Byla A-143-524-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Perdanga“ atstovams advokatams Vitoldui Kumpai ir Ramūnui Petravičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Perdanga“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Resota“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Perdanga“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Resota“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Resota“) skundu (b. l. 5 – 7), kurį patikslino (b. l. 31 – 33, 111), kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo (toliau – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas) 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 2050/09-S-96 ir 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 2050/08-S-147;

52) įpareigoti atsakovą įregistruoti geležinkelio vagonų svarstyklių kelio duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir UAB „Resota“ nuosavybės teises į geležinkelio vagonų svarstyklių kelią Nekilnojamojo turto registre.

6Pareiškėjas nurodė, kad ginčas yra dėl atsisakymo įregistruoti esminę pagrindinio daikto dalį kaip pagrindinio daikto priklausinį. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 2050/09-S-96 atsisakė įrašyti geležinkelio svarstyklių kelio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir tuo pagrindu 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 2050/08-S-147 atsisakė įregistruoti įmonės nuosavybės teisę į geležinkelio vagonų svarstyklių priklausinį – geležinkelio vagonų svarstyklių kelią. Pareiškėjo nuomone, tai, jog ankstesni pastato savininkai priklausinio atskirai neregistravo, neužkerta jam kelio pagrindinio daikto priklausinį (esminę dalį) įregistruoti dabar. Pagrindinis daiktas šiuo atveju yra svarstyklių pastatas, o jo esminė dalis – ginčo svarstyklių kelias, be kurio svarstyklių pastatas negalėtų būti naudojamas pagal paskirtį ir būtų nevisavertis daiktas. Geležinkelio vagonų svarstyklių kelias, kaip ir pačios svarstyklės (kaip įrenginys), atskirai registruojamas nebuvo, nes buvo įregistruotas pagrindinis daiktas – geležinkelio vagonų svarstyklių pastatas. Svarstyklių pastato paskirtis – sverti geležinkelio vagonų sąstatus. Įmonė sveria svarstyklių keliu į svarstyklių pastatą pateikiamus geležinkelio vagonus, atlieka kasmetinę svarstyklių patikrą. Pažymėjo, kad atsakovui pateikė visus reikalingus dokumentus, kurių turėjo pakakti įregistruoti ginčo svarstyklių kelią. Geležinkelio vagonų svarstyklių kelio kadastro duomenys jau yra pažymėti kadastro žemėlapyje (spaudai kelio planuose, planų kopijos reg. Nr. 106-107), todėl nebegalėjo būti priimtas skundžiamas sprendimas dėl tokių kadastro duomenų neįrašymo. Yra visi dokumentai ir pagrindai ginčo svarstyklių keliui įregistruoti, tačiau atsakovas nepagrįstai atsisako įregistruoti pagrindinio daikto priklausinį, todėl teismo įpareigotinas tai atlikti.

7Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 38 – 40) prašė skundo nepatenkinti.

8Atsakovas nurodė, kad 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 2050/09-S-96 nepatenkino pareiškėjo prašymo įrašyti geležinkelio svarstyklių kelio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – Kadastro nuostatai)

984 punktą nekilnojamajam daiktui įrašyti ar duomenims pakeisti kadastre turi būti pateikti dokumentai, numatyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje, o visi pareiškėjo pateikti dokumentai surašyti svarstyklių pastatui, kuris Nekilnojamojo turto registre jau įregistruotas. 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 2050/08-S-147 nepatenkino pareiškėjo prašymo įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – geležinkelio svarstyklių kelią, adresu: Lypkių g. 20, Klaipėda. Šiame sprendime nurodė, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas. Prašymo nepatenkino, nes dokumentų, galinčių būti juridiniu pagrindu nuosavybės teisei atsirasti į geležinkelio svarstyklių kelią, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pareiškėjas nepateikė. Šis prašymas nepatenkintas vadovaujantis Nekilnojamo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi. Nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog ginčo svarstyklių kelias yra svarstyklių pastato priklausinys. Taip galėtų būti tik tuo atveju, jeigu svarstyklių pastato pirminiai savininkai, registruodami svarstyklių pastatą ir savo nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre, būtų nustatyta tvarka įregistravę ir ginčo svarstyklių kelią bei pateikę prašymą registre padaryti apie tai įrašą, kad kelias yra svarstyklių pastato priklausinys. Tačiau nei akcinė bendrovė „Klaista“, nei uždaroji akcinė bendrovė „Volmeta“ svarstyklių geležinkelio kelio ir savo nuosavybės teisių į jį Nekilnojamojo turto registre neįregistravo. Šios bendrovės buvo įregistravusios tik nuosavybės teises į svarstyklių pastatą, kurį 2001 m. rugpjūčio 3 d. pirkimo – pardavimo sutartimi bei 2002 m. rugpjūčio 13 d. turto pardavimo iš varžytinių aktu perleido pareiškėjui. Informavo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1086-793/2009 pagal ieškovo UAB „Resota“ ieškinį dėl nuosavybės teisės į ginčo svarstyklių kelią pripažinimo ir Nekilnojamo turto registro

10įrašo Nr. 21/3196 apie įregistruotą juridinį faktą apie sudarytą žemė sklypo nuomos sutartį panaikinimo.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Perdanga“ (toliau – UAB ,,Perdanga“) atsiliepimu į skundą (b. l. 77 – 78, 81 – 82) prašė skundą atmesti.

12UAB ,,Perdanga“ nurodė, kad pareiškėjas yra padavęs ieškinį Klaipėdos miesto apylinkės teismui dėl nuosavybės teisės pripažinimo į tą pačią 263,90 m ilgio geležinkelio atkarpą. Iš pareiškėjo veiksmų matyti, jog nuosavybės teisių į šią geležinkelio atkarpą jis neturi, todėl

13ir daiktinių teisių registracija į geležinkelio atkarpą negalima. Pažymėjo, jog nesutinka su pareiškėjo motyvu dėl geležinkelio atkarpos kaip geležinkelio vagonų svarstyklių priklausinio. Geležinkelio atkarpa yra inžinerinis statinys (Statybos įstatymo 2 str. 9, 11 d.). Geležinkelio bėgiai yra inžinerinis statinys, kuris turi būti registruojamas kaip savarankiškas nekilnojamasis daiktas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str. 1 d. 2 p.). Geležinkelio atkarpa, į kurią ginčijama nuosavybės teisė, yra savarankiškas daiktas, o ne geležinkelio vagonų svarstyklių priklausinys. Geležinkelio atkarpa kaip nekilnojamasis daiktas nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre, todėl negali būti registruojamos ir daiktinės teisės į šį daiktą. Pareiškėjas atsakovui nepateikė dokumentų, galinčių būti juridiniu pagrindu nuosavybės teisei atsirasti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 1 d.).

14II.

15Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 17 d. sprendimu

16(b. l. 134 – 139) pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 2050/09-S-96 ir 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 2050/08-S-147 bei įpareigojo atsakovą įrašyti pastato – svarstyklių, adresu: Lypkių g. 20, Klaipėda, unikalus Nr. 5598-3000-9102, priklausinio – geležinkelio vagonų svarstyklių geležinkelio – duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, įregistruoti šį priklausinį ir UAB „Resota“ nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pastatas – svarstyklės, adresu: Lypkių g. 20, Klaipėda, unikalus Nr. 5598-3000-9102 (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 4 d.), o šios aplinkybės proceso šalys neginčija. Ginčo esmė – ar atsakovas pagrįstai atsisakė įregistruoti geležinkelio svarstyklių kelią kaip pastato – svarstyklių priklausinį ir pareiškėjo nuosavybės teisę į jį. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymu (nauja įstatymo redakcija nuo 2001 m. liepos 1 d.), Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu (nauja įstatymo reakcija

18nuo 2004 m. sausio 1 d.), Civilinio kodekso (toliau – CK) IV knygos II skyriaus nuostatomis (4.12 str., 4.13 str. 1, 2 d., 4.19 str. 1 d.), atsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

19praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje

20Nr. 3K-3-448/2001, 2003 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1002/2003, 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004, 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006, 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-134/2008 ir kt.). Teismas, įvertinęs įrodymus, padarė išvadą, kad svarstyklių pastatas yra fiziškai ir funkciškai nedalomai susijęs su geležinkelio svarstyklėmis (Nekilnojamojo turto registre įvardinta – pastatas – svarstyklės). Pastatas – svarstyklės negali būti naudojamas pagal paskirtį be geležinkelio svarstyklių kelio, šis kelias yra skirtas pastatui – svarstyklėms aptarnauti, yra susijęs su šiuo pastatu bendra ūkine paskirtimi, funkciniu ryšiu, todėl laikytinas šio daikto priklausiniu. Bėgiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su statiniu (pastatu – svarstyklėmis), negali būti pripažįstami atskiru Nekilnojamojo turto kadastro objektu (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.), todėl teismas atmetė trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Perdanga“ argumentą, kad geležinkelio atkarpa, dėl kurios vyksta ginčas, yra savarankiškas daiktas, kuris turi būti registruojamas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Teismas, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, pažymėjo, jog geležinkelio svarstyklių kelio duomenys įrašytini į Nekilnojamojo turto kadastrą. Geležinkelio svarstyklių keliui ir daiktinėms teisėms į jį registruoti Nekilnojamojo turto registre neturi įtakos tai, kad jis nebuvo įregistruotas iki šiol, nėra paminėtas sutartyse ar kituose dokumentuose (CK 4.14 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1051/2003, 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005 ir kt.). Teismas konstatavo, kad UAB „Resota“ yra įgijusi nuosavybės teises į pastatą – svarstykles

21ir turi tai patvirtinančius dokumentus, numatytus Nekilnojamojo turto registro įstatymo

2222 straipsnyje, pateikė juos teritoriniam registratoriui, todėl šių duomenų pakanka, kad būtų įregistruota pareiškėjo nuosavybės teisė į priklausinį – geležinkelio svarstyklių kelią. Atsakovas skundžiamais sprendimais neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė įrašyti nekilnojamojo daikto – geležinkelio svarstyklių kelio – kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą bei įregistruoti nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį daiktą. Skundžiami sprendimai naikintini ir atsakovas įpareigotinas įrašyti nekilnojamojo daikto – geležinkelio svarstyklių kelio – kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą bei įregistruoti nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį daiktą.

23III.

24Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 144 – 148) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – palikti galioti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 2050/09-S-96 ir 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 2050/08-S-147. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

251. Ginčas dėl priklausinio statuso bei nuosavybės teisės į geležinkelio kelią yra civilinio teisinio pobūdžio ir turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

26Pagal UAB „Resota“ ieškinį Klaipėdos miesto apylinkės teisme jau nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1086-793/2009. Nekilnojamojo turto registro įstatymas nenumato pareigos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pačiam rinkti duomenis ar įrodymus, patvirtinančius tam tikro fakto buvimą (nebuvimą), jei pateiktuose dokumentuose tokių duomenų nepakanka ar nėra pateikti kartu su prašymu visi įrodymai. Tokia pareiga tenka pačiam daiktą, daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus įregistruoti prašančiam pareiškėjui (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str. 2 d.).

272. Geležinkelio kelias, vadovaujantis Geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio

285 dalimi, yra inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai) bei kiti inžineriniai įrenginiai, ir kuris gali būti atskiru nekilnojamojo turto objektu. Geležinkelio kelias buvo pastatytas anksčiau už svarstyklių pastatą ir iki tol egzistavo kaip savarankiškas statinys, todėl nėra pagrindo jo pripažinti vėliau pastatyto pastato priklausiniu.

293. Teismas nenurodė, kokiu pagrindu (dokumentu, teisės aktu) iki teismo sprendimo priėmimo teritorinis registratorius galėjo tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti geležinkelio svarstyklių kelią ir nuosavybės teises į jį (CK 4.253 str., Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str. 3 d.).

30Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Perdanga“ apeliaciniu skundu (b. l. 153 – 160) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

311. Teismas nagrinėjo skundą, kurio reikalavimas yra neaiškus, ir priėmė neaiškų sprendimą.

322. Skundžiamu sprendimu išspręstas nuosavybės klausimas, o administracinis teismas tokios kompetencijos neturi, todėl pažeistos rūšinio teismingumo taisyklės (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 142 str. 2 d. 1 p.).

333. Geležinkelio atkarpa yra savarankiškas pagrindinis daiktas, o ne antraeilis daiktas (CK 4.12 str.). Geležinkelio atkarpa yra inžinerinis statinys (Statybos įstatymo 2 str. 9, 11 d.), kuris turi būti registruojamas kaip savarankiškas nekilnojamasis daiktas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str. 1 d. 2 p.). Geležinkelio atkarpa yra savarankiškas daiktas, o ne geležinkelio vagonų svarstyklių priklausinys (CK 4.13, 4.19 str.). Geležinkelio atkarpa yra nelegalus, neregistruotas statinys (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-297/2008). Pareiškėjas negali reikalauti pripažinti nuosavybės teisę į visą 263,90 m. ilgio geležinkelio atkarpą ir laikyti ją pastato – svarstyklių priklausiniu.

344. Teismo sprendimo rezoliucinė dalis yra neaiški.

35Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 167 – 168) prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

361. Klaipėdos miesto apylinkės teisme nėra nagrinėjamas ginčas dėl nuosavybės teisės

37į svarstyklių kelią pripažinimo, nes nuosavybės teisės į šį svarstyklių pastato įrenginį niekas neginčija. Bendrosios kompetencijos teisme siekiama pašalinti trukdymą naudotis geležinkelio vagonų svarstyklių pastatu (pastatu, svarstyklėmis ir jų keliu). Šioje administracinėje byloje nekeliamas civilinis ginčas, kadangi nagrinėjamas klausimas dėl pateiktų dokumentų įregistruoti teises pakankamumo, kuris yra administracinio pobūdžio. Nebuvo iškeltas ginčas dėl svarstyklių kelio priklausomybės kitiems objektams.

382. Teritorinis registratorius privalėjo įregistruoti teises į svarstyklių kelią pagal pateiktą dokumentaciją. Nepagrįstai nepripažįstamas Valstybinės komisijos 2000 m. liepos 13 d. aktas, kuriuo buvo priimta visos aikštelės Klaipėdoje, Lypkių g. 20, rekonstrukcija, nors šis aktas įregistruotas registre. Daikto priklausiniai nėra savarankiški objektai, jie priskiriami pagrindiniam daiktui registre įrašant tokį faktą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 str.

391 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – Registro nuostatai) 10.3 p.). Svarstyklių pastatas, svarstyklės ir jų kelias sujungti vienu pamatu – tai yra vientisas objektas su savo esminėmis dalimis, be kurių būtų nevisavertis.

403. Pačios svarstyklės iki rekonstrukcijos buvo su keliu ir pastatu. Buvo atlikta ne tik svarstyklių pastato statyba, o visos aikštelės rekonstrukcija, svarstyklių pastato statyba ant esamų pamatų. Svarstyklių kelias galėtų būti savarankiškas daiktas, jei jis netarnautų svarstyklių pastatui ir būtų atskirtas.

414. Registracijos pagrindas – Valstybinės komisijos 2000 m. liepos 13 d. aktas, kuriuo rekonstruota aikštelė kartu su svarstyklių pastatu, svarstyklėmis ir jų keliu buvo pripažinta tinkama naudoti (Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 108 patvirtinto organizacinio tvarkomojo reglamento ,,Statinių priėmimo naudoti tvarka“ STR 1.11.01:1996 (toliau – Reglamentas STR 1.11.01:1996) 3.17 p.).

42Pareiškėjas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Perdanga“ apeliacinį skundą (b. l. 174 – 176) prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

431. UAB ,,Perdanga“ skundo reikalavimai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo pakankamai aiškūs, kaip ir kitiems proceso dalyviams. Apeliaciniame skunde nurodyti formalūs išvedžiojimai.

442. Nebuvo iškeltas reikalavimas dėl nuosavybės teisės pripažinimo ar ginčijimo. Buvo nagrinėjamas tik dokumentų, reikalingų svarstyklių kelio registracijai, pakankamumo klausimas. Kreipdamasis į bendrosios kompetencijos teismą siekė ne įgyti nuosavybės teisę, nes ją visuomet turėjo, o gauti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą dokumentą, kadangi neturėjo jokių rekonstrukcijos dokumentų. Bendrosios kompetencijos teisme iš esmės gina valdymo teisę, nes trukdoma naudotis svarstyklių keliu. Rūšinio teismingumo taisyklės nebuvo pažeistos, kadangi nepareikštas nei vienas civilinio pobūdžio reikalavimas.

453. Nepagrįstai sutapatinamas magistralinis geležinkelio kelias, privažiuojamasis geležinkelio kelias ir privatus elektroninių geležinkelio vagonų svarstyklių kelias. Be svarstyklių kelio pastatas – svarstyklės taptų nevisaverčiu daiktu ir būtų netinkamas naudoti, nes neturėtų esminės dalies, kuria teikiamas traukinio sąstatas sverti.

464. Apeliaciniame skunde maišomos dvi atskiros bylos – administracinė ir civilinė. Svarstyklės ir jų kelias yra vienas objektas (2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22 EB dėl matavimo priemonių MI-006 priedas ,,Automatinės svarstyklės“, Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento MP-006 priedo ,,Automatinės svarstyklės“ 2 p.). Pagrindinio daikto esminės dalys (svarstyklių kelias) nėra ir negali būti savarankiškais objektais. Pačios svarstyklės iki rekonstrukcijos buvo su keliu ir pastatu. Buvo atlikta ne tik svarstyklių pastato statyba ant esamų pamatų, o visos aikštelės rekonstrukcija. Valstybinės komisijos 2000 m. liepos 13 d. aktas, kuriuo rekonstruota aikštelė kartu su svarstyklių pastatu, svarstyklėmis ir jų keliu buvo pripažinta tinkama naudoti, yra registracijos pagrindas (Reglamento STR 1.11.01:1996 3.17 p.).

47Teisėjų kolegija

konstatuoja:

48IV.

49Apeliaciniai skundai tenkintini.

50Patikrinusi bylą apeliacinių skundų nagrinėjimo ribose, kolegija pažymi, kad teisiniai santykiai dėl nekilnojamojo daikto bei daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre reglamentuojami atitinkamai Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymais. Kalbant apie šių įstatymų sąsają (bylai aktualiais klausimais), pažymėtina, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Tai reiškia, kad nagrinėjamoje byloje pirmiausia yra būtina aptarti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatų dėl pareiškėjo prašomo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre objekto (geležinkelio vagonų svarstyklių kelio) taikymą, t. y. nustatyti, ar byloje esantys duomenys šio įstatymo taikymo požiūriu yra pakankami, kad nurodytas objektas būtų pripažintas Nekilnojamojo turto kadastro objektu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio taikymo prasme.

51Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (2003-05-27 įstatymo Nr. IX-1582 redakcija), atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai, kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (2 p.); žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu (3 p.). Iš bylos matyti, jog pareiškėjas siekia įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre (ir atitinkamai Nekilnojamojo turto registre) geležinkelio vagonų svarstyklių kelio duomenis ir savo nuosavybės teisę į šį objektą, motyvuodamas savo prašymą teritoriniam kadastro ir registro tvarkytojui tuo, kad šis (pareiškėjo nurodytas) objektas nėra atskiras Nekilnojamojo turto kadastro objektas, o yra anksčiau jau suformuoto ir į Nekilnojamojo turto kadastrą bei registrą jau įrašyto objekto (pastato-svarstyklių) priklausinys. Byloje neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjo siekiamo įregistruoti į Nekilnojamojo turto kadastrą bei registrą objekto duomenys, kaip ir pats šis objektas, iki šiol (iki šioje byloje aptariamo pareiškėjo prašymo teritoriniam kadastro ir registro tvarkytojui padavimo) nebuvo įregistruoti nei į Nekilnojamojo turto kadastrą, nei į Nekilnojamojo turto registrą. Pareiškėjo nurodyto kaip pagrindinio daikto (paminėto pastato-svarstyklių) duomenys ir pats šis Nekilnojamojo turto kadastro objektas yra įregistruoti į Nekilnojamojo turto registrą nuo 2000 m. balandžio 10 d. (b. l. 46-49). Pažymėtina, kad šio objekto (statinio) priėmimo naudoti akte, surašytame 2000 m. liepos 13 d., ginčo (pareiškėjo nurodytas kaip pagrindinio daikto priklausinys) objektas nebuvo nei nurodytas, nei kokiu nors kitu būdu paminėtas. Atitinkamai (pagal bylos duomenis) tokių duomenų nėra ir Nekilnojamojo turto registre. Vertindama pastarąją situaciją, kolegija pažymi, kad šiuo atveju yra būtina vadovautis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, pagal kurį visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Taikydama šias materialinės teisės normas, kolegija pabrėžia jo se nurodytą duomenų išsamumo aspektą. Nagrinėjamai situacijai tai reiškia, kad kadastro ir registro duomenų išsamumo požiūriu duomenys apie pareiškėjo nurodytą kaip pagrindinį daiktą (pastatą-svarstykles) laikytini teisingais, t. y. tam, kad šie duomenys būtų pakeisti (papildyti), yra būtini arba atitinkamas teismo sprendimas, arba kiti naujai atsiradę Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje numatyti specialiai šiam objektui skirti dokumentai. Pagal bylos duomenis, pareiškėjas tokių dokumentų kadastro ir registro tvarkytojui nepateikė.

52Pasisakydama dėl teisės taikymo šioje administracinėje byloje, kolegija taip pat pažymi, kad Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys ne ginčo tvarka gali būti pakeisti, įrašant naujus duomenis arba pakeičiant esančius, tik griežtai laikantis tokius pakeitimus įrodančių dokumentų, kurie yra išvardinti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje. Pastaroji nuostata yra nurodyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnyje bei 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Tai reiškia, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, įrašydamas naujus registro duomenis arba pakeisdamas esamus (nesant akivaizdumo kriterijui), neturi teisės daryti savarankiškų išvadų, aiškindamas arba interpretuodamas pateiktų dokumentų (išvardintų Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje) turinį arba atlikti prašomus veiksmus tik, palyginus su buvusia situacija, iš naujo interpretuojant atitinkamas materialinės teisės normas (šiuo atveju CK 4.12 – 4.15 str.).

53Pasisakydama dėl faktinės bylos situacijos, kolegija pripažįsta būtina pažymėti, kad (pagal bylos duomenis) tarp pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų iki paminėto prašymo dėl kadastro ir registro duomenų pakeitimo (jų papildymo) jau yra prasidėjęs ir iki šiol dar nebaigtas nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme civilinis ginčas dėl nuosavybės teisės į tą patį kaip ir šioje administracinėje byloje objektą. Pažymėtina, kad toks civilinio proceso tvarka nagrinėjamos bylos teismingumas buvo nustatytas Specialiosios ginčams dėl teismingumo spręsti teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 17 d. nutartimi (b. l. 182-183). Tokio civilinio ginčo išsprendimo rezultatas gali turėti tiesioginės įtakos registro ir kadastro tvarkytojui padarant atitinkamus Nekilnojamojo turto registro ir kadastro pakeitimus. Todėl ši skundžiamų sprendimų priėmimo metu atsakovui žinoma aplinkybė taip pat buvo pagrindas nepatenkinti pareiškėjo prašymo dėl kadastro ir registro duomenų pakeitimo administracine tvarka.

54Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė materialinės teisės normas. Todėl teismo priimtas sprendimas naikintinas ir nauju sprendimu pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 143 str., 88 str. 1 p.).

55Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

56Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikinti ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Resota“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

57Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Resota“ (toliau –... 5. 2) įpareigoti atsakovą įregistruoti geležinkelio vagonų svarstyklių kelio... 6. Pareiškėjas nurodė, kad ginčas yra dėl atsisakymo įregistruoti esminę... 7. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 38 – 40) prašė skundo nepatenkinti.... 8. Atsakovas nurodė, kad 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. 2050/09-S-96... 9. 84 punktą nekilnojamajam daiktui įrašyti ar duomenims pakeisti kadastre turi... 10. įrašo Nr. 21/3196 apie įregistruotą juridinį faktą apie sudarytą žemė... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Perdanga“... 12. UAB ,,Perdanga“ nurodė, kad pareiškėjas yra padavęs ieškinį Klaipėdos... 13. ir daiktinių teisių registracija į geležinkelio atkarpą negalima.... 14. II.... 15. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 17 d. sprendimu... 16. (b. l. 134 – 139) pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino VĮ... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pastatas –... 18. nuo 2004 m. sausio 1 d.), Civilinio kodekso (toliau – CK) IV knygos II... 19. praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 23 d. nutartis... 20. Nr. 3K-3-448/2001, 2003 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 21. ir turi tai patvirtinančius dokumentus, numatytus Nekilnojamojo turto registro... 22. 22 straipsnyje, pateikė juos teritoriniam registratoriui, todėl šių... 23. III.... 24. Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 144 – 148) prašo panaikinti Klaipėdos... 25. 1. Ginčas dėl priklausinio statuso bei nuosavybės teisės į geležinkelio... 26. Pagal UAB „Resota“ ieškinį Klaipėdos miesto apylinkės teisme jau... 27. 2. Geležinkelio kelias, vadovaujantis Geležinkelių transporto kodekso 3... 28. 5 dalimi, yra inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė... 29. 3. Teismas nenurodė, kokiu pagrindu (dokumentu, teisės aktu) iki teismo... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Perdanga“ apeliaciniu skundu (b. l. 153... 31. 1. Teismas nagrinėjo skundą, kurio reikalavimas yra neaiškus, ir priėmė... 32. 2. Skundžiamu sprendimu išspręstas nuosavybės klausimas, o administracinis... 33. 3. Geležinkelio atkarpa yra savarankiškas pagrindinis daiktas, o ne... 34. 4. Teismo sprendimo rezoliucinė dalis yra neaiški.... 35. Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 167 – 168)... 36. 1. Klaipėdos miesto apylinkės teisme nėra nagrinėjamas ginčas dėl... 37. į svarstyklių kelią pripažinimo, nes nuosavybės teisės į šį... 38. 2. Teritorinis registratorius privalėjo įregistruoti teises į svarstyklių... 39. 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129... 40. 3. Pačios svarstyklės iki rekonstrukcijos buvo su keliu ir pastatu. Buvo... 41. 4. Registracijos pagrindas – Valstybinės komisijos 2000 m. liepos 13 d.... 42. Pareiškėjas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Perdanga“... 43. 1. UAB ,,Perdanga“ skundo reikalavimai nagrinėjant bylą pirmosios... 44. 2. Nebuvo iškeltas reikalavimas dėl nuosavybės teisės pripažinimo ar... 45. 3. Nepagrįstai sutapatinamas magistralinis geležinkelio kelias,... 46. 4. Apeliaciniame skunde maišomos dvi atskiros bylos – administracinė ir... 47. Teisėjų kolegija... 48. IV.... 49. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 50. Patikrinusi bylą apeliacinių skundų nagrinėjimo ribose, kolegija pažymi,... 51. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (2003-05-27... 52. Pasisakydama dėl teisės taikymo šioje administracinėje byloje, kolegija... 53. Pasisakydama dėl faktinės bylos situacijos, kolegija pripažįsta būtina... 54. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 55. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 56. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą... 57. Sprendimas neskundžiamas....