Byla 2-468-939/2015
Dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui ir neturtinės žalos priteisimo priėmimo klausimą

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės A. A. ieškinio atsakovui V. S. dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui ir neturtinės žalos priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė A. A. pateikė teismui ieškinį atsakovui V. S. dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui ir neturtinės žalos priteisimo su trūkumais (nenurodė atsakovo gimimo datos, duomenų apie ieškovės ir vaiko gyvenamąsias vietas, neaiškiai suformulavo reikalavimus dėl neturtinės žalos priteisimo bei tėvystės nustatymo (ieškovė, nepilnametės D. A. motina, prašė nustatyti, jog atsakovas yra jos (t.y. ieškovės) tėvas, nors iš ieškinio turinio matyti, jog prašoma nustatyti, kad atsakovas yra nepilnametės D. A. tėvas), pateikė netikslų reikalavimą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo (nenurodė, kokio dydžio, kokios išlaikymo formos prašoma), nepateikė duomenų apie savo turtinę padėtį, pinigines lėšas, reikalingas nepilnamečio vaiko poreikiams ir interesams (maistui, aprangai, būstui, mokslui, sveikatai ir kitam ugdymui) patenkinti, ir nepateikė minėtus duomenis patvirtinančių įrodymų, nenurodė, kokiais įrodymais grindžia reikalavimą dėl tėvystės nustatymo, su ieškiniu pateikė rašytinių įrodymų kopijas, nepatvirtintas teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens, nepateikė teismui procesinio dokumento kopijos ar egzemplioriaus su priedais, pateiktino institucijai, teikiančiai išvadą byloje – Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, už neturtinį reikalavimą nustatyti tėvystę, kuris turi būti apmokėtas 41,00 Eur žyminiu mokesčiu, sumokėjo 28,00 Eur žyminio mokesčio, be to, nesumokėjo žyminio mokesčio už turtinį reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, netiksliai nurodė dalyvaujančių byloje asmenų procesines padėtis), todėl Prienų rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovei buvo nustatytas dešimties dienų terminas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus.

3Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kuriems reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir (ar) pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl, tik esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-966/2009). Ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kada dėl netinkamo ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo, apskritai iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas.

4Ieškovė teismo nustatytu terminu pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė atsakovo gimimo datą, duomenis apie ieškovės ir vaiko gyvenamąsias vietas, atsiėmė reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo iš atsakovo, pateikė duomenis apie savo turtinę padėtį, su ieškiniu pateikė įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas rašytinių įrodymų kopijas, sumokėjo trūkstamą žyminio mokesčio dalį už neturtinį reikalavimą, patikslino dalyvaujančių byloje asmenų procesines padėtis, tačiau nepatikslino reikalavimo dėl tėvystės nustatymo (ieškovė, nepilnametės D. A. motina, vėl prašo nustatyti, jog atsakovas yra jos (t.y. ieškovės) tėvas, nors iš ieškinio ir patikslinto ieškinio turinio matyti, jog prašoma nustatyti, kad atsakovas yra nepilnametės D. A. tėvas), nepatikslino reikalavimo dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo (nenurodė, kokio dydžio išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo prašoma), nepateikė detalizuotų duomenų apie pinigines lėšas, reikalingas nepilnamečio vaiko poreikiams ir interesams (maistui, aprangai, būstui, mokslui, sveikatai ir kitam ugdymui) patenkinti ir minėtus duomenis patvirtinančių įrodymų, nenurodė, kokiais įrodymais grindžia reikalavimą dėl tėvystės nustatymo, nepateikė teismui tiek patikslinto procesinio dokumento kopijų ar egzempliorių su priedais, kad po vieną tektų priešingai šaliai ir tretiesiems asmenims.

5Ieškinio trūkumai – netikslūs reikalavimai dėl tėvystės nustatymo bei išlaikymo priteisimo laikyti esminiais ieškinio trūkumais, kurie neleidžia suprasti pareikštų reikalavimų esmės ir ribų, sudaro esmines kliūtis tolesnei proceso eigai, tačiau jų atsakovė nepašalino.

6Esant šioms aplinkybėms, laikytina, jog ieškovė A. A. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų nepašalino, todėl ieškinys ir patikslintas ieškinys laikytini nepaduotais ir su priedais grąžintini juos padavusiam asmeniui. Tačiau tai neužkerta kelio, ieškovei ištaisius nurodytus trūkumus, pateikti naują ieškinį.

7Atsisakius priimti ieškinį ir patikslintą ieškinį, ieškovei grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 115 straipsnio 3 - 5 dalimis, 290-291 straipsniais,

Nutarė

9Ieškovės A. A. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui V. S. dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo laikyti nepaduotais ir grąžinti kartu su pateiktais priedais jį padavusiam asmeniui

10Grąžinti A. A., asmens kodas ( - ) 41,00 Eur (keturiasdešimt vieno euro 00 ct) žyminį mokestį, sumokėtą 2015 m. vasario 2 d. mokėjimo nurodymu Nr. 14 (mokėjimo suma - 28,00 Eur) ir 2015 m. kovo 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 306 (mokėjimo suma - 13,00 Eur) į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, kodas 70440.

11Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai