Byla AS-552-865-13
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Lietuvos ornitologų draugija atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Lietuvos ornitologų draugija skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas asociacija Lietuvos ornitologų draugija skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-514. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. sustabdyti skundžiamo įsakymo galiojimą iki bylos išnagrinėjimo.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą, tačiau atsisakė taikyti laikinąsias reikalavimo užtikrinimo priemones, kadangi pareiškėjas nepateikė argumentų, jog tokių priemonių nepritaikius, teismo sprendimo šioje byloje vykdymas pasunkėtų.

6II.

7Pareiškėjas asociacija Lietuvos ornitologų draugija atskiruoju skundu (b. l. 82-84) prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkinti – iki tol, kol bus išnagrinėtas skundas ir įsiteisės teismo sprendimas, sustabdyti aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-514 įsigaliojimą. Pareiškėjas pažymi, kad apskundus ginčijamą įsakymą, tačiau teismui nesustabdžius jo įsigaliojimo, atsakovas turi teisę ir pagrindą reikalauti iš pareiškėjo nurodytos sumos įmokėjimo, o pareiškėjui jo nevykdant, turi teisę pradėti priverstinį šios sumos išieškojimą. Pareiškėjo manymu, tokiu atveju patenkinus jo skundą iš esmės pasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas, nes reikėtų susigrąžinti įmokėtas sumas iš valstybės biudžeto. Pareiškėjas pažymi, kad nėra pelno siekiantis juridinis asmuo, todėl jo veiklai 5 996,29 Lt sumos netekimas sukeltų nemažus nuostolius.

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pažymi, kad pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, o vėliau paaiškėjus, kad skundžiamas įsakymas yra pagrįstas, piniginių lėšų išieškojimas gali tapti neįmanomas, pvz., dėl sunkios pareiškėjo finansinės padėties ar kitų aplinkybių.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Pareiškėjas iniciavo ginčą dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-514 pagrįstumo ir teisėtumo. Pareikštam reikalavimui užtikrinti pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti skundžiamo įsakymo įsigaliojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgus į pareiškėjo pateikto prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo turinį, galima daryti išvadą, jog pareiškėjas iš esmės prašė laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.).

13Skundžiamu aplinkos ministro įsakymu, be kita ko, nustatyta, kad Lietuvos ornitologų draugija turi grąžinti išmokėtą Europos Sąjungos fondų lėšų dalį – 5 996,29 Lt. Atskiruoju skundu pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas atmetė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

14ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

15Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

16Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-825/2013).

17Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės siejo su aplinkybėmis, kad skundžiamas įsakymas yra neteisėtas, o jo galiojimo nesustabdžius ir teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, reikėtų susigrąžinti įmokėtas sumas iš valstybės biudžeto, dėl ko, pareiškėjo manymu, būsimo sprendimo vykdymas iš esmės būtų apsunkintas, pareiškėjas patirtų nuostolių.

18Įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą, teisėjų kolegijos manymu, negalima daryti išvados, kad, nepritaikius pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, pasunkėtų arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

19Pažymėtina, kad pareiškėjo nurodyti motyvai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo šioje byloje yra susiję ne su potencialios grėsmės, jog šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, galimybe, o su neigiamomis materialinėmis pasekmėmis pareiškėjui. Pareiškėjo teiginiai apie galimus nuostolius iš esmės yra paremti tik bendro pobūdžio pasvarstymais, o ne konkrečiais ir išsamiais finansiniais apskaičiavimais. Be to, galima žala ir pareiškėjo galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat pareiškėjo turtiniai interesai negali nusverti valstybės ir visuomenės interesų. Be to, pažymėtina, kad, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, t. y. panaikinus ginčijamą aplinkos ministro įsakymą, pareiškėjo sumokėta Europos Sąjungos fondų lėšų dalis privalo jam būti grąžinta iš valstybės biudžeto be papildomų teisminių procesų (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-246/2013). Taigi pareiškėjas nagrinėjamu atveju nepagrindė savo pozicijos, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi pagrįstai nusprendė netaikyti priemonių reikalavimui užtikrinti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutarties dalį dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę panaikinti nėra pagrindo.

21Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-39/2012).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo asociacijos Lietuvos ornitologų draugijos atskirojo skundo netenkinti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas asociacija Lietuvos ornitologų draugija skundu kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi... 6. II.... 7. Pareiškėjas asociacija Lietuvos ornitologų draugija atskiruoju skundu (b. l.... 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra... 9. Teisėjų kolegija... 10. III.... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Pareiškėjas iniciavo ginčą dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d.... 13. Skundžiamu aplinkos ministro įsakymu, be kita ko, nustatyta, kad Lietuvos... 14. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 15. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo... 16. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 17. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės... 18. Įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti... 19. Pažymėtina, kad pareiškėjo nurodyti motyvai dėl reikalavimo užtikrinimo... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 21. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo asociacijos Lietuvos ornitologų draugijos atskirojo skundo... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartį... 25. Nutartis neskundžiama....