo riba nekerta sodo pastato, ji nėra aiški, todėl ją būtina nustatyti. Pažymėjo, kad aplinkybę apie VĮ „Registro centras“ duomenis ji sužinojo 2011-03-01. Nagrinėjant bylą abejonių dėl schemos tikrumo nekilo ir tik gavus ieškinį dėl pastato nukėlimo pradėjo domėtis registro duomenimis.

5Atsakovės R. S. ir I. S. su prašymu nesutiko, nurodydamos, kad pareiškėjai buvo žinomas faktas, kad jai dovanotas ir neprižiūrimas sodo pastatas užima dalį atsakovėms priklausančio žemės sklypo. Pažymėjo, kad pareiškėja neįrodė schemos suklastojimo fakto. Tai, kad sodo namas priklausė keliems asmenimis, patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. birželio 8 d. nutartimi atmetė pareiškėjos I. K. prašymą atnaujinto procesą civilinėje byloje Nr.2-9-155/2009. Teismas nustatė, kad, nagrinėjant civilinę bylą pirmos instancijos teisme, atsakovių prašymu teismas išreikalavo iš VĮ „Registro centro“ žemės sklypų kadastro ir registro bylas, kurios buvo pateiktos pirmos instancijos teismui, tame tarpe buvo pateiktas ir 1986-04-04 plano nuorašas. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2009-09-22 sprendimu, atmesdamas pareiškėjos ieškinį, įvertino ieškovės I. K. su ieškiniu pateiktą schemą kartu su kitais įrodymais, tame tarpe ir su kadastro ir registro duomenimis. Teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine ir kasacine tvarka. Teismas pažymėjo, kad nei ieškinio pareiškimo stadijoje, nei vėliau ieškovei nekilo abejonių dėl šios schemos tikrumo. Įrodymų, patvirtinančių, kad schema yra suklastota, pareiškėja nepateikė ir nagrinėjant prašymą dėl proceso atnaujinimo. Teismas konstatavo, kad pačios ieškovės pateiktas 1986-04-04 planas ir VĮ „Registrų centras“ pateiktas 1986-04-04 planas yra visiškai identiški. Teismas nurodė, kad pareiškėjos paaiškinimai apie nuosavybės teisę į pastatą nelaikytini leistinais įrodymais, nustatant aplinkybes dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą. Nagrinėjant bylą pareiškėja I. K. turėjo galimybę pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškinio pagrįstumą, tuo labiau, kad ieškovė visų instancijų teismuose bylą vedė per advokatus. Dėl minėtų motyvų teismas darė išvadą, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog schema yra suklastota, grindžiama tik prielaidomis, todėl nesudaro pagrindo atnaujinti procesą. Aplinkybė, kad atsakovės pateikė ieškinį dėl I. K. įpareigojimo nukelti nuo joms priklausančio žemės sklypo sodo pastatą, taip pat nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, nes tokio ieškinio nebuvo pareikšta bylos nagrinėjimo metu. Faktas, kad žemės sklypų riba kerta I. K. sodo pastatą, buvo žinoma pareiškėjai, nes buvo nurodyta atsakovių atsiliepime į ieškinį. Aplinkybė, kad pareiškėja nesitikėjo, jog po šios bylos išnagrinėjimo atsakovės pareikš ieškinį dėl statinio nukėlimo, nereiškia, kad pareiškėja negalėjo numatyti, jog atsakovės gali ginti pažeistas teises teismine tvarka. Atskiras teisminis ginčas dėl statinio nukėlimo neturi ir neturėjo jokios teisinės reikšmės bylai, kurią prašo atnaujinti pareiškėja. Argumentas, kad teismo sprendimas, kuriuo buvo atmestas pareiškėjos ieškinys, sąlygojo teisinį neaiškumą, atmestinas kaip nepagrįstas ir nemotyvuotas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėja I. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-9-155/09. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikydamas CPK 366 str. 1 d. 2 p. ir pažeisdamas CPK 185 str. 1 d. įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles ir CPK 197 str., padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėja neįrodė sklypo schemos suklastojimo fakto. Aplinkybę, kad sklypo schema yra suklastota, patvirtinta tai, kad joje esantys įrašai neatitinka oficialių VĮ Registrų centras duomenų. Šioje schemoje taip pat yra ranka darytas įrašas „Sodo namelis bendras su sklypu Nr. 2“, kurio tikrumą paneigia VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo duomenys. Iš VĮ „Registrų centras“ esančio plano matyti, kad pareiškėjai ir atsakovėms priklausančių sklypų bendra riba sodo namo niekada nekirto, be to, nėra jokių duomenų, kad kada nors būtų įregistruotos kitos daiktinės teisės sodo namo atžvilgiu, juo labiau duomenų, kad sodo namas būtų priklausęs dviem savininkams.

112. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja netinkamai realizavau savo procesinę įrodinėjimo pareigą ir įrodymus pradėjo rinkti tik po bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka. Tokia teismo išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir padaryta neįvertinus viso bylos konteksto. Nurodė, kad įgijusi namą ir sklypą dovanojimo sutarties pagrindu, nežinojo ir negalėjo žinoti, kad atsakovių teikiama schema gali neatitikti Registrų centro duomenų, kadangi schemos kopija buvo patvirtinta kaip tikra. Tik po bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka pareiškėjai tapo žinoma aplinkybė, jog atsakovių pateikta schema neatitinka Registrų centre esančių dokumentų.

123. Teismas, atmesdamas prašymą atnaujinti procesą dėl aplinkybės, kad atsirado grėsmė pareiškėjos nuosavybės teisėms dėl atsakovių kitoje byloje pareikštų reikalavimų nukelti nuo joms priklausančio sklypo sodo pastatą, pažeidė teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. 2000-11-29 dovanojimo sutartyje nėra jokių atžymų, kad pareiškėjai priklausantis statinys būtų kitiems asmenims priklausančiame žemės sklype. Dalį po namo esančios žemės priskyrus atsakovių sklypui, nepagrįstai sumažinamas pareiškėjo sklypo plotas, kadangi jis lieka nebe 592 kv. m. (koks nurodytas UAB „Grametra“ sudarytame plane). Tokia teisinė situacija yra negalima. Teismas nepagrįstai nevertino, kad atsakovių reikalavimas nusikelti pareiškėjai priklausantį namą nuo jų sklypo iš esmės keičia pareiškėjos teisinę padėtį ir kelia grėsmę jos nuosavybės teisėms: patenkinus tokį ieškinį, įgytas žemės sklypas sumažėja.

134. Teismas nevisapusiškai ištyrė reikšmingas bylai aplinkybes, nepagrįstai neišreikalavo sklypo privatizacijos dokumentų, kurie šiai bylai yra svarbūs.

145. Bylą nagrinėjęs teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kad tik atnaujinus procesą šioje byloje, gali būti įvykdytas teisingumas ir apginta pareiškėjos nuosavybės teisė. Kitomis priemonėmis (neatnaujinus proceso) tai padaryti nėra galimybių.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą R. S. ir I. S. nurodė, kad apeliantės atskirasis skundas yra nepagrįstas, nes teismui nebuvo pateikta įrodymų, kad nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-9-155/2009 jai nebuvo žinomos visos bylos aplinkybės, o į bylą pateikta žemės sklypo schema yra suklastota. Pareiškėjos ginčijama schema į bylą buvo pateikta dar 2009 m., ji jos neginčijo ir nepateikė įrodymų, kad ši schema suklastota. Nurodyta schema buvo įvertina teismų su kitais įrodymais, esančiais byloje. I. K., priimdama dovaną - 0,0592 ha ploto žemės sklypą Nr. 15 Sodininkų bendrijoje „Vilnis“ su sodo pastatu - žinojo, kad jai dovanojamas sodo namelis užima gretimą žemės sklypą Nr. 22 S/B „Vilnis“, kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ).

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-9-155/09, yra pagrįsta ir teisėta. Kaip matyti iš pareiškėjos I. K. prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio, prašymas atnaujinti procesą išnagrinėtoje byloje buvo grindžiamas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis: 1) žemės sklypo schema, kuria rėmėsi bylą nagrinėję teismai, prieštarauja VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo kadastro duomenims ir neatitinka tikrovės, t.y. yra suklastota; 2) paaiškėjo grėsmė pareiškėjos nuosavybės teisėms, nes atsakovės kitoje byloje pareiškė reikalavimą nukelti nuo joms priklausančio žemės sklypo pareiškėjos sodo pastatą.

20Vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų yra atvejis, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota taisyklė, kad CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008]. Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 d. 2 p. prasme. Taigi pareiškėja, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turėjo įrodyti, kad jos nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 str. 2 d.).

21Įvertinus teismui pateiktą atskirojo skundo medžiagą kartu su civiline byla Nr.2-9-155/09, kurią prašoma atnaujinti, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja [apeliantė] neįrodė, jog jos nurodomos aplinkybės atitinka pirmiau nurodytus kriterijus.

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjos nurodyta aplinkybė apie sklypo schemos suklastojimo faktą, visų pirma, nelaikytina nauja aplinkybe CPK 366 straipsnio 1 d. 2 p. prasme. Aplinkybių naujumas reiškia ne vien formaliai naujo įrodymo pateikimą, tačiau ir užfiksavimą tokio įrodymo turinyje naujų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai. Pažymėtina tai, kad šiuo atveju pareiškėjos nurodyta sklypo schema buvo pateikta ir žinoma teismams, nagrinėjantiems ieškovės [apeliantės] ieškinį instancine tvarka, tuo labiau pastaroji schema kartu su kitais įrodymais, tame tarpe ir su VĮ „Registro centro“ kadastro ir registro duomenimis, buvo įvertinta įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimas. Pareiškėjos teigimu, sklypo schemos suklastojimo faktą patvirtinta tai, kad joje esantys įrašai neatitinka oficialių VĮ „Registrų centro“ duomenų, tačiau iš esmės analogiški pareiškėjos argumentai, nekeliant suklastojimo fakto, tačiau nurodant neatitikimus su VĮ „Registrų centro“ duomenimis, buvo ir jos apeliaciniame skunde, kuris buvo atmestas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartimi, paliekant galioti Vilniaus miesto 3 aplinkės teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. sprendimą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dalis pareiškėjos atskirajame skunde nurodytų aplinkybių [motyvų] buvo nurodyti pareiškėjos procesiniuose dokumentuose [ieškinyje, apeliaciniame ir kasaciniuose skunduose], kurie be pirmosios instancijos teismo sprendimo buvo įvertinti apeliacinės [Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartimi] ir kasacinės instancijos [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartimi] teismų, atmetant nepagrįstus pareiškėjos skundus ir paliekant galioti pareiškėjai nepalankų Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. sprendimą. Antai pareiškėjos atskirojo skundo motyvai, kad atsakovių reikalavimas nusikelti pareiškėjai priklausantį namą nuo jų sklypo iš esmės keičia pareiškėjos teisinę padėtį ir kelia grėsmę jos nuosavybės teisėms, nes patenkinus tokį ieškinį, įgytas žemės sklypas sumažėja, iš esmės tapatūs pareiškėjos apeliacinio skundo, kuris buvo atmestas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartimi, motyvams, kad nenustačius pareiškėjos žemės sklypo ribų pagal UAB „Grameta“ atliktus kadastrinius matavimus, nepagrįstai sumažėja pareiškėjos sklypo plotas. Kaip teisingai nurodė aplinkybės teismas skundžiamoje nutartyje, pareiškėjo taip pat kartu su prašymu dėl proceso atnaujinimo nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybes apie schemos suklastojimo faktą. Pareiškėjos nurodomas motyvas, kad schema neatitinka VĮ „Registrų centro“ duomenų, savaime neįrodo suklastojimo fakto, tuo labiau kad visi byloje esantys rašytiniai įrodymai [įskaitant pareiškėjos nurodomą schemą ir VĮ „Registro centro“ duomenis], buvo pateikti ir įvertinti bylą nagrinėjant visų instancijų teismuose.

23Pareiškėjos nurodyta kita aplinkybė, kad atsirado grėsmė pareiškėjos nuosavybės teisėms dėl atsakovių savarankiškoje byloje pareikštų reikalavimų nukelti nuo joms priklausančio sklypo pareiškėjos sodo pastatą, taip pat nevertintina kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė CPK 366 straipsnio 1 d. 2 p. prasme, kuri sudaro pagrindą atnaujinti procesą. Sutiktina su pirmosios instancijos nurodytais motyvais, kad tokia aplinkybė nebuvo ir negalėjo būti žinoma bylą nagrinėjant teisme, tačiau tokia aplinkybė, kad pareiškėja nesitikėjo, jog po šios bylos išnagrinėjimo atsakovės pareikš ieškinį dėl statinio nukėlimo, nereiškia, kad pareiškėja ar ją atstovaujantys advokatai negalėjo to protingai numatyti. Svarbi ir ta aplinkybė, pažymėta pirmosios instancijos teismo, kad atskiras teisminis ginčas dėl statinio nukėlimo taip pat neturi jokios teisinės reikšmės bylai, kurią prašo atnaujinti pareiškėja.

24Esant nepagrįstam pareiškėjos prašymui dėl proceso civilinėje byloje Nr.2-9-155/09 atnaujinimo, atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjos motyvai apie skundžiamos nutarties prieštaravimą teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Pareiškėjos motyvai, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kad tik atnaujinus procesą šioje byloje gali būti įvykdytas teisingumas ir apginta pareiškėjos nuosavybės, vertintini kritiškai, nes pareiškėja neįrodė išnagrinėtos civilinės bylos Nr.2-9-155/09 atnaujinimo pagrindo. Priešingai pareiškėjos teiginiams, nepagrįstai atnaujinus procesą civilinėj byloje Nr.2-9-155/09, būtų pažeisti atsakovių R. S. ir I. S., kaip savininkių, teisėti interesai ir įstatymų ginamos jų teisės. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui 2009 m. rugsėjo 22 d. sprendimu atmetus ieškovės ieškinį dėl atitinkamo žemės sklypų ribų nustatyto, pareiškėja, gindama savo galimai pažeistas teises, pirmosios instancijos teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. sprendimą skundė apeliacine tvarka, kuris buvo atmestas. Pareiškėjai nepalanki apeliacinės instancijos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis taip pat buvo apskųsta pareiškėjos kasacine tvarka, tačiau ir Lietuvos aukščiausias Teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartimi pareiškėjos kasacinį skundą atmetė.

25Atkreiptinas dėmesys, kad proceso atnaujinimo institutas yra ekstraordinarinis būdas įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti siekiant išvengti jo neteisėtumo. Šis institutas negali būti taikomas siekiant dar kartą pasibylinėti sudarant sąlygas teikti argumentus ir įrodymus, kurie nebuvo, tačiau galėjo būti pateikti nagrinėjant bylą pirmą kartą, ir taip tikintis kitokio teismo sprendimo. Šiuo atveju apeliantė neįrodė esant pagrindui atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-9-155/09, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokį prašymą atmetė. Iš atskirojo skundo medžiagos taip pat matyti, kad apeliantė, keldama klausimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, iš esmės nesutinka su bylą nagrinėjusių teismų priimtais įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais, kurie yra galiojantys [LR CPK 18 str.].

26Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo, tinkamai išaiškino bei pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas ir, atmesdamas šį prašymą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti apeliacine tvarka nėra teisinio pagrindo.

27Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I.Ginčo esmė... 4. Pareiškėja I. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą... 5. Atsakovės R. S. ir I. S. su prašymu nesutiko, nurodydamos, kad pareiškėjai... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. birželio 8 d. nutartimi atmetė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėja I. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto 3... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikydamas CPK 366 str. 1 d. 2 p.... 11. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja netinkamai realizavau savo... 12. 3. Teismas, atmesdamas prašymą atnaujinti procesą dėl aplinkybės, kad... 13. 4. Teismas nevisapusiškai ištyrė reikšmingas bylai aplinkybes, nepagrįstai... 14. 5. Bylą nagrinėjęs teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą R. S. ir I. S. nurodė, kad apeliantės... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 20. Vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų yra atvejis, kai naujai paaiškėja... 21. Įvertinus teismui pateiktą atskirojo skundo medžiagą kartu su civiline byla... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos nurodyta aplinkybė apie sklypo schemos... 23. Pareiškėjos nurodyta kita aplinkybė, kad atsirado grėsmė pareiškėjos... 24. Esant nepagrįstam pareiškėjos prašymui dėl proceso civilinėje byloje... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad proceso atnaujinimo institutas yra ekstraordinarinis... 26. Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad... 27. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartį palikti...