Byla A2.13.-109-517/2013
Dėl priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymo klausimo išsprendimo, tačiau į teismą sugrįžo neįteiktas teismo šaukimas, pašto darbuotojams padarius atžymą ant registruoto šaukimo šaknelės apie tai, kad adresatas yra išvykęs į užsienį ir nurodytu adresu nebegyvena

Nustatė

1Pil. A. Z. buvo nubaustas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros vyr. valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2010m. lapkričio 22d. nutarimu Nr. 13.1-382 pagal LR ATPK 87 str. 3d. 100,- Lt.(vieno šimto litų ir 00 ct.) dydžio bauda.

2Pažeidėjas A. Z. jam paskirtos administracinės baudos įstatymo nustatytu laiku nesumokėjo, informacijos apie pažeidėjo A. Z. įdarbinimą pagal SODROS žinybinio registro bazės duomenis nėra,, turto, į kurį galima būtų nukreipti baudos išieškojimą, pažeidėjas neturi(pagrindas: 2013m. sausio 25d. antstolės surašytas aktas apie išieškojimo negalimumą). Pažeidėjas A. Z. 2013m. vasario 25d., 0900 val., pakartotinai buvo kviečiamas atvykti į teismą dėl priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymo klausimo išsprendimo, tačiau į teismą sugrįžo neįteiktas teismo šaukimas, pašto darbuotojams padarius atžymą ant registruoto šaukimo šaknelės apie tai, kad adresatas yra išvykęs į užsienį ir nurodytu adresu nebegyvena.

3Įstatymas numato, kad nesumokėta administracinė nuobauda-bauda pažeidėjams gali būti pakeistina į nemokamus viešuosius darbus, tačiau jie skiriami tik darbingiems asmenims(LR ATPK 314 str. 4d.). Kadangi pažeidėjo A. Z. dabartinė buvimo vieta yra nežinoma, o teismas duomenų apie jo dabartinę gyvenamąją vietą neturi, juolab, kad skolininko paieška per policiją yra vykdoma išieškotojo iniciatyva(LR CPK 620 str. 3d.), todėl, pažeidėjui nedalyvaujant, yra negalimas LR ATPK 314 str. numatytas priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymo klausimo išsprendimas. Esant tokioms aplinkybėms, prašymas yra atmestinas ir su visa medžiaga yra grąžintinas pareiškėjui.

4Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 3022-3024 str.str., 314 str. 4d.

Nutarė

5LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros prašymą dėl priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymo klausimo išsprendimo pil. A. Z. atžvilgiu atmesti ir su visa medžiaga grąžinti pareiškėjui-LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūrai.

6Nutartį ir teikimą su visa prie jo esančia medžiaga išsiųsti LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros, kurios buveinė yra adresu: Vilniaus gt. Nr. 140, Ukmergės m., žiniai.

7Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai