Byla 2A-1817/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „ASF“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-2253-585/2012 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „ASF“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Ūkio bankui, tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Šiaurės kryptis“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Alstama“, dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi UAB „Šiaurės kryptis“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. spalio 15 d. Teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartimi patvirtintas RUAB „ASF“ 1 327 544,42 Lt finansinis reikalavimas (Nr. B2-1474-553/2012).

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartimi UAB „ASF“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirtas UAB „Restrus“ (Nr. B2-852-585/2012).

6Ieškovas RUAB ,,ASF“ 2011 m. sausio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė priteisti iš atsakovo AB Ūkio banko 1 327 544,42 Lt nuostolių, 149 138,20 Lt palūkanų ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas.

7Nurodė, kad pagal trečiojo asmens UAB „Šiaurės kryptis“ ir atsakovo AB Ūkio banko (toliau ir bankas) 2007-04-03 kredito linijos sutartį Nr. KR04-219/07 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) (toliau ir kredito sutartis) bankas įsipareigojo iki 2009-09-30 suteikti 28 000 000 Lt kredito liniją, pastato, esančio Vilniuje, Ukmergės g. 322, statybai finansuoti, o UAB „Šiaurės kryptis“, užtikrindamas prievolių įvykdymą, įkeitė bankui šį pastatą ir jam priklausantį žemės sklypą (1 t., 15-40, 41-43, 44-47, 48-51 b. l.). UAB „Šiaurės kryptis“ su UAB „Alstama“ 2007-11-14 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 7/11, o pastarasis su ieškovu UAB „ASF“ 2008-06-11 sudarė rangos sutartį Nr. 08-05-26/2, pagal kurią ieškovas iki 2009 m. vasario mėn. minėtame objekte atliko darbų už 2 322 848,09 Lt (be PVM).

8Teigė, kad jis pagrįstai ir sąžiningai tikėjosi, jog už darbus bus atsiskaityta, tačiau bankas iš esmės jau nuo 2008 m. spalio mėn. nutraukęs finansavimą, de jure minėtą kredito sutartį vienašališkai nutraukė tik nuo 2009-04-16, todėl dėl banko kaltės už atliktus darbus jam liko nesumokėta 1 327 544,42 Lt. Tikėtina, kad UAB „Šiaurės kryptis“ nežinojo apie tikruosius banko ketinimus dėl pastato statybos finansavimo ir terminuotos kredito linijos nutraukimo prieš terminą, todėl visos neigiamos pasekmės yra atsiradusios dėl banko nesavalaikio pranešimo apie kredito sutarties nutraukimą ir jam taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245-6.249 str.).

9Tvirtino, kad atsakovas, kaip specialius finansų rinkos dalyvis, kredito sutartį nutraukė neteisėtai, nesuteikęs viso numatyto kredito, kas sukėlė statytojo ir generalinio rangovo faktinį ir teisinį nemokumą, dėl ko ieškovas (subrangovas) patyrė nurodyto dydžio nuostolius (žalą) negautų pajamų pavidalu ir buvo priverstas restruktūrizuotis. Neteisėtus banko veiksmus, anot ieškovo, patvirtina ir tai, jog bankas tyčia vilkino atsakyti statytojui dėl jo prašomo papildomo finansavimo, viešai skelbė, kad statybos darbai bus finansuojami, tuo skatindamas atlikti kuo daugiau darbų ir taip neteisėtai pasididino hipoteka jam įkeisto turto vertę.

10Ieškinio reikalavimus grindė ir atsakovo nepagrįstu praturtėjimu, teigdamas, jog bankas, nefinansavęs ieškovo atliktų darbų apmokėjimo, kaip hipotekos kreditorius nesąžiningai praturtėjo jo sąskaita, nes 2010-12-28 nekilnojamojo turto priėmimo – perdavimo aktu perimdamas šį turtą jo gavo daugiau, nei turėtų (CK 6.242 str.).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.

13Teismas nurodė, kad reikalaudamas žalos atlyginimo priteisimo ieškovas privalo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.245-6.249 str.). Nustatė, kad sutartiniai santykiai ieškovo nesiejo nei su atsakovu, nei su trečiuoju asmeniu UAB „Šiaurės kryptis“, o kredito sutartis buvo pasirašyta tik tarp pastarųjų asmenų. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad kredito sutartis, pagal kurią atsakovas buvo įgijęs teises ir pareigas, neįpareigojo jo veikti taip, kad tiesiogiai būtų užtikrintas ieškovo darbų apmokėjimas pagal jo subrangos sutartį su UAB „Alstama“, o ieškovas tokio apmokėjimo gali reikalauti iš generalinio rangovo UAB „Alstama“. Pažymėjo, kad tokia pareiga atsakovui nenumatyta ir įstatymu, o bendrasis reikalavimas civilinių santykių subjektams elgtis atidžiai ir rūpestingai taip pat netaikytinas, nes nepaneigtas kreditavimo sutarties nutraukimo teisėtumas (CK 1.178 str. 2 d.). Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp jų ir žalos.

14Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl neteisėto atsakovo praturtėjimo, jam neįrodžius, kad atsakovas įgijo tai, ko pagal sutartį neturėjo gauti, nes visas pastatas, nuosavybės teise priklausęs UAB „Šiaurės kryptis“, o ne generaliniam rangovui, buvo įkeistas bankui (CK 6.237 str. 1 d.).

15Teismas pripažino, kad kiti ieškovo argumentai, įrodymai, liudytojų parodymai yra nereikšmingi kilusiam ginčui išspręsti.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Ieškovas RUAB „ASF“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, ex officio niekiniu konstatuojant atsakovo 2009-04-08 sandorį Nr. 04-1210 „Dėl kredito sutarties nutraukimo“, kuriuo nutraukta 2007-11-12 kredito linijos sutartis Nr. KR04-219/07, išsprendžiant klausimą dėl teisinių pasekmių, taikant restituciją ir iš atsakovo ieškovui priteisiant 1 327 544,42 Lt nuostolių, 149 138,20 Lt palūkanų ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas. Teisėjų kolegijai nustačius, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, t. y. jog pagrįstai nustatęs esminę reikšmę bylai turinčias faktines aplinkybes, atsakovui vienašališkai sudarius niekinį sandorį, nutraukiant 2007-11-12 kredito linijos sutartį, teismas ex officio nekonstatavo niekinio sandorio fakto ir netaikė tokio sandorio pasekmių ir pagal bylos įrodymus jos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme – panaikinti teismo sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Taip pat nurodo, kad apeliacinį skundą būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes byla sudėtinga, o pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio reikalavimų. Apeliacinį skundą argumentuoja tuo, kad:

181. Teismas padarė esminius proceso ir materialiosios teisės pažeidimus, dėl ko byla išspręsta neteisingai: neatskleista bylos esmė, sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio reikalavimų, nes nenurodyti įrodymai, kurias grindžiamos teismo išvados ir nepateiktas jų vertinimas, nenurodyta, kodėl kai kurie įrodymai yra atmesti, o nustatęs faktines aplinkybes, jog atsakovo sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, be pagrindo ex officio nekonstatavo jo niekiniu bei nesprendė dėl jo pasekmių (CPK 263 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

192. Teismas neteisingai sprendė, kad esant nepaneigtam kreditavimo sutarties nutraukimo teisėtumui, atsakovas su kredito gavėju elgėsi teisėtai ir dėl to nutraukdamas sutartį neatliko jokių neteisėtų veiksmų, galinčių tapti jo civilinės atsakomybės prieš trečiuosius asmenis pagrindu. Jis įrodė, kad bankas įsipareigojo kredito gavėjui UAB „Šiaurės kryptis“ skirti 28 000 000 Lt darbams finansuoti nuo 2008-07-01 iki 2009-10-01, t. y. iki kredito grąžinimo dienos (Sutarties 1.3 p.), o bankui pateiktame skolininko verslo plane nurodyta, kad atsakovas yra vienintelis objekto, esančio Vilniuje, Ukmergės g. 322, finansuotojas. Šie faktai patvirtina, kad finansavimas turėjo būti teikiamas pagal didėjančias darbų apimtis, tačiau bankas 2008-07-14 tebuvo suteikęs 16 124 263 Lt, tuo jau tada pažeisdamas esmines kredito linijos sutarties sąlygas.

203. Teismo išvada, kad ieškovas atsakovo deliktinės atsakomybės pagrindu laiko pastarojo santykius su UAB „Šiaurės kryptis“, yra klaidinga, nes ieškinys grindžiamas tuo, jog atsakovo deliktinė atsakomybė atsirado pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str.). Dėl to ir buvo remiamasi faktinėmis aplinkybėmis, neatsiejamai susijusiomis su kredito sutartimi. Dar daugiau, ieškinyje jis nurodė, kad prieš pasirašydamas rangos sutartį su generaliniu rangovu UAB „Alstama“ žinojo objekto finansavimo sąlygas, todėl darbus vykdė pagrįstai tikėdamasis apmokėjimo už juos. Tuo tarpu bankas tyčiniais veiksmais klaidino ieškovą, slėpdamas faktinį kredito linijos sutarties nutraukimo faktą nuo 2008-10-01, todėl yra atsakingas už ieškovo nuostolius.

214. Teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad 1 327 544,42 Lt yra ieškovo patirti nuostoliai, kurių galėjo išvengti tik tuomet, jei bankas tiesiogiai ar netiesiogiai būtų informavęs jį apie faktinį finansavimo nutraukimą dar 2008-07-02 (CK 6.249 str.).

223. Teismo išvada, kad nenustatytas teisiškai reikšmingas atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti glaudus priežastinis ryšys, nepagrįsta ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nes teismas iš viso nenagrinėjo, ar ieškovo nuostoliai kilo iš banko neteisėtų veiksmų. Jis įrodė, kad banko atsakomybė kilo dėl to, jog nuo 2008-10-01 faktiškai nutraukęs finansavimą pagal kredito sutartį, bankas apie tai nepranešė ieškovui, t. y. pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.263 str.), todėl turi atlyginti ieškovo nuostolius. Pagal teismų praktiką netgi netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jei neteisėti veiksmai padėjo žalai atsirasti ar padidėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; 2005 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2005; 2002 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-614/2002).

234. Teismas be pagrindo netyrė atsakovo, kaip profesionalia finansine veikla užsiimančio subjekto, kaltės.

245. Ieškovas niekuomet nereikalavo darbų rezultato sugrąžinimo, tačiau yra įsitikinęs, kad jo darbų sąskaita atsakovas nepagrįstai praturtėjo. Kitaip tariant, ieškovas neprašė iš atsakovo priteisti skolos, bet reikalavo nuostolių, kurie atitinkamai yra atsakovo nepagrįstas praturtėjimas. Tačiau teismas iš viso netyrė šių aplinkybių.

25Atsakovas AB Ūkio bankas atsiliepimu į apeliacinį skundą su skundu nesutinka ir prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama, kad:

261. Apeliantas nepagrįstai apeliaciniu skundu siekia papildyti ieškinio dalyką reikalavimu pripažinti negaliojančiu kredito sutarties 2009-04-06 nutraukimą bei prašo teismo tą padaryti ex officio. Tačiau ieškovas nenurodo jokių įstatymo nustatytų niekinio sandorio pagrindų, o skundo teiginys, kad sutartis vienašališkai buvo nutraukta ne teismo tvarka, pats savaime nedaro tokio nutraukimo niekiniu. Kaip žinoma, sutartis vienašališkai gali būti nutraukta, esant tam tikroms įstatymo ar sutarties sąlygoms, tuo tarpu tik sandorio šalis tokio nutraukimo teisėtumą turi teisę ginčyti teisme, o BUAB „Šiaurės kryptis“ tokio sutarties nutraukimo teisėtumo neginčijo.

272. Apeliantas neteisingai tvirtina, kad teismas neatskleidė bylos esmės, neįvertindamas to, kad, pirma, iki kredito sutarties nutraukimo UAB „Šiaurės kryptis“ jam suteiktą limitą jau buvo išnaudojęs, o bankas papildomo finansavimo jam nebūtų skyręs, todėl ginčas dėl kredito sutarties nutraukimo teisėtumo neturi esminės reikšmės bylai. Antra, apeliantas netinkamai supranta kredito sutarties sąlygas ir jos vykdymą, t. y. nuo susitarimo pasirašymo dienos iki 2008-01-02 UAB „Šiaurės kryptis“ galėjo naudotis 11 000 000 Lt, nuo 2008-01-03 iki 2008-04-01 – 14 000 000 Lt, nuo 2008-07-02 iki 2008-10-01 – 28 000 000 Lt kredito limitu, o nuo 2008-10-02 iki 2009-01-03 kredito limitas buvo mažinamas ir paskolos likutis negalėjo viršyti 16 000 000 Lt. Kadangi UAB „Šiaurės kryptis“ nesumažino kredito limito iki nurodytos sumos, todėl kredito sutarties pažeidimo diena laikytina 2009-01-03. Apeliantas be pagrindo sureikšmina kredito sutarties 1.3 punkte padarytą rašymo apsirikimą, kad 28 000 000 Lt kredito limitas UAB „Šiaurės kryptis“ buvo nustatytas nuo 2007-11-12 iki 2009-10-01, o ne iki 2008-10-01. Trečia, apeliantas neteisingai aiškina UAB „Šiaurės kryptis“ bankui pateiktą verslo planą, teigdamas, jog bankas buvo vienintelis projekto finansuotojas, nes projektui įgyvendinti likusias 27 000 000 Lt lėšas buvo numatyta gauti iš kitų kreditorių, įskaitant patį statytoją UAB „Šiaurės kryptis“. Ketvirta, apeliantas be pagrindo teigia, kad bankas turėjo pareigą pranešti apie kreditavimo sutarties nutraukimą ne tik skolininkui UAB „Šiaurės kryptis“, bet ir rangovams bei subrangovams, kad daugiau nei du mėnesius bankas nedavė atsakymo į skolininko prašymą dėl papildomo finansavimo, nes kreditavimo sutartis nebuvo nutraukta, bet pasibaigė išnaudojus suteiktą limitą, o su skolininku ne kartą buvo aptariamos papildomo finansavimo perspektyvos. Penkta, apeliantas netinkamai cituoja banko vadovo G. U. parodymus dėl neva papildomo finansavimo skyrimo UAB „Šiaurės kryptis“.

283. Teismas padarė teisėtas ir pagrįstas išvadas, kad atsakovas ieškovo atžvilgiu neatliko jokių neteisėtų veiksmų ir žalos jam nepadarė, kad bylos šalių nesiejo sutartiniai teisiniai santykiai, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui.

294. Apeliantas neteisingai tvirtina, kad bankas, perimdamas įkeistą turtą, be pagrindo praturtėjo ieškovo sąskaita, nes jokios tiesioginės naudos iš ieškovo jis negavo, o įkeistas turtas jam perėjo teisės aktų nustatyta tvarka, kai po kelių aukcionų ir turto vertės sumažinimų jo niekas nenupirko. Be to, nesutiktina, kad perimto statinio vertė yra padidėjusi ieškovo atliktų darbų verte, nes jis perimtas už 18 000 000 Lt, kai UAB „Šiaurės kryptis“ suteiktas 28 000 000 Lt kreditas.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios instancijos teismo sprendimą, turi pareigą įvertinti sprendimo teisinį ir faktinį pagrindą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 301 str.) ir ex officio absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 263 str., 320 str. 1 d., 2 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bei aiškino teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

32Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kredito linijos sutarties Nr. KR04-219/07 pasirašytos tarp atsakovo AB „Ūkio bankas“ ir UAB „Šiaurės kryptis“ nutraukimo teisėtumo ir ieškovui atsiradusių nuostolių dėl šios sutarties nutraukimo atlyginimo.

33Teismas nustatė, kad Kredito linijos sutartis Nr. KR04-219/07 (t. 1, b.l. 26-40) buvo pasirašyta 2007 m. lapkričio 12 d. Šioje sutartyje buvo numatyta, kad UAB „Šiaurės kryptis“ bus suteiktas kreditas, o maksimalus leistino Kredito linijos limito grafikas nustatomas toks: nuo susitarimo pasirašymo momento iki 2008 01 02-11 000000 Lt, nuo 2008 01 03 iki 2008 04 01 – 14 000 000 Lt, nuo 2008 04 02 iki 2008 07 01 – 21 000 000 Lt, nuo 2008 07 02 iki 2009 10 01 – 28 000 000 Lt, nuo 2008 10 02 iki 2009 01 02 – 24 000 000 Lt, nuo 2009 01 03 iki 2009 04 01 – 16 000 000 Lt, nuo 2009 04 02 iki 2009 09 30 – 19 000 000 Lt.

34Kredito linijos sutartyje NR. KR04-219/07 yra įtvirtinta, kad kredito linija – banko kreditavimo priemonė, kuri sutartyje nustatytomis sąlygomis suteikia kredito gavėjui teisę laikas nuo laiko imti ir grąžinti kreditą ar jo dalį, neviršijant sutartyje nustatyto kredito linijos limito bei laikantis kredito linijos limito gražinimo tvarkos. Kredito linijos limitas yra maksimali kredito suma, kurią kredito gavėjas gali būti pasiskolinęs iš banko pagal sutartį. Kredito linijos limito mažinimo terminas, tai sutartyje nurodomas terminas, iki kurio kredito gavėjas privalo sugrąžinti tokią kredito sumą, kad likusi negrąžinta kredito suma neviršytų sutartyje nurodyto sumažinto kredito linijos limito.

35Ieškovas nepagrįstai teigia, kad 28 000 000 Lt dydžio maksimali kredito suma UAB „Šiaurės kryptis“ turėjo būti suteikta laikotarpiu nuo 2008-07-02 iki 2009-10-01. Nors pačioje sutartyje taip yra užfiksuota, visgi sistemiškai aiškinat ir įvertinus atsakovo poziciją teismas sprendžia, kad 28 000 000 Lt dydžio maksimali kredito suma kredito gavėjui galėjo būti suteikta ir jis šia suma galėjo disponuoti laikotarpyje nuo 2008-07-02 iki 2008-10-01, o nuo šio periodo pabaigos prasidėjo kredito grąžinimo terminas, kuomet UAB „Šiaurės kryptis“ disponuotina lėšų dalis atitinkamai buvo mažinama. Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad kredito grąžinimo laikotarpis prasidėjo nuo 2008 m. spalio 1 d., o Kredito linijos sutartis NR. KR04-219/07 buvo nutraukta 2009 m. balandžio 6 d. kredito gavėjui UAB „Šiaurės kryptis“ nevykdant savo finansinių įsipareigojimų mažinti kredito limitą iki nustatyto dydžio. UAB „Šiaurės kryptis“ yra patyręs verslo subjektas, kuriam turėtų būti taikomi didesni reikalavimai, tame tarpe ir suprasti pasirašomos Kredito linijos sutarties NR. KR04-219/07 sąlygas, o būtent, jog 28 000 000 Lt dydžio kredito limitu gali naudoti tik laikotarpyje nuo 2008-07-02 iki 2008-10-01, o vėliau kredito limitas mažės, t. y. atsiras prievolė sutartyje numatytais terminais ir apimtimis grąžinti panaudotą kreditą.

36Tuo laikotarpiu, kai atsakovas atliko paskutinį mokėjimą pagal Kredito linijos sutartį NR. KR04-219/07, t. y. 2008 m. lapkričio 6 d. galiojo sutartyje numatytas laikotarpis nuo 2008-10-02 iki 2009-01-02, kurio metu UAB „Šiaurės kryptis“ galėjo disponuoti ne didesniu nei 24 000 000 Lt dydžio limitu. Pagal Sąskaitos išrašą (t. 2, b. l. 40-45) UAB „Šiaurės kryptis“ jau buvo panaudojusi 20 100 595,74 Lt, o 3 984 000 Lt pagal sutarties 1.7.4. punktą buvo tikslinis kreditas, skirtas žemės sklypo, esančio Ukmergės g. 324, Vilniuje įsigyti (t. 1, b. l. 27), kurio UAB „Šiaurės kryptis“ negalėjo panaudoti ne pagal paskirtį. Taigi UAB „Šiaurės kryptis“ ne tik neturėjo teisės pagal Kredito linijos sutartį reikalauti iš atsakovo papildomų lėšų pervedimo, bet jau buvo skolingas kredito davėjui daugiau nei tuo laikotarpiu turėjo teisę būti skolingas, t.y. viršijo 24 000 000 Lt dydžio disponuotiną kredito limitą 84 595,7 Lt (24 000 000 - 20 100 595,74 - 3 984 000 = -84 595,7) lėšų suma.

37Kaip jau buvo minėta, Kredito linijos sutarties 1.7 punkte nustatyta lėšų panaudojimo paskirtis. 1.7.4 papunktyje yra nustatyta, kad iki 3 894 000 Lt yra skiriama žemės sklypo, esančio Ukmergės g. 324, Vilniuje pirkti. 2008 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. Š-107 UAB „Šiaurės kryptis“ informavo atsakovą, kad žemės sklypas, esantis Ukmergės g. 324, Vilniuje nebus perkamas ir prašoma atsakovą leisti šio objekto įsigijimui skirtas lėšas panaudoti statybos darbams finansuoti (t. 2, b. l. 66). Bylos duomenimis toks atsakovo leidimas nebuvo gautas.

38Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo teiginiu, kad bankas privalėjo pranešti apie finansavimo nutraukimą 2008 m. liepos 2 d., kuomet faktiškai nutraukė finansavimą pagal Kredito linijos sutartį. Teismas jau yra pasisakęs, kad pagal Sąskaitos išrašą (t. 2, b. l. 40-45) paskutinis mokėjimas, kurį įvykdė atsakovas pervesdamas lėšas į UAB „Šiaurės kryptis“ sąskaitą buvo atliktas 2008 m. lapkričio 6 d. tuo laiku, kaip jau buvo minėta vyko susirašinėjimas ir derybos tarp UAB Šiaurės kryptis“ ir AB Ūkio bankas ir tik pastarajam nesutikus padidinti finansavimo ir nesutikus leisti panaudoti tikslines lėšas statybų finansavimui atsakovas priėmė sprendimą nutraukti Kredito linijos sutartį Nr. KR04-219/07, apie tai tinkamu būdu informuodamas savo kontrahentą UAB „Šiaurės kryptis“.

39Pagal Kredito linijos sutartį Nr. KR04-219/07 atsakovas turėjo teisę nutraukti vienašališkai sutartį tuo atveju, kai UAB „Šiaurės kryptis“ laiku negrąžina suteikto kredito, nemoka palūkanų, neperveda apyvartinių lėšų per banką ir kt. Taigi atsakovo teisė vienašališkai nutraukti Kredito linijos sutartį Nr. KR04-219/07 kredito gavėjui, t. y. UAB „Šiaurės krypčiai“, nevykdant ar netinkamai vykdant kitas Sutarties sąlygas ar įsipareigojimus yra numatyta ir 13.1 punkte. 13.3 punkte, kuriame yra įtvirtinta atsakovo pareiga apie vienašališką Sutarties nutraukimą informuoti Kredito gavėją raštišku pranešimu prieš 15 d. (t. 1, b. l. 37-38). Atsakovas, nustatyta tvarka apie nutraukimą įspėjęs UAB „Šiaurės kryptis“ ir vėliau informavęs apie aptariamos sutarties nutraukimo faktą (t. 2, b. l. 79, 86), Kredito linijos sutartį Nr. KR04-219/07 nutraukė. Byloje nėra duomenų leidžiančių teigti, kad šis Kredito linijos sutarties Nr. KR04-219/07 nutraukimas yra neteisėtas.

40Apeliantas teigia, kad sutartis faktiškai buvo nutraukta ne tada, kada ji teisiškai buvo nutraukta, o anksčiau, nes kol vyko derybos pinigai nebuvo mokami. Taip pat apeliantas teigia, kad Kredito linijos sutartis Nr. KR04-219/07 buvo faktiškai nutraukta 2008 m. liepos 2 d. ir dėl tos priežasties, kad faktiškai nutraukus finansavimą ir, apelianto teigimu, tuo pačiu sutarties vykdymą, sutartis buvo nutraukta taip pat ir teisiškai. Taigi apeliaciniame skunde teisiama, kad nuo šio momento atsiradusius ieškovo nuostolius privalo atlyginti atsakovas dėl tos priežasties, kad atsakovas nebeteikė finansavimo užsakovui UAB „Šiaurės kryptis“, ši nesumokėjo generaliniam rangovui UAB „Alstama“, o pastaroji neatlygino už ieškovo atliktus darbus. Teisėjų kolegija su šiuo ieškovo teiginiu nesutinka, konstatuodama, kad kaip jau buvo minėta pagal byloje esančius įrodymus – Sąskaitos išrašą (t. 2, b. l. 40-45), paskutinis mokėjimas, kurį atliko AB Ūkio bankas pervesdamas į UAB „Šiaurės kryptis“ sąskaitą 808 412 Lt buvo atliktas 2008 m. lapkričio 6 d. Šiuo laikotarpiu jau vyko susirašinėjimas tarp UAB „Šiaurės kryptis“ ir AB Ūkio bankas: dėl Kredito linijos sutarties Nr. KR04-219/07 pakeitimo – UAB „Šiaurės kryptis“ 2008 m. rugsėjo 19 d. raštas Nr. Š-107 (t. 2, b. l. 66), dėl UAB „Šiaurės kryptis“ nevykdomų įsipareigojimų atlikti ne mažiau kaip 70 proc. pinigų apyvartų per bankines sąskaitas, esančias AB Ūkio banko Vilniaus filiale – AB Ūkio banko 2008 m. lapkričio 12 d. raštas (t. 2, b. l. 67), dėl banko rekomendacijų derėtis su rangovais dėl kainų mažinimo – AB Ūkio bankas 2008 m. lapkričio 25 d. raštas Nr. 11-1712 (t. 2, b. l. 69), dėl AB Ūkio bankas atsisakymo tenkinti prašymus nukelti palūkanų mokėjimą ir nepertvarkyti Kredito sutarčių – AB Ūkio bankas 2008 m. gruodžio 16 d. raštas Nr. 12-1810 (t. 2, b. l. 70), dėl UAB „Šiaurės kryptis“ prašymų keisti Kredito linijos sutarties Nr. KR04-219/07 sąlygas (t. 2, b. l. 71-73, 77), pakartotinas AB Ūkio bankas raštas dėl UAB „Šiaurės kryptis“ nevykdomų įsipareigojimų atlikti ne mažiau kaip 70 proc. pinigų apyvartų per bankines sąskaitas, esančias AB Ūkio banko Vilniaus filiale – AB Ūkio banko raštas Nr. 02-199 (t. 2, b. l. 78), dėl UAB „Šiaurės kryptis“ nevykdomų įsipareigojimų grąžinti paskolintas lėšas – AB Ūkio bankas 2009 m. vasario 4 d. raštas Nr. 6A/20090204 (t. 2, b. l. 79), dėl įspėjimo apie numatomą vienašališką Kredito linijos sutarties Nr. KR04-219/07 nutraukimą – AB Ūkio bankas 2009 m. kovo 19 d. raštas Nr. 03-496 (t. 2, b. l. 82), dėl UAB „Šiaurės kryptis“ pasiūlymų variantų, kaip būtų galima keisti situaciją – UAB „Šiaurės kryptis“ 2009 m. kovo 27 d. raštas Nr. Š-134 (t. 2, b. l. 84-85), dėl informavimo apie AB Ūkio bankas atlikto vienašališko Kredito linijos sutarties Nr. KR04-219/07 nutraukimo nuo 2009 m. balandžio 6 d. (t. 2, b. l. 86).

41Taigi iš pateikto atsakovo ir UAB „Šiaurės kryptis“ susirašinėjimo spręstina, kad nuo 2008 m. rugsėjo 19 d. vykos derybos tarp šių kontrahentų dėl finansavimo padidinimo, o neradus bendro sutarimo atsakovas pasinaudojo sutartimi jam suteikta teise vienašališkai nutraukti Kredito linijos sutartį Nr. KR04-219/07. Konstatuoti, kad UAB „Šiaurės kryptis“ nežinojo ir negalėjo žinoti apie savo nevykdomus įsipareigojimus AB Ūkio bankas atžvilgiu, ar, kad šių įsipareigojimų nevykdymas gali sąlygoti banko teisės vienašališkai nutraukti sutartį realizavimą, nėra teisinio pagrindo.

42Ieškovas teigia, kad atsakovo atsakomybė ir prievolė atlyginti ieškovo patirtus nuostolius atsirado iš delikto. Bendrosios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė, žala ir nuostoliai. Civilinei atsakomybei kilti būtinas visų šių sąlygų buvimas. Nesant šių sąlygų negali būti taikoma nei sutartinė, nei deliktinė civilinė atsakomybė. Būtinybę nustatyti šias sąlygas, taikant civilinę atsakomybę, daugelį kartų yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr. pvz., 2012 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Č. ir kt. v. M. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-214/2012). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai nusprendus, kad atsakovas sutartį nutraukė teisėtai nėra pagrindo spręsti, kad jis įgyvendindamas savo sutartinę teisę sukėlė ieškovui žalą.

43Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra įrodymų leidžiančių konstatuoti, kad ieškovo žala atsirado dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, o nesant būtinoms sąlygoms deliktinei atsakomybei kilti, teisėjų kolegija vertina, kad pirmos instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino ieškovo prašymo priteisti iš atsakovo 1 327 544,74 Lt nuostolių.

44Ieškovas teigia, kad nutraukęs sutartį bankas praturtėjo ieškovo sąskaita, nes nepranešė ieškovui, kad rengiasi nutraukti Kredito linijos sutartį su UAB „Šiaurės kryptis“ ir tuo pačiu nesutrukdė ieškovui tęsti darbus dėl ko padidėjo bankui įkeisto turto vertė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra nustatyta, kad konstatuojant pagrindą nepagrįsto praturtėjimo institutui taikyti, svarbu nustatyti, ar yra sandoris ar įstatymas, iš kurio kilo ieškovo nurodoma prievolė, ar ieškovo veiksmai yra teisėti, ar ieškovas atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika ir ar turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynimo būdais. Tik esant visoms šioms nustatytoms sąlygoms yra pagrindas nepagrįstam praturtėjimui ar sutaupymui konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio mėn. 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2011).

45Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, konstatuoja kad bankas turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį gindamas savo ir kitų savo klientų interesus, dėl to, kad kredito gavėjas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų numatytų Kredito linijos sutartyje Nr. KR04-219/07, t. y. nevykdė kredito grąžinimo pagal numatytą grafiką. Ieškovas būdamas verslininku ne vienerius metus užsiimančiu su statybomis susijusiu verslu, turėjo prisiimti deramą riziką dėl to, kad užsakovas UAB „Šiaurės kryptis“ gali nevykdyti savo įsipareigojimų bankui, o to pasėkoje pagrindinis projekto finansuotojas įgis teisę nutraukti finansavimą. Taip pat teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas neturėjo pareigos informuoti ieškovą apie savo teisės vienašališkai nutraukti Kredito linijos sutartį realizavimą. Teisėjų kolegija pastebi, kad ieškovas savo teises gynė ir kreipdamasis dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Šiaurės kryptis“ bankroto byloje. Vilniaus apygardos teismas šį ieškovo reikalavimą patvirtino 2010 m. sausio 12 d. nutartimi (t.1, b.l. 120-122). Todėl, apibendrinat tai kas pasakyta, teisėjų kolegija, pritardama pirmos instancijos teismui, sprendžia, kad nesant paneigtam Kredito linijos sutarties nutraukimo teisėtumui, atsakovas santykyje su kredito gavėju elgėsi teisėtai, o byloje nėra pagrįstų įrodymų, kad nutraukdamas sutartį jis atliko neteisėtus veiksmus, galinčius tapti jo civilinės atsakomybės prieš trečiuosius asmenis pagrindu (CPK 178 str.). Tuo pačiu, teisėjų kolegija sprendžia, kad nenustačius visų aukščiau paminėtų sąlygų nėra pagrindo nepagrįstam atsakovo praturtėjimui ar sutaupymui konstatuoti.

46Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

47CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Pagal CPK 322 straipsnį, apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba prisidėjime prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Toks apeliacinio skundo nagrinėjimo proceso teisinis reglamentavimas reiškia, kad apeliacinis skundas žodinio proceso tvarka yra nagrinėjamas tik tuomet, kai teismas nusprendžia dėl tokio nagrinėjimo būtinumo. Būtinumą nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka lemia tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė (neišaiškino) tam tikrų faktinių aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos išsprendimui ir dėl to jas būtina nustatyti (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1126/2012). Analogiškos pozicijos laikomasi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, nustatančioje, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas kai yra keliami ne fakto, o teisės klausimai, kai galimas tinkamas procesas ir tesiingo sprendimo priėmimas remiantis turimais rašytiniais duomenimis, rašytinėmis šalių pastabomis ir nėra poreikio bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Döry v. Sweden, pareiškimo Nr. 28394/95).

48Teisėjų kolegija sprendžia, kad nei prašyme nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, nei apeliaciniame skunde nėra keliami fakto klausimai, kurie lemtų žodinio proceso būtinumą, apeliantas nepateikė papildomos informacijos ar įrodymų, kurie turėtų įtakos bylos baigčiai, todėl nėra pagrindo nesilaikyti bendros apeliacinių skundų nagrinėjimo tvarkos, numatytos CPK 321 straipsnio 1 dalyje ir apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija netenkindama prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka sprendžia, kad rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir civilinio proceso principų, o priešingai užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

49Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimant skundžiamą sprendimą, iš esmės nustatė faktines bylos aplinkybes, svarbias svarstant kilusį ginčą, nepažeidė materialinės ir proceso teisės normų, todėl sprendimą pakeisti ar panaikinti, remiantis apeliacinio skundo motyvais, nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

50Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi UAB „Šiaurės... 5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartimi UAB „ASF“... 6. Ieškovas RUAB ,,ASF“ 2011 m. sausio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Nurodė, kad pagal trečiojo asmens UAB „Šiaurės kryptis“ ir atsakovo AB... 8. Teigė, kad jis pagrįstai ir sąžiningai tikėjosi, jog už darbus bus... 9. Tvirtino, kad atsakovas, kaip specialius finansų rinkos dalyvis, kredito... 10. Ieškinio reikalavimus grindė ir atsakovo nepagrįstu praturtėjimu,... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 13. Teismas nurodė, kad reikalaudamas žalos atlyginimo priteisimo ieškovas... 14. Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl neteisėto atsakovo praturtėjimo, jam... 15. Teismas pripažino, kad kiti ieškovo argumentai, įrodymai, liudytojų... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Ieškovas RUAB „ASF“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą... 18. 1. Teismas padarė esminius proceso ir materialiosios teisės pažeidimus, dėl... 19. 2. Teismas neteisingai sprendė, kad esant nepaneigtam kreditavimo sutarties... 20. 3. Teismo išvada, kad ieškovas atsakovo deliktinės atsakomybės pagrindu... 21. 4. Teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad 1 327 544,42 Lt yra ieškovo... 22. 3. Teismo išvada, kad nenustatytas teisiškai reikšmingas atsakovo civilinei... 23. 4. Teismas be pagrindo netyrė atsakovo, kaip profesionalia finansine veikla... 24. 5. Ieškovas niekuomet nereikalavo darbų rezultato sugrąžinimo, tačiau yra... 25. Atsakovas AB Ūkio bankas atsiliepimu į apeliacinį skundą su skundu... 26. 1. Apeliantas nepagrįstai apeliaciniu skundu siekia papildyti ieškinio... 27. 2. Apeliantas neteisingai tvirtina, kad teismas neatskleidė bylos esmės,... 28. 3. Teismas padarė teisėtas ir pagrįstas išvadas, kad atsakovas ieškovo... 29. 4. Apeliantas neteisingai tvirtina, kad bankas, perimdamas įkeistą turtą, be... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 31. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios... 32. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kredito linijos sutarties Nr. KR04-219/07... 33. Teismas nustatė, kad Kredito linijos sutartis Nr. KR04-219/07 (t. 1, b.l.... 34. Kredito linijos sutartyje NR. KR04-219/07 yra įtvirtinta, kad kredito linija... 35. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad 28 000 000 Lt dydžio maksimali kredito suma... 36. Tuo laikotarpiu, kai atsakovas atliko paskutinį mokėjimą pagal Kredito... 37. Kaip jau buvo minėta, Kredito linijos sutarties 1.7 punkte nustatyta lėšų... 38. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo teiginiu, kad bankas privalėjo... 39. Pagal Kredito linijos sutartį Nr. KR04-219/07 atsakovas turėjo teisę... 40. Apeliantas teigia, kad sutartis faktiškai buvo nutraukta ne tada, kada ji... 41. Taigi iš pateikto atsakovo ir UAB „Šiaurės kryptis“ susirašinėjimo... 42. Ieškovas teigia, kad atsakovo atsakomybė ir prievolė atlyginti ieškovo... 43. Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra įrodymų leidžiančių... 44. Ieškovas teigia, kad nutraukęs sutartį bankas praturtėjo ieškovo... 45. Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, konstatuoja... 46. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 47. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis... 48. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nei prašyme nagrinėti bylą žodinio... 49. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 50. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 51. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą....