Byla AS-63-552-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų akcinės bendrovės „City Service“, uždarosios akcinės bendrovės „Antakalnio ūkis“, uždarosios akcinės bendrovės „Karoliniškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Lazdynų būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Pašilaita“, uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų akcinės bendrovės „City Service“, uždarosios akcinės bendrovės „Antakalnio ūkis“, uždarosios akcinės bendrovės „Karoliniškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Lazdynų būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Pašilaita“, uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 29 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą Nr. I-1067-281/2009 pareiškėjams AB „City Service“, UAB „Antakalnio ūkis“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų būstas“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Pašilaita“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAb „Vilko pėda“ (toliau – ir pareiškėjai) atsisakius skundo.

5II.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės 2009 m. liepos 10 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu prašymą priteisti iš pareiškėjų bylinėjimosi išlaidas – 5 245 Lt.

7III.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 27 d. nutartimi atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą tenkino; priteisė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naudai bylinėjimo išlaidoms atlyginti iš pareiškėjų atitinkamai: iš AB „City Service“ – 582,78 Lt; iš UAB „Antakalnio ūkis“ – 582,78 Lt; iš UAB „Karoliniškių būstas“ – 582,78; iš UAB „Lazdynų būstas“ – 582,78 Lt; iš UAB „Naujamiesčio būstas“ – 582,78 Lt; iš UAB „Namų priežiūros centras“ – 582,78 Lt; iš UAB „Pašilaita“ – 582,78 Lt; iš UAB „Viršuliškių būstas“ – 582,78 Lt; iš UAB „Vilko pėda“ – 582,78 Lt.

9Teismas nutartyje nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartyje (administracinė byla Nr. AS143– 375/2008) pažymėta, jog tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo atsakovui geruoju jo nepatenkinus, iki tol, kol pareiškėjas atsisako skundo ir teismas nutraukia bylą, atsakovas gali būti ėmęsis aktyvių savo teisių gynybos veiksmų ir patyręs atitinkamų bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai tokios išlaidos būtų pagrįstos, tačiau nebūtų atlyginamos, nebūtų pateisinama teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu, nes šios išlaidos patiriamos dėl pareiškėjo kreipimosi į teismą. Minėtoje nutartyje taip pat pažymėta, kad tokiu atveju, sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, kai pareiškėjas atsisako skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, Administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ABTĮ) egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, todėl, užpildant šią spragą, taikytina įstatymo analogija (ABTĮ 4 str. 6 d.). Pagal analogiją pirmiausia taikytinos tą patį teisės institutą, t. y. bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, reglamentuojančios normos. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Skundo atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, teisė į teisminę gynybą laikoma realizuota, ir pareiškėjas su tapačiu reikalavimu niekada nebeturės teisės kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla ir įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas netenkinamas (ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., 101 str. 2 p.). Tiek pareiškėjui atsisakius skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, tiek teismui sprendimu atmetus pareiškėjo skundą, pareiškėjo materialinis teisinis reikalavimas atsakovui lieka nepatenkintas, o pareiškėjo procesinė teisinė galimybė dar sykį teisme iškelti tapatų klausimą prarandama. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, teismas laikė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas ir iš pareiškėjų priteistina 5 245 Lt atsakovo patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, t. y. po 582,78 Lt iš kiekvieno iš pareiškėjų.

10IV.

11Pareiškėjai atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 27 d. nutartį.

12Pareiškėjai nurodė, kad administracinėje byloje bylinėjimosi išlaidomis galima pripažinti tik tas su atstovavimu nesusijusias išlaidas, kurios yra nurodytos ABTĮ 43 ir 44 straipsniuose, o su atstovavimu nesusijusios išlaidos, kurios yra nurodytos Civilinio proceso kodekse ar kituose teisės aktuose, bet nėra nurodytos ABTĮ 43 ar 44 straipsniuose, negali būti pripažintos bylinėjimosi išlaidomis. Pažymi, kad ABTĮ 43 ir 44 straipsniuose nėra nurodyta, kad būtų atlyginamos išlaidos už antstolių ar VĮ „Registrų centras“ suteiktas paslaugas. Mano, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokole ir VĮ „Registrų centras“ dokumentuose pateikti duomenys buvo būtini sėkmingai teismo proceso eigai. Taip pat atsakovas nepaaiškino, kokias administracinei bylai svarbias aplinkybes šie duomenys galėjo patvirtinti ar paneigti. Teigia, jog teismas nutartyje taip pat nepateikė jokių motyvų ar argumentų, patvirtinančių, kad išlaidos antstolių ir VĮ „Registrų centras“ paslaugoms apmokėti yra susijusios su administracinės bylos nagrinėjimu. Pareiškėjų nuomone, atsakovo patirtos išlaidos už VĮ „Registrų centras“ ir antstolių suteiktas paslaugas buvo visiškai nebūtinos ir visiškai nesusijusios su administracinės bylos nagrinėjimu. VĮ „Registrų centras“ pateikti duomenys nebuvo realiai panaudoti nagrinėjant administracinę bylą, taip pat nebuvo panaudoti ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuoti duomenys. Atkreipia dėmesį į tai, kad išlaidos už VĮ „Registrų centras“ ir antstolių suteiktas paslaugas buvo padarytos vienašale atsakovo iniciatyva. Šioms išlaidoms nebuvo suteiktas nei teismo, nei pareiškėjų sutikimas. Todėl, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, atsakovas privalo pats padengti išlaidas, kurias pats ir niekieno neverčiamas prisiėmė.

13Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsakovas nurodo, kad kaip apdairi ir suinteresuota bylos baigtimi šalis rūpestingai rinko įrodymus šioje administracinėje byloje bei patyrė bylinėjimosi išlaidų, kai tuo tarpu pareiškėjai savo procesinėmis teisėmis naudojosi nesąžiningai, pateikdami akivaizdžiai nepagrįstą skundą, priversdami į jį teikti atsiliepimą, visą medžiagą, rinkti įrodymus ir patirti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Mano, kad pareiškėjų minima Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. AS442-292/2009 nėra analogiška šiai bylai, todėl nėra pagrindo ja vadovautis šiuo atveju. Pažymi, jog teismui sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, svarbu ne konkretus įvardijimas ABTĮ 43 ir 44 straipsniuose, o bylinėjimosi išlaidų būtinumas, racionalumas bei pagrįstumas rašytiniais įrodymais. Mano, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tinkamai pagrindė patirtų bylinėjimosi išlaidų būtinumą, reikšmę bylai bei pateikė atitinkamus rašytinius įrodymus, todėl šis prašymas buvo pagrįstai tenkintas.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16V.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008 suformulavo principą dėl išlaidų atlyginimo atsakovui tais atvejais, kai pareiškėjas atsisako skundo ne remdamasis tuo, kad atsakovas geruoju jį patenkino, o administracinė byla nutraukiama.

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pareiškėjai atsisakė savo skundo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartimi administracinė byla buvo nutraukta (IV tomas, b. l. 50), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. suformuluota išvada, jog skundo atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, teisė į teisminę gynybą laikoma realizuota, ir pareiškėjas su tapačiu reikalavimu niekada nebeturės teisės kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla ir įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas netenkinamas (ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., 101 str. 2 p.). Tiek pareiškėjui atsisakius skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, tiek teismui sprendimu atmetus pareiškėjo skundą, pareiškėjo materialinis teisinis reikalavimas atsakovui lieka nepatenkintas, o pareiškėjo procesinė teisinė galimybė dar sykį teisme iškelti tapatų klausimą prarandama.

20Taigi nagrinėjamu atveju pareiškėjams atsisakius skundo, atsakovas turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 str. 1 d.). ABTĮ 44 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

21Atsakovas teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius jį turėjus išlaidų dėl apmokėjimo antstoliams už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų surašymą bei apmokėjimo VĮ „Registrų centras“ už dokumentų išdavimą (IV tomas, b. l. 56 – 61). Pagal ABTĮ 57 straipsnio 4 dalį įrodymus pateikia proceso šalys ir kiti proceso dalyviai, todėl atsakovas ruošdamasis bylos nagrinėjimui turėjo teisę rinkti įrodymus, pagrindžiančius jo poziciją byloje, bei teikti juos teismui (ABTĮ 53 str. 2 d.). Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovo išlaidos renkant įrodymus yra susijusios su bylos nagrinėjimu ir atsakovo naudai pagrįstai priteistos iš pareiškėjų.

22Pažymėtina, jog pareiškėjų atskirajame skunde nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 5 d. nutartis buvo priimta administracinėje byloje Nr. AS442-292/2009, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skyrėsi nuo nagrinėjamos bylos aplinkybių, todėl remtis šioje nutartyje esančiais teisės aktų išaiškinimas nėra pagrindo.

23Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kaip pagrįsta ir teisėta, paliktina nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjų akcinės bendrovės „City Service“, uždarosios akcinės bendrovės „Antakalnio ūkis“, uždarosios akcinės bendrovės „Karoliniškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Lazdynų būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Pašilaita“, uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 29 d. nutartimi... 5. II.... 6. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės 2009 m. liepos 10 d. Vilniaus apygardos... 7. III.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 27 d. nutartimi... 9. Teismas nutartyje nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008... 10. IV.... 11. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjai nurodė, kad administracinėje byloje bylinėjimosi išlaidomis... 13. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip... 14. Atsakovas nurodo, kad kaip apdairi ir suinteresuota bylos baigtimi šalis... 15. Teisėjų kolegija... 16. V.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pareiškėjai atsisakė savo skundo ir... 20. Taigi nagrinėjamu atveju pareiškėjams atsisakius skundo, atsakovas turi... 21. Atsakovas teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius jį turėjus išlaidų... 22. Pažymėtina, jog pareiškėjų atskirajame skunde nurodyta Lietuvos... 23. Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 25. Pareiškėjų akcinės bendrovės „City Service“, uždarosios akcinės... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 27 d. nutartį palikti... 27. Nutartis neskundžiama....