Byla 2-711-553/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutarties, kuria pakeistas atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno popierius“ kreditorius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Aldonos Tilindienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno popierius“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutarties, kuria pakeistas atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno popierius“ kreditorius.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi UAB „Kauno popierius“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Valnetas“. Teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

72.

8Pareiškėja VšĮ „ADVOC LT“ kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti ja bendrovės „Kauno popierius“ kreditorių I. K., kurio 2 289,18 Eur finansinis reikalavimas bendrovės bankroto byloje patvirtintas teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi. Nurodė, kad 2020 m. sausio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius reikalavimo teisę į skolininkę BUAB „Kauno popierius“ perleido pareiškėjai.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 11 d. nutartimi pareiškėjos prašymą patenkino – išbraukė iš BUAB „Kauno popierius“ kreditorių sąrašo I. K. ir vietoje jo į bendrovės kreditorių sąrašą įtraukė pareiškėją su 2 289,18 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.

124.

13Teismas pažymėjo, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), kuriam įsigaliojus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais neteko galios (JANĮ 153 straipsnis). Remdamasis JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatytomis pereinamomis nuostatomis dėl nemokumo procesų, teismas nurodė, kad pareiškėjos prašymas bus sprendžiamas vadovaujantis ĮBĮ.

145.

15Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalį įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu; reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju sprendžiamas tik kreditoriaus pakeitimo bankroto procese klausimas, pakartotinai nevertinant paties finansinio reikalavimo, kurio pagrįstumas buvo įvertintas įsiteisėjusia teismo nutartimi.

166.

17Iš į bylą pateiktų dokumentų teismas nustatė, kad 2020 m. sausio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi pareiškėja įgijo reikalavimo teisę į bendrovės „Kauno popierius“ kreditoriaus I. K. 2 289,18 Eur finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių abejoti pareiškėjos prašymo pagrįstumu, todėl sprendė, jog prašymas yra pagrįstas ir jį patenkino.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

197.

20Atsakovė BUAB „Kauno popierius“ (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą atmesti; išreikalauti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) duomenis apie pareiškėjos 2020 m. sausio mėnesį draustus asmenis bei tai, kada pareiškėjos vadovas – L. M., buvo atleistas iš pareiškėjos vadovo pareigų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

22Reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta neturinčio teisės tokią sutartį sudaryti asmens, todėl, tikėtina, yra apsimestinė, siekiant kreditoriui I. K. išvengti bylinėjimosi išlaidų Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-594-773/2020.

237.2.

24Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų nuo 2019 m. spalio mėnesio pareiškėja neturi nei vieno darbuotojo, t. y. viešai prieinami duomenys patvirtina, kad pareiškėja neturi nei vieno teisėto atstovo, kuris galėtų veikti jos vardu.

257.3.

26Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas) 9 straipsnyje nustatyta, kad Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą ? viešosios įstaigos vadovą, kad visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su viešosios įstaigos vadovu ir ją nutraukia. Kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atšaukti viešosios įstaigos vadovą, su viešosios įstaigos vadovu sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

277.4.

28Į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad nuo 2019 m. spalio pareiškėja neturi nei vieno darbuotojo, o tai reiškia, kad pareiškėjos buvęs vadovas – L. M., buvo atšauktas iš pareigų. Kadangi nurodytas asmuo buvo atšauktas iš pareiškėjos vadovo pareigų ir buvo atleistas, jis neturėjo teisės veikti pareiškėjos vardu bei sudaryti sandorių.

297.5.

30Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.133 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pagal sandorį, sudarytą neturint įgaliojimo, kitai sandorio šaliai atsako jį sudaręs asmuo, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog pastarasis neturi teisės sudaryti sandorį. Kadangi Reikalavimo perleidimo sutartį sudarė L. M., kuris nėra pareiškėjos vadovas ir negali veikti šio juridinio asmens vardu, laikytina, kad sandoris buvo sudarytas jo naudai ir L. M. yra nurodyto sandorio šalimi bei turėtų būti tvirtinamas atsakovės kreditoriumi.

317.6.

32Gali būti, kad bendrovės kreditorius I. K. ir L. M. sudarė piktavališką susitarimą dėl apsimestinio finansinio reikalavimo perleidimo juridiniam asmeniui – pareiškėjai, kuri susiduria su finansiniais sunkumais ir neturi teisėto atstovo, siekiant, kad I. K. civilinėje byloje Nr. e2-594-773/2020 išvengtų bylinėjimosi išlaidų, kurioje pareiškė nepagrįstą ieškinį.

337.7.

34Civilinėje byloje Nr. e2-594-773/2020 I. K. yra pareiškęs netiesioginį ieškinį bendrovės „Kauno popierius“ vardu, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais 2010 m. gruodžio 27 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo dienos 2011 m. lapkričio 21 d. UAB „Vasalita“ su atsakovais K. Raicevičiumi, V. P. ir Z. Č. sudarytas akcijų pirkimo – pardavimo sutartis ir taikius dvišalę restituciją, grąžinti šalis į padėtį, buvusią iki 2011 m. lapkričio 21 d. akcijų perleidimo sutarčių sudarymo; priteisti ieškovei jos kreditorių interesų tenkinimui iš atsakovų K. R., V. P., Z. Č., T. B., J. V. solidariai 1 446 760,89 Eur žalą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. 2020 m. vasario 5 d. I. K. pateikė pareiškimą dėl netiesioginio ieškinio atsisakymo dalyje dėl 1 032 601,90 Eur žalos atlyginimo. Nurodytoje byloje I. K. veikia kaip bendrovės kreditorius, todėl įsiteisėjus skundžiamai nutarčiai ir I. K. išbraukus iš bendrovės kreditorių jo teises nurodytoje byloje turėtų perimti pareiškėja. Tokiu atveju visos neigiamos teisinės pasekmės dėl nepagrįsto ieškinio turėtų tekti pareiškėjai.

357.8.

36Manytina, kad Reikalavimo perleidimo sutartis yra apsimestinis sandoris, todėl pirmos instancijos teismas tokiu pagrindu perleisto reikalavimo negalėjo tvirtinti.

377.9.

38Atsakovė neturi galimybės gauti duomenų apie tai, kada L. M. buvo atleistas iš pareiškėjos vadovo pareigų, nes tokia informacija dėl asmens duomenų apsaugos nėra prieinama. Siekiant išsamiai ir objektyviai nustatyti visas bylai reikšmingas aplinkybes, būtina iš VSDFV išreikalauti duomenis apie pareiškėjos 2020 m. sausio mėnesiui draustus asmenis bei L. M. atleidimą iš vadovo pareigų.

398.

40Pareiškėja atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti atsakovei 5 000 baudą, pusę baudos sumos priteisiant pareiškėjai. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

418.1.

42Nesutiktina su skundo argumentu, kad viešosioms įstaigoms taikomas tik Viešųjų įstaigų įstatymas. Viešosioms įstaigoms, kaip ir kitiems juridiniams asmenims, yra taikomos CK antrosios knygos II dalies bendrosios nuostatos (CK 2.37 straipsnis).

438.2.

44Kartu su atsiliepimu pridedamas registro išrašas patvirtina, kad L. M. nuo pareiškėjos įregistravimo dienos yra jos vadovas, todėl akivaizdu, jog Reikalavimo perleidimo sutartis yra sudaryta įgalioto asmens. Kartu su skundu pateikti pareiškėjos įstatai taip pat patvirtina vadovo teisę sudaryti sandorius įstaigos vardu.

458.3.

46Skunde nurodyti samprotavimai apie tikėtiną Reikalavimo perleidimo sutarties apsimestinumą tik patvirtina, kad atsakovės bankroto administratorė veikia atsakovės kreditorių nenaudai, todėl, pateikdama nepagrįstą skundą, piktnaudžiauja teise. Byloje nėra duomenų, kad nurodyta sutartis būtų ginčijama ar yra nuginčyta, todėl yra galiojanti.

478.4.

48Nesutiktina su skunde nurodyta aplinkybe, kad pradinis atsakovės kreditorius reikalavimo perleidimu siekia išvengti bylinėjimosi išlaidų kitoje civilinėje byloje, nes bylinėjimosi išlaidos iš įmonės atstovo pagal netiesioginį ieškinį negali būti ir nebus priteistos net ir tuo atveju, jeigu teismas atmestų netiesioginį atsakovės ieškinį.

498.5.

50Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-594-773/2020 proceso šalimis yra ieškovė – bankrutavusi bendrovė, ir atsakovai – fiziniai asmenys bei vienas juridinis asmuo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalį bus sprendžiamas tik tarp nurodytų šalių, o ne jų atstovų.

518.6.

52Vadovaujantis CPK 95 straipsnio nuostatomis, atsakovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirtina 5 000 Eur bauda, pusę šios baudos sumos priteisiant pareiškėjai.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

559.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

5710.

58Apeliacijos dalyką sudaro nutarties, kuria patvirtintas bankrutavusios bendrovės kreditoriaus teisių į bankrutavusią bendrovę perleidimas, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Dėl įrodymų išreikalavimo ir naujų įrodymų prijungimo

5911.

60Atskirajame skunde apeliantė prašo išreikalauti iš VSDFV duomenis apie pareiškėjos 2020 m. sausio mėnesį draustus asmenis bei tai, kada pareiškėjos vadovas – L. M., buvo atleistas iš pareiškėjos vadovo pareigų. Išreikalautinais įrodymais apeliantė grindžia skundo argumentus, kad 2020 m. sausio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutartį pasirašė įgaliojimų veikti pareiškėjos vardu ir interesais neturintis asmuo.

6112.

62Kartu su skundu apeliantė pateikė viešai prieinamų duomenų išrašus apie pareiškėjos darbuotojų skaičių, Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-594-773/2020 bei VĮ „Registrų centras“ išrašą apie pareiškėją. Pareiškėja kartu su atsiliepimu į skundą pateikė savo įstatus bei VĮ „Registrų centras“ išrašą.

6313.

64Apeliacinio proceso paskirtis yra ne pakartoti visos bylos nagrinėjimą iš naujo. Tai pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė, kurią reglamentuojančios taisyklės nustato tam tikrus ribojimus, nebūdingus procesui pirmosios instancijos teisme. Tai ne tik skirtingos bylos nagrinėjimo ribos, bet ir kitokia įrodymų pateikimo bei jų tyrimo apimtis (CPK 314, 320 straipsniai).

6514.

66Teisėjų kolegija atmeta apeliantės prašymą išreikalauti pirmiau nurodytus duomenis. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2020 m. sausio 23 d. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis tą pačią dieną buvo pateikta apeliantę atstovaujančiai bankroto administratorei kartu su prašymu kreiptis į teismą dėl kreditoriaus I. K. UAB „Kauno popierius“ bankroto byloje pakeitimo. Taigi, preziumuotina, kad apeliantei nurodyta sutartis bei ją sudarę asmenys buvo žinomi dar prieš klausimo dėl kreditoriaus I. K. pakeitimo nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, todėl apeliantė, jeigu jai kilo abejonių dėl sutartį sudariusio pareiškėjos atstovo įgaliojimų, turėjo ir galėjo prašyti pirmosios instancijos teismo išreikalauti duomenis apie pareiškėjos darbuotojus bei vadovą. Tuo tarpu tokį prašymą teikdama apeliacinės instancijos teisme apeliantė savo procesines teises įgyvendina, nesilaikydama proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų (CPK 7 straipsnis).

6715.

68Kolegija prijungia prie bylos ir vertins, spręsdama skundžiamos teismo nutarties teisėtumo klausimą, apeliantės ir pareiškėjos pateiktus naujus įrodymus, kuriais grindžiami skundo bei atsiliepimo į jį argumentai, susiję su pareiškėjos vadovo teise ją atstovauti bei 2020 m. sausio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutarties galiojimu (CPK 314 straipsnis). Dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo

6916.

70Apeliantės teigimu, iš viešai prieinamų duomenų nustatyta aplinkybė, kad pareiškėja nuo 2019 m. spalio mėnesio neturi nei vieno darbuotojo, patvirtina, jog pareiškėja neturi atstovo, kuris galėtų veikti jos vardu, kad jos vadovas – L. M., buvo atšauktas iš pareigų, todėl negalėjo pareiškėjos vardu 2020 m. sausio 23 d. sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutarties. Teisėjų kolegija su tokiais apeliantės samprotavimais nesutinka.

7117.

72Tai, kad iš viešai skelbiamos informacijos apie pareiškėjos darbuotojų skaičių matyti, jog 2020 m. sausio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu pareiškėja neturėjo nei vieno darbuotojo, savaime nepatvirtina, kad šią sutartį pareiškėjos vardu pasirašęs L. M. neturėjo įgaliojimo ją atstovauti. Viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 4 dalis nustato, kad viešosios įstaigos vadovas organizuoja viešosios įstaigos veiklą ir veikia viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su viešosios įstaigos darbuotojais. Viešosios įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo dienos, jeigu jį paskyrusio visuotinio dalininkų susirinkimo sprendime nenustatyta kitaip, o kai viešoji įstaiga steigiama, – nuo viešosios įstaigos įregistravimo dienos.

7318.

74Kaip matyti iš apeliantės į bylą pateikto VĮ „Registrų centras“ išplėstinio išrašo, pareiškėja juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2012 m. gegužės 3 d., tą pačią dieną jos vadovu paskirtas L. M.. Pareiškėjos kartu su atsiliepimu į skundą pateiktų įstatų 37 punktas nustato, kad įstaigos vadovas yra vienintelis vienasmenis įstaigos valdymo organas. Jį skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jam atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Sutartį su įstaigos vadovu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Apie įstaigos vadovo paskyrimą ir atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstaiga ir jos vadovas gali susitarti, kad įstaigos vadovas pareigas eis neatlygintinai.

7519.

76VĮ „Registrų centras“ duomenys tvirtina, kad L. M., kaip pareiškėjos vadovo, įgaliojimai nėra pasibaigę. Tuo tarpu paminėtos įstatų nuostatos numato, kad įstaigos vadovas savo pareigas gali eiti ir neatlygintinai. Nurodytu atveju darbo sutartis su tokiu asmeniu neprivalo būti sudaryta (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 101 straipsnio 1 dalis). Taigi, aplinkybė, kad pareiškėja VSDFV viešai skelbiamais duomenimis neturi darbuotojų (apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu), neįrodo, jog L. M. buvo atleistas iš pareiškėjos vadovo pareigų. Tokią apeliantės prielaidą paneigia minėti VĮ „Registrų centras“ duomenys, kad nurodytas asmuo vis dar eina pareiškėjos vadovo pareigas (CPK 197 straipsnis). Tuo labiau kad pareiškėjos įstatai įpareigoja jos visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotąjį asmenį informuoti viešojo registro tvarkytoją apie įstaigos vadovo atleidimą iš pareigų. Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija neturi pagrindo manyti, kad 2020 m. sausio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutartį sudarė pareiškėjos vardu ir interesais neturėjęs teisės veikti asmuo.

7720.

78Skunde taip pat teigiama, kad Reikalavimo teisių perleidimo sutartis – apsimestinis sandoris, sudarytas, siekiant, jog pareiga dėl I. K. nepagrįstai inicijuotame teisminiame procese Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-594-773/2020 patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tektų pareiškėjai – su finansiniais sunkumais susiduriančiam bei teisėto atstovo neturinčiam juridiniam asmeniui. Kolegija tokią apeliantės prielaidą atmeta kaip nepagrįstą.

7921.

80Pirmiau nurodytų motyvų pagrindu kolegija atmetė apeliantės argumentą dėl neteisėto pareiškėjos atstovavimo, sudarant 2020 m. sausio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutartį, todėl pakartotinai dėl to nepasisako. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių apeliantės teiginį, jog pareiškėja susiduria su finansiniais sunkumais (CPK 12, 178 straipsnis). Tuo tarpu tai, kad Kauno apygardos teismo civilinėje byloje e2-594-773/2020 I. K. atsisakė dalies ieškinio reikalavimų, pirma, nesudaro pagrindo teigti, jog pastarasis pareiškė nepagrįstą ieškinį (nurodytoje civilinėje byloje nėra priimtas galutinis teismo sprendimas), antra, neįrodo nesąžiningų I. K. ir pareiškėjos siekių, sudarant aptariamą Reikalavimo perleidimo sutartį (CPK 185 straipsnis).

8122.

82Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto procese teismui nustatytas aktyvus vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą. Dėl procesinės bylos baigties ir prašymo skirti baudą

8323.

84Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8524.

86Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja prašo skirti apeliantei 5 000 Eur baudą, pusę šios baudos sumos priteisiant pareiškėjai. Prašymas motyvuojamas apeliantės, atstovaujamos bankroto administratorės, veikimu prieš jos kreditorių interesus, teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

8725.

88CPK 95 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus piktnaudžiavimo atvejus (nesąžiningai pareiškiant nepagrįstą ieškinį ir (ar) kitą procesinį dokumentą; arba sąmoningai veikiant prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą) gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

8926.

90Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybė. Tačiau teismų praktikoje pažymima, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galinį sukelti teisinės atsakomybės, nustatytos CPK 95 straipsnyje, taikymą. Tam tikrais atvejais dalyvaujančio byloje asmens elgesys gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Pastebėtina ir tai, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtinais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

9127.

92Nors nagrinėjamu atveju apeliantės skundas nėra tenkinamas, vien tai nesudaro pagrindo pripažinti, kad ji piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Kolegija taip pat nenustatė ir kitų išskirtinių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad piktnaudžiavimo procesu požymių buvo kituose apeliantės veiksmuose. Atsižvelgiant į tai, atmestinas pareiškėjos prašymas dėl baudos apeliantei skyrimo.

93Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

94Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi UAB „Kauno popierius“... 7. 2.... 8. Pareiškėja VšĮ „ADVOC LT“ kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti ja... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 11 d. nutartimi pareiškėjos prašymą... 12. 4.... 13. Teismas pažymėjo, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. juridinių asmenų... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalį įmonės bankroto... 16. 6.... 17. Iš į bylą pateiktų dokumentų teismas nustatė, kad 2020 m. sausio 23 d.... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 7.... 20. Atsakovė BUAB „Kauno popierius“ (toliau – ir apeliantė) atskiruoju... 21. 7.1.... 22. Reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta neturinčio teisės tokią sutartį... 23. 7.2.... 24. Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų nuo 2019 m. spalio mėnesio... 25. 7.3.... 26. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – Viešųjų... 27. 7.4.... 28. Į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad nuo 2019 m. spalio pareiškėja... 29. 7.5.... 30. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.133 straipsnio 8... 31. 7.6.... 32. Gali būti, kad bendrovės kreditorius I. K. ir L. M. sudarė piktavališką... 33. 7.7.... 34. Civilinėje byloje Nr. e2-594-773/2020 I. K. yra pareiškęs netiesioginį... 35. 7.8.... 36. Manytina, kad Reikalavimo perleidimo sutartis yra apsimestinis sandoris, todėl... 37. 7.9.... 38. Atsakovė neturi galimybės gauti duomenų apie tai, kada L. M. buvo atleistas... 39. 8.... 40. Pareiškėja atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą prašo skundą... 41. 8.1.... 42. Nesutiktina su skundo argumentu, kad viešosioms įstaigoms taikomas tik... 43. 8.2.... 44. Kartu su atsiliepimu pridedamas registro išrašas patvirtina, kad L. M. nuo... 45. 8.3.... 46. Skunde nurodyti samprotavimai apie tikėtiną Reikalavimo perleidimo sutarties... 47. 8.4.... 48. Nesutiktina su skunde nurodyta aplinkybe, kad pradinis atsakovės kreditorius... 49. 8.5.... 50. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje... 51. 8.6.... 52. Vadovaujantis CPK 95 straipsnio nuostatomis, atsakovei už piktnaudžiavimą... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 55. 9.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 57. 10.... 58. Apeliacijos dalyką sudaro nutarties, kuria patvirtintas bankrutavusios... 59. 11.... 60. Atskirajame skunde apeliantė prašo išreikalauti iš VSDFV duomenis apie... 61. 12.... 62. Kartu su skundu apeliantė pateikė viešai prieinamų duomenų išrašus apie... 63. 13.... 64. Apeliacinio proceso paskirtis yra ne pakartoti visos bylos nagrinėjimą iš... 65. 14.... 66. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės prašymą išreikalauti pirmiau nurodytus... 67. 15.... 68. Kolegija prijungia prie bylos ir vertins, spręsdama skundžiamos teismo... 69. 16.... 70. Apeliantės teigimu, iš viešai prieinamų duomenų nustatyta aplinkybė, kad... 71. 17.... 72. Tai, kad iš viešai skelbiamos informacijos apie pareiškėjos darbuotojų... 73. 18.... 74. Kaip matyti iš apeliantės į bylą pateikto VĮ „Registrų centras“... 75. 19.... 76. VĮ „Registrų centras“ duomenys tvirtina, kad L. M., kaip pareiškėjos... 77. 20.... 78. Skunde taip pat teigiama, kad Reikalavimo teisių perleidimo sutartis –... 79. 21.... 80. Pirmiau nurodytų motyvų pagrindu kolegija atmetė apeliantės argumentą dėl... 81. 22.... 82. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto procese teismui nustatytas aktyvus... 83. 23.... 84. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad naikinti... 85. 24.... 86. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja prašo skirti apeliantei 5 000... 87. 25.... 88. CPK 95 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1... 89. 26.... 90. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y.... 91. 27.... 92. Nors nagrinėjamu atveju apeliantės skundas nėra tenkinamas, vien tai... 93. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 94. Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą....