Byla 3K-3-88-611/2020
Dėl akcijų perleidimų sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Bublienės, Alės Bukavinienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „Ellora 4522899 LTD“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės „Ellora 4522899 LTD“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skomė“ dėl akcijų perleidimų sandorių pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kasacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių fakultatyvų bylos sustabdymo pagrindą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 164 straipsnio 4 punktas), aiškinimo ir taikymo.

72.

8Ieškovė prašė teismo pripažinti negaliojančiais 2011 m. balandžio 21 d. perleidimo sandorį (akcijų sertifikato Nr. 6 indosamento pagrindu), kuriuo ieškovė perleido įmonei „Bismark Limited“ 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų; 2013 m. rugpjūčio 23 d. perleidimo sandorį (akcijų sertifikato Nr. 13 indosamento pagrindu), kuriuo įmonė „Bismark Limited“ perleido įmonei „Divine Consult LTD“187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų; išreikalauti iš įmonės „Divine Consult LTD“ ieškovės naudai 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų; įpareigoti atsakovę UAB „Skomė“ iš jos akcininkų registro išregistruoti akcininkę įmonę „Divine Consult LTD“ ir 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų įregistruoti ieškovės „Ellora 4522899 LTD“ vardu.

93.

10Ieškovė nurodė, kad 2003 m. gegužės 20 d. įsigijo 187 500 vnt. UAB „Skomė“ paprastųjų akcijų ir tapo vienintele teisėta atsakovės akcininke. Akcijos buvo visiškai apmokėtos ir įregistruotos ieškovės vardu bendrovės akcininkų registre. Reikalavimą pripažinti sandorius negaliojančiais ieškovė grindė aplinkybėmis, kad ieškovės direktorė niekada nepasirašė jokių dokumentų, susijusių su UAB „Skomė“ akcijų perleidimu įmonei „Bismark Limited“, kurias ši vėliau perleido įmonei „Divine Consult LTD“. Dokumentai dėl UAB „Skomė“ akcijų perleidimo yra suklastoti, todėl ieškovės iniciatyva buvo pradėtas ir ikiteisminis tyrimas.

114.

12Ieškovės teigimu, akcijos neteisėtai buvo užvaldytos neatlygintinių, suklastotų sandorių pagrindu ir galiausiai neteisėtai įregistruotos įmonės „Divine Consult LTD“ vardu. Įrodžius, kad akcijos iš ieškovės buvo pavogtos, ji turi teisę išsireikalauti šias akcijas net iš sąžiningo įgijėjo.

135.

14Ieškovė taip pat nurodė, kad ginčijami sandoriai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.80 straipsniui), o pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas parduoda jam nepriklausantį daiktą, nebūdamas to daikto savininko įgaliotas ar neturėdamas tam teisės pagal įstatymus, taip pat gali būti pripažinta negaliojančia CK 6.307 straipsnio 1 dalies pagrindu pagal daikto savininko, valdytojo ar pirkėjo ieškinį, daiktą grąžinant savininkui, išskyrus CK 4.96 straipsnyje nustatytus atvejus.

156.

16Ieškovė į bylą pateikė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento 2018 m. vasario 9 d. priimtą nutarimą atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr. 10-9-00139-12pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį dėl galimai netikrų ar suklastotų dokumentų pagrindu neteisėto ir neatlygintinio ieškovei priklausančių akcijų perleidimo ir pagal BK 246 straipsnio 2 dalį dėl akcijų perleidimo, galiojant prokuroro nutarimui skirti laikiną nuosavybės teisių apribojimą. Šiame nutarime nurodyti ikiteisminio tyrimo veiksmai, atliktini dėl ieškovei priklausiusių UAB „Skomė“ 187 500 vnt. akcijų perleidimo 2011 m. balandžio 21 d. įmonei „Bismark Limited“ bei šių akcijų perleidimo 2013 m. rugpjūčio 23 d. įmonei „Divine Consult LTD“ aplinkybių. Nutarime dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo pažymėta, kad apskųsto nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą išvados apie išimtinai civilinį teisinių santykių pobūdį bei pareiškėjų galimybes ginti savo pažeistus interesus teisme yra nepagrįstos. Pažymima, kad teisių gynimas civiliniame procese, kuriame teikiami argumentai grindžiami suklastotais dokumentais, yra akivaizdžiai apsunkintas, civilinės atsakomybės ribos peržengtos.

177.

18Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į tebevykstantį ikiteisminį tyrimą, pasiūlė šalims pateikti savo nuomonę dėl civilinės bylos sustabdymo poreikio.

198.

20Ieškovė prašė civilinės bylos nesustabdyti ir pridėti prie bylos naujus įrodymus, taip pat išreikalauti iš UAB „Investmira“ ir UAB „Skomė“ derinimo dėl pastato (duomenys neskelbtini), inžinerinių tinklų statybos dokumentus. Nurodė, kad ikiteisminiame tyrime tiriamos galimai nusikalstamos veikos, taip pat UAB „Skomė“ akcininkų išregistravimai bei įregistravimai suklastotų dokumentų pagrindu, tačiau nesprendžiamas nuosavybės iš neteisėto valdymo išreikalavimo klausimas.

219.

22Atsakovė pritarė civilinės bylos sustabdymui CPK 164 straipsnio 4 dalyje nustatytu fakultatyviuoju bylos sustabdymo pagrindu. Nurodė, kad didelę civilinės bylos dalį sudaro būtent ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00139-12 medžiaga, kuria ieškovė remiasi ir į bylą teikia atitinkamus dokumentus, todėl ikiteisminio tyrimo medžiaga neatskiriamai susijusi su civiline byla. Priėmus galutinį procesinį sprendimą ikiteisminiame tyrime, jame nustatytų aplinkybių nereikės įrodinėti CPK 182 straipsnio 3 dalies pagrindu.

23II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

2410.

25Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 22 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-00139-12 bei bus priimtas atitinkamas procesinis sprendimas; atsisakė pridėti prie bylos ieškovės pateiktus įrodymus ir juos grąžino ieškovei; taip pat netenkino ieškovės prašymo išreikalauti iš UAB „Investmira“ ir UAB „Skomė“ derinimo dėl pastato (duomenys neskelbtini) inžinerinių tinklų statybos dokumentus.

2611.

27Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė savo reikalavimus dėl sandorių negaliojimo, dėl jų prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms grindžia aplinkybėmis dėl dokumentų klastojimo ir kitų neteisėtų veiksmų, kurie yra tiriami ikiteisminiame tyrime. Nagrinėjamoje civilinėje byloje iš esmės remiamasi ikiteisminiame tyrime surinktais duomenimis.

2812.

29Įvertinęs ieškinio pagrindą bei dalyką, įrodinėjamas aplinkybes, pateiktus byloje įrodymus, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šiuo atveju nėra galimybės išnagrinėti pateikto ieškinio, iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir priimtas atitinkamas procesinis sprendimas, todėl civilinė byla sustabdytina remiantis CPK 164 straipsnio 4 punkte nustatytu fakultatyviu bylos sustabdymo pagrindu.

3013.

31Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės atskirąjį skundą, 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutartį.

3214.

33Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ieškovė siekia įrodyti dokumentų klastojimo faktą, o teismui reikia įvertinti, ar ieškinyje nurodomos aplinkybės tikrai pasitvirtino. Ieškinyje dėstomi neteisėti veiksmai tiriami ir dėl jų bus pasisakyta ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00139-T2 metu, nes dauguma dokumentų yra būtent ikiteisminio tyrimo medžiagoje.

3415.

35Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, būtina išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su „Ellora 4522899 LTD“ išregistravimu iš Anglijos ir Velso įmonių registro, su tuometinės nurodytos įmonės vadovės veikla, jos galimais ryšiais su bendrovėmis, kurioms buvo perleistos ginčo akcijos, o patikrinti duomenis, ar pati ieškovė nebuvo perleidusi sau priklausančio turto (akcijų) kitiems asmenims, yra gerokai lengviau būtent baudžiamojo proceso, o ne civilinio proceso priemonėmis.

3616.

37Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad didžiąją dalį civilinės bylos medžiagos sudaro įvairūs dokumentai iš ikiteisminio tyrimo. Faktai, kad ir pati ieškovė nuolat į bylą teikia naujus duomenis bei dokumentus, kurie yra ikiteisminio tyrimo medžiagos dalis, ji pati pripažįsta ikiteisminio tyrimo metu surinktos medžiagos svarbą šioje civilinėje byloje nagrinėjant kilusį ginčą, papildomai pagrindžia pirmosios instancijos teismo išvadas dėl poreikiosustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą.

3817.

39Apeliacinės instancijos teismas įvertino ieškovės argumentų nenuoseklumą, nurodydamas, kad ieškovė 2012 metais inicijavo ikiteisminio tyrimo atlikimą dėl aptartų galimai nusikalstamų veiksmų, suklastojant dokumentus ir neteisėtai perleidžiat UAB „Skomė“ akcijas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, kitoje Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-220-943/2019 (buvęs Nr. 2A-999-178/2018) pagal ieškovų R. V., Z. V. ir „Ellora 4522899 LTD“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo dėl žalos atlyginimo ieškovė kartu su kitais byloje dalyvaujančiais asmenimis reiškė prašymą dėl bylos sustabdymo iki procesinio sprendimo priėmimo ikiteisminiame tyrime Nr. 10-9-00139-12 arba įsiteisėjusio teismo nuosprendžio priėmimo.

40III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

4118.

42Kasaciniu skundu ieškovė prašo pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartį panaikinant Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutartį. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4318.1.

44Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 164 straipsnio 4 punktą, nukrypo nuo teismų praktikos šiuo klausimu, pažeidė proceso koncentruotumo ir operatyvumo principus, neįsigilino į šios bylos procesinę situaciją, į konkrečias susiklosčiusių bylos šalių tarpusavio ginčų aplinkybes, jų ilgą trukmę bei į ieškinio reikalavimų pobūdį, atliekamo ikiteisminio tyrimo apimtį, laiką, neįvertino to, kad byloje ginčijamos aplinkybės jau yra nustatytos įsiteisėjusiais teismo sprendimais kitose civilinėse bylose tarp tų pačių šalių.

4518.2.

46Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamos civilinės bylos ir ikiteisminio tyrimo dalykai skiriasi. Šioje civilinėje byloje nekeliamas klausimas dėl atskirų asmenų kaltės, suklastojant dokumentus, akcijų pagrobimo ar žalos atlyginimo, o keliamas klausimas dėl atsakovės atsakomybės. Pagrindinis ieškinio reikalavimas yra įpareigoti atsakovę UAB „Skomė“ iš jos akcininkų registro išregistruoti įmonę„Divine Consult LTD“ ir 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų įregistruoti įmonės „Ellora 4522899 LTD“ vardu.

4719.

48Atsiliepimu į ieškovės kasacinį skundą atsakovė prašo atmesti kasacinį skundą, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4919.1.

50Didelę šios civilinės bylos dalį sudaro ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-00139-12 medžiaga, t. y. ieškovė tiek ikiteisminio tyrimo bylos iškėlimo faktu, tiek ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga ir joje nurodytomis aplinkybėmis remiasi kaip faktiniu ieškinio pagrindu. Ieškinio faktiniu pagrindu nurodoma ir tai, kad 2013 m. rugpjūčio 23 d. 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų akcininkų registre galimai buvo perregistruotos laikino nuosavybės teisės apribojimo metu, dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 246 straipsnio 2 dalį. Taigi aplinkybės, susijusios su 187 500 vienetų UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų registracija, taip pat tiriamos ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-9-00139-12.

5119.2.

52Šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl akcijų perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, o ieškinio pagrindu nurodoma, kad akcijos buvo perleistos galimai suklastotų dokumentų pagrindu, t. y. ieškinio pagrindu nurodomos aplinkybės, kurios tiriamos ikiteisminio tyrimo byloje. Ieškovės teiginys, kad byloje ginčijamos aplinkybės jau yra nustatytos įsiteisėjusiais teismo sprendimais kitose civilinėse bylose tarp tų pačių šalių, nepagrįstas, nes kitose civilinėse bylose nagrinėjami kitokie ginčai tiek pagal ieškinio dalyką, tiek pagal ieškinių faktinį pagrindą.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

55Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių fakultatyvų bylos sustabdymo pagrindą, aiškinimo ir taikymo

5620.

57Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012).

5821.

59CPK 163 straipsnio normos nustato privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindus, o CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

6022.

61Nagrinėjamoje byloje keliamas CPK 164 straipsnio 4 punkte įtvirtinto fakultatyvaus civilinės bylos sustabdymo pagrindo aiškinimo ir taikymo klausimas, nes šiuo pagrindu bylą nagrinėję teismai vadovavosi, stabdydami nagrinėjamą bylą dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo. CPK 164 straipsnio 4 punkte įtvirtinta teismo teisė sustabdyti bylą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina.

6223.

63Pasisakant dėl teismo diskrecijos stabdyti bylą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, proceso nevilkinant ar be pagrindo neužtęsiant. Sustabdžius civilinę bylą, teismo procesas neišvengiamai užsitęsia. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Lietuvos CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų vilkinti bylą (CPK 2, 7, 72, kt. straipsniai). Dėl to teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai, o kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad iš tiesų yra aplinkybės, kurios sudaro įstatymo nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012).

6424.

65Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką atliekamas ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-74-469/2019, 45 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teismo teisės stabdyti civilinę bylą dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo CPK 164 straipsnio 4 punkte įtvirtintu pagrindu, taip pat yra išaiškinęs, jogvien tik ta aplinkybė, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vieno iš asmenų, esančių dalyvaujančiu asmeniu civilinėje byloje (nagrinėjamu atveju galimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo išduodant paskolas), nėra pakankamas pagrindas sustabdyti civilinę bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012).

6625.

67Tačiau tam tikrais atvejais vykstantis ikiteisminis tyrimas gali būti pakankamas pagrindas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą CPK 164 straipsnio 4 punkte nurodytu fakultatyviuoju civilinės bylos sustabdymo pagrindu. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimas dėl veiksmų byloje sustabdymo turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir pagrįsti. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus. Teismas turi įvertinti ir, tik įsitikinęs, kad jis, šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys šių veiksmų negali atlikti ar neekonomiška tai daryti, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma ar netikslinga tai daryti civilinėje byloje, gali konstatuoti būtinumą sustabdyti bylą, kol vyksta tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje. Jeigu tokios aplinkybės gali būti nustatomos operatyviau civilinio proceso tvarka, tai jį sustabdyti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo yra pernelyg abstraktu, ypač nemotyvuojant, kokių duomenų rinkimui ir kuriam laikui civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas. Jeigu civilinė byla sustabdoma dėl konkrečių įrodymų gavimo, konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo, tai tokiomis aplinkybėmis turi būti motyvuojama. Kitu atveju motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą. Taip sudaromos prielaidos nevykdyti Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teismą tinkamo įgyvendinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008; 2019 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-74-469/2019, 46 punktas).

6826.

69Teisėjų kolegija, pritardama pirmiau aptartai kasacinio teismo praktikai ir ją apibendrindama konstatuoja, kad teisme nagrinėjama civilinė byla dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo gali būti stabdoma CPK 164 straipsnio 4 punkte nurodytu fakultatyviuoju pagrindu tik išimtiniais atvejais, įsitikinus, jog bylą stabdyti būtina, nes teismas, šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys procesinių veiksmų negali atlikti ar visiškai neekonomiška tai daryti, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma ar netikslinga tai daryti civilinėje byloje. Civilinė byla dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo negali būti stabdoma, t. y. negali būti konstatuojamas būtinumas ją stabdyti, jeigu ikiteisminiame tyrime tiriamos ir nustatomos aplinkybės, galinčios turėti reikšmės ir civilinei bylai, gali būti nustatomos civilinio proceso tvarka.

7027.

71Bet kuriuo atveju teismas, pripažindamas būtinumą stabdyti civilinę bylą dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo, turi nurodyti, kokios konkrečiai ikiteisminio tyrimo metu nustatytinos aplinkybės turės įrodomąją reikšmę stabdomoje civilinėje byloje, taip pat kodėl jų negalima nustatyti civilinio proceso tvarka, taikant civilinio proceso nustatytas priemones. Jeigu dėl tokių ikiteisminiame tyrime nustatytinų aplinkybių bent dalies civilinės bylos nagrinėjimui reikšmingų įrodymų nėra galimybės gauti civilinio proceso tvarka, tai sudaro pagrindą sustabdyti civilinę bylą, iki bus užbaigtas ikiteisminis tyrimas.

7228.

73Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pripažino esant būtinumą sustabdyti civilinę bylą dėl ikiteisminio tyrimo, iš esmės remdamasis aplinkybe, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje remiamasi neteisėtais veiksmais, kurie yra tiriami nurodytame ikiteisminiame tyrime, ir ikiteisminiame tyrime surinktais duomenimis. Atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą ir dalyką, įrodinėjamas aplinkybes, pateiktus byloje įrodymus, teismas sprendė, kad nėra galimybės išnagrinėti pateikto ieškinio, iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir priimtas atitinkamas procesinis sprendimas. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritarė šiems argumentams, papildomai nurodydamas, kad byloje yra poreikis papildomai patikrinti atsakovės nurodomą informaciją dėl buvusios ieškovės vadovės, jos galimų ryšių su akcijas įgijusiomis bendrovėmis, ar pati ieškovė nebuvo perleidusi sau priklausančių akcijų kitiems asmenims, o tokius duomenis lengviau patikrinti baudžiamojo proceso priemonėmis.

7429.

75Teisėjų kolegija, įvertinusi bylą nagrinėjusių teismų motyvus pagrindžiant civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo būtinumą, atsižvelgdama į anksčiau aptartą kasacinio teismo praktiką, sprendžia, kad teismų išvada dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo būtinumo neatitinka aptartos kasacinio teismo praktikos. Teismai motyvuotai nepagrindė, dėl kokių konkrečių veiksmų atlikimo ir įrodymų gavimo bylos nagrinėjimas yra sustabdytas, taip pat kodėl šių įrodymų negalima gauti civilinio proceso tvarka. Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad akcijų perleidimo sandoriai buvo suklastoti, šias aplinkybes galima patikrinti civilinio proceso tvarka, skiriant ekspertizę. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ikiteisminis tyrimas vyksta jau labai ilgą laiką, po jo atnaujinimo praėjo jau dveji metai, tačiau nėra duomenų, kad būtų nustatytos ar šiuo metu nustatomos nagrinėjamai civilinei bylai išspręsti reikšmingos aplinkybės, kas sudaro prielaidas pernelyg užvilkinti civilinės bylos nagrinėjimą. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamoje nutartyje yra nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos CPK 164 straipsnio 4 punkto aiškinimo praktikos (CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

7630.

77Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo sustabdyta nagrinėjama civilinė byla dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo, iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, ir apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria buvo palikta nepakeista minėta pirmosios instancijos teismo nutartis, naikintinos ir byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui(CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 3 dalis, 360 straipsnis).

78Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

7931.

80Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 20 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 2,77 Eur tokių išlaidų. Kadangi byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai šių, kaip ir kitų, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo klausimas išspręstinas iš naujo išnagrinėjus bylą (CPK 93, 96 straipsniai).

81Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 360, 362 straipsniais,

Nutarė

82Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartį, kuria buvo palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutartis, ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

83Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų,... 7. 2.... 8. Ieškovė prašė teismo pripažinti negaliojančiais 2011 m. balandžio 21 d.... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad 2003 m. gegužės 20 d. įsigijo 187 500 vnt. UAB... 11. 4.... 12. Ieškovės teigimu, akcijos neteisėtai buvo užvaldytos neatlygintinių,... 13. 5.... 14. Ieškovė taip pat nurodė, kad ginčijami sandoriai prieštarauja... 15. 6.... 16. Ieškovė į bylą pateikė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo... 17. 7.... 18. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į tebevykstantį ikiteisminį... 19. 8.... 20. Ieškovė prašė civilinės bylos nesustabdyti ir pridėti prie bylos naujus... 21. 9.... 22. Atsakovė pritarė civilinės bylos sustabdymui CPK 164 straipsnio 4 dalyje... 23. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 24. 10.... 25. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 22 d. nutartimi sustabdė civilinės... 26. 11.... 27. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė savo reikalavimus dėl... 28. 12.... 29. Įvertinęs ieškinio pagrindą bei dalyką, įrodinėjamas aplinkybes,... 30. 13.... 31. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 32. 14.... 33. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ieškovė siekia įrodyti... 34. 15.... 35. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, būtina išsiaiškinti aplinkybes,... 36. 16.... 37. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad didžiąją dalį civilinės... 38. 17.... 39. Apeliacinės instancijos teismas įvertino ieškovės argumentų nenuoseklumą,... 40. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 41. 18.... 42. Kasaciniu skundu ieškovė prašo pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m.... 43. 18.1.... 44. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 164 straipsnio 4 punktą,... 45. 18.2.... 46. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamos... 47. 19.... 48. Atsiliepimu į ieškovės kasacinį skundą atsakovė prašo atmesti kasacinį... 49. 19.1.... 50. Didelę šios civilinės bylos dalį sudaro ikiteisminio tyrimo Nr.... 51. 19.2.... 52. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl akcijų perleidimo sandorių... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 55. Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių fakultatyvų bylos sustabdymo... 56. 20.... 57. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad civilinės... 58. 21.... 59. CPK 163 straipsnio normos nustato privalomo civilinės bylos sustabdymo... 60. 22.... 61. Nagrinėjamoje byloje keliamas CPK 164 straipsnio 4 punkte įtvirtinto... 62. 23.... 63. Pasisakant dėl teismo diskrecijos stabdyti bylą, atkreiptinas dėmesys į... 64. 24.... 65. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal kasacinio teismo formuojamą... 66. 25.... 67. Tačiau tam tikrais atvejais vykstantis ikiteisminis tyrimas gali būti... 68. 26.... 69. Teisėjų kolegija, pritardama pirmiau aptartai kasacinio teismo praktikai ir... 70. 27.... 71. Bet kuriuo atveju teismas, pripažindamas būtinumą stabdyti civilinę bylą... 72. 28.... 73. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pripažino esant būtinumą... 74. 29.... 75. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylą nagrinėjusių teismų motyvus... 76. 30.... 77. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo... 78. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 79. 31.... 80. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 20 d. pažymą apie... 81. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 82. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartį,... 83. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...