Byla 2-904-343/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovui R. G., jo atsovei adv. N. Grubliauskienei, atsakovams N. K., V. L. K., jų atstovui advokatui Vytautui Merkšaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. G. ieškinį atsakovams N. K., V. L. K. dėl avanso grąžinimo ir baudos priteisimo ir

Nustatė

2ieškiniu (b.l. 3-6) ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 50000 Lt sumokėtą avansą, 4756,80 Lt palūkanas už laikotarpį nuo 2007 m. rugsėjo 18 d. iki 2009 m. rugpjūčio 11 d., 200 000 Lt baudą, 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, jog tarp ieškovo ir atsakovų 2007 m. rugpjūčio 16d. buvo pasirašyta preliminari sutartis dėl 2162/2662 dalies 0,2662 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Preliminarios sutarties sudarymo metu ieškovas sumokėjo atsakovams 50 000 Lt dydžio avansą, kurio suma turėjo būti įskaičiuota į sandorio kainą, o atsakovai įsipareigojo iki 2007 m. rugsėjo 17 d. gauti visus pagrindinei sutarčiai sudaryti būtinus dokumentus. 2007 m. rugsėjo pradžioje šalims susitarus dėl pagrindinės sutarties sudarymo vietos ir laiko, ieškovas su atsakovais nuvyko pas notarą, tačiau atsakovai, sužinoję, jog privalės mokėti pajamų mokestį nuo dalies sklypo pardavimo kainos, sutartį sudaryti atsisakė. Kadangi pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovų kaltės, jie privalo grąžinti ieškovui šio sumokėtą avansą, sumokėti sutartines netesybas – 200 000 Lt baudą, bei įstatymines palūkanas.

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 42-43) atsakovai prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai nurodo, kad sutartu laiku sudaryti pagrindinę sutartį pas notarą neatvyko pats ieškovas, nes neturėjo lėšų savo prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti. Ieškovui neįvykdžius preliminarios sutarties sąlygų, jo sumokėtas avansas, kaip bauda, lieka atsakovams. Atsakovai taip pat patvirtino esą pasiruošę pagal preliminarios sutarties sąlygas sudaryti pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį, atkreipdami dėmesį į tai, jog ieškinio argumentas dėl atsakovų atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį yra nepagrįstas jokiais įrodymais.

4Dublike (b.l. 49) ieškovas, laikydamasis savo ieškinyje išdėstytos pozicijos, papildomai nurodo, jog atsiliepimu į ieškinį atsakovai siekia suklaidinti teismą. Ieškinyje nurodytą aplinkybę, jog pats ieškovas tarėsi dėl vizito pas notarą, į notarų biurą buvo atvykę tiek ieškovas, tiek atsakovai, gali patvirtinti notarė J. R., kurią ieškovas prašo kviesti liudytoja. Atsiliepime išdėstytą argumentą, jog ieškovas neturėjo pakankamai lėšų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, paneigia aplinkybė, jog netrukus po to, kai atsakovai atsisakė sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį, ieškovas sudarė greta esančio žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį.

5Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad ieškinį palaiko. Paaiškino, kad ieškovas sumokėjo atsakovams 50 000 Lt avansą. Terminas sudaryti pagrindinę sutartį baigėsi 2007 09 17. Jis buvo suderinęs laiką pas notarą. Pas notarą nuvyko kartu su atsakovais. Rašydami atsiliepimą atsakovai neigė, kad buvo pas notarą. Atsakovas K. pripažino, kad buvo paaiškinta, kad jie turės mokėti 15 proc. mokesčius, tik nurodė, kad atidėti sandorio sudarymą pasiūlė ieškovas. Toks aiškinimas yra jų gynybinė pozicija. Kad buvo pateiktas žemės sklypo planas, tai tokie atsakovų paaiškinimai yra taip pat jų gynybinė pozicija. Atsakovai konsultavosi su advokatu, tokią galimybę visada turėjo. Atsakovai teigia, kad buvo susitarimas atidėti sandorio įforminimą, tačiau raštu tai neįforminta. Kad ieškovas turėjo sutvarkyti dokumentus yra nepagrįsta, nes tai nenumatyta sutartyje, jis neturėjo įgaliojimo, tokios pareigos atsakovai ieškovui nebuvo perkėlę. Ieškovas ilgai ieškojo kur investuoti paskolą ir 2008 m. balandžio mėn. nusipirko kitą sklypą šalia atsakovų sklypo.

6Teismo posėdžio metu atsakovė N. K. paaiškino, kad vyko pas notarą sudaryti sutartį. Ieškovas apie notarą pasakė tik iš vakaro. Ieškovas visada žadėjo nupirkti sklypą. Jie sklypą parduoda ir dabar pagal sutartą kainą. Nustojo žadėti pirkti sklypą prieš 2009 m. sausį. Dokumentus turėjo sutvarkyti ieškovas. Planą ji buvo pateikusi. Įgaliojimo ieškovui nebuvo davusi. Visada sutinko grąžinti avansą, tačiau ieškovas jo neėmė.

7Teismo posėdžio metu atsakovas V.L. K. paaiškino, kad ieškovas prašė parduoti žemės sklypą, žadėjo pastatyti namą savikaina. Jie net sandėlį nugriovė ir todėl ieškovas jiems padarė žalos. Ieškovas pasakė, kam mokėti pinigus valstybei, todėl sutartis ir nebuvo sudaryta.

8Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas nurodė, kad atsakovai sutinka grąžinti avansą ir sutinka parduoti žemė sklypą už sutartą kainą. Ieškovas vengė susitikti su atsakovais, atsisakė pirkti žemės sklypą. Atsakovai atėjo pas advokatą tik tada, kai gavo ieškinį. Jie visą laiką sutiko grąžinti avansą ir parduoti žemė sklypą. Nežinia iš kur atsiranda 200 000 Lt. bauda. Nėra jokių motyvų. Atsakovas nusipirko kitą sklypą ir jis jokių nuostolių nepatyrė. Ieškovas turi įrodyti nuostolius, kuriuos turi. Nuo baudų palūkanos neskaičiuojamos. Realūs nuostoliai yra tik avansas. Ginčas dėl 50 000 Lt yra beprasmis.

9Liudytoja J. R. parodė, kad šalys buvo pas ją atvykusios. Susitikimą organizavo ieškovas. G. turėjo gauti kreditą iš banko. Buvo paruoštas sutarties projektas pagal minimalius dokumentus. Ji atsakovams pasakė, kad jie neišlaikė turto tirs metus, todėl jiems reikės mokėti valstybei mokestį 15 proc. Tada atsakovai pasakė, kad nesutinka su ta sąlyga. Sandorį sudaryti atsisakė pardavėjai.

10Ieškinys patenkintinas.

11Ieškovas R. G. ir atsakovai N. K. ir V. L. K. 2007m. rugpjūčio 16 dieną sutarė preliminarią 0,2662 ha žemės sklypo, esančio ( - ), 2162/2662 dalies pirkimo – pardavimo sutartį (b.l. 9-11). Sutarties p.1 šalys susitarė, kad pagrindinė sutartis turi būti sudaryta iki 2007 09 17. Šios sutarties p.3 šalys sutarė, kad žemė sklypas bus parduodamas už 1 800 000 Lt kainą. Sutarties pasirašymo dieną ieškovas sumokėjo atsakovams 50000Lt avansą. Sutarties p. 7 šalys susitarė, kad pardavėjams nepagrįstai vengiant sudaryti pagrindinę sutartį, pardavėjai įsipareigoja atlyginti visus pirkėjo nuostolius, nedelsiant grąžinti pirkėjui visą gautą avansą ir sumokėti pirkėjui 200 000 Lt baudą.

12Sprendžiant klausimą, ar pagrįstai ieškovas reikalauja priteisti sumokėtą avansą ir baudą, teismas turi nustatyti, dėl kurios šalies kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis.

13Ieškovas nurodo, kad sandorį sudaryti atsisakė atsakovai. Be to, ieškovas nurodo ir priežastį, kodėl? Priežastis yra siekis išvengti mokesčių valstybei. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytoja J. R., kuri parodė, kad sandorį sudaryti atsisakė būtent atsakovai ir būtent todėl, kad nenorėjo mokėti mokesčių valstybei. Pastarąją aplinkybę iš dalies patvirtino ir pats atsakovas, kuris nurodė, kad ieškovas pas notarę pasakė kam mokėti valstybei ir sutiko palaukti.

14Atsakovai nurodo, kad sandoris nebuvo sudarytas dėl to, kad ieškovas nesutvarkė, nepasirūpino dokumentais. Tačiau atsakovai neįrodė, buvus susitarimą, kad ieškovas turi sutvarkyti dokumentus, reikalingus sandoriui įforminti. Toks susitarimas nėra įtvirtintas Preliminarioje sutartyje, atsakovė N. K. patvirtino, kad nebuvo ieškovui išdavusi įgaliojimo tvarkyti dokumentus. Todėl teismas sprendžia, kad šios aplinkybės nėra įrodytos.

15Atsakovas V.L. K. nurodė, kad palaukti iki sueis trys metai siūlė pats ieškovas ir todėl jie sutiko. Tačiau ir ši aplinkybė yra neįrodyta, nes pagal Preliminarios sutarties p. 17 sutartis gali būti papildyta ar pakeista rašytiniu šalių susitarimu. Rašytinio susitarimo dėl termino pratęsimo kaip pripažino atsakovai nėra. Pagal CK 6. 165 str. 2d. preliminari sutartis turi būti rašytinė.

16Pažymėtina, kad atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė kitas faktines aplinkybes, o būtent, kad pats ieškovas neatvyko pas notarą, nes neturėjo pinigų. Šią aplinkybę paneigia liudytojos J. R. parodymai, kad pas ją kaip notarę buvo atvykę abi šalys. O pinigų turėjimo faktą patvirtina ta aplinkybė, kad ieškovas 2008m. balandžio 9 d. sudarė kitą šalia atsakovų žemės sklypo esančio žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį (b.l. 50-54). Sandorio kaina buvo 1 300 000 Lt . Atsakovai atsiliepime taip pat nurodė, kad ieškovui neįvykdžius Preliminarios sutarties, jo sumokėtas avansas, lieka kaip bauda atsakovams. Todėl tai paneigia atsakovų paaiškinimus, kad jie visada sutiko avansą grąžinti, tik ieškovas jo neėmęs. Tik ieškovui pateikus kito žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, atsakovai nurodė sutinką grąžinti jiems sumokėtą avansą, nors savo kaltės nepripažįsta.

17Teismas, įvertinęs aukščiau aptartas faktines bylos aplinkybes ir įrodymus, konstatuoja, kad pagrindinė sutartis pagal Preliminarią sutartį nebuvo sudaryta dėl atsakovų kaltės, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinas 50 000 Lt dydžio jo sumokėtas avansas ir 200 000 Lt bauda pagal sutarties p. 7. Nepagrįstas yra atsakovų atstovo teiginys, kad ieškovas turi įrodyti, kokius nuostolius jis patyrė, nes sutinkamai su CK 6.258str. nuostoliai ir netesybos yra skirtingi dalykai. Pagal šio straipsnio 2d. tik tuomet, kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Ieškovui iš atsakovų priteistina 200 000 Lt bauda. Ši suma atlygina ieškovo turėtus nuostolius. Bauda yra viena netesybų rūšių (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 konstatavo, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų, nepriklausomai nuo jų rūšies (bauda, delspinigiai, CK 6.71 straipsnio 1 dalis), reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Netesybos atlieka kompensacinę funkciją. Teismų praktikoje CK 6.73 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtintas netesybų ir nuostolių santykis aiškinamas kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2007 m. spalio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007).

18Nustačius, kad atsakovai nepagrįstai negrąžino ieškovui avanso, nesumokėjo baudos pagal Preliminarią sutartį, vadovaujantis CK 6.210str. 1d. iš atsakovų ieškovui priteistina 4 756,80 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2007 09 18 iki 2009 08 11. Taip pat ieškovui iš atsakovų priteistinos palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, t.y už 250 000 Lt sumą CK 6.210str. 1d. pagrindu.

19Ieškinį patenkinus, iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui 6095 Lt žyminio mokesčio (b.l. 7,27) ir 4 000 Lt atstovavimo išlaidų, viso 10 095 Lt ir valstybei 23,55 Lt pašto išlaidų

20Vadovaudamasis CPK 227 str. 4 d., 232 str., teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti.

22Priteisti solidariai iš atsakovų N. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir V. L. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ieškovui R. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 50 000 Lt avansą, 200 000 Lt baudą, 4 756,80 Lt palūkanų.

23Priteisti solidariai iš atsakovų N. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir V. L. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ieškovui R. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos – nuo 250 000 Lt; nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009 09 15 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

24Priteisti iš atsakovų N. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir V. L. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ieškovui R. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) po 5 047,50Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybei po pašto išlaidų 11,80 Lt.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliaciniu skundu per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. ieškiniu (b.l. 3-6) ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 50000 Lt... 3. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 42-43) atsakovai prašo ieškinį atmesti,... 4. Dublike (b.l. 49) ieškovas, laikydamasis savo ieškinyje išdėstytos... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad ieškinį palaiko.... 6. Teismo posėdžio metu atsakovė N. K. paaiškino, kad vyko pas notarą... 7. Teismo posėdžio metu atsakovas V.L. K. paaiškino, kad ieškovas prašė... 8. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas nurodė, kad atsakovai sutinka... 9. Liudytoja J. R. parodė, kad šalys buvo pas ją atvykusios. Susitikimą... 10. Ieškinys patenkintinas.... 11. Ieškovas R. G. ir atsakovai N. K. ir V. L. K. 2007m. rugpjūčio 16 dieną... 12. Sprendžiant klausimą, ar pagrįstai ieškovas reikalauja priteisti sumokėtą... 13. Ieškovas nurodo, kad sandorį sudaryti atsisakė atsakovai. Be to, ieškovas... 14. Atsakovai nurodo, kad sandoris nebuvo sudarytas dėl to, kad ieškovas... 15. Atsakovas V.L. K. nurodė, kad palaukti iki sueis trys metai siūlė pats... 16. Pažymėtina, kad atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė kitas faktines... 17. Teismas, įvertinęs aukščiau aptartas faktines bylos aplinkybes ir... 18. Nustačius, kad atsakovai nepagrįstai negrąžino ieškovui avanso,... 19. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 20. Vadovaudamasis CPK 227 str. 4 d., 232 str., teismas... 21. ieškinį patenkinti.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų N. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir V.... 23. Priteisti solidariai iš atsakovų N. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir V.... 24. Priteisti iš atsakovų N. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir V. L. K.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos skundžiamas Lietuvos...