Byla eB2-2081-555/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ateities projektas“ 2017 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto aštuntuoju darbotvarkės klausimu, uždarosios akcinės bendrovės „Ateities projektas“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės Šiaulių bankas skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ateities projektas“ 2017 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto aštuntuoju darbotvarkės klausimu, uždarosios akcinės bendrovės „Ateities projektas“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2pareiškėjas AB Šiaulių bankas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pakeisti bankrutavusios UAB „Ateities projektas“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą aštuntuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo bankroto administratoriui patvirtinta priemoka už įplaukas + PVM, pagal LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintose taisyklėse pateiktą priemokos už įplaukas dydžio paskaičiavimo lentelę, t. y. už pajamas nuo 1 001,00 Eur iki 30 000,00 Eur skaičiuojant 15 procentų priemoką, už pajamas nuo 30 001,00 Eur iki 300 000,00 Eur skaičiuojant 4 procentų priemoką. Pareiškėjas prašo nurodyta nutarimą pakeisti taip: bankroto administratoriui nustatyti priemoką už išieškotas debitorines skolas ir gautas kitas įplaukas ne iš turto pardavimo + PVM (už pajamas nuo 1 001,00 Eur iki 30 000,00 Eur skaičiuojant 15 procentų priemoką, nuo 30 001,00 Eur iki 300 000,00 Eur skaičiuojant 4 procentų priemoką), kitą nutarimo dalį palikti galioti. Skunde nurodo, kad įmonė veiklos jokios nevykdo, darbuotojų neturi, didžioji dalis bendrovės skolų yra beviltiškos, todėl nėra pagrindo atsakovės bankroto proceso laikyti didelės apimties ir sudėtingu. Atsakovės realų turtą sudaro tik bankui įkeistas turtas, o kitas turtas yra menkavertis, todėl bankroto administravimo išlaidos bus dengiamos tik iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą. Be to, iš įkeisto turto pardavimo gautų įplaukų sumokėjus nustatyto dydžio priemoką bankroto administratoriui, būtų pažeisti ne tik banko, bet ir kitų kreditorių interesai bankroto procese, kadangi kuo daugiau lėšų bus skiriama įmonės administravimui, tuo mažiau liks kreditorių reikalavimams tenkinti.

3Atsakovė bankrutavusi UAB „Ateities projektas“, atstovaujama bankroto administratorės, uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto centras“, pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriuo prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad pagal LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintas taisykles, bankroto administratoriui priemokos mokamos ne tik už įmonės turto pardavimą didesne kaina ar beviltiškomis laikytų skolų išieškojimą, tačiau ir už visas bankroto metu gautas įplaukas, nepriklausomai nuo to, iš kokio turto pardavimo šios įplaukos yra gautos. Priemoka už įplaukas nuo viso bendrovės turto pardavimo nustatyta ne savitiksliai, o dėl to, jog bendrovės turto pardavimo procesai reikalauja papildomo bankroto administratoriaus laiko sąnaudų, o šių aplinkybių nekeičia faktas, jog dalis įmonės turto yra įkeista pareiškėjui, ar tai, jog įmonė yra nutrauksi veiklą ir nebeturi darbuotojų. Aplinkybė, kad priemoka už įplaukas mokama nuo visų įplaukų, tarp jų ir nuo įkeisto turto, patvirtinta ir teismų praktikoje – Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 24 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-265-227/2017. Be to, už bankroto administratoriaus pasiūlymą dėl atlyginimo dydžio balsavo 52,62 procentai balsų turinčių kreditorių, o prieš – 41,99 procentai, t. y. prieš balsavo tik pareiškėjas.

4Pareiškėjo skundas netenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartimi UAB „Ateities projektas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto centras“, nutartis įsiteisėjo 2017 m. birželio 17 d. Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartimi patvirtintas UAB „Ateities projektas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Ateities projektas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2017 m. spalio 11 d. įvyko pirmasis UAB „Ateities projektas“ kreditorių susirinkimas, kurio metu aštuntuoju darbotvarkės klausimu nutarta: „patvirtinti minimalią administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratoriui visam laikotarpiui, t. y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bankroto proceso pabaigos: Bankroto administratoriaus atlyginimas: 17 MMA (MMA – minimalios mėnesinės algos dydis) + PVM – bankroto administratoriaus, kaip juridinio asmens, atlyginimas (viso 6 460 Eur + PVM); priemoka administratoriui už įplaukas + PVM, pagal LR Vyriausybės nutarime Nr. 415 pateiktą priemokos už įplaukas dydžio paskaičiavimo lentelę (t. y. už pajamas nuo 1 001,00 Eur iki 30 000,00 Eur skaičiuojama 15% priemoka, už pajamas nuo 30 001,00 Eur iki 300 000,00 Eur skaičiuojama 4% priemoka); bankroto administravimo išlaidos – pagal faktą, pagal pateiktus apmokėjimo dokumentus, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur, t. y. draudimas, kuro išlaidos, VĮ Registrų centras paslaugos, įmonės dokumentų pridavimas į archyvą, įmonės nekilnojamojo turto komunaliniai mokesčiai (jei mokėtini) ir pan.“ Pareiškėjas AB Šiaulių bankas, būdamas bankrutavusios UAB „Ateities projektas“ kreditorius, nesutinka su kreditorių susirinkime aštuntuoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu dalyje dėl priemokų skyrimo bankroto administratoriui už gautas įplaukas, pateikė teismui skundą.

6ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

7Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamą nutarimą buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Teismas tokių pažeidimų taip pat nenustatė, todėl spręstina, kad kreditorių susirinkimo procedūra nebuvo pažeista. Atsižvelgus į tai, jog kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimų nenustatyta, toliau spręstina dėl bankroto administratoriaus ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto aštuntuoju darbotvarkės klausimu, teisėtumo ir pagrįstumo.

8Pareiškėjas skundžia 2017 m. spalio 11 d. įvykusio kreditorių susirinkime aštuntuoju darbotvarkė klausimu priimtiną nutarimą dalyje dėl priemokų skyrimo bankroto administratoriui už gautas įplaukas, kurioje, pagal bankroto administratoriaus pasiūlytą projektą, nutarta patvirtinti „priemoką administratoriui už įplaukas + PVM, pagal LR Vyriausybės nutarime Nr. 415 pateiktą priemokos už įplaukas dydžio paskaičiavimo lentelę (t. y. už pajamas nuo 1 001,00 Eur iki 30 000,00 Eur skaičiuojama 15% priemoka, už pajamas nuo 30 001,00 Eur iki 300 000,00 Eur skaičiuojama 4% priemoka).“ Pareiškėjas prašo šią nutarimo dalį pakeisti, nustatant bankroto administratoriui priemoką už išieškotas debitorines skolas ir gautas kitas įplaukas ne iš turto pardavimo + PVM (už pajamas nuo 1 001,00 Eur iki 30 000,00 Eur priemoka 15 procentų, nuo 30 001,00 Eur iki 300 000,00 Eur priemoka 4 procentai), kitą nutarimo dalį palikti galioti. Teismas, įvertinęs skunde išdėstytas aplinkybes, ir tai, kad pareiškėjas, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo metu patvirtinta bankroto administravimo sąmata, ginčija tik jos dalį dėl priemokų skyrimo bankroto administratoriui už gautas įplaukas, t. y. prašo šioje dalyje priimtą nutarimą, aštuntuoju darbotvarkės klausimu, pakeisti pagal jo teismui pateiktą projektą, toliau šioje nutartyje pasisako tik pareiškėjo pateikto skundo ribose.

9ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsnyje. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

10Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) yra detaliai išskirtos įmonės ne tik pagal bankroto proceso vykdymo tvarką (teismo ir ne teismo tvarka), bet ir pagal veiklos rūšį ir bankroto proceso ypatumus (be ypatumų, įmonė nėra nutraukusi veiklos, įmonės veikla priskirta Lietuvos banko priežiūrai, įmonės taikytas supaprastintas bankroto procesas ir pan.) bei įmonių dydį (maža, vidutinė, didelė). Todėl konkrečiu atveju administravimo išlaidų dydis vertinamas, atsižvelgiant į minėtame teisės akte numatytus orientacinius dydžius, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus bei bankroto byloje atliktų/atliktinų veiksmų apimtį, kurie objektyviausiai apibūdina administravimo išlaidų poreikį ir dydį bei leidžia užtikrinti tiek bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių, tiek įmonės administratoriaus teises ir teisėtus interesus.

11Vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintu Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių 1 priedu, nustatytas minimalus administratoriaus atlyginimo dydis, vykdant procesą teismo tvarka, vidutinėje įmonėje, neturinčioje įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, yra 17 MMA, tuo tarpu prašomas bankroto administravimo išlaidų dydis – negali būti didesnis nei 55 MMA.

12Pažymėtina, jog teisinis reglamentavimas numato ne tik minimalų administratoriaus atlyginimo dydį, kuris tvirtinamas bet kuriuo atveju (Taisyklių 9 punktas), bet ir rekomendacinį dydį, kuris atitinkamai didėja už administratoriaus aktyvius veiksmus administruojant bankrutuojančią įmonę (priemokos už gautas įplaukas, iškeltas bylas, turto pardavimą didesne nei kreditorių nustatytą kainą, beviltiškų skolų išieškojimą ir pan.; Taisyklių 3-8 punktai). Taisyklių 3 punktas nustato, kad rekomendacinis administratoriaus atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal formulę A = Amin + Pį + Pb + Pt. Pį – priemoka už bankroto metu gautas įplaukas – lėšas iš parduoto įmonės turto ir turto perėmėjo sumokėtų administravimo išlaidų, taip pat už bankroto metu išieškotas sumas, – kaupiamas atskiroje banko sąskaitoje lėšoms per bankroto procesą kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais. Taigi, Taisyklės numato galimybę nustatyti bankroto administratoriui priemoką prie atlyginimo už tam tikrus jo atliktus aktyvius veiksmus – šiuo atveju už įmonei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo metu gautas įplaukas. Byloje nėra ginčo dėl to, kad įmonei nuosavybės teise priklauso šeši vienetai nekilnojamojo turto, esančio ( - ), kuris yra įkeistas pareiškėjui AB Šiaulių bankas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nei minėtose Taisyklėse, nei Įmonių bankroto įstatyme nėra išskirta draudimo bankroto administratoriui gauti priemoką ir už įkeisto turto pardavimą, todėl nėra pagrįsto pagrindo daryti išvadą, kad šiuo ginčo atveju priemoka už gautas įplaukas pardavus įmonei nuosavybės teise priklausantį turtą, kuris įkeistas pareiškėjui, imperatyviai negalėtų būti nustatyta.

13Pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamo nutarimo dalimi, taip pat nurodo, kad priimtas nutarimas (jo dalis dėl nustatytos priemokos skyrimo bankroto administratoriui už įplaukas pardavus įkeistą turtą) prieštarauja tiek pareiškėjo, tik ir kitų kreditorių interesams, kadangi tokiu atveju, įmonei turint tik įkeistą turtą, visos administravimo lėšos bus dengiamos iš už parduoto turto gautas lėšas, o taip pat liks mažesnė dalis kitiems kreditorių reikalavimams tenkinti. Teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais pareiškėjo argumentais.

14ĮBĮ 36 straipsnio l dalyje nustatyta, kad bankroto proceso metu pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos. Jos dengiamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, taip pat iš įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Šioje teisės normoje (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje) tiesiogiai nurodyta, jog administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, įskaitant gautų pardavus bankrutuojančios įmonės įkeistą turtą, iki jų įstatymo nustatyta tvarka paskirstymo ir išmokėjimo kreditoriams.

15Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bankroto byloje įkaito turėtojas yra privilegijuotas kreditorius; jo reikalavimas iš įkeisto turto pardavimo gautų lėšų tenkinamas be eilės; įkaito turėtojo (hipotekos kreditoriaus) reikalavimas tiek, kiek jis užtikrintas įkeitimu (hipoteka), nepatenka į kitų kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę; kitų kreditorių reikalavimams tenkinti skiriamas tik viršijančių įkaito turėtojo kreditoriaus reikalavimą lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, likutis (ĮBĮ 34 straipsnis), tačiau į bankroto administravimo išlaidas, tarp kitų, yra įtrauktos ir bankrutuojančios įmonės turto įvertinimo, pardavimo išlaidos (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis); įkeisto turto apskaitą, apsaugą, įvertinimą ir pardavimą organizuoja ir vykdo bankroto administratorius (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalis, 31 straipsnis, 33 straipsnio 6 dalis), todėl hipotekos kreditorius privalo mokėti proporcingą jo tenkinamo reikalavimo dydžiui administravimo išlaidų dalį; hipotekos kreditoriaus pirmenybės teisė gauti kreditoriaus reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto pardavimu gautų lėšų neatleidžia ir nepašalina jo pareigos proporcingai su kitais kreditoriais mokėti administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373-219/2016).

16Taigi, įvertinus nagrinėjamu atveju nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad bet kuriuo atveju kitiems kreditorių reikalavimams tenkinti skiriamas tik viršijančių įkaito turėtojo kreditoriaus reikalavimą lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, likutis (ĮBĮ 34 straipsnis), tuo tarpu vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriui yra patvirtinta priemoka už gautas įplaukas (tame tarpe ir už lėšas iš parduoto įmonės turto (įkeisto turto)), pareiškėjo AB Šiaulių bankas pareiga apmokėti administravimo išlaidas teapima proporcingą jo tenkinamo reikalavimo dydžiui administravimo išlaidų dalį. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas neturi jokio pagrįsto pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo dėl bankrutavusios UAB „Ateities projektas“ 2017 m. lapkričio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto aštuntuoju darbotvarkės klausimu, dalyje dėl priemokų skyrimo bankroto administratoriui už gautas įplaukas, todėl nutarimas paliktinas nepakeistas, o pareiškėjo AB Šiaulių bankas skundas netenkintinas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 1 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24, 36 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškėjo akcinės bendrovės Šiaulių bankas skundo dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ateities projektas“ 2017 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės aštuntuoju klausimu, pakeitimo netenkinti.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. pareiškėjas AB Šiaulių bankas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 3. Atsakovė bankrutavusi UAB „Ateities projektas“, atstovaujama bankroto... 4. Pareiškėjo skundas netenkintinas.... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d.... 6. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 7. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamą nutarimą buvo... 8. Pareiškėjas skundžia 2017 m. spalio 11 d. įvykusio kreditorių susirinkime... 9. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 11. Vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 12. Pažymėtina, jog teisinis reglamentavimas numato ne tik minimalų... 13. Pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamo nutarimo dalimi, taip pat nurodo,... 14. ĮBĮ 36 straipsnio l dalyje nustatyta, kad bankroto proceso metu pirmiausia... 15. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bankroto byloje įkaito... 16. Taigi, įvertinus nagrinėjamu atveju nustatytas aplinkybes, teismas daro... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 1 straipsnio 1 dalimi, 22... 18. pareiškėjo akcinės bendrovės Šiaulių bankas skundo dėl bankrutavusios... 19. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...