Byla 2S-1217-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Tatjana Žukauskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Airo Catering Services Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tanagra“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Airo Catering Services Lietuva“ dėl skolos priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Tanagra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Airo Catering Services Lietuva“ 7 286,00 Lt skolą, 6 procentus palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones– areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias sąskaitose bankuose ir kasoje, 7 286,00 Lt sumai, o piniginių lėšų esant nepakankamai, areštuoti atsakovo nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą. Prašymą motyvavo tuo, kad atsakovas vėluoja su ieškovu atsiskaityti, elgiasi nesąžiningai, todėl yra pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo teisėti interesai bei lūkesčiai atgauti skolą iš atsakovo bus dar mažiau apsaugoti, o teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 13 d. nutartimi prašymą tenkino – areštavo atsakovo turtą, taip pat ir pinigines lėšas viso 7 286 Lt sumai. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad dėl pareikšto reikalavimo pobūdžio netaikius laikinosios apsaugos priemonės galimas teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl yra pagrindas ją taikyti.

8Atsakovas UAB „Airo Catering Services Lietuva“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas nemotyvavo nutarties tenkindamas prašymą, todėl tokia nutartis neatitinka Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 4 dalies reikalavimų.

9Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovo nemokumą, slapstimąsi, buveinės pakeitimą ar panašius veiksmus, leidžiančius daryti išvadą, kad atsakovas siekia apsunkti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tai, kad atsakovas nevykdo prievolės sumokėti skolos, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimą. Apeliantas nurodo, kad prašoma priteisti skola nėra pakankamai didelė atsakovui, jis yra pelningai ir stabiliai veikianti įmonė, neslepianti pajamų, teikianti keleivių maitinimo paslaugas orlaiviams, veikla pastovi ir tęstinė. Atsakovo pardavimo pajamos pagal 2008 m. ataskaitą per 2008 m. sudarė apie 2 milijonus, o atsakovo turtas – daugiau nei 3,5 milijono, todėl gera atsakovo turtinė padėtis akivaizdžiai paneigia galimas abejones dėl teismo sprendimo tinkamo įvykdymo.

10Ieškovas UAB „Tanagra“ atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikė praleidęs įstatymo nustatytą terminą, todėl teismo nutartimi buvo grąžintas jį padavusiam asmeniui.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje esančią medžiagą, sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl atskirojo skundo argumentais jos keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo.

13Laikinųjų apsaugos priemonių, įtvirtintų Civilinio proceso kodekso 145 straipsnyje, taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebegalimu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis). Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama, kad visą bylos nagrinėjimo laiką šalių finansinė padėtis išliktų tokia, kokia buvo prieš nagrinėjant bylą, kad būtų reali galimybė įgyvendinti priimtą teismo procesinį sprendimą.

14Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje pareikštam turtinio pobūdžio reikalavimui užtikrinti, jos pritaikytos vadovaujantis ekonomiškumo bei proporcingumo principais.

15Kolegija nesutinka su atsakovo UAB „Airo Catering Services Lietuva“ atskirojo skundo argumentu, jog teismo nutartis neatitinka Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 4 dalies reikalavimų, teismas jos nemotyvavo, kadangi, kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, teismas, spręsdamas dėl prašymo pagrįstumo, atsižvelgė į pareikšto reikalavimo pobūdį, kuris, kaip matyti iš ieškinio turinio, yra turtinio pobūdžio, kas, pasak teismo, sąlygoja laikinosios apsaugos priemonės taikymą, todėl nėra pagrindo laikyti, kad teismas nesilaikė minėtos procesinės teisės normos ir niekuo nemotyvavo priimtos nutarties.

16Apeliantas nurodo, kad ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovo nemokumą, slapstimąsi, buveinės pakeitimą ar panašius veiksmus, leidžiančius daryti išvadą, kad atsakovas siekia apsunkti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tačiau tokie argumentai neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovui nurodžius, kad atsakovas vėluoja atsiskaityti su juo, elgiasi nesąžiningai, tokios aplinkybės nagrinėjamu atveju buvo pakankamos, tenkinant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

17Tai, kad prie atskirojo skundo yra pateikti duomenys apie atsakovo finansinę padėtį, kurią jis apibūdina gera, ir kad reikalavimo dydis jam nėra didelis, tačiau nepateikus teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad galimai teigiamo ieškovui teismo sprendimo atveju atsakovas tinkamai ir operatyviai, be to, be jokių kliūčių įvykdytų teismo sprendimą, darytina išvada, jog teismas pagrįstai taikė minėtas laikinąsias apsaugos priemones. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovo finansinės padėties nurodymas kaip geros dar nereiškia, jog iki bylos išnagrinėjimo pabaigos ji nepasikeis, o faktorių, galinčių įtakoti jos pablogėjimą – daug. Atskirojo skundo argumentai, jog buvo pažeista šalių interesų pusiausvyra, ribojamos atsakovo galimybės vykdyti įprastinę ūkinę veiklą, nepagrįsti. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis nuolat sukeliami tam tikri turtiniai suvaržymai asmeniui, kurio atžvilgiu jos yra taikomos, kadangi jų paskirtis – preliminariai užtikrinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad, pasak atsakovo, jo turtinė padėtis yra gera, nepasikeitusi, kolegijai nėra pagrindo laikyti, jog pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis kaip nors nepagrįstai suvaržomos jo turtinės teisės ar gali būti sukeltos neigiamos pasekmės įmonės veiklai, nes įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, atsakovas nepateikė.

18Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

19Atmetus atsakovo atskirąjį skundą, iš jos priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurias sudaro 7,15 Lt, į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš UAB „Airo Catering Services Lietuva“ 7,15 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Tatjana Žukauskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas UAB „Tanagra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 13 d. nutartimi... 8. Atsakovas UAB „Airo Catering Services Lietuva“ atskiruoju skundu prašo... 9. Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie... 10. Ieškovas UAB „Tanagra“ atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikė... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje esančią medžiagą,... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių, įtvirtintų Civilinio proceso kodekso 145... 14. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino... 15. Kolegija nesutinka su atsakovo UAB „Airo Catering Services Lietuva“... 16. Apeliantas nurodo, kad ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų ar bent... 17. Tai, kad prie atskirojo skundo yra pateikti duomenys apie atsakovo finansinę... 18. Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 19. Atmetus atsakovo atskirąjį skundą, iš jos priteistinos bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 22. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 13 d. nutartį... 23. Priteisti iš UAB „Airo Catering Services Lietuva“ 7,15 Lt bylinėjimosi...