Byla 2-1476/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Archidis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Archidis“ bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-5327-565/2009 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Usė“ ir akcinės bendrovės DnB NORD bankas ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Archidis“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Inkaso“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Alvora“, akcinė bendrovė ,,Panevėžio statybos trestas“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Usė“ ir AB DnB Nord bankas kreipėsi į teismą su pareiškimais, prašydami iškelti atsakovui UAB ,,Archidis“ bankroto bylą. Ieškovai nurodė, kad atsakovas su jais neatsiskaito, nors buvo įspėtas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl manytina, kad atsakovas yra nemokus.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Archidis“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. Teismas nurodė, kad 2009 m. liepos 10 d. atsiliepime atsakovas teigė, jog UAB „Archidis“ veiklos nevykdo, todėl negali laiku ir tinkamai vykdyti įsipareigojimų. Apie tai, kad UAB „Archidis“ atnaujino veiklą ir gauna pajamas, iš kurių atsiskaito su kreditoriais, nėra nurodyta 2009 m. rugsėjo 9 d. atsakovo prašyme nutraukti bylą. Nors ieškovas UAB „Usė“ 2009 m. rugsėjo 9 d. prašyme teigia, kad atsakovas su juo atsiskaitė, tačiau nepateikė įrodymų, kad tai buvo padaryta atsakovui priklausančiomis lėšomis. Teismo teigimu, su UAB „Murestos prekyba“, perėmusia UAB „Muresta“ reikalavimą, buvo atsiskaityta tarpusavio skolų įskaitymo būdu, o įrodymų, kad atsakovas yra atsiskaitęs su UAB „Avenire“, nėra pateikta. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis teismas padarė išvadą, kad atsakovas UAB „Archidis“ veiklos nevykdo, pajamų, iš kurių galėtų atsiskaityti su kreditoriais, negauna. 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovo balanse nurodyta, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 6 907 694 Lt (t. 1, b. l. 35). Atsakovo trumpalaikiai įsipareigojimai AB DnB Nord bankas yra 234 941,45 Lt, o ilgalaikiai įsipareigojimai yra 11 929 733,36 Lt (t. 1, b. l. 38). Tačiau teismas nurodė, kad iš AB DnB Nord bankas pateiktos pažymos ir įsiteisėjusių Vilniaus 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutarčių matyti, jog pradelsti įsipareigojimai bankui 2009 m. rugpjūčio 27 d. yra 12 760 203,17 Lt (t. 1, b. l. 68, 69-70, 71-72), todėl atsakovo pradelsti įsipareigojimai yra 19 406 372,25 Lt (sumažinus 6 907 694,59 Lt įsipareigojimus UAB „Muresta“ ir UAB „Usė“ skolų dydžiu ir nustačius, kad pradelsti įsipareigojimai AB DnB Nord bankas yra 12 760 203,17 Lt). 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovo balanse yra apskaityta 239 906,91 Lt skola AB „Panevėžio statybos trestas“, t. y. tokia pati skola, kokią AB „Panevėžio statybos trestas“ prašo priteisti civ. byloje Nr.L2-1791-262/2009 (t. 1, b. l. 167-169). Teismo teigimu, 193 053,90 Lt AB „Panevėžio statybos trestas“ skola, taip pat UAB „Inkaso“ 8 000 Lt skola nėra įtrauktos į pradelstus atsakovo įsipareigojimus (t. 1, 38). 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovo balanse nurodyta, kad atsakovo turto vertė yra 17 506 253 Lt. Teismas nevertino kaip įrodymų atsakovo pateiktų turto vertės nustatymo pažymų (t. 1, b. l. 174-177) motyvuodamas tuo, kad pateiktos turto vertės nustatymo pažymos neatitinka Turto vertinimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Byloje yra duomenys, kad teismuose vyksta bylos dėl įpareigojimo nugriauti pastatą, esantį (duomenys neskelbtini). Turto vertės nustatymo pažymose nėra nurodyta, kaip ši aplinkybė įtakoja šio pastato rinkos kainą. VĮ Registrų centras žemės sklypą ir pastatą, esančius (duomenys neskelbtini), 2007 m. pabaigoje įvertino atitinkamai 1 943 289 Lt ir 5 396 000 Lt, t. y. 16 560 711 Lt mažiau, nei nurodyta atsakovo pateiktose turto vertės nustatymo pažymose. Butus, esančius (duomenys neskelbtini), išieškojimą vykdanti antstolė įvertino bendra

56 410 000 Lt suma (t. 1, b. l. 165). Tai yra 2 490 000 Lt mažiau nei šių butų kaina, nurodyta vėlesnėse atsakovo pateiktose turto vertės nustatymo pažymose. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas padarė išvadą, kad atsakovui priklausančio turto vertė nėra didesnė nei

638 812 744,50 Lt, t. y. nėra dvigubai didesnė nei pradelsti atsakovo įsipareigojimai (19 406 372,25 Lt), t. y. atsakovas yra nemokus. Teismas konstatavo, kad nustačius, jog atsakovas yra nemokus, nevykdo veiklos ir negauna pajamų, yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

7Atsakovas UAB ,,Archidis“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismo skundžiama nutartis priimta nenustačius visų reikšmingų faktinių bankroto bylos aplinkybių ir neteisingai vertinant įmonės mokumo būklę. Teismas, spręsdamas apie atsakovo nemokumą vadovavosi bendrovės balansu, sudarytu 2008 m. gruodžio 31 d., kuris neatspindi bendrovės mokumo teismo nutarties priėmimo dienai. Teismas bankroto procese turi pareigą aktyviai prisidėti prie įrodymų rinkimo. Teismas nepagrįstai nepareikalavo, kad atsakovas pateiktų balansą, kurio pagrindu būtų galima neginčytinai nustatyti tas faktines aplinkybes ir duomenis, kurie leistų pagrįstai spręsti ar UAB ,,Archidis“ finansinė būklė atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus pagrindus bankroto bylai iškelti. Teismo pasyvumas pasireiškė ir tuo, kad teismas kai kurias faktines aplinkybes konstatavo neįrodytomis ar nepakankamai įrodytomis, nors turėjo galimybę ir privalėjo išreikalauti tas faktines aplinkybes patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo pateiktų turto vertės nustatymo pažymų kaip neatitinkančių Turto vertinimo įstatymo reikalavimo, nors, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo turto vertės nustatymas yra ypač svarbi faktinė aplinkybė nagrinėjant bankroto iškėlimo bylą, privalėjo įsitikinti, ar atsakovas neturi tinkamai įformintų pažymų ir įpareigoti atsakovą jas pateikti ir tik po to jas vertinti su kitais įrodymais.

92. Teismas neteisingai vertino įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, todėl padarė neteisingas išvadas. Teismas nepripažino pateiktų dokumentų dėl naujo turto įvertinimo vien dėl formalių motyvų, nurodydamas, kad vertinimo dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų. Teismas privalėjo atsakovui suteikti galimybę pateikti pataisytus dokumentus arba pasiūlyti atsakovui paskirti turto vertinimo ekspertizę. Pagal UAB ,,Archidis“ 2009 m. rugsėjo 21 d. balansą bendrovė turi turto už 32 961 930 Lt, pradelsti įsipareigojimai sudaro 12 767 837 Lt, o nepradelsti įsipareigojimai – 6 767 757 Lt, iš kurių 6 mln. Lt sudaro skola įmonės akcininkams, kurie palaiko įmonės veiklos atnaujinimo procesą. Toks turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis rodo, kad UAB ,,Archidis“ negali būti laikomas nemokia bendrove ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies prasme.

103. Vien ta aplinkybė, kad UAB ,,Archidis“ nėra atsiskaitęs su ieškovu DnB NORD bankas negali būti bankroto bylos iškėlimo pagrindu. Be to, 2009 m. rugsėjo 1 d. duomenimis skola bankui sudaro 3 618 007,3 EUR arba 12 492 256 Lt, bet ne 3 695 610,28 EUR, kaip ieškinyje nurodo ieškovas. Atsakovas pateikė įrodymus, kad yra atsiskaitęs su UAB ,,Usė“, todėl ši bendrovė, šioje byloje esanti ieškovu, negali būti laikoma UAB ,,Archidis“ kreditoriumi. Teismas, pripažindamas, kad su UAB ,,Usė“ yra atsiskaityta, skundžiamoje nutartyje nepagrįstai šią įmonę vertino kaip ieškovą, turintį reikalavimo teisę.

114. Trečiojo asmens UAB ,,Inkaso“ reikalavimų UAB ,,Archidis“ nepripažįsta. Jokio UAB ,,Inkaso“ reikalavimo apmokėti skolą atsakovas nėra gavęs. Trečiųjų asmenų AB ,,Panevėžio statybos trestas“ ir UAB ,,Alvora“ reikalavimus atsakovas ginčija ir šie ginčai yra nagrinėjami teismuose. Esant ginčui dėl skolos fakto trečiųjų asmenų reikalavimų sumos negalima vertinti kaip objektyviai egzistuojančios ir teismas privalėjo į tai atsižvelgti.

125. Teismas visiškai nevertino atsakovo argumentų apie teigiamus poslinkius įmonės veikloje. Teismas nevertino, kad atsakovas 2009 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais visiškai atsiskaitė su keliais buvusiais kreditoriais, bei šiuo metu vyksta derybos su kreditoriais UAB ,,Alvora“ ir AB DnB NORD banku dėl taikos sutarties sudarymo.

13Ieškovas UAB ,,Usė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo AB DnB NORD bankas reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, kad palaiko atskirojo skundo reikalavimus.

14Tretieji asmenys UAB ,,Panevėžio statybos trestas“, UAB ,,Inkaso“ atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

17Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

18Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atspindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis. Taigi viešojo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko (atsakovo) finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus, tačiau nepaneigia ieškovo pareigos pagal CPK 178 straipsnį įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas. Teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

19Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iškėlė UAB ,,Archidis“ bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytu pagrindu – dėl įmonės nemokumo. Skundžiama nutartimi įmonės nemokumą teismas konstatavo remdamasis atsakovo UAB ,,Archidis“ atsiliepimu, įmonės 2008 m. gruodžio 31 d. balansu bei kitais byloje esančiais dokumentais. Pagal byloje esančius duomenis, bankroto byla atsakovui iškelta konstatavus, kad atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 19 406 372,25 Lt, o įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas padarė išvadą, kad atsakovui priklausančio turto vertė nėra didesnė nei

2038 812 744,50 Lt, t. y. nėra dvigubai didesnė nei pradelsti atsakovo įsipareigojimai. Teisėjų kolegija ne visiškai sutinka su tokia pirmosios instancijos išvada.

21Iš 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės balanso matyti, kad įmonės turtas sudaro 17 506 253 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 6 907 694 Lt. Tačiau pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo pateiktą kreditorinių skolų sąrašą bei remdamasis AB DnB Nord bankas pateikta pažyma ir Vilniaus 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartimis, sprendė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai bankui 2009 m. rugpjūčio 27 d. yra 12 760 203,17 Lt, o viso įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 19 406 372,25 Lt. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad sutinka, jog skola bankui 2009 m. rugsėjo 1 d. sudarė 12 492 256 Lt, tačiau nurodė, kad pagal UAB ,,Archidis“ 2009 m. rugsėjo 21 d. balansą, kurį pateikė su atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 9), bendrovė turi turto už 32 961 930 Lt, pradelsti įsipareigojimai sudaro 12 767 837 Lt, o nepradelsti įsipareigojimai –

226 767 757 Lt, iš kurių 6 mln. Lt sudaro skola įmonės akcininkams, kurie palaiko įmonės veiklos atnaujinimo procesą. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismas įvertinęs atsakovo įsipareigojimus AB DnB Nord bankas, nevertino ar kitos 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės balanse nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos yra atsakovo pradelsti įsipareigojimai. Teismas nepagrįstai, nenagrinėjęs ir nesiaiškinęs šių aplinkybių, laikė jas pradelstomis. Taip pat atsakovas, prašydamas nutraukti bylą dėl bankroto bylos UAB ,,Archidis“ iškėlimo, teismui pateikė Audito ir turto vertinimo biuro pažymas dėl turto rinkos vertės nustatymo, kuriose nurodyta, kad vertinamo turto vertė yra 32,8 mln. Lt. (t. 1,. b. l. 174-177), tačiau teismas nevertino minėtų įrodymų motyvuodamas tuo, kad pateiktos turto vertės nustatymo pažymos neatitinka Turto vertinimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovo turto vertės nustatymas yra svarbi aplinkybė nagrinėjant bankroto iškėlimo bylą, teismas turėjo išsiaiškinti kokia yra atsakovo turimo turto vertė, įpareigoti atsakovą pateikti papildomus įrodymus arba skirti turto įvertinimą.

23Nors CPK 178 straipsnis ir numato, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, tačiau tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl įmonės nemokumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Pažymėtina, kad aktyvus teismo vaidmuo, nepažeidžiant civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, ir bankrutuojančios įmonės interesų apsauga ypač aktuali dabartinės sunkios ekonominės situacijos metu. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė tikrosios turto vertės, nesiaiškino įmonės pradelstų įsipareigojimų santykio su turto verte, bei atsižvelgus į kitas atsakovo nurodytas aplinkybes dėl to, jog atsakovo 6 mln. Lt skola sudaro įmonės akcininkams, kurie palaiko įmonės veikos atnaujinimą, kad atsakovas atsiskaitė su keliais kreditoriais, vyksta derybos su ieškovu AB DnB Nord banku, tikslinga tinkamai įvertinti šias faktines aplinkybes ir aktualią įmonės finansinę būklę, grįstiną aktualiu bendrovės balansu bei pelno (nuostolio) ataskaita.

24Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė bylos aplinkybes, kurios leistų konstatuoti įmonės nemokumą, nesiaiškino įmonės pradelstų įsipareigojimų santykio su jos turimo turto verte, kuris yra lemiamas kriterijus, konstatuojant įmonės nemokumą. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, o pagal byloje esančius įrodymus bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiama nutartis naikintina ir pirmosios instancijos teismui iš naujo perduotinas nagrinėti klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Archidis“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai UAB „Usė“ ir AB DnB Nord bankas kreipėsi į teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. 6 410 000 Lt suma (t. 1, b. l. 165). Tai yra 2 490 000 Lt mažiau nei šių... 6. 38 812 744,50 Lt, t. y. nėra dvigubai didesnė nei pradelsti atsakovo... 7. Atsakovas UAB ,,Archidis“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 8. 1. Teismo skundžiama nutartis priimta nenustačius visų reikšmingų... 9. 2. Teismas neteisingai vertino įmonės ūkinės finansinės veiklos... 10. 3. Vien ta aplinkybė, kad UAB ,,Archidis“ nėra atsiskaitęs su ieškovu DnB... 11. 4. Trečiojo asmens UAB ,,Inkaso“ reikalavimų UAB ,,Archidis“... 12. 5. Teismas visiškai nevertino atsakovo argumentų apie teigiamus poslinkius... 13. Ieškovas UAB ,,Usė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 14. Tretieji asmenys UAB ,,Panevėžio statybos trestas“, UAB ,,Inkaso“... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 18. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 19. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 20. 38 812 744,50 Lt, t. y. nėra dvigubai didesnė nei pradelsti atsakovo... 21. Iš 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės balanso matyti, kad įmonės turtas sudaro... 22. 6 767 757 Lt, iš kurių 6 mln. Lt sudaro skola įmonės akcininkams, kurie... 23. Nors CPK 178 straipsnis ir numato, jog šalys turi įrodyti aplinkybes,... 24. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir...