Byla eB2-1749-343/2019
Dėl bankrutavusios UAB „NM Auto Baltic“ 2019 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2.1 darbotvarkės klausimu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės B UAB „NM Auto Baltic“ bankroto administratoriaus R. B. skundą dėl bankrutavusios UAB „NM Auto Baltic“ 2019 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2.1 darbotvarkės klausimu,

Nustatė

2I.

3I. Skundo esmė

41.

5B UAB „NM Auto Baltic“ bankroto administratorius skunde dėl B UAB „NM Auto Baltic“ 2019 05 27 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2.1 darbotvarkės klausimu „Netvirtinti papildomos administravimo sąmatos 1200 Eur administratoriaus atlyginimo“, prašo šį nutarimą panaikinti ir patvirtinti papildomą administravimo sąmatą 1200 Eur administratoriaus atlyginimui apmokėti.

62.

7Pareiškėjas nurodo tokius argumentus:

82.1.

9Bankrutavusios įmonės kreditoriai, realizavus žemės sklypus už 3665,00 Eur, tam tikrą dalį gautos už jį sumos turėjo skirti administratoriaus atlyginimui, tačiau papildomo administratoriaus atlyginimo nenustatė. Iš viso administratoriui įmonėje pavyko gauti 24665 Eur lėšų, tačiau papildomam administratoriaus atlyginimui lėšų skirta nebuvo. Pasak administratoriaus, kreditoriai jo atžvilgiu elgėsi nesąžiningai, neskirdami administratoriaus atlyginimui dalies 1200 Eur sumos nuo gautų pajamų už visą bankroto procesą.

102.2.

11Papildomas administratoriaus atlyginimo netvirtinimas grindžiamas kreditorių daugumos (AB SEB bankas ir AB Luminor bankas) nepalankumu administratoriui, o ne objektyviais kriterijais. Šiuo atveju teismas gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo dėl administratoriaus atlyginimo sprendimą.

12II.

13II. Atsiliepimų esmė

143.

15Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime į pareiškėjo skundą dėl BUAB „NM Auto Baltic“ 2019 05 27 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2.1 darbotvarkės klausimu, prašo skundą atmesti.

164.

17Atsiliepime nurodomi tokie nesutikimo su skundu argumentai:

182.1.

19Administratoriaus atlyginimas buvo nustatytas 2015 05 15 pirmojo kreditorių susirinkimo metu, o įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-323-407/2019, Lietuvos apeliacinis teismas dar kartą nustatė, kad pirmajame kreditorių susirinkime įmonės kreditoriai nutarė patvirtinti 3 500 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam įmonės bankroto procesui. Tai, kad administratorius realizavo įmonės turtą, jam nesuteikia teisės reikalauti 1200 Eur atlyginimo. Administratorius nepateikė įrodymų, kad turto pardavimas būtų buvęs ypatingai sudėtingas ar trukęs ilgai. Administratorius privalėjo įvertinti, kad jam nustatytas atlyginimas yra už bankroto bylos administravimą, t. y. už atlikimą visų, o ne dalies funkcijų, numatytų įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnyje.

202.2.

21Nėra aišku, ar reikalaujamas papildomas atlyginimas yra už visą administravimo laikotarpį, ar tik už paskutinį žemės sklypų pardavimą.

222.3.

23Nesutinka su skunde išdėstytu teiginiu, kad papildomos administratoriaus atlyginimo sumos netvirtinimas grindžiamas kreditorių daugumos - AB SEB bankas ir AB Luminor bankas nepalankumu administratoriui, o ne objektyviais kriterijais. Teigia, kad bankas yra specifinė finansinė institucija, kuriai taikomi ypatingai dideli atidumo, rūpestingumo bei finansinės drausmės standartai, todėl sprendimus pritarti ar nepritarti atlyginimo dydžiui bankas priima nesivadovaudamas tokiais kriterijais, kaip palankumas ar nepalankumas. Pats administratorius nepateikė objektyvių kriterijų, kuriais vadovaujantis kreditoriai būtų turėję balsuoti už atlyginimo administratoriui padidinimą.

242.4.

25Administratoriaus nurodyti veiksmai, kad jis ėmėsi aktyvių veiksmų atgaunant bankrutuojančiai įmonei lėšas, nėra jokia aplinkybe, suteikiančia teisę administratoriui gauti papildomą atlyginimą už savo funkcijų vykdymą. Už tai, kad savo pareigas administratorius atlieka sąžiningai ir aktyviai, jam apskritai yra mokamas atlyginimas, o ne papildomas atlyginimas. Pažymėjo, kad pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad atsiradus pajamų iš priteistų žalų ir užginčytų sandorių, sąmata bus persvarstyta, tačiau žemės sklypų realizavimas už 3 665,00 Eur nėra nei pajamų atsiradimas iš priteistų žalų, nei iš užginčytų sandorių. Atsižvelgiant į tai, kreditoriai pagrįstai pajamų gavimą iš realizuotų žemės sklypų nelaikė pagrindu daugiau kaip 33 proc. gautų lėšų skirti bankroto administratoriaus papildomam atlyginimui.

265.

27Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į pareiškėjos skundą dėl B UAB „NM Auto Baltic“ 2019 05 27 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2.1 darbotvarkės klausimu, prašo skundą tenkinti.

286.

29Atsiliepime į skundą nurodoma, kad faktinės skundo aplinkybės patvirtina, jog prašomas skirti 1200 Eur papildomas administratoriaus atlyginimas, atsižvelgiant į jau patvirtintą 3 500,00 Eur bendrą sąmatą, taip pat į bankroto proceso metu administratoriaus pastangomis gautas 21000Eur lėšas realizuojant nekilnojamąjį turtą, yra adekvatus bankrote atliktoms administravimo procedūroms.

30III. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

317.

32Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnio 1 dalis numato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Toks specialus įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis).

338.

34UAB „NM AUTO BALTIC“ bankroto byla iškelta 2015 m. sausio 8 d. BUAB „NM AUTO BALTIC“ 2015 m. gegužės 15 d. įvykusiame pirmajame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 1) 3 darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas” buvo nutarta: „Nustatyti 3 500 Eur bendrą sąmatą (atlyginimas administratoriui ir administravimo išlaidoms), nuo bankroto bylos iškėlimo iki Įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“. 2016 m. balandžio 15 d. įvykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 3) 2 darbotvarkės klausimu „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ pagal pasiūlymą: „Padidinti BUAB „NM AUTO BALTIC“ administratoriaus atlyginimą 3 000 Eur iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“ nutarimas nepriimtas (100 proc. balsų prieš). 2017 m. rugsėjo 6 d. įvykusiame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 4) 2 darbotvarkės klausimu „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo” pagal pasiūlymą: ,,Padidinti B UAB „NM AUTO BALTIC“ administravimo išlaidų sąmatą 8 110 Eur, iš jos 7300Eur atlyginimas administratoriui ir 810 Eur ūkio išlaidoms, iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“ nutarimas nepriimtas. Šiame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas ,,Patvirtinti papildomą 2 000 Eur (su visais mokesčiais) administravimo išlaidų sąmatą iki įmonės išregistravimo“. 2017 m. gruodžio 20 d. įvykusiame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 5) 2 darbotvarkės klausimu „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ pagal pasiūlymą: „Patvirtinti papildomą BUAB „NM AUTO BALTIC“ administravimo išlaidų sąmatą 5 484,75 Eur, kurią sudaro 5 484,75 Eur atlyginimas administratoriui, iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“ nutarimas nepriimtas. 2018 m. kovo 29 d. įvykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 6) 2 darbotvarkės klausimu „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ pagal pasiūlymą: „Patvirtinti papildomą 5 004,75 Eur atlyginimą administratoriui iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“ nutarimas nepriimtas. Šiame kreditorių susirinkime priimtas AB SEB bankas pasiūlytas nutarimas „Klausimą svarstyti po žemės ūkio paskirties sklypų pardavimo“. 2018 m. liepos 2 d. įvykusiame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 8) 2 darbotvarkės klausimu „Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ pagal pasiūlymą: „Patvirtinti papildomą administravimo sąmatą 6 169,52 Eur administratoriaus atlyginimo“ nutarimas nepriimtas. Šiame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl papildomų ūkio išlaidų „Patvirtinti papildomą administravimo sąmatą 710 Eur ūkio išlaidoms iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“. Tačiau administratorius 2018 07 09 kreipėsi į teismą prašydamas patvirtinti administratoriaus 5 751,17 Eur atlyginimą visam bankroto procesui, nurodant, kad UAB „NM AUTO BALTIC“ bankroto procese kreditoriai nėra nustatę konkrečios administratoriaus atlyginimo sumos nei jo apskaičiavimo konkrečių kriterijų, leidžiančių tiksliai identifikuoti administratoriaus atlyginimo ribas, vengia šią sumą nustatyti, todėl šį klausimą turėtų išspręsti teismas. 2018 10 18 nutartimi teismas šį prašymą atmetė. Lietuvos Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs administratoriaus skundą, minėtą nutartį 2019m. kovo 7 d. nutartimi paliko galioti.

359.

362019 m. gegužės 27 d. įvyko B UAB „NM Auto baltic“ kreditorių susirinkimas, kuris darbotvarkės 2.1. klausimu priėmė nutarimą „Netvirtinti papildomos administravimo sąmatos 1200 Eur administratoriaus atlyginimo“. Administratorius, nesutikdamas su tokiu nutarimu ir prašydamas jį panaikinti nurodo tokius argumentus: bankrutavusios įmonės kreditoriai, realizavus žemės sklypus už 3665 Eur, tam tikrą dalį gautos už jį sumos turėjo skirti administratoriaus atlyginimui, tačiau papildomo administratoriaus atlyginimo nenustatė. Iš viso administratoriui įmonėje pavyko gauti 24665 Eur lėšų, tačiau papildomam administratoriaus atlyginimui lėšų skirta nebuvo, kreditoriai jo atžvilgiu elgėsi nesąžiningai, neskirdami administratoriaus atlyginimui 1200 Eur sumos nuo gautų pajamų už visą bankroto procesą ir antra, papildomas administratoriaus atlyginimo netvirtinimas grindžiamas kreditorių daugumos (AB SEB bankas ir AB Luminor bankas) nepalankumu administratoriui, o ne objektyviais kriterijais.

3710.

38Teismas, išanalizavęs į bylą pateiktus įrodymus, faktines aplinkybes, sprendžia, jog administratorius nepagrindė ginčijamo nutarimo neteisėtumo, nepagrįstumo, todėl skundą atmeta.

3911.

40Ginčo atveju taikytinas įstatymas nenumatė konkrečių bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo kriterijų. Šiuo aspektu nurodytina, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Šiuo gi atveju administratorius, prašydamas padidinti atlyginimą, objektyvių kriterijų nenurodo. Reikalavimą padidinti atlyginimą grindžia tuo, kad pardavė du žemės sklypus. Administratorius nepateikė įrodymų, kad turto pardavimas būtų buvęs ypatingai sudėtingas ar trukęs ilgai. Administratorius turi pareigą parduoti bankrutavusios įmonės turtą ir už tai nėra mokamas papildomas atlyginimas. Primintina, kad 2015 m. gegužės 15 d. įvykusiame pirmajame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 1) 3 darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas” buvo nutarta: „Nustatyti 3 500 Eur bendrą sąmatą (atlyginimas administratoriui ir administravimo išlaidoms), nuo bankroto bylos iškėlimo iki Įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“. Administratorius šio nutarimo neskundė, vadinasi jam tiko tokia suma. Pažymėtina, jog 2017 m. rugsėjo 6 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas ,,Patvirtinti papildomą 2 000 Eur (su visais mokesčiais) administravimo išlaidų sąmatą iki įmonės išregistravimo“. 2018 m. liepos 2 d. įvykusiame kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 8) buvo priimtas nutarimas dėl papildomų ūkio išlaidų „Patvirtinti papildomą administravimo sąmatą 710 Eur ūkio išlaidoms iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“.

4112.

42Administratorius nepateikė jokių duomenų, kad jo atžvilgiu priešiškai yra nusistatę AB SEB bankas ir Luminor Bank, AB, ir kad tai nulėmė papildomo atlyginimo neskyrimą, todėl šį argumentą atmeta.

4313.

44Pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad atsiradus pajamų iš priteistų žalų ir užginčytų sandorių, sąmata bus persvarstyta. Akivaizdu, kad žemės sklypų realizavimas už 3665Eur nėra nei pajamų atsiradimas iš priteistų žalų, nei iš užginčytų sandorių. Atsižvelgdamas į nurodytą, teismas daro išvadą, jog kreditoriai pagrįstai pajamų gavimą iš realizuotų žemės sklypų nelaikė pagrindu daugiau kaip 33 proc. gautų lėšų skirti bankroto administratoriaus papildomam atlyginimui. Pabrėžtina, kad administratoriui ir mokamas atlyginimas už tai, kad jis atlieka savo pareigas sąžiningai ir aktyviai, jam apskritai yra mokamas atlyginimas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Šiuo atveju papildomo atlyginimo nustatymas yra siejamas tik su parduoto turto verte. Administratoriaus teiginys, kad kreditoriai, pardavus žemės sklypus, dalį sumos turėjo skirti administratoriaus atlyginimui, tačiau papildomo administratoriaus atlyginimo nenustatė; yra tik teiginys, nes kreditoriams tokia pareiga nėra nustatyta.

4514.

46Apibendrindamas teismas daro išvadą, kad bankroto administratoriui nepateikus įrodymų, kokia didesne apimtimi jis atliko papildomų darbų nei apima jam skirta 3 600 Eur suma, laikytina, kad bankroto administratorius neįrodė poreikio papildomam atlyginimui nustatyti, todėl skundą atmeta.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 290-292 straipsniais,

Nutarė

48B UAB „NM Auto Baltic“ bankroto administratoriaus R. B. skundą dėl bankrutavusios UAB „NM Auto Baltic“ 2019 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2.1 darbotvarkės klausimu, panaikinimo atmesti.

49Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. I.... 3. I. Skundo esmė... 4. 1.... 5. B UAB „NM Auto Baltic“ bankroto administratorius skunde dėl B UAB „NM... 6. 2.... 7. Pareiškėjas nurodo tokius argumentus:... 8. 2.1.... 9. Bankrutavusios įmonės kreditoriai, realizavus žemės sklypus už 3665,00... 10. 2.2.... 11. Papildomas administratoriaus atlyginimo netvirtinimas grindžiamas kreditorių... 12. II.... 13. II. Atsiliepimų esmė... 14. 3.... 15. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime į pareiškėjo skundą dėl... 16. 4.... 17. Atsiliepime nurodomi tokie nesutikimo su skundu argumentai:... 18. 2.1.... 19. Administratoriaus atlyginimas buvo nustatytas 2015 05 15 pirmojo kreditorių... 20. 2.2.... 21. Nėra aišku, ar reikalaujamas papildomas atlyginimas yra už visą... 22. 2.3.... 23. Nesutinka su skunde išdėstytu teiginiu, kad papildomos administratoriaus... 24. 2.4.... 25. Administratoriaus nurodyti veiksmai, kad jis ėmėsi aktyvių veiksmų... 26. 5.... 27. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į pareiškėjos... 28. 6.... 29. Atsiliepime į skundą nurodoma, kad faktinės skundo aplinkybės patvirtina,... 30. III. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, argumentai ir išvados... 31. 7.... 32. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnio 1... 33. 8.... 34. UAB „NM AUTO BALTIC“ bankroto byla iškelta 2015 m. sausio 8 d. BUAB „NM... 35. 9.... 36. 2019 m. gegužės 27 d. įvyko B UAB „NM Auto baltic“ kreditorių... 37. 10.... 38. Teismas, išanalizavęs į bylą pateiktus įrodymus, faktines aplinkybes,... 39. 11.... 40. Ginčo atveju taikytinas įstatymas nenumatė konkrečių bankroto... 41. 12.... 42. Administratorius nepateikė jokių duomenų, kad jo atžvilgiu priešiškai yra... 43. 13.... 44. Pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad atsiradus pajamų iš... 45. 14.... 46. Apibendrindamas teismas daro išvadą, kad bankroto administratoriui nepateikus... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK... 48. B UAB „NM Auto Baltic“ bankroto administratoriaus R. B. skundą dėl... 49. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos skundžiama...