Byla 2KT-22/2011
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, dėl laikino motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos ir išlaikymo priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Vytautas Kursevičius, susipažinęs su civiline byla Nr. ( - ) (Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinė byla) (Nr. ( - ) – Šiaulių rajono apylinkės teismo suteiktas Nr.) iškelta pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. L., gyv. ( - ) (tretieji asmenys – Kuršėnų vaikų globos namai, buveinė Pramonės g. 303, Kuršėnuose, Šiaulių rajone ir Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai, buv. Vilniaus g. 303, Šiaulių mieste), dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, dėl laikino motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2

  1. Faktai

3Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 22 d. (teisėjo rezoliucija) priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. L., gyv. ( - ) (tretieji asmenys – Kuršėnų vaikų globos namai, buveinė Pramonės g. 303, Kuršėnuose, Šiaulių rajone ir Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai, buv. Vilniaus g. 303, Šiaulių mieste) dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, dėl laikino motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos ir išlaikymo priteisimo.

42011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 7 straipsniu, 34 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 136 straipsnio 4 dalimi priėmė procesinį sprendimą bylą perduoti pagal daugumos įrodymų buvimo vietą, siekiant bylos išnagrinėjimo operatyvumo ir ekonomiškumo, t. y. Šiaulių rajono apylinkės teismui.

5Šiaulių rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi perdavė civilinę bylą Šiaulių apygardos teismui, konstatavęs, kad byla perduota pažeidžiant Civilinio proceso kodekso normas, be to, yra neteisminga Šiaulių rajono apylinkės teismui, todėl jos teismingumo klausimas spręstinas aukštesniosios pakopos – Šiaulių apygardos teisme.

6Dėl abiejų teismų priimtų nutarčių atskirieji skundai negauti, todėl šiuo atveju, Šiaulių rajono apylinkės teismui nutartimi perdavus bylą apygardos teismui, būtina išspręsti bylos teismingumo klausimą aukštesniosios pakopos teisme, kadangi šioje teisinėje situacijoje kyla Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių civilinių bylų teismingumo klausimus, taikymas.

  1. Dėl CPK 35 straipsnio taikymo.

7Teisėjai vykdydami teisingumą klauso tik įstatymo. Tokia nuostata suformuluota Konstitucijos 9 straipsnyje. Teisingumo vykdymas tiesiogiai susijęs ir su bylų priskirtinumu bei jų teismingumu. Todėl bylas, gautas pagal jų teismingumą reglamentuojančias teisės normas, teismai privalo išnagrinėti iki pabaigos, ir niekas neturi teisės jos paimti iš teismo ar perduoti kitam teismui, išskyrus atvejus, nustatytus įstatymo. CPK 35 straipsnis nustato ir tvarką ir procedūras, kuriomis vadovaujantis bylos gali būti perduodamos iš vieno tos pačios grandies teismo kitam. Ši tvarka reglamentuota minėto CPK straipsnio 2 dalyje. Aiškinant ir taikant šią įstatymo nuostatą, kartu su CPK 34 straipsnio nuostatomis, atkreiptinas dėmesys į teismų kompetencijos ribas. Jau buvo minėta, kad bylą perduoti iš vieno teismo į kitą galima tik išimtinais atvejais, kuriuos nustato įstatymas. Šiuo nagrinėjamu atveju tokia teisė suteikta tik apygardos teismui. Todėl teisėjas, priimdamas nutartį ir taikydamas CPK 34 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kartu turėjo vadovautis ir CPK 35 straipsnio 2 dalimi, nustatančia bylų perdavimo kitam apylinkės teismui taisykles ir bylą persiųsti apygardos teismui, kuris galutine nutartimi šį klausimą nurodytu pagrindu išspręstų, priimdamas nutartį. Gi šiuo atveju Šiaulių miesto apylinkės teismas nurodytu pagrindu (dėl daugumos įrodymų buvimo ir bylos išnagrinėjimo operatyvumo ir ekonomiškumo) perduodamas bylą Šiaulių rajono apylinkės teismui pažeidė CPK 34 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 35 straipsnio 2 dalyje nustatytą bylų perdavimo iš vieno teismo kitam tvarką. Todėl tokia nutartis negali sukurti teisinių padarinių. Tačiau, esant tokiai teisinei situacijai, kai yra iš esmės būtina spręstai klausimą dėl bylos, priimtos vadovaujantis teismingumo taisyklėmis perdavimo kitam tos pačios grandies teismui, šis klausimas išspręstinas iš esmės.

  1. Aplinkybės reikšmingos bylos teismingumui.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas atsakovei R. L., gyv. ( - ) neterminuotai apriboti motinos valdžią, taip pat dėl laikino motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos ir išlaikymo priteisimo. Atsakovė šioje byloje ir vienas trečiasis asmuo – Sutrikusio vystymosi kūdikių namai yra Šiaulių miesto apylinkės teismo veiklos (jurisdikcijos) teritorijoje, todėl ieškinys pagrįstai pareikštas pagal teritorinį teismingumą, t. y. Šiaulių miesto apylinkės teisme (CPK 29 straipsnis). Ieškinio esmė, turinys ir suformuluoti prašymai visiškai paneigia Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarties motyvus dėl daugumos įrodymų buvimo vietos. Priešingai pagal ieškinio reikalavimų esmę, įrodinėjamas faktines aplinkybes dauguma įrodymų yra Šiaulių miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje, todėl bylos perduoti šiais argumentais nei teisinio nei faktinio pagrindo nebuvo ir nėra. Nutartyje minima ir kita – t. y. ieškovo pozicija dėl bylos nagrinėjimo, kuri ieškovo suformuluota kiek kitaip ir kitokia prasme negu jai ją suteikia teismas savo priimtoje nutartyje. Ieškovas neprašo bylos perduoti kitam, šiuo atveju Šiaulių rajono apylinkės teismui, bet prašo išnagrinėti bylas esančias rajono ir miesto teismuose kartu, todėl teisėjas, priėmęs ieškinį turėjo svarstyti klausimą dėl bylų, esančių skirtinguose tos pačios grandies teismuose sujungimo, bet ne perduoti pagal teismingumo taisykles priimtą bylą teismui, kuriam ji neteisminga.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 29 straipsniu, 34 straipsnio 1 dalimi, 35 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

10Civilinę bylą Nr. ( - ) (Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinė byla) (Nr. ( - ) – Šiaulių rajono apylinkės teismo bylai suteiktas Nr.) iškeltą pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. L., gyv. ( - ) (tretieji asmenys – Kuršėnų vaikų globos namai, buveinė Pramonės g. 303, Kuršėnuose, Šiaulių rajone ir Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai, buv. Vilniaus g. 303, Šiaulių mieste), dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, dėl laikino motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos ir išlaikymo priteisimo perduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai