Byla 2-274-454/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovėms Jolantai Albrechtienei, advokatei Dalei Pelkutei, dalyvaujant atsakovo UAB „( - )“ atstovams advokatui Justui Jankauskui, Valdui Garmui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovo UAB „( - )“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 3879,05 Lt skolos, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 79,80).

3Ieškovas patikslintame ieškinyje ir jo atstovės teismo posėdyje nurodė, kad už atliktas remonto paslaugas atsakovui priklausančioms transporto priemonėms, atsakovas neapmokėjęs iki šiol dviejų sąskaitų – faktūrų.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovo atstovai paaiškino, kad ieškovas yra oficialus Opel markės automobilių atstovas Lietuvoje. Ieškovas periodiškai atlikdavo atsakovo transporto priemonių diagnostikos, gedimų šalinimo, remonto darbus. Ieškovas naudodamas atlikdavo darbus nekokybiškai, buvo nepajėgus pašalinti gedimo, todėl atsakovas kreipėsi į kitą bendrovę dėl automobilio remonto. UAB „Dizrida“ darbuotojai atlikę diagnostiką nustatė, jog nepataisomai yra užterštas kietų dalelių filtras, sugedusi turbina. Šioje bendrovėje paminėti gedimai buvo pašalinti. Automobilio detalių sugadinimą lėmė nekokybiškas ir neprofesionalus ieškovo darbas. Už automobilio remontą atsakovas bendrovei UAB „Dizrida“ pagal sąskaitą – faktūrą sumokėjo 3934,70Lt. Ieškovui 2010-11-05 raštu buvo pranešta, kad dėl jų nekompetencijos ir nerūpestingumo atsakovas patyrė tiesioginių nuostolių. Iš ieškovo nebuvo sulaukta jokios reakcijos. 2010-12-31 atsakovas ieškovui išsiuntė atsiskaitymų suderinimo aktą. Jokios reakcijos iki ieškinio padavimo teismui iš ieškovo nebuvo. Atsakovas mano, kad aplinkybių visuma suponuoja teisiniai santykiai, kylantys iš rangos sutarties. Ieškovui neįvykdžius savo sutartinės prievolės, tai yra laiku nenustačius gedimo priežasties ir nepašalinus gedimo, atsakovas buvo priversta kreiptis į kitą bendrovę dėl sugadintų detalių pakeitimo. Todėl atsakovas įgijo teisę reikalauti iš ieškovo atlyginti nuostolius. Atsakovo atstovai mano, kad šalis sieja priešpriešiniai reikalavimai, todėl buvo atliktas skolos įskaitymas.

5Patikslintas ieškinys tenkintinas pilnutinai.

6Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo nusistovėję pastovūs santykiai dėl Opel markės automobilių remonto. Ieškovas remontavo atsakovo automobilius, liko neapmokėtos už remonto darbus dvi sąskaitos – faktūros (b.l. 10, 81). Atsakovo atstovai sutiko, kad pagal šias sąskaitas nėra apmokėta, bet atliktas įskaitymas.

7LR CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Įrodymų pakankamumas ir tam tikrų faktų įrodytinumas turi būti vertinami visos byloje esančios faktinės medžiagos kontekste, o ne atskirų faktų interpretavimu (LR CPK 185 str.).

8Vienam automobiliui, priklausančiam atsakovui, prietaisų skydelyje dažnai užsidegdavo lemputė, įspėjanti dėl gedimo. Ieškovo darbuotai ne vieną kartą šį gedimą bandė pašalinti. Tiek iš šalių paaiškinimų, tiek iš liudytojų parodymų nustatytina, kad automobilis iš serviso išvažiuodavo su užgesinta signaline lempute prietaisų skydelyje, tačiau eksploatuojant automobilį, maždaug po savaitės vėl buvo įspėjama apie gedimus, užsidegant signalinei lemputei prietaisų skydelyje. Atsakovo atliktų darbų kokybė netenkino, todėl automobilį remontavo UAB „Dizrida“. Gedimas buvo pašalintas remontuojant automobilį neoriginaliomis detalėmis. Atsakovas už automobilio remontą sumokėjo 3934,70Lt (b.l. 58,59). Atsakovas nurodė, jog santykiuose su ieškovu kyla prievolės iš rangos sutarties. Rašytinė sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta. Ieškovas įsipareigojo atlikti darbą savo rizika pagal atsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą, o atsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti bei už jį sumokėti. Atsakovo atstovai mano, kad ieškovui tinkamai neradus gedimo priežasties ir laiku jo nepašalinus, buvo sugadinta remontuojamo automobilio turbinos, padidėjo remonto sąnaudos, todėl atsirado priešpriešinės prievolės. Iš ilgalaikių šalių tarpusavio santykių matyti, jog prievolės kyla iš rangos sutarties (LR CK 6.644str. 1d.). Tarp šalių nebuvo sudaryta rašytinė rangos sutartis. Ieškovui nepavyko laiku surasti ir pašalinti automobilio gedimo. LR CK 6.655str. 1d. numato rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbą. Paminėto straipsnio pirmoje dalyje nurodyta, kad užsakovas (atsakovas) gali reikalauti iš rangovo (ieškovo): neatlygintinai pašalinti trūkumus; atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Atsakovas 2010-11-05 išrašė sąskaitą – faktūrą TL Nr. 03421 ieškovui dėl turėtų nuostolių (b.l. 61). Taip pat, atsakovo iniciatyva, sudarytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, raštu informuotas ieškovas dėl netinkamų darbų atlikimo, pranešta skolos įskaitymo raštu (b.l. 20, 60, 62). Tačiau iš ieškovo pusės nebuvo sulaukta jokios reakcijos. Ieškovo atstovės patvirtino, kad raštu atsakovui nebuvo atsakyta. Atsakovo atstovai mano, kad prievolė pasibaigė pagal tarpusavio skolos įskaitymo aktą atliko užskaitymą 3934,70Lt sumai. (b.l. 20).

9Įskaitymas – vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymui, kaip prievolės pabaigos pagrindui, taikyti įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Žemaitijos statyba“ v. M. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3- 522/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Trans Group LT“ v. BUAB „Glikasta“, bylos Nr. 3K-3-301/2011; kt.). Įskaitymas negalėjo būti atliktas, nes neatitinka LR CK 6.130str. nuostatų. Todėl ieškovo reikalavimas šioje dalyje yra įrodytas ir tenkintinas pilnutinai.

10Jei dėl netinkamos kokybės automobilio remonto priežasties, atsakovas patyrė papildomų nuostolių, remontuojant automobilį UAB „Dizrida“, tai turi teisę reikalauti iš ieškovo atlyginti nuostolius ar atitinkama suma sumažinti darbų kainą.

11Ieškovas, vadovaudamasis LR CPK 6.210 str. 2d. prašė iš atsakovo priteisti 6 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo įvykdymo. LR CPK 6.210 str. 2d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovo priteistina 6 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-06-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas sprendžia, kad ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu turėjo kreiptis teisinės pagalbos į kvalifikuotą specialistą – advokatą. Ieškovo atstovas – advokatas atliko veiksmus, reikalingus tinkamai pasiruošti atstovauti savo klientą teisme, parengti procesinį dokumentą – patikslintą ieškinį. Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, taip pat prie šių išlaidų yra priskiriamos išlaidos, sumokėtos už teisinę pagalbą (LR CPK 80 str., 88 str. 1 d. 9 p.). Teismas sprendžia, kad ieškovo patirtos 120,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3, 47) bei 800,00 Lt išlaidos už advokato atliktus veiksmus (b.l. 108, 121) yra adekvačios bylos sudėtingumui ir atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, o išlaidos už advokato pagalbą nepažeidžia 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių. Todėl ieškovo prašymas priteisti 120,00 Lt sumokėtą žyminį mokestį ir 800,00 Lt už teisinę pagalbą yra tenkintinas ir šios sumos priteistinos iš atsakovo (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 94 str., 98 str.).

13Nagrinėjant bylą susidarė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu – 9,70 Lt, tačiau šios išlaidos yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

14Teismas vadovaudamasis LR CK 1.80 str., 1.93 str., LR CPK 92 str., 96 str., 117 str., 185 str., 186 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

15patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) 3879,05 Lt (tris tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis Lt, 05 ct.) skolos, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (byla iškelta 2012-06-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų: 120,00 Lt (vienas šimtas dvidešimt Lt, 00 ct.) žyminio mokesčio ir 800,00 Lt (aštuoni šimtai Lt, 00 ct.) už advokato pagalbą, ieškovui UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buveinė: ( - ), a.s. Nr. ( - ), UAB „Medicinos bankas“).

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai