Byla 2-2909-207/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui prokurorui Viktorui Roščenkovui, suinteresuoto asmens atstovei Virginijai Šimkienei, suinteresuotam asmeniui R. P., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginant Z. B., interesus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Viešajai įstaigai Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centrui, Viešajai įstaigai Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui, R. P., asmeniui, kurį prašoma pripažinti neveiksniu Z. B. dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, ir

Nustatė

3Pareiškėjo atstovas prokuroras Viktoras Roščenkovas prašė pripažinti Z. B. neveiksnia ir paaiškino, kad Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje pagal gautą R. P. prašymą buvo pradėti rinkti duomenys dėl jos tetos Z. B. pripažinimo neveiksnia. R. P. prašyme prokuratūrai nurodė, kad teta serga kraujagysline demencija ir negali savimi pasirūpinti, o ji pageidautų būti paskirta tetos globėja. Pareiškėjas išreikalavo Z. B. medicininius dokumentus, iš kurių sužinojo, kad Z. B. diagnozuota nepatikslinta kraujagyslinė demencija, kad ji yra vieniša, našlė, vaikų neturi ir dėl ligos Z. B. negali atlikti juridinių veiksmų ir disponuoti savo lėšomis. Pareiškimą prašė patenkinti.

4Suinteresuotas asmuo R. P. paaiškino, kad jos teta serga psichine liga. Z. B. liga pasireiškia tuo, kad ji nesupranta savo veiksmų, nesiorientuoja aplinkoje, blogai mato, žmones atpažįsta pagal balsą, jai reikalinga nuolatinė kito asmens globa ir priežiūra. Jos santykiai su teta labai geri, teta jos naudai surašė testamentą ir ji jaučia pareigą pasirūpinti Z. B.. Pareiškimą siūlė patenkinti.

5Suinteresuoto asmens atstovė Virginija Šimkienė su pareiškėjo pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti ir paaiškino, kad yra duomenų , kad Z. B. serga psichikos liga ir yra pagrindas pripažinti ją neveiksnia. Parenkant globėjo kandidatūrą, bus įvertinti visi galimi kandidatai ir jų galimybės globoti neveiksnų asmenį.

6Suinteresuoto asmens Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro atstovas kviečiamas į posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant ir nurodė, kad Z. B. anksčiau gydėsi centre, tačiau šiuo metu ji nesigydo ir centras šia byla nėra suinteresuotas.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš pareiškėjo atstovo, suinteresuoto asmens, suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimų ir byloje esančių duomenų matyti, jog Z. B. yra neįgali (b.l.51), jai diagnozuota nepatikslinta kraujagyslinė demencija (b.l.9) ir dėl šios ligos jai sutriko orientacija laike ir vietoje, kontaktas su aplinkiniais (b.l.10). Z. B. gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute, adresu ( - ) (b.l. 12), yra našlė (b.l. 45) ir vaikų neturi. Iš teismo psichiatrinės ekspertizės akto išvados (b.l. 66-67) matyti, kad Z. B. konstatuotas lėtinis progresuojantis psichikos sutrikimas - multiinfarktinė demencija, dėl psichikos sveikatos būklės ji negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, negali suprasti jai įteikiamų dokumentų reikšmės, duoti teismui paaiškinimų.

9Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad yra pagrindas pareiškėjo pareiškimą patenkinti ir dėl psichinės ligos Z. B. pripažinti neveiksnia (CK 2.10 str.1d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270, 307 str.1d.,468 str. str. teismas,

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Pripažinti Z. B. a.k( - ) gyvenančią ( - ), neveiksnia.

13Priimti atskirą nutartį, kuria pradėti globos paskyrimo procesą.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai