Byla B2-927-866/2016

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,

2sekretoriaujant Sonatai Aidukei,

3dalyvaujant kreditoriui J. G., kreditoriaus J. G. atstovui advokatui A. U., BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto administratoriui A. K., suinteresuotiems asmenims A. B., S. B., suinteresuotų asmenų A. B., S. B., V. B. atstovei advokatei D. G., V. B.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus J. G. bei BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto administratoriaus A. K. pareiškimus pripažinti BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą tyčiniu, suinteresuoti asmenys S. B., V. B., A. B., V. B.,

Nustatė

5Kreditorius J. G. pateiktu pareiškimu prašo pripažinti BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą tyčiniu.

 1. Kreditorius nurodo, kad BUAB „Auksinis eršketas“ akcininkas iki bankroto bylos iškėlimo buvo S. B.. S. B. taip pat buvo BUAB „Auksinis eršketas“ direktoriumi laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 8 d. iki 2013 m. kovo 11 d.
 1. Kreditoriaus teigimu, nuo 2013 m. kovo 11 d., netrukus prieš bankroto paskelbimą, įmonės direktoriumi buvo paskirtas psichiškai neįgalus ir alkoholiu piktnaudžiaujantis S. B. dėdė V. B., kuris vėliau kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo.
 1. Kreditoriaus manymu, už BUAB „Auksinis eršketas“ direktorių V. B. faktiškai veikė S. B., kuris turėjo generalinį įgaliojimą.
 1. Kreditoriaus manymu, S. B. ėmėsi aktyvių veiksmų perkeliant įmonių BUAB „Auksinis eršketas“ ir BUAB „Šiaurės kompanija“ veiklą į naują įmonę.
 1. 2011 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta nauja įmonė UAB „Natural North Caviar“. Įsteigus įmonę vadovu buvo S. B. tėvas A. B..
 1. Iškart po įrangos, žaliavų, tiekėjų perleidimo, nuo 2013 m. spalio 31 d. UAB „Natural North Caviar“ direktoriumi tapo S. B..
 1. 2013 m. spalio 25 d. S. B. tapo BUAB „Natural North Caviar“ 88,8 proc. akcijų dalies savininku, o nuo 2013 m. gruodžio 25 d. S. B. UAB „Natural North Caviar“ perėjo visos akcijos.
 1. Nuo 2014 m. gruodžio 30 d. UAB „Natural North caviar“ akcininke tapo UAB „Monarch LT“, kurios direktoriumi, valdybos nariu ir, tikėtina, akcininku yra S. B..
 1. Tik įsteigta UAB „Natural North Caviar“ ėmė vykdyti veiklą analogišką BUAB „Auksinis eršketas“ ir BUAB „Šiaurės kompanija“ veiklai, t. y. įsigydavo ikrų ir kitų žuvies produktų žaliavą, ją perdirbdavo, paruošdavo pardavimui bei platindavo paruoštą produkciją po prekybos centrus.
 1. 2012 m. balandžio 6 d. duomenimis vidutinis darbuotojų skaičius 2011 metais įmonėje UAB „Auksinis eršketas“ buvo 12 darbuotojų.
 1. VSDFV duomenimis 12 BUAB „Auksinis eršketas“ darbuotojų perėjo dirbti į UAB „Natural North Caviar“.
 1. UAB „Natural North Caviar“ perėmė visus BUAB „Auksinis eršketas“ klientus: Maxima LT duomenimis paskutinis pirkimas iš BUAB „Auksinis eršketas“ vyko 2012 m. kovo 20 d., o su UAB „Natural North Caviar“ prekių tiekimo sutartis buvo sudaryta 2012 m. vasario 1 d.; pagal UAB „RIMI Lietuva“ pateiktą informaciją BUAB „Auksinis eršketas“ tiekė prekes UAB „Rimi Lietuva“ iki 2012 m. kovo 30d., tuo trapu sutartis su UAB „Natural North Caviar“ sudaryta 2012 m. sausio 1 d.; Pagal UAB „Palink“ informaciją BUAB „Auksinis eršketas“ paskutinę sutartį su UAB „Palink“ sudarė 2012 m. sausio 1 d.; pagal UAB „Rivona“ pateiktą informaciją šią bendrovę sutartiniai santykiai su BUAB „Auksinis eršketas“ siejo 2011 metais, nuo 2012 m. sutartiniai santykiai nutrūko, kadangi UAB „Rivona“ nuo 2012 metų sudarė sutartį su UAB „Natural North Caviar“ .
 1. Kreditoriaus teigimu, tai patvirtina, jog visi BUAB „Auksinis eršketas“ klientai buvo perimti UAB „Natural North Caviar“.
 1. Kreditorius pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi BUAB „Šiaurės kompanija“ pripažino bankrotą tyčiniu, tuo pagrindu, jog BUAB „Šiaurės kompanija“ veikla buvo perkelta į UAB „Natural North Caviar“.
 1. Kreditorius nurodo, kad 2011 m. rugpjūčio mėnesį BUAB „Auksinis eršketas“ nuosavybės teise priklausė prekių, kurių savikaina buvo 1 550 099 Lt. 2015 m. rugpjūčio 2 d. BUAB „Auksinis eršketas“ tuometinio direktoriaus S. B. sprendimu. BUAB „Auksinis eršketas“ priklausančios prekės buvo nukainotos beveik tris kartus, t. y. iki 611 411, 79 Lt ir tą pačią dieną visos šios prekės už triskart mažesnę kainą nei savikaina buvo perleistos kitai S. B. priklausančiai įmonei UAB „Sanves“. UAB „Sanves“ direktoriumi tuo metu buvo S. B. tėvas A. B..
 1. Nurodo, kad BUAB „Auksinis eršketas“ akcininkas ir tuometinis vadovas S. B. iš bendrovės kasos paėmė daugiau kaip šešis šimtus tūkstančių litų. Pinigų paėmimas buvo įformintas kaip sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu BUAB „Auksinis eršketas“ paskolino S. B. 660 000 Lt sumą. Jokių pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų patvirtinančių, kad pinigai grąžinti nėra.
 1. 2013 m. balandžio 10 d. BUAB „Auksinis eršketas“ ir UAB „Natural North Caviar“ sudarė sutartį dėl reikalavimo teisės perleidimo ir skolos padengimo. Sutartimi BUAB „Auksinis eršketas“ dalį savo reikalavimo, t. y. 4 712 720, 74 Lt iš 5 932 706, 12 Lt perleido UAB „Natural North Caviar“ už 1 292 716, 71 Lt dydžio įsipareigojimą naujai įsteigtai S. B. įmonei. Atkreipė dėmesį, kad tuo metu kai buvo perleistas reikalavimas UAB „Šiaurės kompanija“ buvo moki ir turėjo turto.
 1. Mano, kad BUAB „Auksinis eršketas“ turtas neatlygintinai, mažesnėmis negu rinkos kainomis buvo perleistas susijusiems asmenims.
 1. Rašytiniuose paaiškinimuose kreditorius nurodė, kad 2011 m. balandžio 30 d. tarp BUAB „Auksinis eršketas“, atstovaujamos S. B. ir fizinio asmens S. B. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 1, kurios pagrindu bendrovė suteikė S. B. 660 000 Lt dydžio paskolą, kurios grąžinimo terminas numatytas iki 2014 m. gruodžio 31 d. 2011 m. birželio 29 d. sudarytas paskolos sutarties Nr. 1 pakeitimas, kuriuo pakeistas paskolos grąžinimo grafikas, nurodant, kad S. B. suteikta paskola turi būti pradėta grąžinti nuo 2019 m. sausio 10 d., paskutinė įmoka turėtų būti sumokėta 2025 m. gruodžio 10 d.
Suinteresuoti asmenys S. B., A. B., V. B. atsiliepimu prašo atmesti J. G. prašymą pripažinti BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą tyčiniu.
 1. Nurodė, kad 2012 m. kovo 6 d. J. G. įsteigė įmonę UAB „Royal Caviar“ kuri užsiima tapačiu verslu kaip ir BUAB „Auksinis eršketas“.
 1. Teigia, kad UAB „Auksinis eršketas“ užsiėmė prekybine veikla ir visą pagamintą UAB „Šiaurės kompanija“ produkciją parduodavo skirtingiems Lietuvos ir užsienio pirkėjams.
 1. Atsižvelgiant į tai, kad visi pirkėjai atsiskaitydavo už prekes su UAB „Auksinis eršketas“, o šis paskirstydavo kur ir kokiu eiliškumu mokėti pinigus tiekėjams už nupirktą produkciją.
 1. AB SEB bankas norėdamas įsitikinti, kad kreditai bus užtikrinti realiais pirkėjų apmokamais pinigais, kreditus išdavinėjo UAB „Auksinis eršketas“ įmonei, o ši avansu mokėjo UAB „Šiaurės kompanija“, kad gamintojas galėtų užsipirkti žaliavas ir įvykdyti užsakymus.
 1. Kreditų užtikrinimui turėjo būti įkeistos įmonių akcijos, sandėlio likučiai, ilgalaikis turtas.
 1. 2011 m. birželio 6 d. nutartimi UAB „Auksinis eršketas“ turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ko pasekoje, suinteresuotų asmenų teigimu, buvo sukliudyta gauti iš AB SEB bankas 4 000 000 Lt finansavimą, be to buvo pareikalauta grąžinti jau turimą 950 000 Lt kreditą. Bankas daugiau neatnaujino kreditavimo įmonei BUAB „Auksinis eršketas“. Nebebuvo galima realizuoti ir pirkti produkcijos.
 1. Netekus apyvartinių lėšų buvo nutarta realizuoti prekių likučius.
 1. Nurodo, kad buvo bandoma išsaugoti įmonę, tariamasi su AB SEB banku dėl skolos mokėjimo atidėjimo.
 1. Nurodo, kad 2011 m. balandžio 30 d. paskolos sutarties pagrindu S. B. suteikta 660 000 Lt paskola grąžinta.
 1. Nesutinka, kad įmonei buvo padaryta žala dėl nenaudingų sandorių sudarymo. Nurodo, kad 2013 m. balandžio 10 d. sudarant reikalavimo teisės perleidimo ir skolos padengimo sutartį įmonė nebuvo nemoki, o sandoris nebuvo įmonei finansiškai nenaudingas, nes BUAB „Šiaurės kompanija“ iki šiol neatsiskaitė su UAB „Natural North Caviar“.
 1. Nurodo, kad realizavus nukainotas prekes buvo padengtas įsiskolinimas bankui, taigi prekių nukainojimas buvo naudingas.
 1. Nesutinka, kad UAB „Auksinis eršketas“ veikla buvo perkelta į UAB „Natural North Caviar“, kadangi ši įmonė įsikūrė kaip atskiras ūkio subjektas, kuris turėdamas piniginių lėšų vykdyti komercinę veiklą investavo pinigus į žuvies produktus.
 1. Nurodo, kad darbuotojai savo iniciatyva įsidarbino UAB „Natural North Caviar“.
 1. Mano, kad valdant įmonę, įmonės kreditorių interesai pažeisti nebuvo.
BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto administratorius su prašymu nesutinka.
 1. Pažymėjo, kad nesutinka su pareiškėjo nurodoma aplinkybe dėl išieškojimo galimybės iš BUAB „Šiaurės kompanija“, kadangi visas šios įmonės turtas buvo įkeistas. Mano, kad prašymas nepagrįstas.
Suinteresuotas asmuo V. B. atsiliepimu prašo prašymą tenkinti.
 1. Nurodo, kad S. B., A. B. ir V. B. yra susiję asmenys.
 1. Nurodė, kad BUAB „Auksinis eršketas“ veikla buvo perkelta į kitą įmonę UAB „Natural North Caviar“.
Suinteresuotas asmuo S. B. pateikė rašytinius paaiškinimus.
 1. Nurodė, kad paskolą BUAB „Auksinis eršketas“ jis pradėjo grąžinti nuo 2011 m. birželio 30 d.
 1. Mano, kad BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą nulėmė buvusios sutuoktinės V. B. ir jos pusbrolio J. G. veiksmai, kuriais pastarieji siekė sužlugdyti įmonę, o veiklą, pasinaudojant informacija, kontaktais ir lėšomis, vystyti jiems priklausančioje UAB „Royal Caviar“.
 1. Nurodo, kad pagal apskaitos programos AGNUM duomenimis, laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. suinteresuotų asmenų V. B. ir J. G. iniciatyva vyko lėšų nurašymai, kurie sudarė 204 679, 80 Lt.
 1. 2012 m. UAB „Natural North Caviar“ bandė gelbėti UAB „Auksinis eršketas“ pasirašydama 2012 m. sausio 5 d. laidavimo sutartį Nr. 15-02-0011/2012 su AB SEB banku, laiduodama už UAB „Auksinis eršketas“ 1 921 812 Lt kreditą, suteiktą 2008 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 1760807120170-55, bet AB SEB bankas vis tiek reikalavo greito kredito grąžinimo.
 1. Nurodo, kad nuo 2012 m. kovo 6 d. J. G. įsteigė įmonę UAB „Royal Caviar“, o V. B. pradėjo dirbti šioje įmonėje buhalterės padėjėja.
 1. Nesutrinka su teiginiais, jog nėra gražinęs paskolos BUAB „Auksinis eršketas“. Teigia, kad buhalterinius dokumentus saugo SH Petroleum AG, kuri atsisako juos perduoti BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto administratoriui.
 1. Nurodo, kad dalies sumos grąžinimas vyko 2012 metais, 2013 metais dar iki bankroto bylos iškėlimo, visa skola buvo padengta.
 1. Nurodė, kad 2011 m. vasarą UAB „Auksinis eršketas“ turėjo būti suteikta 4 000 000 Lt kredito linija, skirta žaliavoms įsigyti.
 1. V. B. prašymu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tame tarpe ir draudimą balsuoti UAB „Auksinis eršketas“ akcininkų susirinkimuose dėl didesnės nei 1/20 dalies įstatinio kapitalo įkeitimo, tapo neįmanoma pateikti savalaikį jau buvusių kredito linijų užtikrinimą bei naujos 4 000 000 Lt kredito linijos užtikrinimą.
Suinteresuotas asmuo V. B. pateikė rašytinius paaiškinimus.
 1. Nurodė, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės neturėjo jokios įtakos BUAB „Auksinis eršketas“ veiklai.
 1. Nurodė, kad 2008 m. spalio 14 d. ji laidavo už UAB „Auksinis eršketas“ kreditą paimtą iš SEB banko, visu savo turtu, todėl nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog ji siekė privesti BUAB „Auksinis eršketas“ prie bankroto.
 1. Teigia, kad BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą sąlygojo S. B. veiksmai: t.y. įmonės veiklos perkėlimas į kitą įmonę.
 1. Nurodo, kad įkurus įmonę UAB „Royal Caviar“ jau buvo įkurta įmonė UAB „Natural North Caviar“ ir visas BUAB „Auksinis eršketas“ turtas, darbuotojai bei pirkėjai buvo perkelti į šią įmonę.
 1. Teigia, kad 2011 m. gegužės – birželio mėnesiais iš BUAB „Auksinis eršketas“ kasos S. B. paėmė virš 600 000 Lt pinigų sumą be jokio teisinio pagrindo, veikdamas priešingai įmonės interesams, siekdamas tik asmeninių poreikių patenkinimo ir nulemdamas įmonės nemokumą.
 1. 2011 m. rugsėjo 1 d. S. B. atidarė naują įmonę – UAB „Natural North Caviar“ į kurią perkėlė BUAB „Auksinis eršketas“ veiklą. Nukainavus BUAB „Auksinis eršketas“ prekes įmonei padarytas 938 657, 21 Lt nuostolis.
 1. Prašo BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą pripažinti tyčiniu.
BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. K. pateikė pareiškimą dėl BUAB „Aukisnis eršketas“ bankroto pripažinimo tyčiniu.
 1. BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. K. prašo BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą pripažinti tyčiniu dėl J. G. ir V. B. kaltės.
 1. Nurodo, kad susiinteresuotas asmuo J. G. nuo 2003 m. rugpjūčio 22 d. iki 2011 metų dirbo BUAB „Auksinis eršketas“ vadovu.
 1. V. B. dirbo buhaltere – atlikinėjo visus konsoliduotus įmonių balansus iki 2012 metų.
 1. 2011 m. birželio 30 d. J. G. dirbdamas UAB „Auksinis eršketas“ vadovu pasirašė visiškos materialinės atsakomybės sutartį už sandorius įvykdytus įmonėje. Sutartis galiojo iki 2012 m. gruodžio 31 d.
 1. 2012 m. kovo 6 d. J. G. įsteigė UAB „Royal Caviar“, kuri nuo įsteigimo užsiima analogiška veikla kaip ir BUAB „Auksinis eršketas“.
 1. Nurodo, kad UAB „Royal Caviar“ perėmė BUAB „Auksinis eršketas“ klientus 2012 m. lapkričio 8 d. sudarė sutartį su UAB „Maxima.LT“, 2013 m. gegužės 3 d. sudarė sutartį su UAB „RIMI Lietuva“, 2014 m. liepos 23 d. sutartį su UAB „Palink“, 2012 m. liepos 30 d. sutartį su UAB „Prisma LT“ ir kt, t. y. BUAB „Auksinis eršketas“ veikla buvo perkelta į UAB „Royal Caviar“.
 1. 2008 m. J. G. paėmė iš BUAB „Auksinsi eršketas“ 170 000 Lt paskolą, duomenų, kad paskola grąžinta nėra.
 1. Būdamas įmonės direktoriumi 2010 metais pirko prekių už 1 550 099 Lt ir sąmoningai jų nerealizavo, laikė sandėliuose, kol suėjo realizavimo terminas.
 1. 2011 m. rugpjūčio 2 d. aktu prekės nukainotos, suėjus realizavimo terminui.
 1. Dėl J. G. kaip vadovo veiksmų BUAB „Auksinis eršketas“ padaryta 938 657, 21 Lt žala.
 1. Nurodo, kad abejonių kelia ir J. G. kaip kreditoriaus statusas. Pažymi, kad šis asmuo BUAB „Auksinis eršketas“ dirbo nuo 2003 metų, ėmė iš bendrovės paskolas ir pats dėl neaiškių priežasčių tapo įmonės kreditoriumi.
J. G. atsiliepimu prašo atmesti bankroto administratoriaus pareiškimą BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą pripažinti tyčiniu dėl J. G. kaltės ir pripažinti BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą tyčiniu dėl S. B., A. B. ir V. B. kaltės.
 1. Skirti BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto administratoriaus UAB „Abadona“ įgaliotam asmeniui A. K. 5 792 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 1. Nuodo, kad J. G. niekada nebuvo bendrovės BUAB „Auksinis eršketas“ akcininku, bendrovės direktoriumi J. G. buvo iki 2010 m. gruodžio 1 d., taigi J. G. 2012 m. kovo 6 d. kai buvo įsteigta UAB „Royal Caviar‘ negalėjo perkelti BUAB „Auksinis eršketas“ veiklos į UAB „Royal Coaviar“, kadangi nebuvo nei bankrutavusios įmonės direktoriumi, nei akcininku.
 1. Nurodo, kad iki įsteigiant UAB „Royal Caviar“ visa BUAB „Auksinis eršketas“ veikla jau buvo perkelta į UAB „Natural North Caviar“, kuri įsteigta 2011 m. rugsėjo 1 d. S. B., A. B. ir V. B. iniciatyva.
 1. Pažymi, kad UAB „Royal Caviar“ ir BUAB „Auksinis eršketas“ veikla iš esmės skiriasi. UAB „Royal Caviar“ perka galutinį produktą ir jį perparduoda, tuo tarpu BUAB „Auksinis eršketas“ kartu su UAB „Šiaurės kompanija“ pirkdavo žaliavą ir gamindavo gautinį produktą bei vėliau jį parduodavo.
 1. Naujai įsteigta UAB „Natural North Caviar“ per 2011 metus (kai UAB „Royal Caviar“ dar nebuvo įsteigta) sugebėjo padaryti 2 590 407 Lt apyvartą, o 2012 metais net 9 215 516 Lt apyvartą.
 1. Pažymi, kad jokie konfidencialumo susitarimai tarp BUAB „Auksinis eršketas“ ir J. G. nebuvo sudaryti.
 1. Materialinės atsakomybės sutartimi, kuri sudaryta 2011 m. birželio 30 d., J. G. įsipareigojo atsakyti už BUAB „Auksinis eršketas“ kontrahentų atsiskaitymus pagal bendrovės sudarytus sandorius nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. sutartyje nurodytomis sąlygomis.
 1. Nurodo, kad 2008 m. gegužės 13 d. paskolos pagrindu paimtos lėšos BUAB „Auksinis eršketas“ yra grąžintos, tą patvirtina įmonės kasos pajamų orderiai, t. y. pirminiai apskaitos dokumentai. Paskola grąžinta dar 2011 metais. Paskolos grąžinimą, be kita ko, patvirtina ir tuometinio BUAB „Auksinis eršketas“ vadovo S. B. raštas.
 1. Dėl prekių realizavo, nurodo, jog nėra duomenų, patvirtinančių, kad prekės buvo parduotos susijusiai įmonei būtent tuo metu kai įmonės vadovu buvo J. G.. Be to, nėra duomenų, kad 2011 m. rugpjūti prekėms būtų suėjęs realizavimo terminas ar terminas būtų pasibaigęs.
 1. Grįsdamas prašymą skirti bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui A. K. baudą nurodo, kad šis asmuo yra artimas S. B. draugas, yra atlikęs auditą kitose S. B. valdomose įmonėse bei yra administravęs kitų S. B. priklausiusių įmonių bankrotą. Mano, kad bankroto administratorius veikia ne BUAB „Auksinis eršketas“ kreditorių interesais, o gina S. B., A. B. ir V. B. interesus. Nurodo, kad bankroto administratorius aplaidžiai vykdo savo funkcijas, neinformuoja kreditorių apie atliekamus veiksmus, jei informuoja tai pavėluotai ir kt.
Paaiškinimai teismo posėdyje.
 1. Teismo posėdžio metu J. G. atstovas paaiškino, kad S. B. akcininku buvo nuo įmonės įsteigimo, direktoriumi tapo 2010 m. nuo 2012 m. įmonės direktoriumi buvo V. B.. UAB „Auksinis eršketas“ glaudžiai bendradarbiavo su kita S. B. įmone UAB „Šiaurės kompanija“. Mano, kad paskiriant naują vadovą buvo ruošiamasi tyčiniam bankrotui. 2011 m. prasidėjo V. B. ir S. B. skyrybos, siekiant išvengti kreditorinių įsipareigojimų buvo imtasis aktyvių veiksmų perkelti veiklą į kitą įmonė UAB „Natural North Caviar“. 2011 m. rugpjūti UAB „Auksinis eršketas“ realizavo prekes kitai S. B. įmonei, jas nukainojus beveik tris kartus. Prieš skyrybas S. B. paėmė iš UAB „Auksinis eršketas“ 600 000 Lt paskolą, tačiau nėra duomenų, kad paskola grąžinta. 2012 m. balandžio mėnesį sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis, UAB „Auksinis eršketas“ perleido dalį savo kreditorinio reikalavimo UAB „Natural North Caviar“ taip padarydamas nuostolius 3 mln. Susijusiai bendrovei UAB „Natural North Caviar“ buvo perleistas visas UAB „Auksinis eršketas“ turtas. Atkreipė dėmesį, kad S. B. ir A. K. yra artimi draugai ir susiję asmenys. Dėl ko nebuvo kreiptasi į teismą dėl BUAB „Auksinis eršketas“ interesų gynimo. Nesutinka, kad BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą sąlygojo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu prašo tenkinti ir pripažinti bankrotą tyčiniu dėl A. B., S. B. ir V. B. veiksmų. Nurodo, kad UAB „Royal Caviar“ įsteigta vėliau nei BUAB „Auksinis eršketas“ vadovu buvo J. G.. Pažymi, kad teismas įsiteisėjusiais sprendimais nurodė, jog J. G. neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Nurodo, kad yra pateikta paskolos sutartis tarp UAB „Auksinis eršketas“ ir J. G. bei įrodymai, patvirtinantys, jog paskola grąžinta. Nurodo, kad nėra jokių duomenų, kad buvo pasibaigęs prekių realizavimo terminas. Be kita ko, atleidus J. G. iš direktoriaus pareigų direktoriumi buvo S. B.. Nurodė, kad A. B. buvo akcininkas ir direktorius UAB „Natural North Caviar“, tėvas ir sūnus perkėlė UAB „Auksinis eršketas“ veiklą į UAB „Natural North Caviar“.
 1. J. G. nurodė, kad produkcijos galiojimas yra iki 6 mėnesių. Už vekselį jis BUAB „Auksinis eršketas“ apmokėjo grynais pinigais.
 1. BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad negalima teigti, jog BUAB „Auksinis eršketas“ pardavęs turtą negavo pelno. Pažymi, kad apskaitos registre matosi, jog S. B. grąžino įmonei paskolą. Nurodo, kad įmonės būklės prastėjimas prasidėjo, kai S. B. ir V. B. nutarė skirtis ir V. B. iniciatyva buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teigia, kad J. G. UAB „Auksinis eršketas“ veiklą perkėlė į UAB „Royal Caviar“.
 1. Teismo posėdžio metu S. B. nurodė, kad derybos dėl žaliavos vyksta vieną kartą per metus. Verslo pelningumui turi įtakos faktorius, kiek turi lėšų žaliavų užpirkimui. Nurodė, kad 2011 m. gegužės mėnesį turėjo važiuoti į parodą Jaroslav, Violeta ir jis. 2011 m. birželio mėnesį Violeta padavė skyryboms ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Parinktas tikslus smūgis, šeštas mėnuo, kritinė data. Prasideda skundai įvairioms institucijoms. Visos susijusios įmonės bendradarbiavo. Kai bankas sužinojo apie skyrybas, bankas nutraukė 4 mln. litų finansavimą, ir pradėjo reikalauti grąžinimo, buvo virš 70 darbuotojų, kuriems reikėjo mokėti atlyginimus. Nurodo, kad vėliau atsirado UAB „Royal Caviar“. Teigia, kad visą buhalteriją vykdė V. B.. Nurodo, kad Vokietijoje buvo rastas pirkėjas, kuris sutiko nupirkti pasibaigusio galiojimo prekes ir taip buvo išvengta jų utilizavimo. Nurodo, kad J. G. būdamas direktoriaus pavaduotoju užsakinėjo prekes, perdavinėjo žaliavas į gamybą. Dėl skolos pirkimo sutarties pažymėjo, kad sutartis nėra nuginčyta, kur yra išieškojimo rizikos, niekda neperkama už tokią sumą, kokio dydžio yra skola. A. B. būdamas UAB „Natural North Caviar“ direktoriumi laidavo už UAB „Auksinis eršketas“. Tos rizikos kurios buvo prisiimtos šiai dienai nulėmė UAB „Natural North Caviar“ bankrotą. Visi pirkimai kuriuos UAB „Natural North Caviar“ vykdė iš UAB „Auksinis eršketas“ buvo pelningi. Perleidus reikalavimo teisę UAB „Šiaurės kompanija“ turėjo turto – pastatų, kurie buvo įkeisti bankui. Nurodo, kad tai nebuvo įmonės perkėlimas, o gelbėjimas verslo ir darbuotojų. Skolų nebuvo palikta, buvo laiduojama įmonės turtu už UAB „Eršketo skolas“. Daugiau nėra nei vieno laiduotojo, 2008 metais SEB bankas atsisakė nuo V. B. ir S. B. laidavimo.
 1. Teismo posėdžio metu A. B. nurodė, kad nesutinka su pareiškimu dėl tyčinio bankroto dėl jo veiksmų.
 1. Teismo posėdžio metu V. B. nurodė, kad yra pagrindas pripažinti bankrotą tyčiniu. Perleidžiant reikalavimą UAB „Šiaurės kompanija“ turėjo nekilnojamojo turto ir reikalavimo teisė galėjo būti įgyvendinta.
 1. Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų S. B., A. B. ir V. B. atstovė advokatė D. G. nesutiko, kad bankrotas būtų pripažintas tyčiniu dėl S. B., A. B. ir V. B. kaltės. Palaikė bankroto administratoriaus prašymą.
Prašymai dėl bankroto pripažinimo tyčiniu tenkintini.
 1. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.
 1. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš šių požymių, dėl kurio kilo bankrotas:1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 3) turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, jeigu: 1) veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys; 2) atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.
 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį; kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma, tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014).
 1. Byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas nesprendžia žalos atlyginimo iš kaltų asmenų klausimo ir nenustatinėja kiekvieno iš kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos padarymo ir jos dydžio, kaltės ir jos formos, priežastinio ryšio tarp neteisėtais pripažintų veiksmų ar neveikimo ir padarytos žalos). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla ar įmonės valdymo organų ir/ar dalyvių sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių, o bankroto pripažinimui tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą - turi būti vertinama aplinkybių visuma. Nagrinėjamos bylos atveju įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu taip pat nereikštų, jog pareiškėjo nurodyti įmonės vadovo veiksmai ar sprendimai yra neteisėti ar kad visais jais sąmoningai buvo siekiama įmonę privesti prie bankroto. Minėta, kad įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto. Tuo tarpu atlikti detalesnį įmonės veiklos patikrinimą (patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, įvertinti konkrečių nurodytų asmenų veiksmų teisėtumą, atitikimą įmonės interesams ir pan.), pripažinus bankrotą tyčiniu, turi bankroto administratorius (ĮBĮ 20 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009).

6Dėl įmonės veiklos perkėlimo.

 1. Pareiškėjas J. G. kaip vieną iš BUAB „Auksinis eršketas“ tyčinio bankroto pagrindų nurodo BUAB „Auksinis eršketas“ veiklos perkėlimą į UAB „Natural North Caviar“, kuriai vadovavo S. B.. Tuo tarpu bankroto administratorius, grįsdamas prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, nurodo, kad BUAB „Auksinis eršketas“ veikla buvo perkelta į UAB „Royal Caviar“, t. y. šiuo metu J. G. valdomą įmonę.
 1. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Auksinis eršketas“ iškelta bankroto byla (I t., e. b. l. 10 – 12).
 1. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2011 m. rugsėjo 1 d. įsteigta įmonė UAB „Natural North Caviar“ (I t., e. b. l. 17 – 23).
 1. 2013 m. spalio 29 d. akcininkų sąrašas patvirtina, kad UAB „Natural North Caviar“ akcininkai yra A. B. bei S. B. (I t.,e. b. l. 46).
 1. UAB „Natural North Caviar“ tinklapyje nurodyta, kad įmonė užsiima didmeniniu jūros gėrybių tiekimu Rytų ir Vakarų Europos rinkoms (I t.,e. b. l. 50). Įmonės produkcija: raudonieji ikrai, juodieji ikrai, karališkieji krabai, tunai, krevetės, sintetiniai ikrai (I t.,e. b. l. 52).
 1. 2012 m. balandžio 6 d. UAB „Auksinis eršketas“ metiniame pranešime nurodyta, kad bendrovės pagrindinė veikla – prekyba žuvies maisto produktais, t. y. prekyba žuvimi, lašišinių žuvų raudonaisiais ikrais, konservais (I t.,e. b. l. 54- 57).
 1. Minėtame metiniame pranešime, be kita ko, nurodyta, kad 2011 metais (t. y. tais metais kai buvo įsteigta įmonė UAB „Natural North Caviar“) UAB „Auksinis eršketas“ įmonės veikla buvo nuostolinga (I t.,e. b. l. 54- 57).
 1. Pranešime taip pat nurodyta, kad didžiausią dalį UAB „Auksinis eršketas“ pardavimų 2011 metais sudarė pardavimai UAB „Maxima LT“, taip pat buvo vykdomi pardavimai UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Palink“, taip pat vykdyta prekyba su kitomis įmonėmis UAB „Sanves“, UAB „Natural North Caviar“, UAB „Šiaurės kompanija“. 2011 metų pabaigoje sutartys pradėtos nutraukinėti (I t.,e. b. l. 54- 57).
 1. Metinio pranešimo 3.5. punkte nurodyta, kad vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje 2011 metais buvo 12 darbuotojų. 2011 metų antroje pusėje daugelis darbuotojų darbo sutartis nutraukė (I t.,e. b. l. 54- 57).
 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014 m. lapkričio 14 d. rašte nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. lapkričio 21 d. darbuotojai nutraukė darbo santykius su UAB „Auksinis eršketas“ ir sudarė darbo sutartis su UAB „Natural North Caviar“, pagal šį raštą matyti, kad tokių darbuotojų viso buvo 12 (I t.,e. b. l. 58).
 1. 2014 m. lapkričio 19 d. UAB „Maxima LT“ rašte nurodyta, kad UAB „Maxima LT“ 2012 m. vasario 1 d. bei 2014 m. liepos 1 d. sudarė prekių tiekimo sutartis su UAB „Natural North Caviar“. Tuo tarpu su UAB „Auksinis eršketas“ prekių pirkimo santykiai nutrūko 2012 m. kovo 20 d. (I t.,e. b. l. 59).
 1. UAB „Rimi Lietuva“ duomenimis prekės iš UAB „Auksinis eršketas“ buvo įsigyjamos iki 2012 m. kovo 30 d., o sutartis dėl prekių tiekimo su UAB „Natural North Caviar“ sudaryta 2012 m. sausio 1 d. (I t.,e. b. l. 60).
 1. UAB „Palink“ duomenimis paskutinė sutartis dėl prekių tiekimo sudaryta su UAB „Auksinis eršketas“ 2012 m. sausio 1 d., o su UAB „Natural North Caviar“ prekių tiekimo sutartys sudarytos nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d. (I t.,e. b. l. 61).
 1. UAB „Rivona“ rašte nurodyta, kad UAB „Rivona“ 2011 metais turėjo prekybinių santykių su UAB „Auksinis eršketas“, 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. su UAB „Natural North Caviar“. Nurodė, kad nebeturi prekybinių santykių su UAB „Auksinis eršketas“, nes baigėsi sutarties galiojimas (I t., e. b. l. 62).
 1. 2013 m. kovo 29 d. PVM sąskaita – faktūra Serija AE Nr. 38852 patvirtina, kad UAB „Auksinis eršketas“ už 22 000, 22 Lt perleido UAB „Natural North Caviar“ automobilį Peugeot Boxer bei šio automobilio detales (I t., e. b. l. 105).
 1. 2013 m. birželio 14 d. transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu UAB „Auksinis eršketas“ perleido UAB „Natural North Caviar“ automobilį VW Transporter už 11 870 Lt sumą (I t., e. b. l. 106).
 1. 2013 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitos – faktūros patvirtina, kad UAB „Auksinis eršketas“ perleido UAB „Natural North Caviar“ įvairius biuro ir cecho įrenginius (I t., e. b. l. 108 – 109, 110, 111, 112).
 1. 2013 m. kovo 25 d. PVM sąskaita – faktūra serija AE Nr. 38854 patvirtina, kad UAB „Auksinis eršketas“ už 12 100 Lt perleido UAB „Natural North Caviar“ teises naudotis prekės ženklu IKRA Lososiovaja zemistaja (I t., e. b. l. 113).
 1. 2012 m. sausio 5 d. laidavimo sutartimi UAB „Natural North Caviar“ laidavo už UAB „Auksinis eršketas“ 1 921 812 Lt kreditą (II t., e. b. l. 161- 165).
 1. 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „Auksinis eršketas“ pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad finansiniais metais grynasis pelnas sudarė 692 500 Lt (e. b. l. 79). 2011 m. gruodžio 31 d. įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad įmonės nuostoliai sudarė 1 157 431 Lt (e. b. l. 80).
 1. Laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. įmonės UAB „Natural North Caviar“ pelnas sudarė 146 322 Lt (e. b. l. 82).
 1. Pateiktas išrašas dėl paskolos grąžinimo laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d. (II t., e. b. l. 171 – 172).
 1. UAB „Auksinis eršketas“ darbo sutartį su J. G. nutraukė 2011 m. birželio 30 d. (II t., e. b. l. 183 – 184).
 1. 2012 m. kovo 6 d. įsteigta įmonė UAB „Royal caviar“, kurios vadovu buvo J. G. (I t., e. b. l. 131).
 1. 2012 m. gruodžio 11 d. darbo sutarties pagrindu V. B. pradėjo dirbti UAB „Royal Caviar“ (II t., e. b. l. 104 - 106).
 1. Rekvizitai.lt duomenimis įmonės apyvarta labiausiai išaugo 2014 metais.
 1. Teismo vertinimu, nurodytų rašytinių įrodymų visuma bei pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų paaiškinimai patvirtina, kad UAB „Auksinis eršketas“ bei UAB „Natural North Caviar“ buvo neabejotinai susijusios ir bendradarbiaujančios įmonės. Visgi tai, kad įmonės yra įsteigtos tų pačių asmenų ir bendradarbiauja nėra vienareikšmis pagrindas spręsti, jog UAB „Auksinis eršketas“ veikla buvo perkelta į UAB „Natural North Caviar“, tačiau teismo nuomone, UAB „Auksinis eršketas“ veiklos perkėlimą patvirtina tokie duomenys kaip: darbuotojų perėjimas iš UAB „Auksinis eršketas“ į UAB „Natural North Caviar“ (pažymėtina, kad perėjo dirbti iš esmės visi UAB „Auksinis eršketas“ darbuotojai), UAB „Natural North caviar“ klientų perėmimas pasibaigus sutartiniams santykiams su UAB „Auksinis eršketas“, UAB „Natural North Caviar“ įrangos, reikalingos veiklos vystymui, įsigijimas iš UAB „Auksinis eršketas“.
 1. Tuo tarpu, veiklos perkėlimas iš UAB „Auksinis eršketas“ į UAB „Royal Caviar“, teismo vertinimu, neįrodytas, tai, kad į šią įmonę perėjo pavieniai UAB „Auksinis eršketas“ darbuotojai J. G. bei V. B., nesant kitų įmonės veiklos perkėlimo požymių, nėra pakankamas pagrindas spręsti apie įmonės perkėlimą. O tos pačios ar panašios veiklos vykdymas nėra draudžiamas ar savaime suponuojantis išvadą dėl veiklos perkėlimo.
 1. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotas atitinka tyčinio bankroto prezumpciją dėl veiklos perkėlimo į įmonę UAB „Natural North caviar“ (ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

7Dėl įmonei nenaudingų sandorių sudarymo.

 1. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš šių požymių, dėl kurio kilo bankrotas buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai.
 1. 2011 m. rugpjūčio 2 d. UAB „Auksinis eršketas“ prekių nukainojimo aktas patvirtina, kad buvo nukainotos 17 rūšių prekės bendroje sumoje nuo 1 550 099 Lt iki 611 441, 79 Lt. Prekių nukainojimo tikslu nurodyta – skubus prekių likučių pardavimas dėl įmonėje susidariusio apyvartinių lėšų trūkumo (I t., e. b. l. 72).
 1. 2011 m. rugpjūčio 2 d. PVM sąskaita – faktūra Serija AE Nr. 34695 patvirtina, kad prekės parduotos UAB „Sanves“ (I t., e. b. l. 73 – 74).
 1. Pažymėtina, kad pareiškėjas J. G. ginčija suinteresuoto asmens S. B. pateiktą rašytinį įrodymą 2011 m. rugpjūčio 2 d. PVM sąskaitą – faktūrą kaip neleistiną įrodymą, kadangi jis neatitinka kitos tos pačios ir to paties numerio UAB „Auksinis eršketas“ sąskaitos faktūros. Teismo vertinimu, šios pareiškėjo nurodomos aplinkybės, neturi reikšmės faktinių aplinkybių nustatymui byloje, nes byloje nebuvo ginčo, kad prekės realizuotos už ženkliai mažesnę kainą.
 1. Minėta, nėra ginčo dėl aplinkybės, jog UAB „Auksinis eršketas“ realizuotos prekės buvo parduotos už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą. Kaip nurodė suinteresuotas asmuo S. B. prekės buvo realizuotos už mažesnę kainą, kadangi baigėsi ar ėjo į pabaigą jų galiojimo laikas ir priešingu atveju, jos būtų utilizuotos dėl ko susidarytų ir papildomos lėšų sąnaudos. Aplinkybių dėl ko buvo delsiama realizuoti prekes nei pareiškėjas nei suinteresuoti asmenys nenurodė.
 1. 2013 m. balandžio 10 d. UAB „Auksinis eršketas“ ir UAB „Natural North caviar“ sudarė reikalavimo teisės perleidimo ir skolos padengimo sutartį, kurios pagrindu perleido 4 712 720, 74 Lt reikalavimo teisę į skolininką UAB „Šiaurės kompanija“, reikalavimo teisė perleista už 1 292 716, 71 Lt sumą (e. b. l. 76 - 78).
 1. Pareiškėjo J. G. teigimu, šis sandoris UAB „Auksinis eršketas“ buvo finansiškai nenaudingas, kadangi sandorio sudarymo metu UAB „Šiaurės kompanija“ buvo finansiškai pajėgi įvykdyti UAB „Auksinis eršketas“ reikalavimą, turėjo nekilnojamojo turto.
 1. Teismo vertinimu, 2013 m. balandžio 10 d. reikalavimo perleidimo sandorio sudarymas, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Auksinis eršketas“ 2013 m. spalio 30 d. iškelta bankroto byla, nebuvo racionalus ir finansiškai naudingas sprendimas. Net ir įvertinus tai, kad reikalavimas perleistas už 1 292 716, 71 Lt sumą, įmonei iš esmės nebevykdant veiklos, realizavus visus prekių likučius dar 2011 metais, bei 2011 metais pradėjus atleisti įmonės darbuotojus, kas akivaizdžiai patvirtina, jog nebuvo siekiama toliau tęsti įmonės veiklą ir nenurodant, kaip už finansinio reikalavimo perleidimą gautos lėšos buvo ar galėjo būti panaudotos reabilituojant įmonę ir kokiu tikslu buvo nuspręsta perleisti finansinį reikalavimą, spręstina, jog sandorio sudarymas nebuvo būtinas ir tikslingas.
 1. UAB „Auksinis eršketas“ 2011 m. balandžio 29 d. akcininko sprendimu nutarta išduoti S. B. UAB „Auksinis eršketas“ direktoriui 660 000 Lt dydžio paskolą asmeninėms reikmėms (e. b. l. 101).
 1. 2011 m. balandžio 30 d. tarp UAB „Auksinis eršketas“ ir S. B. sudaryta paskolos sutartis nurodant, kad paskola turėtų būti grąžinta iki 2014 metų gruodžio mėnesio (e. b. l. 102 – 103).
 1. Paskolos sutarties Nr. 1 pakeitimu nutarta pratęsti paskolos grąžinimo terminą iki 2025 metų gruodžio mėnesio (e. b. l. 104).
 1. 2013 m. balandžio 16 d. buhalterinė pažyma patvirtina, kad UAB „Auksinis eršketas“ darbuotojas pagal 2011 m. balandžio 30 d. paskolos sutartį įmonei nėra skolingas (e. b. l. 75).
 1. 2011 metais, kuomet įmonė iš esmės realizuoja paskutinius prekių likučius, atleidžia įmonės darbuotojus, įmonės valdymo organas nutaria pasiskolinti iš įmonės lėšų, atkreiptinas dėmesys, kad prieš tai Sigitas bruzgulis teigė, jog prekės buvo nukainotos ir realizuotos įmonei trūkstant apyvartinių lėšų, taigi ženklios sumos paskolos paėmimas iš įmonės akivaizdžiai apyvartines lėšas dar sumažino.
 1. Atsižvelgiant į tai, nepaisant aplinkybės, jog lėšos įmonei buvo grąžinamos 2013 metais, prieš bankroto bylos iškėlimą, 2011 m. balandžio 30 d. tarp UAB „Auksinis eršketas“ ir S. B. sudaryta paskolos sutartis vertintina kaip akivaizdžiai UAB „Auksinis eršketas“ nenaudingas sandoris.
 1. Suinteresuotas asmuo S. B. apeliavo į tai, kad 2011 m. birželio 30 d. pareiškėjas J. G. su UAB „Auksinis eršketas“ pasirašė visiškos individualios materialinės atsakomybės sutartį už sandorius įvykdytus įmonėje laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. (e. b. l. 53 – 54).
 1. Teismo vertinimu, ši aplinkybė nei patvirtina nei paneigia tyčinio bankroto požymių.
 1. Tiek pareiškėjas J. G., tiek suinteresuotas asmuo V. B. apeliavo į tai, kad prieš pat bankroto bylos UAB „Auksinis eršketas“ iškėlimą direktoriumi buvo paskirtas V. B..
 1. Vilniaus priklausomybės ligų centro 2016 m. balandžio 12 d. medicininė pažyma patvirtina, kad V. B. į priklausomybių ligų centrą 5 metų laikotarpiu nesikreipė dėl konsultavimo ar/ar gydymo (e. b. l. 131).
 1. V. B. UAB „Auksinis eršketas“ direktoriumi VĮ „Registrų centras“ duomenimis buvo laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 14 d. iki 2013 m. lapkričio 18 d.
 1. Tuo tarpu, pagal pateiktus rašytinius įrodymus, t. y. reabilitacijos centro „Baldžio šilas“ išrašo iš medicininių dokumentų matyti, jog V. B. buvo hospitalizuotas laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 19 d. iki 2013 m. gruodžio 28 d. (III t., e. b. l. 91), t. y. jau pasibaigus jo kaip UAB „Auksinis eršketas“ direktoriaus įgaliojimams. Kitų įrodymų, patvirtinančių, kad jis eidamas UAB „Auksinis eršketas“ direktoriaus pareigas turėjo fizinės ar psichinės sveikatos sutrikimų byloje nėra.
 1. 2008 m. gegužės 13 d. paskolos sutartimi UAB „Auksinis eršketas“ paskolino J. G. 170 000 litų sumą, nurodant, kad skola turi būti grąžinta iki 2012 m. gruodžio mėnesio.
 1. Kasos pajamų orderiai patvirtina, jog J. G. grąžino sumas pagal paskolos sutartį.
 1. Pinigų grąžinimą patvirtina ir UAB „Auksinis eršketas“ direktoriaus S. B. raštas, jog J. G. pagal paskolos sutartį atsiskaitė.
 1. Piniginės lėšos grąžintos dar 2011 metais, teismo vertinimu, šis atskiras sandoris, nėra savarankiška bankroto pripažinimo tyčiniu sąlyga ir atsižvelgiant į tai, jog, kaip nurodo S. B. grąžintas įmonei trūkstant apyvartinių lėšų, todėl laikytinas atitinkančiu tiek įmonės, tiek jos kreditorių interesus.
 1. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2011 m. rugsėjo 29 d. administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad S. B., eidamas UAB „Auksinis eršketas“ direktoriaus pareigas, pažeidė 2002 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 11 p. (e. b. l. 232 – 235).
 1. Teisės aktai nustato, jog įmonės valdymo organai turi įmonei fiduciarines pareigas bei privalo vesti buhalterinę apskaitą kaip to reikalauja įstatymai. Minėtas protokolas patvirtina, jog UAB „Auksinis eršketas“ valdymo organai netinkamai tvarkė buhalterinę apskaitą, kas nuosekliai patvirtina tyčinio bankroto požymių egzistavimą (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas).
 1. CPK 182 straipsnio 4 punktas numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, preziumuojamų pagal įstatymus ir nepaneigtų bendra tvarka. Taigi, nustačius bet kurią iš ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalyje įvardytų aplinkybių, minėtas prezumpcijas paneigiančius įrodymus pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo principą turi teikti buvę juridinio asmens valdymo organai ar dalyviai (CPK 12 ir 178 straipsnis).
 1. Įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto.
 1. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad byloje nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyti tyčinio bankroto požymiai – nuostolingų sandorių sudarymas ir ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta tyčinio bankroto prezumpcija – įmonės veiklos perkėlimas į kitą įmonę bei ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas tyčinio bankroto požymis – netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „Auksinis eršketas“ bankrotą tyčiniu.

8Dėl baudos skyrimo.

 1. Pareiškėjas J. G. pareiškė prašymą skirti bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui A. K. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 1. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius.
 1. Pažymėtina, kad aplinkybės, kurias pareiškėjas J. G. nurodo kaip aplaidų bankroto administratoriaus įgalioto asmens pareigų vykdymą nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir bankroto administratoriaus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis vertinamas šios bylos kontekste.
 1. Šiuo atveju teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad sprendžiant BUAB „Auksinis eršketas“ bankroto pripažinimo klausimą bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo siekė vilkinti procesą ar turėjo kokių nors kitų nesąžiningų ketinimų, todėl pareiškėjo prašymas netenkintinas ir bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui netaikytinos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės, reglamentuojamos CPK 95 straipsnyje (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 23 d. civilinė byla Nr. 3K-7-276-469/2015).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

9pripažinti BUAB „Auksinis eršketas“ (j. a. k. 126034473, adresas: Piliakalnio g. 13, 06229 Vilnius) bankrotą tyčiniu.

10Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos arba nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, jeigu šie dokumentai perduoti po nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos, patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

11Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai