Byla e2-1896-823/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GKF“ 2017 m. lapkričio 15 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GKF“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-601-260/2018 dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GKF“ 2017 m. lapkričio 15 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Byloje kilęs ginčas dėl bankroto administratorės ataskaitos tvirtinimo ir bankrutuojančios įmonės kreditoriaus – finansinio užstato gavėjo, patenkinusio savo finansinį reikalavimą, pareigos prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo.

62.

7Pareiškėjas BUAB „GKF“ kreditorius (buvęs bendrovės vadovas) G. K. pateikė skundą dėl BUAB „GKF“ 2017 m. lapkričio 15 d. kreditorių komiteto nutarimų, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančiu kreditorių komiteto nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita; 2) pripažinti negaliojančiu kreditorių komiteto nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta išskaičiuoti iš Luminor Bank AB ir AB SEB banko pagal Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo (toliau – FUSĮ) nuostatas nusirašytų lėšų proporcingai šiems kreditoriams tenkančią apmokėti bankroto administravimo išlaidų dalį.

83.

9Pareiškėjas nurodė, kad UAB „GKF“ kreditorių komitetas 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu nepagrįstai patvirtino administratorės veiklos ataskaitą, kadangi administratorė ataskaitoje pateikė tik išlaidų paskirstymo faktą; joje nėra jokių duomenų, kuriais būtų patvirtinamas administravimo išlaidų dydis, momentas, kuriuo atitinkamos išlaidos susidarė, nėra paaiškinimo, kokiu būdu susidariusios išlaidos nurašytos iš kiekvienam kreditoriui skiriamų išmokėti lėšų, taip pat administratorė nepagrįstai iš lėšų, gautų už 2017 m. balandžio 28 d. varžytinėse parduotą kreditoriui Luminor Bank AB įkeistą turtą, išskaitė administravimo išlaidoms mokėtiną sumą, kurią paskaičiavo ne turto pardavimo momentui, o 2017 m. birželio 30 d. Taip pat, pareiškėjo nuomone, iš lėšų, AB DNB banko ir AB SEB banko nusirašytų pagal FUSĮ, negalėjo būti išskaičiuojamos jokios administravimo išlaidos, šias lėšas bankai nusirašė pagrįstai, į jas kiti kreditoriai bei bankroto administratorė neturi teisių, nes jų atžvilgiu netaikomos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatos.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 7 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino BUAB „GKF“ 2017 m. lapkričio 15 d. kreditorių komiteto nutarimus antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais.

135.

14Teismas nurodė, kad administratorės veiklos ataskaitą laikotarpiu nuo bankroto bylos UAB „GKF“ iškėlimo iki 2017 m. gegužės 23 d. patvirtino 2017 m. gegužės 23 d. vykęs kreditorių susirinkimas. Antrąją savo veiklos ataskaitą BUAB „GKF“ administratorė teikė tvirtinti kreditorių komiteto 2017 m. rugsėjo 26 d. posėdžiui, tačiau kreditorių komitetas jos nepatvirtino. Administratorė 2017 m. lapkričio 15 d. kreditorių komiteto posėdžiui vėl pateikė tvirtinti savo veiklos antrąją ataskaitą, nurodydama, kad tai yra ataskaita apie jos veiklą nuo 2017 m. gegužės 23 d. Šią ataskaitą kreditorių komitetas patvirtino, dėl ko pareiškėjas pateikė skundą šioje byloje.

156.

16Teismas nurodė, kad esminiai pareiškėjo skundo argumentai yra susiję su administratorės veiklos ataskaitos 3 skyriuje „bankrutuojančios UAB „GKF“ administravimo išlaidos“ pateiktais duomenimis. Teismas sprendė, kad administratorė nenurodė, kuriuo metu atitinkamos išlaidos susidarė, nepaaiškino, kokiu būdu susidariusios išlaidos nurašytos iš kiekvienam kreditoriui skiriamų išmokėti lėšų, nepateikė duomenų apie pačių administravimo išlaidų susidarymą. Nepateikus nurodytų duomenų, ši ataskaita yra parengta ydingai, dėl informacijos stokos joje neatspindi administravimo išlaidų naudojimo ir skaičiavimo pagrįstumas.

177.

18Teismas nustatė, kad, administratorės veiklos ataskaitą svarstant 2017 m. rugsėjo 26 d. BUAB „GKF“ kreditorių komiteto posėdyje, trys kreditorių komiteto nariai balsavo prieš, prašydami detalizuoti patalpų šildymo kuro išlaidas, informaciją apie BUAB „GKF“ samdomus darbuotojus, konkrečias išlaidas, patiriamas kiekvieną atskirą mėnesį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Administratorės antrojoje ataskaitoje, pateiktoje tvirtinti 2017 m. lapkričio 15 d. dienos kreditorių komiteto posėdžiui, tokios informacijos nėra. Taigi, administratorės ataskaita yra be reikšmingos aktualios informacijos, kurią reikalavo pateikti kreditoriai. Kreditorių komiteto nariai, 2017 m. lapkričio 15 d. balsavę už ataskaitos patvirtinimą, nesigilino į ataskaitoje pateiktus duomenis ir buvo nenuoseklūs, nepareikalaudami administratorės ataskaitoje nurodyti jų reikalautus duomenis, dėl kurių nepateikimo jie nepatvirtino 2017 m. rugsėjo 26 d. posėdžiui pateiktos administratorės veikos ataskaitos.

198.

20Teismas sprendė, kad kreditorių komitetas 2017 m. lapkričio 15 d. negalėjo patvirtinti antrosios administratorės veiklos ataskaitos ir dėl joje neteisingai skaičiuojamų administravimo lėšų, kurias, administratorės teigimu, privalo dengti kreditoriai, nusirašę bankrutuojančios bendrovės lėšas iš bankų sąskaitų, vadovaujantis FUSĮ nuostatomis. Kreditoriai Luminor Bank AB ir AB SEB bankas, vadovaudamiesi šiuo įstatymu, turėjo teisę net ir iškėlus bankroto bylą nusirašyti iš BUAB „GKF“ sąskaitų, kuriose buvo numatytos specialios sąlygos, bankrutuojančios įmonės lėšas, tą faktiškai ir padarė. Teismas pažymėjo, kad, kreditoriui patenkinant reikalavimus pagal FUSĮ, jam nekyla pareiga nuo tokių sumų mokėti administravimo išlaidas. Tokios sumos bankroto bylos iškėlimo metu būna bankrutuojančios įmonės sąskaitose, jos nėra gaunamos bankroto proceso metu (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), administravimo išlaidos, tokias sumas nusirašant iškart po bankroto bylos iškėlimo, dar nebūna patirtos. Tokią išvadą, teismo vertinimu, pagrindžia ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymų kai kurių nuostatų atitikties Konstitucijai“.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

229.

23Atsakovė BUAB „GKF“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundą atmesti; prijungti prie bylos pirmosios instancijos teismui 2018 m. vasario 26 d. pateiktus rašytinius paaiškinimus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

249.1.

25Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, kadangi nepasisakė dėl įrodymų, kurie patvirtina, jog visa reikalinga informacija kreditoriams pakartotiniam 2017 m. lapkričio 15 d. komiteto posėdžiui buvo pateikta. 2017 m. gruodžio 19 d. atsiliepime administratorė nurodė, kad kreditorių komiteto nariams, pageidavusiems detalios informacijos (Luminor Bank AB), 2017 m. spalio 26 d. pateikė išsamią informaciją: 1) apie administratorės samdytų advokatų suteiktų teisinių paslaugų suvestinę, nurodant konkrečius atliktus veiksmus bei patirtas išlaidas; 2) patalpų šildymo kuro išlaidas kiekvieną mėnesį nuo bankroto proceso pradžios iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.; 3) BUAB „GKF“ samdomų darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų pareigas su atliekamomis funkcijomis bei atlyginimus už atskirą mėnesį; 4) išlaidų detalizavimą už kiekvieną atskirą mėnesį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., t. y. buvo pateikta informacija jos prašiusiam kreditoriui, atsižvelgiant į jo 2017 m. rugsėjo 26 d. komiteto posėdyje išsakytus pageidavimus. Teismas formaliai tenkino reikalavimą panaikinti nutarimą tvirtinti ataskaitą dėl tariamai kreditoriams nepateiktos papildomos informacijos, nors pageidaujantiems ją gauti prašoma informacija 2017 m. spalio 26 d. buvo pateikta, dar kartą su šia informacija kreditorių komiteto nariai turėjo galimybę susipažinti nagrinėjant bylą iš esmės – ne vienas iš komiteto narių nagrinėjant bylą nenurodė, kad 2017 m. spalio 26 d. pateikta informacija būtų netinkama ar nepakankama.

269.2.

27Teismas rėmėsi prielaidomis, o ne įrodymais, kad kreditorių komiteto nariai nebuvo susipažinę ir neįsigilinę – atkreiptinas dėmesys, kad keturi iš penkių kreditorių komiteto narių yra komerciniai bankai (Luminor Bank AB ir AB SEB bankas) arba įmonės (Froslev Trae A/S ir UAB „Rekovera“), t. y. profesionaliai veikiantys išieškojimo srityje. Kaip prieštaringa vertintina teismo išvada, kad profesionaliai skolų ieškojimo (taip pat ir bankroto) srityje veikiantys komerciniai bankai, atstovaujami komiteto posėdyje kvalifikuotų teisininkų (advokatų) (Froslev Trae A/S taip pat atstovavo advokatas) ir ekonomistų, galėjo „neįsigilinti“ į jiems pateiktą informaciją ar būti „nenuosekliais“.

289.3.

29Ataskaitoje buvo nurodyta, kad iš FUSĮ pagrindu nusirašytų lėšų administravimo išlaidos išskaičiuojamos, be to, priimtas dar ir atskiras nutarimas šiuo klausimu – abiem atvejais „už“ balsavo komerciniai bankai Luminor Bank AB ir AB SEB bankas, t. y. abu kreditoriai išreiškė valią ir sutiko, kad iš šių lėšų būtų išskaičiuotos administravimo išlaidos, todėl neaišku, kokią imperatyvią teisės aktų nuostatą pažeidė minėti kreditoriai, patys pritarę administravimo išlaidų išskaičiavimui iš jiems priklausančių lėšų. Juo labiau, kad AB SEB banko atveju net nebuvo skundo faktinio pagrindo (pareiškėjas nurodo, kad tik dėl Luminor Bank AB nusirašytų lėšų turi materialinį suinteresuotumą dėl jo asmeninės kaip debitoriaus atsakomybės civilinėje byloje Nr. e2A-1134-823/2017) – taigi, pirmosios instancijos teismas nors ir esant AB SEB banko pritarimui prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo, uždraudė pastarajam tai daryti.

309.4.

31Teismas ydingai aiškino ir taikė FUSĮ nuostatas, teigdamas, kad ĮBĮ 1 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta išimtis taikoma ir administravimo išlaidoms. Toks aiškinimas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pozicijos, kuris nurodė, kad FUSĮ 9 straipsnio 8 dalies nuostatomis yra įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kuriuo remiantis leidžiama finansinio užtikrinimo susitarimo šalimis esantiems subjektams netaikyti imperatyvių kitiems kreditoriams ir skolininkams privalomų Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo ir ĮBĮ nuostatų, kuriomis draudžiama po įmonės restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo inter alia vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.

329.5.

33Luminor Bank AB ir AB SEB bankas FUSĮ pagrindu gali nusirašyti (atgauti) banko sąskaitose esančias lėšas supaprastinta operatyvesne tvarka – be atskiro perspėjimo ir papildomų administracinių priemonių (t. y. nereikalaujama, kad būtų tam tikros teismo ar kitos institucijos patvirtintos finansinio užstato realizavimo sąlygos ar kad būtų taikomi tam tikri to realizavimo būdai), tačiau po bankroto bylos iškėlimo tokios lėšos vis tiek priskirtinos bankrutuojančios įmonės lėšoms (ĮBĮ 36 straipsnis), minėtos kredito įstaigos dalyvauja bankroto byloje kaip kreditoriai ir nuo administravimo išlaidų dengimo pareigos jos nėra atleistos. Proporcingas administravimo išlaidų išskaičiavimas iš FUSĮ lėšų neprieštarauja įstatymų leidėjo tikslui išlaikyti finansų sistemos stabilumą – didžiąją sąskaitose esančių lėšų dalį tokie kreditoriai atgauna, tačiau visiškas atleidimas nuo administravimo išlaidų dengimo reikštų, jog administravimo našta perkeliama vien ant neprivilegijuotų kreditorių, o administravimo kaštai dengiami išimtinai tik iš kito turto, taip pažeidžiant kreditorių lygiateisiškumą ir sumažinant kitų kreditorių galimybę bent dalinai gauti savo reikalavimų patenkinimą bankroto byloje.

349.6.

35Nurodydamas, kad iš FUSĮ nusirašytų lėšų administravimo išlaidos neišskaičiuojamos, pirmosios instancijos teismas pažeidė paprastų, neprivilegijuotų kreditorių interesus – pirmos eilės (darbuotojų) ir antros eilės (valstybinių institucijų) kreditorių sąskaita komerciniai bankai atleidžiami nuo administravimo išlaidų bei pažeidžiamas kreditorių lygiateisiškumo principas. Ginčo atveju lėšų skirtumas, susidarantis neskaičiuojant administravimo išlaidų nuo Luminor Bank AB ir AB SEB banko FUSĮ pagrindu nusirašytų lėšų – 51 025,78 Eur. Tai reikšminga suma, tiesiogiai susijusi su pirmos, antros eilės ir trečios eilės kreditorių reikalavimų tenkinimų (pirmos eilės darbuotojų nepatenkinti reikalavimai pervedus Garantinio fondo lėšas vis dar sudaro apie 205 000 Eur, antros eilės kreditorių bendra reikalavimų suma – 438 197 Eur (VĮ Turto banko – 94 869,78 Eur, VSDFV Kauno skyriaus – 343 328,05 Eur), o trečios eilės kreditorių bendra reikalavimų suma – 2 756 849,35 Eur).

369.7.

37Administratorė, siekdama išsamiai išdėstyti savo motyvus ir atsikirsti į pareiškėjo 2018 m. sausio 12 d. pateiktą skundo papildymą, 2018 m. vasario 26 d. pateikė išsamius rašytinius paaiškinimus. 2018 m. vasario 27 d. posėdžio metu teismas du kartus atsisakė priimti šiuos rašytinius paaiškinimus, taip pažeisdamas proceso dispozityvumo bei rungimosi principus bei apribodamas atsakovės įrodinėjimo teisę. Nurodyti paaiškinimai svarbūs, kadangi jie patvirtina, jog nėra jokių administratorės veiklos ataskaitos trūkumų – visas pareiškėjo 2018 m. sausio 12 d. skundo papildyme nurodytas aplinkybes administratorė paneigė.

3810.

39Pareiškėjas G. K. atsiliepimu į atsakovės BUAB „GKF“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

4010.1.

41Administratorė vietoje to, kad pateiktų konkrečius dokumentus dėl to, kokios išlaidos faktiškai patirtos, kokios sudarytos sutartys, kokie darbai jose apibrėžti ir kokie faktiškai atlikti (darbų perdavimo – priėmimo aktuose), tiesiog pateikė argumentaciją be jokių įrodymų, kad tos išlaidos buvo reikalingos. Šie argumentai nėra pagrįsti įrodymais, be to, jie nesusiję su faktiškai patirtų išlaidų dydžiu, o tik apibendrintai paaiškina išlaidų pobūdį. Faktiškai patirtos išlaidos yra labai didelės apimties ir kelia abejonių, ar už tokias sumas tikrai atlikta jas atitinkančios vertės darbų / paslaugų.

4210.2.

43Išlaidų detalizacijoje nurodytos išlaidos nėra konkrečios su nurodytomis datomis ir paskirtimi (sugrupuotos bendrai), nėra pagrįstos sutartimis, sąskaitomis ir mokėjimo dokumentais bei kelia abejones dėl jų pagrįstumo, būtinumo ir dydžio. Atsakovės administratorė 2018 m. vasario 28 d. teismo posėdžio metu ne vieną kartą klausiama teisėjo patvirtino, kad ji atsisako pagrįsti administravimo išlaidų poreikį bei dydį dokumentais. Tokiu atveju turėtų būti taikoma contra spoliatorem taisyklė (jeigu šalis slepia, sunaikina arba atsisako pateikti įrodymą, laikoma egzistuojant ir nepalankiausius jai faktus, kuriuos tas įrodymas būtų patvirtinęs).

4410.3.

45Administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas nereiškia, kad bankroto administratorė turi patirti būtent tiek išlaidų, kiek sąmatoje nurodyta ir turi protingai administruoti lėšas, skirstant jas bankroto administravimo išlaidų dengimui. 2017 m. gegužės 23 d. UAB „GKF“ kreditorių susirinkime patvirtinta UAB „GKF“ administravimo išlaidų sąmata nėra detali ir tik labai bendrais bruožais nustato išlaidų grupes, bet tai nėra konkrečių išlaidų patvirtinimas. Vien dėl patvirtintos didelės sąmatos nėra galima daryti išlaidų, kurios yra neprotingos ir nepagrįstos bei visiškai nebūtinos įmonės bankroto procedūroms ir likvidavimui vykdyti.

4610.4.

47Apeliantė šiuo atveju neįsigilina į tai, kad bankroto procese nėra svarbu konkrečių kreditorių privatūs interesai ar jų nebuvimas. Svarbu, ar bankroto procedūros atliekamos teisėtai ir tinkamai. Jeigu patys konkretūs kreditoriai savo interesų dėl per didelių nurašytų lėšų negina, tai neteisėto administravimo išlaidų nurašymo klausimą gali kelti bet kuris kreditorius. Bankroto procese reikšmę turi būtent proceso teisėtumas, o ne paskirų kreditorių interesai. Atitinkamai skundo pateikimui bei teisėto bankroto proceso reikalavimui nėra svarbus ir atsakovo suinteresuotumas dėl to, kad būtų padengtas kuo didesne apimtimi Luminor Bank AB reikalavimas.

4810.5.

49Pagal finansinio užtikrinimo susitarimą perduotos lėšos nėra laikomos bankrutuojančios įmonės lėšomis, nes lėšos laikomos perduotomis kredito įstaigai kaip užstatas, kuris gali būti bet kada panaudojamas. Jis gali būti panaudojamas ir pirmąją bankroto bylos iškėlimo dieną. Esant tokioms kredito įstaigų teisėms, nėra pagrįstas teiginys, kad iš šių lėšų gali būti dengiamos administravimo išlaidos. Taip pat turi būti įvertintas lėšų nusirašymo momentas. Jeigu lėšos nusirašytos bankroto proceso pradžioje, tai nėra pagrindo skaičiuoti kokias nors administravimo išlaidas, atsiradusias po lėšų nusirašymo momento.

5011.

51Trečiasis asmuo Luminor Bank AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5211.1.

53Apeliantės 2018 m. vasario 26 d. rašytiniai paaiškinimai teisme buvo gauti tik teismo posėdžio dieną ir nebuvo priimti, todėl dėl jų nutartyje atskirai neturėjo būti pasisakoma, o priimant nutartį ir nusprendžiant tenkinti G. K. skundą visi kiti įrodymai – tiek į bylą dalyvaujančių byloje asmenų pateikti rašytiniai paaiškinimai, tiek ir jų bei liudytojų teismo posėdžio metu teikti paaiškinimai, taip pat byloje esantys rašytiniai dokumentai – teismo buvo įvertinti ir į juos priimant nutartį buvo atsižvelgta.

5411.2.

55Finansinis užstatas pagal FUSĮ yra realizuojamas vienašališkai, bankroto administratorius finansinio užstato realizavimo procese nedalyvauja, jokio turto nerealizuoja, jokių veiksmų neatlieka ir jokių administravimo išlaidų dėl to nepatiria. Todėl visiškai pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad realizuojant finansinį užstatą pagal FUSĮ jokios administravimo išlaidos neturi būti mokamos.

5612.

57Trečiasis asmuo Froslev Trae A/S atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

5812.1.

59Bendrovę atstovaujanti bankroto administratorė, atsižvelgdama į bendrovės kreditoriaus Luminor Bank AB pageidavimus, išsakytus 2017 m. rugsėjo 26 d. komiteto posėdžio metu, 2017 m. spalio 26 d. pateikė administravimo išlaidų detalizaciją, kurioje yra pateikti paaiškinimai dėl visų 11 punkte nurodytų administravimo išlaidų (šildymo, darbuotojų, kitų išlaidų). Bankroto administratorės veiklos ataskaitą detalizuojanti informacija buvo pateikta komitetui dar iki 2017 m. lapkričio 15 d. komiteto posėdžio, todėl, priimdami nutarimą tvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą, komiteto nariai buvo susipažinę su visa jų prašyta papildoma informacija ir dėl jos teisingumo ar pakankamumo komitetui jokių klausimų nekilo. Šias aplinkybes pagrindžiantys rašytiniai įrodymai į bylą buvo pateikti kartu su atsakovės 2017 m. gruodžio 19 d. atsiliepimu į pareiškėjo skundą, todėl, priimdamas nutartį, pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes bei įrodymus turėjo įvertinti. Nepaisant to, teismas šių duomenų nevertino ir apskritai dėl jų nutartyje nepasisakė, nenurodė jokių motyvų, kodėl šiais duomenimis priimdamas nutartį nesirėmė.

6012.2.

61Aplinkybės, kuriomis rėmėsi pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, niekaip nepagrindžia antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo neteisėtumo ir nesudaro pagrindo jį panaikinti. Aplinkybė, kad administratorės veiklos ataskaitoje yra pateikiami suvestiniai duomenys apie bankroto procese patirtas administravimo išlaidas (be išplėstinės detalizacijos) nėra nei imperatyviųjų įstatymo normų, nei teisės principų pažeidimas, galintis lemti kreditorių interesų pažeidimą. Juo labiau, kai papildomi duomenys, išsamiai paaiškinantys veiklos ataskaitoje pateiktus suvestinius duomenis, buvo pateikti komitetui atskirame 2017 m. spalio 26 d. dokumente.

6212.3.

63Luminor Bank AB ir AB SEB bankas turi teisę nusirašyti banko sąskaitose esančias lėšas pirmumo teise, tačiau po bankroto bylos iškėlimo tokios lėšos vis tiek priskirtinos bankrutuojančios įmonės lėšoms, minėtos kredito įstaigos dalyvauja bankroto byloje kaip kreditoriai ir nuo administravimo išlaidų dengimo pareigos jos nėra atleistos.

6413.

65Suinteresuotas asmuo A. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo tenkinti atsakovės BUAB „GKF“ atskirąjį skundą. Nurodo, kad nėra pagrindo dar kartą kreditorių komitete svarstyti ginčijamus klausimus. Į bylą buvo pateikta Luminor Bank AB teikta detali informacija – nei vienas iš komiteto narių bylos nagrinėjimo metu neturėjo pastabų dėl jos. G. K. nurodyti administratorės veiklos trūkumai dėl šildymo išlaidų, autokrautuvų remonto ir kitų techninių klausimų yra nepagrįsti.

66Teismas

konstatuoja:

67IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6814.

69Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria panaikinti atsakovės BUAB „GKF“ 2017 m. lapkričio 15 d. kreditorių komiteto nutarimai antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Dėl rašytinių paaiškinimų prijungimo

7015.

71Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė ir prašo prie bylos prijungti rašytinius paaiškinimus, kuriuos, jos teigimu, pirmosios instancijos teismas 2018 m. vasario 28 d. teismo posėdžio metu nepagrįstai atsisakė priimti.

7216.

73Pagal CPK 42 straipsnį proceso šalys turi teisę duoti paaiškinimus teismui žodžiu arba raštu. Tokiu būdu yra realizuojama šalių teisė būti išklausytoms. Šalys turi teisę pasirinkti, ar teikti teismui paaiškinimus žodžiu, ar raštu, išskyrus kai proceso teisės nuostatos reikalauja, kad paaiškinimai būtų teikiami konkrečia procesine forma. Šalių paaiškinimai yra viena iš įrodinėjimo priemonių byloje, nepriklausomai nuo to, ar jie teikiami teismui žodžiu, ar raštu (CPK 177 straipsnio 2 dalis).

7417.

75Iš 2018 m. vasario 28 d. pirmosios instancijos teismo posėdžio garso įrašo matyti, kad bankroto administratorės atstovas posėdžio metu pažymėjo, jog iš esmės posėdžio išvakarėse pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose naujais įrodymais, aplinkybėmis nesirėmė, pateikė rašytinius paaiškinimus teismo patogumui, analogiškus paaiškinimus atstovas pateiks posėdžio metu žodžiu (garso įrašo 6:36 – 07:16 min). Apeliantės atstovo duoti paaiškinimai žodžiu yra bylos medžiagos sudėtinė dalis, todėl apeliantės rašytiniai paaiškinimai, kuriuos prašoma prijungti prie bylos kaip naujus įrodymus, pagal savo pobūdį tokiais nelaikytini. Apeliantei realizavus savo procesinę teisę teikti pirmosios instancijos teismui paaiškinimus žodžiu, taip pat nėra pagrindo spręsti, kad, pirmosios instancijos teismui neprijungus prie bylos rašytinių paaiškinimų, buvo nepagrįstai apribotos apeliantės procesinės teisės. Atsižvelgdamas į tai, taip pat į tai, kad apeliantė savo nesutikimo su ginčijama nutartimi argumentus yra išsamiai išdėsčiusi atskirajame skunde, apeliacinės instancijos teismas atsisako prijungti prie bylos kartu su atskiruoju skundu pateiktus rašytinius paaiškinimus. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7618.

77Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi AB SEB banko ir Luminor Bank AB (buvusio AB DnB banko) įkeitimu užtikrinti finansiniai reikalavimai įtraukti į BUAB ,,GKF“ kreditorių sąrašą. AB SEB banko 326 261,07 Eur finansinio reikalavimo pagrindas – neįvykdyta 2005 m. vasario 8 d. kreditavimo sutartis su vėlesniais pakeitimais dėl 378 000 Eur kredito (terminui iki 2016 m. gruodžio 31 d.). Kreditavimo sutarties įvykdymas užtikrintas banko sąskaitoje esamomis ir būsimomis piniginėmis įplaukomis ir prekių atsargomis (medienos ruošiniai, rąstai, lentos), ratinio traktoriaus ir obliavimo linijos įkeitimu (el. bylos 11 t., b. l. 35). AB DnB banko (dabar Luminor Bank AB) 641 360,47 Eur finansinio reikalavimo pagrindas – neįvykdyta 2011 m. sausio 5 d. kredito linijos sutartis Nr. 1 ir 2001 m. gegužės 4 d. paskolos sutartis Nr. 1 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais, sutarčių vykdymas buvo ištikrintas sutarties hipotekos lakštais – įkeistas visas bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), kilnojamasis turtas, esamos ir būsimos bendrovės reikalavimo teisės, kaip finansinis užstatas pagal FUSĮ esamos ir būsimos lėšos bendrovės banko sąskaitose (el. bylos 11 t., b. l. 330 – 331).

7819.

79BUAB ,,GKF“ bankroto administratorė 2017 m. lapkričio 15 d. kreditorių komiteto posėdžiui pateiktoje tvirtinti veiklos ataskaitoje nurodė, kad po bendrovės bankroto bylos iškėlimo AB DnB bankas (dabar Luminor Bank AB) iš bendrovės sąskaitos nusirašė bendrą 150 159,67 Eur sumą, iš kurios turėtų būti išskaičiuota proporcinga suma, tenkanti administravimo išlaidoms dengti. Taip pat pažymėjo, jog analogiška situacija ir su kreditoriumi AB SEB banku (el. bylos 13 t., b. l. 30 – 31). Byloje ginčo dėl to, kad kreditorių AB SEB banko ir Luminor Bank AB finansiniai reikalavimai yra užtikrinti finansiniu užstatu pagal FUSĮ, nėra.

8020.

81BUAB „GKF“ kreditorių komitetas 2017 m. lapkričio 15 d. posėdžio metu nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu patvirtino bankroto administratorės ataskaitą, trečiuoju darbotvarkės klausimu, remiantis FUSĮ nuostatomis bei sudarytais finansinio užtikrinimo susitarimais, patvirtino Luminor Bank AB ir AB SEB banko kreditorinių reikalavimų dengimą iš bankams įkeistose UAB „GKF“ sąskaitose buvusių / esančių lėšų, atitinkamai išskaičiuojant proporcingai tenkančią apmokėti bankroto administravimo išlaidų sąmatos dalį. Dėl kreditorių komiteto nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu – finansinio užstato gavėjo pareigos prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo

8221.

83FUSĮ, reglamentuojantis finansinio užtikrinimo ir užskaitos susitarimus ir jų vykdymo ypatumus, priimtas įgyvendinant 2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (FUSĮ 1 straipsnio 3 dalis, įstatymo priedas). Direktyvos 2002/47/EB preambulėje nurodyta, kad ji priimta siekiant didinti finansų rinkos integraciją ir efektyvumą, finansų sistemos Europos Sąjungoje stabilumą, kartu užtikrinti laisvę teikti paslaugas ir laisvą kapitalo judėjimą bendroje finansinių paslaugų rinkoje, didinti teisinį tikrumą finansinių įkaitų naudojimo srityje, mažinti rinkos dalyvių riziką; siekdamos šių tikslų valstybės narės turėtų užtikrinti, kad finansinio užtikrinimo susitarimams nebūtų taikomos tam tikros teisės aktų dėl nemokumo nuostatos, visų pirma tos, kurios neleistų efektyviai įgyvendinti finansinių įkaitų. Direktyvos 2002/47/EB 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog susitarimas dėl finansinio įkaito gali būti vykdomas nustatytomis sąlygomis, nepaisant įkaito davėjo ar įkaito gavėjo likvidavimo ar reorganizavimo proceso pradėjimo ar tęsimo.

8422.

85Finansinio užtikrinimo susitarimai gali būti be nuosavybės teisės perdavimo, kai užstato davėjas pateikia finansinį užstatą užstato gavėjui ar jo naudai užtikrindamas užtikrinamųjų finansinių įsipareigojimų užstato gavėjui įvykdymą, bet visa arba apribota nuosavybės teisė į finansinį užstatą lieka jo davėjui, arba su nuosavybės teisės perdavimu, kai užstato davėjas, siekdamas užtikrinti užtikrinamųjų finansinių įsipareigojimų užstato gavėjui įvykdymą, pastarajam ne tik pateikia finansinį užstatą, bet ir perduoda nuosavybės teisę į jį arba visas jo valdymo ir naudojimo teises (FUSĮ 2 straipsnio 8, 9 dalys). Finansinio užtikrinimo susitarimu su nuosavybės teisės perdavimu finansinio užstato savininku tampa finansinio užstato turėtojas, o ne skolininkas, todėl skolininko bankroto atveju šis turtas netampa bankrutuojančios įmonės turto dalimi ir nekyla vienašalio finansinio užstato realizavimo problema. Tuo tarpu esant finansinio užtikrinimo susitarimui be nuosavybės teisės perdavimo užstato savininku lieka skolininkas, todėl, skolininkui iškėlus bankroto bylą, užstatas tampa bankrutuojančios įmonės turto dalimi.

8623.

87ĮBĮ 1 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo nuostatos netaikomos inter alia tais atvejais, kai prieštarauja FUSĮ įtvirtintam teisiniam reguliavimui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas šią nuostatą, yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 1 straipsnio 4 dalyje finansinio užtikrinimo susitarimų vykdymui ir šiuos susitarimus galintiems sudaryti subjektams nustatyta šio įstatymo nuostatų taikymo išimtis. Tai reiškia, kad kreditorių, esančių finansinio užtikrinimo susitarimo šalimis, interesai tenkinami ne taikant ĮBĮ įtvirtintas procedūras, o vadovaujantis specialaus įstatymo nuostatomis (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymų kai kurių nuostatų atitikties Konstitucijai“).

8824.

89Nors finansinio užtikrinimo susitarimas be nuosavybės teisės perdavimo savo esme yra artimas įkeitimo sutarčiai (FUSĮ 3 straipsnio 4 dalis), teisės doktrinoje pažymima, kad finansinis užtikrinimas ir įkeitimas nėra visiškai tapatūs teisiniai instrumentai, nes įstatymai su šių sutarčių sudarymu sieja skirtingas teisines pasekmes. Kadangi finansinio užstato turėtojams taikomas „imunitetas“ nuo jiems nepalankių bankroto teisės nuostatų, taip, be įprastų kreditorių bei kreditorių, apsaugotų įkeitimo (hipotekos) teise, bankroto teisėje sukurtas trečiasis itin privilegijuotų kreditorių sluoksnis. Finansinio užstato atžvilgiu taikoma išimtimi įtvirtinama individualaus išieškojimo galimybė bankroto teisėje (Kavalnė, S., Norkus, R. Kai kurios finansinio užstato realizavimo skolininko bankroto procese problemos. Jurisprudencija, 2009, 1 (115), p. 247-265).

9025.

91Nors ĮBĮ numato visų kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti įkeistu turtu, pirmumo teisę patenkinti reikalavimus iš įkeisto turto vertės įmonės bankroto atveju, tačiau įprasto įkeitimo atveju įkeistą turtą perima bankroto administratorius ir tik vėliau už jo realizavimą gautas lėšas arba, nepavykus turto parduoti, – patį įkaitą perduoda įkaito turėtojui (ĮBĮ 33 – 34 straipsniai), o finansinio užstato atveju užstatas apskritai nepatenka į bankroto administratoriaus kontrolę. Skolininkui iškėlus bankroto bylą, užstato turėtojas turi teisę finansinį užstatą realizuoti vienašališkai, nelaukdamas, kol turtą realizuos bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2009). Be to, ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje aiškiai įtvirtinta įkaito turėtojo pareiga prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo, tuo tarpu finansinį užstatą realizavusio įkaito turėtojo pareiga atskaityti administravimo lėšas ir jas pervesti bankroto administratoriui nei ĮBĮ, nei FUSĮ nuostatose nenumatyta.

9226.

93Apeliantė pagrįstai pažymi, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio l dalies nuostatas įmonės bankroto administravimo išlaidos dengiamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, tačiau, pagal ĮBĮ 1 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą išimtį, ĮBĮ nuostatos kreditorių, esančių finansinio užtikrinimo susitarimo šalimis, interesų tenkinimui netaikytinos. Šios kategorijos kreditorių privilegijuotas teisinis statusas reiškia ne tik jų galimybę finansinį užstatą realizuoti vienašališkai ir patenkinti savo reikalavimus pirmiau už kitus kreditorius, bet ir jų teisę finansinio užtikrinimo susitarimą vykdyti susitarime nustatytomis sąlygomis, nepaisant įkaito davėjo bankroto, ir neprisiimant jokių papildomų su įkaito davėjo bankrotu susijusių išlaidų. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad kreditoriai Luminor Bank AB ir AB SEB bankas, patenkinę savo reikalavimus pagal FUSĮ, neturi pareigos nuo tokių sumų mokėti administravimo išlaidas, ir kad BUAB „GKF“ kreditorių komiteto nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu, numatantis tokią šių kreditorių pareigą, yra neteisėtas.

9427.

95Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad, priimdamas ginčijamą nutartį, pirmosios instancijos teismas pažeidė neprivilegijuotų kreditorių interesus bei kreditorių lygiateisiškumo principą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, pasisakydamas dėl tam tikrų FUSĮ nuostatų konstitucingumo, yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti tokį reikšmingą viešąjį interesą, kaip finansų sistemos stabilumas ir efektyvumas, gali naudoti įvairias teisinio reguliavimo priemones, inter alia nustatyti konstituciškai pateisinamas bendrojo teisinio reguliavimo, inter alia įtvirtinto įstatymuose imperatyviomis teisės normomis, taikymo išimtis, todėl privilegijuota kreditorių, esančių finansinio užtikrinimo susitarimo šalimis, padėtis konstitucinio lygiateisiškumo principo nepažeidžia (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymų kai kurių nuostatų atitikties Konstitucijai“).

9628.

97Apeliantė taip pat akcentuoja, kad kreditoriai Luminor Bank AB ir AB SEB bankas, balsuodami už ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą, tokiu būdu išreiškė valią ir sutiko, kad iš jiems priklausančių lėšų būtų išskaičiuotos administravimo išlaidos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad FUSĮ nuostatomis šiems kreditoriams suteiktas privilegijuotas statusas neužkerta jiems kelio laisva valia prisiimti įstatyme nenumatytas turtines prievoles, įskaitant ir susijusias su administravimo išlaidų dengimu, tačiau šiuo atveju dėl to buvo priimtas įpareigojantis kreditorių komiteto nutarimas, kurio, net ir abiem minėtiems kreditoriams balsuojant už, nėra pagrindo prilyginti savanoriškam kreditorių įsipareigojimui dėl administravimo išlaidų dengimo, todėl šis apeliantės argumentas ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadų dėl BUAB „GKF“ kreditorių komiteto nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu neteisėtumo nepaneigia. Dėl kreditorių komiteto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu – bankroto administratorės ataskaitos patvirtinimo

9829.

99BUAB „GKF“ kreditorių komiteto nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu pirmosios instancijos teismas panaikino remdamasis dviem argumentais: 1) tuo, kad ataskaitoje neteisingai skaičiuojamos administravimo lėšos, kurias, administratorės teigimu, privalo dengti kreditoriai, nusirašę bankrutuojančios bendrovės lėšas iš bankų sąskaitų vadovaujantis FUSĮ nuostatomis, bei 2) tuo, kad patvirtintoje administratorės ataskaitoje nėra pateikti 2018 m. rugsėjo 26 d. kreditorių komiteto posėdžio metu kreditorių prašyti pateikti konkretūs duomenys apie administravimo išlaidų susidarymą, nurašymą ir skaičiavimą.

10030.

101Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmoji bankroto administratorės ataskaita balsų dauguma (84,63 proc. susirinkime dalyvavusių kreditorių reikalavimų sumos) patvirtinta 2017 m. gegužės 23 d. kreditorių susirinkimo metu (el. bylos 7 t., b. l. 15 – 30). 2017 m. rugsėjo 26 d. kreditorių komitetas posėdžio metu bankroto administratorės ataskaitos nepatvirtinto. Kreditorių komiteto nariai AB SEB bankas (dabar Luminor Bank AB) ir Danijos įmonė Froslev Trae A/S pasiūlė patvirtinti ataskaitą, įpareigojant bankroto administratorę sekančiam kreditorių komiteto posėdžiui pateikti AB DnB banko (dabar Luminor Bank AB) prašomą informaciją – detalizuotas patalpų šildymo išlaidas, nurodant kiekvieno mėnesio nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. pirkimo kiekius, kainas ir kuro pardavėją, bendrovės samdomų darbuotojų sąrašą, nurodant jų pareigas, atliekamas funkcijas, atlyginimą, detalizuotas konkrečias kitas išlaidas, patiriamas kas mėnesį, išlaidas, patiriamas aktyviose bendrovės bylose, pakoreguoti ataskaitoje administratorės atlyginimo dydį pagal kreditorių patvirtintą dydį. Tačiau šių komiteto narių siūlomas nutarimo projektas taip pat nebuvo patvirtintas (el. bylos 8 t., b. l. 93 – 100). 2017 m. lapkričio 15 d. posėdžio metu kreditorių komitetas antruoju darbotvarkės klausimu absoliučia balsų dauguma pritarė ir patvirtino bankroto administratorės ataskaitą (el. bylos 8 t., b. l. 113 – 114).

10231.

103Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad BUAB ,,GKF“ bankroto administratorė 2017 m. spalio 26 d. raštu Nr. SR-17-65-1 pateikė kreditoriui Luminor Bank AB (buvęs AB DnB bankas) informaciją, prašytą 2017 m. rugsėjo 26 d. kreditorių komiteto posėdžio metu. Iš šio rašto turinio matyti, jog bankroto administratorė pateikė samdytų advokatų suteiktų teisinių paslaugų suvestinę, nurodant konkrečius atliktus veiksmus ir išlaidas, nuo bankroto bylos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. patirtų patalpų šildymo kuro išlaidas, nurodant tiekėją, kuro rūšį, kiekį ir kainą, bendrovės samdytų darbuotojų sąrašą, nurodant jų funkcijas, darbo užmokesčio suvestinę, nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. kas mėnesį patirtų bendrovės turto išlaikymo išlaidų suvestinę (el. bylos 10 t., b. l. 41 – 61). Fakto, jog minėta informacija buvo pateikta, neginčija ir pats kreditorius Luminor Bank AB. Tai, kad iki 2017 m. lapkričio 15 d. posėdžio bankroto administratorė pateikė administravimo išlaidų konkrečius duomenis, kaip 2017 m. rugsėjo 26 d. kreditorių komiteto posėdyje buvo pateikęs reikalavimą AB DnB bankas, atsiliepimuose į atskirąjį skundą patvirtino ir kreditorė Froslev Trae A/S bei A. R.. Byloje nėra duomenų, jog kiti kreditoriai – kreditorių komiteto nariai, būtų išreiškę nesutikimą, prieštaravimus dėl bankroto administratorės pateiktų administravimo išlaidų detalizuotų duomenų.

10432.

105Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad teismas aptartų aplinkybių, susijusių su bankroto administratorės kreditoriams pateikta detalizuota informacija apie administravimo išlaidas, nevertino ir apskirtai dėl to nepasisakė. Išvadą, kad 2017 m. lapkričio 15 d. bankroto administratorės ataskaita neišsami, stokojanti reikšmingų duomenų apie administravimo išlaidas, pirmosios instancijos teismas grindė tik pačios ataskaitos turiniu ir G. K. skundo argumentais. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normų reikalavimus ir padarė nepagrįstas išvadas, kadangi itin išsamių, detalizuotų administravimo išlaidų skaičiavimo duomenų nepateikimas ataskaitoje pats savaime nesudaro pagrindo tokios administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinti, jei kreditorius dominanti informacija yra pateikiama kreditoriams asmeniškai, kas šiuo atveju ir buvo atlikta.

10633.

107Kita vertus, patvirtintoje bankroto administratorės ataskaitoje, be kita ko, buvo nurodyta, kad iš FUSĮ pagrindu nusirašytų lėšų išskaičiuojamos administravimo išlaidos. Atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus motyvus dėl finansinio užstato gavėjo pareigos prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo nebuvimo, nėra pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad bankroto administratorės ataskaita dėl šios priežasties yra klaidinga ir neturėjo būti kreditorių komiteto tvirtinama. Atsižvelgiant į tai, šios nutarties 32 punkte aptartas pirmosios instancijos teismo padarytas proceso teisės normų pažeidimas nesudaro pakankamo pagrindo panaikinti ginčijamą nutartį (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

10834.

109Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra iš esmės teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o atsakovės atskirasis skundas atmetamas.

110Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

111Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje kilęs ginčas dėl bankroto administratorės ataskaitos tvirtinimo ir... 6. 2.... 7. Pareiškėjas BUAB „GKF“ kreditorius (buvęs bendrovės vadovas) G. K.... 8. 3.... 9. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „GKF“ kreditorių komitetas 2017 m.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 7 d. nutartimi pareiškėjo skundą... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad administratorės veiklos ataskaitą laikotarpiu nuo... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad esminiai pareiškėjo skundo argumentai yra susiję su... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, kad, administratorės veiklos ataskaitą svarstant 2017 m.... 19. 8.... 20. Teismas sprendė, kad kreditorių komitetas 2017 m. lapkričio 15 d. negalėjo... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. 9.... 23. Atsakovė BUAB „GKF“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2018... 24. 9.1.... 25. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, kadangi nepasisakė dėl... 26. 9.2.... 27. Teismas rėmėsi prielaidomis, o ne įrodymais, kad kreditorių komiteto nariai... 28. 9.3.... 29. Ataskaitoje buvo nurodyta, kad iš FUSĮ pagrindu nusirašytų lėšų... 30. 9.4.... 31. Teismas ydingai aiškino ir taikė FUSĮ nuostatas, teigdamas, kad ĮBĮ 1... 32. 9.5.... 33. Luminor Bank AB ir AB SEB bankas FUSĮ pagrindu gali nusirašyti (atgauti)... 34. 9.6.... 35. Nurodydamas, kad iš FUSĮ nusirašytų lėšų administravimo išlaidos... 36. 9.7.... 37. Administratorė, siekdama išsamiai išdėstyti savo motyvus ir atsikirsti į... 38. 10.... 39. Pareiškėjas G. K. atsiliepimu į atsakovės BUAB „GKF“ atskirąjį... 40. 10.1.... 41. Administratorė vietoje to, kad pateiktų konkrečius dokumentus dėl to,... 42. 10.2.... 43. Išlaidų detalizacijoje nurodytos išlaidos nėra konkrečios su nurodytomis... 44. 10.3.... 45. Administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas nereiškia, kad bankroto... 46. 10.4.... 47. Apeliantė šiuo atveju neįsigilina į tai, kad bankroto procese nėra svarbu... 48. 10.5.... 49. Pagal finansinio užtikrinimo susitarimą perduotos lėšos nėra laikomos... 50. 11.... 51. Trečiasis asmuo Luminor Bank AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 52. 11.1.... 53. Apeliantės 2018 m. vasario 26 d. rašytiniai paaiškinimai teisme buvo gauti... 54. 11.2.... 55. Finansinis užstatas pagal FUSĮ yra realizuojamas vienašališkai, bankroto... 56. 12.... 57. Trečiasis asmuo Froslev Trae A/S atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 58. 12.1.... 59. Bendrovę atstovaujanti bankroto administratorė, atsižvelgdama į bendrovės... 60. 12.2.... 61. Aplinkybės, kuriomis rėmėsi pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 62. 12.3.... 63. Luminor Bank AB ir AB SEB bankas turi teisę nusirašyti banko sąskaitose... 64. 13.... 65. Suinteresuotas asmuo A. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo tenkinti... 66. Teismas... 67. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 68. 14.... 69. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria panaikinti atsakovės BUAB... 70. 15.... 71. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė ir prašo prie bylos prijungti... 72. 16.... 73. Pagal CPK 42 straipsnį proceso šalys turi teisę duoti paaiškinimus teismui... 74. 17.... 75. Iš 2018 m. vasario 28 d. pirmosios instancijos teismo posėdžio garso įrašo... 76. 18.... 77. Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi AB SEB banko ir... 78. 19.... 79. BUAB ,,GKF“ bankroto administratorė 2017 m. lapkričio 15 d. kreditorių... 80. 20.... 81. BUAB „GKF“ kreditorių komitetas 2017 m. lapkričio 15 d. posėdžio metu... 82. 21.... 83. FUSĮ, reglamentuojantis finansinio užtikrinimo ir užskaitos susitarimus ir... 84. 22.... 85. Finansinio užtikrinimo susitarimai gali būti be nuosavybės teisės... 86. 23.... 87. ĮBĮ 1 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo nuostatos netaikomos... 88. 24.... 89. Nors finansinio užtikrinimo susitarimas be nuosavybės teisės perdavimo savo... 90. 25.... 91. Nors ĮBĮ numato visų kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti įkeistu... 92. 26.... 93. Apeliantė pagrįstai pažymi, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio l dalies nuostatas... 94. 27.... 95. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės... 96. 28.... 97. Apeliantė taip pat akcentuoja, kad kreditoriai Luminor Bank AB ir AB SEB... 98. 29.... 99. BUAB „GKF“ kreditorių komiteto nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu... 100. 30.... 101. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmoji bankroto administratorės ataskaita... 102. 31.... 103. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad BUAB ,,GKF“ bankroto administratorė... 104. 32.... 105. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad... 106. 33.... 107. Kita vertus, patvirtintoje bankroto administratorės ataskaitoje, be kita ko,... 108. 34.... 109. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 110. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 111. Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....